0

sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh khối thpt

40 2,748 5
  • sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh khối thpt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 21:08

Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung mở đầu I- Lý do chọn đề tài Cùng với sự thay đổi lớn lao của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, nớc ta đang có sự chuyển mình trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việt Nam đang phấn đấu trở thành một quốc gia có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, dân giầu nớc mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đứng trớc thực tế đó, ngành giáo dục và đào tạo Việt nam đang đứng trớc những thách thức và vận hội mới. Nó đòi hỏi phải có những đổi mới trong hệ thống giáo dục mà nghị quyết Trung ơng (Khoá 8) đã nêu: Đổi mới mạnh mẽ phơng pháp giáo dục và đào tạo khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp t duy sáng tạo của ngời học. Từng bớc áp dụng các ph- ơng pháp tiên tiến và phơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học. Đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh Mục 2, điều 4 trong luật giáo dục của nớc ta nêu rõ Ph ơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, t duy sáng tạo của ngời học , bồi dỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vơn lên Thực tế từ những năm 90, việc đổi mới về mục tiêu, nội dung chơng trình, sách giáo khoa tiếng Anh ở bậc trung học phổ thông theo những định hớng của cải cách giáo dục đã đợc tiến hành và đã tạo ra những tiền đề quan trọng cho việc đổi mới phơng pháp dạy học tiếng Anh . Các nhà giáo dục tâm huyết đã ra sức tìm tòi và thử nghiệm nhiều phơng pháp dạy học mới: Dạy học theo hớng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, nhằm phát huy tích tích cực, t duy sáng tạo, chủ động của học sinh nâng cao hiệu quả và chất lợng quá trình dạy học. Trong hoàn cảnh hiện tại của Việt nam đang ở chặng đầu của con đờng đổi mới, giáo dục còn nhiều khó khăn, điều kiện đầu t cho cơ sở vật chất còn hạn chế nh: thiếu phòng học, dụng cụ tài liệu, lớp quá đông Vậy làm thế nào để áp dụng đợc các phơng pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy môn tiếng Anh một môn học mà học sinh từ trớc đến nay vẫn coi là môn 1 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung phụ, môn học thuộc lòng? Làm thế nào để học sinh khắc phục đợc tâm lí này? Để học sinh trở nên yêu thích hứng thú với bộ môn, giờ học không cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt và đồng thời cũng khắc phục những điểm hạn chế do hoàn cảnh hiện tại của nớc nhà. Với những điều kiện đòi hỏi trên, một trong những ph- ơng pháp học tập có tính khả thi là dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ. Bởi phơng pháp này không đòi hỏi điều kiện học tập gì đặc biệt, lại không phụ thuộc quá nặng nề vào cá tính hay khả năng đặc biệt của ngời dạy giống nh nhiều các phơng pháp dạy học khác. Đối với phơng pháp dạy học hợp tác nhóm thì các nhiệm vụ học tập đợc giải quyết không phải bởi từng cá nhân riêng rẽ mà là sự phối hợp, sự hợp tác của các thành viên trong một nhóm. Việc phối hợp học tập theo cả chiều đứng (thày trò) và chiều ngang (trò trò) tạo điều kiện cho học sinh nhận thức từ hai phía thầy và bạn. Chính trong quá trình học tập chung đó các em đợc trao đổi thảo luận học hỏi lẫn nhau, đợc khẳng định mình trong nhóm, tập thể tạo nên bầu không khí dân chủ trong lớp học. Đồng thời học tập nhóm còn rèn luyện tính độc lập, tự chủ, khả năng diễn đạt, lập luận vấn đề, sự hợp tác tơng trợ lẫn nhau, ý thức cộng đồng, tính kỷ luật,vv Từ đó giúp cho học sinh có thể thích ứng nhanh với những đòi hỏi ngày càng cao của đời sống xã hội và hớng học sinh vào chuẩn bị cho cuộc sống chứ không phải chuẩn bị cho thi cử. Đây cũng chính là mục đích cuối cùng của dạy học. Hiện nay, trên thế giới phơng pháp dạy học hợp tác nhóm đã đợc nghiên cứu, vận dụng và thu đợc nhiều thành tựu. Song ở Việt nam phơng pháp này mới chỉ vận dụng ở một số ít môn học nh: giáo dục thể chất, năng khiếu, Chính vì vậy cần phải nghiên cứu vận dụng phơng pháp dạy học này trong dạy học nói chung và môn tiếng Anh nói riêng ở nhà trờng trung học phổ thông Việt nam. Xuất phát từ những tiền đề lí luận và thực tiễn trên tôi chọn đề tài: Vận dụng phơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ ở trên lớp trong dạy học tiếng Anh THPT . 2 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung II- Mục đích nghiên cứu: Đề tài xác định cơ sở lí luận và qui trình của việc vận dụng phơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ vào dạy học tiếng Anh - Trung học phổ thông . Việc thực hiện phơng pháp này nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lợng dạy học môn tiếng Anh. III- đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu: Phơng pháp học tập hợp tác nhóm nhỏ trong dạy học tiếng Anh ở nhà trờng trung học phổ thông. Học sinh phổ thông các khối lớp 10, 11, 12 ở trờng THPT Ngoc Hoi. Chơng I Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng Phơng pháp dạy học hợp tác theonhóm nhỏ trong dạy học MON TIENG ANH I. Cơ sở lí luận của việc dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ ở Việt Nam, phơng pháp học tập hợp tác nhóm đã đợc tổ chức dạy học từ lâu nh: Học thày không tày học bạn. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chúng ta từng có phong trào học tập dân chủ Bình dân học vụ học tập tổ, nhóm. Phong trào: Đôi bạn cùng tiến đợc Hội đồng đội Trung ơng phát động trong thời gian dài cả trong kháng chiến và đến tận bây giờ vẫn đợc duy trì. Trên thực tế ở những vùng dân c tha thớt nh vùng sâu vùng xa, vùng núi cao hẻo lánh, chúng ta đã tổ chức dạy học theo các lớp ghép 2, 3 đến 4 trình độ trong một lớp. Việc tổ chức dạy học lớp ghép nh vậy cũng là dựa trên nền tảng của tổ chức dạy học theo nhóm cùng trình độ. Những năm cuối của thế kỷ XX, học tập nhóm ở Việt Nam luôn diễn ra dới nhiều hình thức khác nhau: nh nhóm tự quản, nhóm học tập, ở một số môn học nh: thể dục, thủ công, âm nhạc, ngoại khoá, sinh hoạt câu lạc bộ vv Gần đây, với xu hớng đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng tích cực hoá hoạt động của ngời học, các nhà nghiên cứu lý luận dạy học đa ra bốn đặc trng cơ bản: 3 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung - Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động độc lập của học sinh. - Chú trọng rèn luyện phơng pháp tự học. - Tăng cờng học tập cá thể kết hợp học tập hợp tác. - Kết hợp đánh giá của thầy và tự đánh giá của trò. Trong số các nhà giáo dục đã nghiên cứu vấn đề học tập nhóm có bài viết: Dạy học lấy học sinh làm trung tâm và Phơng pháp cùng tham gia của tác giả Trần Bá Hoành đã đề cập tới việc tổ chức học tập hợp tác theo nhóm với ý nghĩa là một trong những phơng pháp dạy học tích cực.Theo tác giả thì học sinh cần học bằng cách làm chứ không chỉ bằng cách nghe giáo viên giảng. Dạy học theo nhóm tạo nên môi trờng hợp tác trò- trò; thầy trò giúp đỡ lẫn nhau, trong đó học sinh là trung tâm, giáo viên không còn độc chiếm diễn đàn. Tiến sĩ Vũ Hào Quang cũng đã đề cập nhiều đến việc phân nhóm và quản lí nhóm trong cuốn Xã hội học quản lí. Hiện tợng phân nhóm đợc ông thể hiện theo phép đồ hoạ bằng hình vẽ Theo cách nắm bắt nhóm bằng hình vẽ chúng ta có thể nói rằng trong một tập thể nào đó, cá nhân A nằm trong quan hệ với cá nhân B và C. Quyền thành viên chỉ ra sự gia nhập của một cá nhân vào nhóm đã đợc xác định (a, b, c). Việc vận dụng phơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ không đơn giản là chỉ áp dụng một cách máy móc phơng pháp này vào quá trình dạy học. Nó tuỳ thuộc vào môn học, điều kiện học tập, đối tợng học sinh, tính chất bài học và năng lực s phạm của ngời thày tổ chức hình thức này nh thế nào có hiệu quả. 4 A CB a c b Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung Bởi vậy việc nghiên cứu và vận dụng tổ chức cho học sinh học tập hợp tác theo nhóm trong quá trình dạy học môn tiếng Anh ở trờng trung học phổ thông vẫn luôn là vấn đề mới mẻ và thú vị. Đây là một vấn đề cần sớm đợc tiến hành trong dạy học nhằm đáp ứng các yêu cầu của quá trình đổi mới đặt ra đối với môn tiếng Anh ở các trờng trung học phổ thông hiện nay. Ưu điểm: Trong nhóm nhỏ, mỗi cá nhân đều phải nỗ lực, bởi mỗi cá nhân đợc phân công thực hiện một công việc và toàn nhóm phải phối hợp với nhau để hoàn thành công việc chung. Thông qua sự hợp tác, tìm tòi, nghiên cứu, thảo luận trong nhóm, ý kiến của mỗi cá nhân đợc bộc lộ, đợc điều chỉnh, khẳng định hay bác bỏ. Qua đó học sinh sẽ hứng thú và tự tin hơn trong học tập .Hình thức này còn tạo điều kiện rèn luyện cho các em năng lực làm việc hợp tác. Nhợc điểm: Trong quá trình làm việc giữa các nhóm nhỏ dễ bị gây mất trật tự và cũng không ngoại trừ khả năng một số thành viên trong nhóm dễ ỷ lại. a) Phân loại nhóm Bớc 1: Tất cả các nhóm trong lớp thực hiện nhiệm vụ. Bớc 2: Sau đó các nhóm làm việc. Bớc 3: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. Bớc 4: Các nhóm khác bổ sung. Giáo viên tổng kết. Nói tóm lại, nhóm học tập có những đặc trng sau: - Nhóm học tập là một đơn vị, một bộ phận của tập thể lớp học. - Hoạt động của nhóm đợc thống nhất với nhau bởi các thành viên cùng thực hiện nhiệm vụ học tập. Đây vừa là nguyên nhân vừa là điều kiện của một nhóm học tập. - Các thành viên trong nhóm không chỉ liên kết với nhau về mặt trách nhiệm mà còn có mối liên hệ về tình cảm, đạo đức, lối sống. b) Động cơ và quá trình hình thành động cơ thông qua học tập hợp tác nhóm: Mô hình động cơ học tập đợc thể hiện: 5 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung Tri thức, kĩ năng đánh giá hành động hoặc tình huống đóng một trong những vai trò quyết định trong sự xuất hiện động cơ. Do đó sự phát triển trí tuệ, giáo dục là một trong những điều kiện quan trọng nhất của sự hình thành động cơ. Trong quá trình hoạt động học tập hợp tác, nhóm động cơ của ngời học đợc hình thành và phát triển một cách tự giác. Nhóm là môi trờng học tập, môi trờng giao lu; từ đó tơng tác trò- trò, trò- thầy, trò- tri thức đợc hình thành. Ngời học có động cơ học để chiếm lĩnh tri thức mà quá trình ấy lại diễn ra tích cực bởi tính tự giác, chủ động của ngời học khi khai thác những kiến thức hay những vấn đề học tập. c) Hứng thú nhận thức qua học tập hợp tác nhóm. 6 ! "#$% & '( )* "+ Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung Hứng thú nhận thức là một trờng hợp riêng của hứng thú. Đó là hứng thú học tập, hứng thú đối với sự tìm hiểu khoa học. Hứng thú nhận thức cũng phải có đủ ba yếu tố đặc trng của hứng thú đó là: - Có cảm xúc đúng đắn đối với hành động. - Có khía cạnh nhận thức xúc cảm. - Có động cơ trực tiếp xuất phát từ bản thân. Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm là phơng pháp dạy học, nó hàm chứa quá trình hoạt động để ngời học tích cực, tự giác chiếm lĩnh nội dung khoa học. Bằng học tập nhóm, các thành viên có dịp liên hệ với nhau để phân tích, mổ xẻ vấn đề; từ đó có thể nắm đợc bản chất bên trong của đối tợng nhận thức. Chính quá trình ấy làm cho hứng thú nhận thức nảy sinh ở ngời học. Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm có khả năng tạo nên hứng thú cho học sinh. Song, để học sinh có hứng thú học tập và nhận thức qua nhóm của mình, đòi hỏi năng lực tổ chức, điều khiển quá trình dạy học của giáo viên. Hay nói cách khác, học tập hợp tác nhóm chỉ tạo đợc hứng thú cho học sinh khi giáo viên biết biên soạn tài liệu cho nhóm dới dạng vấn đề, tình huống phù hợp với nhu cầu nhận thức của học sinh. Đồng thời có đợc qui trình dạy học khoa học, có nghiệp vụ điều khiển mang tính nghệ thuật. 3. Cơ sở về mặt giáo dục: Với nhóm học tập ở nhà trờng, điều đầu tiên cần đợc xét tới là sự thành lập nhóm: Nhóm đó đợc thành lập nh thế nào? Trong lĩnh vực giáo dục, cần phải phân biệt rõ nhóm và đám đông; Với sự làm việc chung của các học sinh trong nhà trờng, ngời thầy đã khơi dậy những lợi ích chung về một vấn đề nào đó, để khi sự ham thích hành động của cá nhân giao nhau tới một mức độ có thể cho những nhóm nhỏ tự nhiên đợc hình thành. Những nhóm mà sự hiện hữu đặt trên căn bản mà cá nhân chỉ có thể xác nhận là vì một hoạt động hoàn toàn có tính cách cá nhân, và nh thế mỗi ngời sẽ nhận một phần, để đóng góp tích cực vào cuộc thảo luận trong khuôn khổ hạn hẹp của nhóm đó. 7 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung Khi quan niệm về nhóm nh vậy, trong nhà trờng vấn đề sẽ phải đặt ra để xét về sự thành lập nhóm là: Nhóm đợc thành lập nhất thời, bất ngờ, hay có hớng dẫn? Nhóm lớn hay nhỏ? Và hệ thống sắp xếp để phân chia công việc trong nhóm ra sao? Đó chính là cơ sở về mặt giáo dục của nhóm học tập. 4. , - Tuỳ thuộc vào nội dung học tập, tính chất của nội dung học tập, mức độ khó, dễ của các nhiệm vụ học tập và trình độ của đối tợng học sinh mà có các cách chia nhóm nhỏ khác nhau. Thông thờng có một số cách chia nhóm, đó là: Chia ngẫu nhiên: Chia thành nhóm cùng trình độ: Chia thành nhóm gồm đủ trình độ: Chia nhóm theo sở trờng: Chia nhóm nhỏ trong các buổi Xêmina II. ,+./0-123%+% %2'456% 7( 8 1. "9:#!;$0-5<5%=> Đề tài nghiên cứu việc sử dụng phơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, thông qua chơng trình môn tiếng Anh trờng trung học phổ thông. Vì vậy đối tợng thực nghiệm là học sinh ở độ tuổi 15-18. 1.1. Về đặc điểm tâm lí: Theo một số nhà nghiên cứu, tâm sinh lí và trình độ nhận thức học sinh THPT đang đạt tới sự hoàn thiện về mặt thể chất. Do đợc tiếp cận với các phơng tiện thông tin hiện đại và thu nhận một khối lợng thông tin lớn về cuộc sống xã hội, nên sự phát triển về tâm lí và nhận thức bộc lộ rõ nét. Các em có những dấu hiệu của sự trởng thành: Thờng tỏ ra quan tâm đến nhau hơn, tự tin hơn, quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề cấp bách của cuộc sống hàng ngày. Chính vì thế nhu cầu đợc giao tiếp, đợc tranh luận về những vấn đề lí thuyết và thực tiễn cũng tăng 8 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung lên. Các em luôn muốn giáo viên đánh giá đúng khả năng của mình trong học tập và lao động. Hầu hết các em có tính tự trọng cao trong học tập, luôn có xu hớng bảo vệ những ý kiến, những suy nghĩ độc lập của mình. Các em luôn có tính tích cực cao, thích hoạt động tập thể, sẵn sàng tham gia công việc chung. ở lứa tuổi này hoạt động cảm giác, tri giác đã đạt đợc mức độ phát triển cao hơn lứa tuổi THCS. Tính chủ định đợc phát triển mạnh ở tất cả quá trình nhận thức. Tri giác có mục đích đã đạt đợc tới mức khá cao. Quá trình quan sát trở nên có mục đích, có hệ thống và toàn diện hơn. 1.2. Về đặc điểm trí tuệ: Năng lực quan sát trở nên sâu sắc và nhạy bén, các em không chỉ ghi nhớ các sự vật, hiện tợng một cách máy móc mà còn biết tổng hợp, so sánh, phân tích t duy. độ tuổi này, ghi nhớ có chủ định trong hoạt động trí tuệ đồng thời vai trò ghi nhớ logic trừu tợng và ghi nhớ ý nghĩa ngày càng tăng lên rõ rệt. 1.3. Về đặc điểm nhân cách: Các em đã dần biết ý thức những đặc điểm nhân cách của mình. Các em không chỉ nhận thức cái tôi của mình trong hiện tại mà còn nhận thức về vị trí t- ơng lai của mình trong xã hội và dần hình thành nhu cầu đánh giá về các phẩm chất năng lực của nhân cách. Song các em có xu hớng tự đánh giá cao nhân cách của bản thân nên cần hớng dẫn giúp đỡ các em tự đánh giá một cách khách quan. Trong các mối quan hệ giao tiếp thì mối quan hệ giao tiếp bạn bè luôn chiếm vị trí quan trọng. Trong quá trình học tập không phải mọi tri thức, kỹ năng thái độ, hành vi hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi tr- ờng giao tiếp thầy trò, trò- trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa cá nhân trên con đờng chiếm lĩnh nội dung học tập. Chính vì vậy, thông qua việc học trong nhóm, trong tập thể, các em đợc bộc lộ mình, đợc nâng mình lên một trình độ mới. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa cá nhân để hoàn 9 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động học tập theo nhóm nhỏ sẽ không có hiện tợng ỷ lại, tính cách năng lực của mỗi cá thành viên đợc bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tơng trợ. Mô hình hợp tác trong xã hội đa vào nhà trờng sẽ làm cho học sinh quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội. Với những đặc điểm về tâm sinh lí và trình độ nhận thức của học sinh nêu trên thì việc tổ chức hoạt động học tập hợp tác nhóm là rất thuận lợi. Điều này có thể thực hiện đợc dễ dàng và mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy học ở trờng phổ thông cho dù ở mọi hoàn cảnh điều kiện khác nhau (thành thị hay nông thôn, vùng sâu, vùng xa ) Chơng II Vận dụng phơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ vào dạy học MON TIENG ANH THPT I. Khả năng vận dụng phơng pháp tổ chức hoạt động theo nhóm nhỏ ở MON TIENG ANH THPT Hiện nay, quan niệm hiện đại về dạy học coi dạy học là quá trình phát triển của bản thân học sinh. Quá trình học tập không chỉ là quá trình lĩnh hội các kiến thức có sẵn mà còn là quá trình học sinh tự khám phá, tự phát hiện tự tìm đến đến với kiến thức mới nhờ sự hớng dẫn, giúp đỡ, tổ chức của giáo viên. Nếu nh trớc đây SGK chỉ là tài liệu trình bày các kiến thức có sẵn để học sinh dựa vào đó mà trả lời các câu hỏi giáo viên nêu ra trớc lớp, để ghi nhớ kiến thức và kiểm tra, thi cử thì hiện nay SGK đợc biên soạn theo hớng đổi mới nhằm tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức cho học sinh học tập một cách tự giác, tích cực, độc lập. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, SGK mới còn chú 10 [...]... nâng cao chất lợng, hiệu quả dạy học tiếng Anh và tất nhiên cũng không thể nói đến nâng cao vai trò và vị thế của môn tiếng Anh ở trờng trung học phổ thông Trong số những nhân tố đã góp phần quan trọng tạo nên những thay đổi trong nhận thức của giáo viên trớc hết phải kể đến hiệu quả của chơng trình bồi dỡng, huấn luyện giáo viên phục vụ cho cải cách giáo dục tiếng Anh do Bộ giáo dục và Đào tạo và các... hiệu quả phơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, thì việc tăng cờng về cơ sở vật chất kỹ thuật cho dạy và học tiếng Anh là một vấn đề cấp thiết So với thập kỷ trớc đây điều kiện vật chất cho việc dạy học tiếng Anh ở các trờng THPT đã đợc cải thiện một cách đáng kể Trong các giờ học học tiếng Anh hầu hết học sinh trong một lớp đều có SGK Tại một số trờng ở các thành phố lớn nh: Hà Nội, Thành phố Hồ... trọng đối với việc đổi mới phơng pháp dạy học tiếng Anh là hiện nay đại đa số giáo viên đã nhận thức đợc tầm quan trọng và ý nghĩa sống còn của việc đổi mới phơng pháp dạy học tiếng Anh Hầu nh không còn giáo viên nào còn hoài nghi về sự cần thiết của việc áp dụng các phơng pháp dạy học tích cực (trong đó có phơng pháp dạy học hợp tác nhóm) trong dạy học tiếng Anh Họ hiểu rằng sau khi đổi mới mục tiêu nội... viên trong dạy học tiếng Anh ở các trờng THPT b) Giáo viên phải khẳng định vai trò, chức năng mới của ngời thầy trong quá trình dạy học Cụ thể là: - Ngời thầy phải là ngời tổ chức, chỉ đạo, điều khiển các hoạt động học tập tự giác, chủ động và sáng tạo của học sinh Ngời thầy sẽ không còn là ngời phát thông tin duy nhất, không phải là ngời hoạt động chủ yếu ở trên lớp 18 Sang kien kinh nghiem Nguyen... Mỗi cá nhân trong nhóm mới sẽ đem kiến thức của mình vừa khám phá lắp ghép với nhau để thành thông tin hoàn chỉnh Phơng pháp này rất hiệu quả đối với các bài dài, có nhiều nội dung kiến thức, nhiều tình huống cần giải quyết Nó còn giúp cho mọi học sinh tham gia hoạt 14 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung động học tập, làm tăng sự tự tin, khả năng tự học chủ động, sáng tạo, năng lực t duy cho học... kết và đa ra thông tin phản hồi để rút ra kiến thức 2 Vai trò của giáo viên khi tổ chức hoạt động nhóm a) Thu thập thông tin về ngời học 15 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung Tìm hiểu khả năng và nhu cầu của ngời học: Dự đoán xem ngời học đã có những kiến thức và kỹ năng gì liên quan đến bài học Họ có mong muốn gì khi học nội dung này? b) Lựa chọn mục tiêu kiến thức, kỹ năng cần đạt đợc khi hoạt... tự -Tích cực, tự giác, sáng giác, sáng tạo, hoạt tạo, hoạt động động -Tự đánh -Tự đánh giá, tự điều giá, tự điều chỉnh chỉnh Chủ Chủ thể thể nhậ nhậ n n thức thức Tr Tr ò ò 19 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung C) Vai trò giáo viên khi tổ chức hoạt động nhóm *Thu thập thông tin về ngời học Giáo viên tìm hiểu khả năng và nhu cầu của ngời học: Dự đoán ngời học đã có những kiến thức và kỹ năng gì... lứa tuổi này không thích chấp nhận một cách đơn giản những áp đặt của giáo viên Các em thích tranh luận, thích bày tỏ những ý kiến riêng biệt của cá nhân mình về những vấn đề lý thuyết và thực tiễn Đây là một thuận lợi cơ bản mà giáo viên cần khai thác triệt để khi tiến hành đổi mới phơng pháp dạy học tiếng Anh, trong đó có thực hiện phơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ Trong quá tổ chức dạy học hãy tạo... tiền đề, những điều kiện thuận lợi để hoạt động Cụ thể là: - Ngời học phải trở thành chủ thể hành động, tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo trong hoạt động để kiến tạo kiến thức Ngời học cần phải thực sự hoạt động để đạt đợc không chỉ những tri thức và kỹ năng của bộ môn mà quan trọng hơn là tiếp thu đợc cách học, cách tự học - Tạo ra và duy trì ở học sinh những động lực học tập mạnh mẽ Đó là động... mạnh mẽ học sinh tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo trong hoạt động hợp tác nhóm 22 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung - Phát triển ở học sinh khả năng tự đánh giá kết quả hoạt động của mình để trên cơ sở đó bản thân học sinh có thể điều chỉnh các hoạt động của mình theo các mục tiêu đã định 6 Yêu cầu đối với cơ sở vật chất Để việc dạy và học tiếng Anh nói chung cũng nh áp dụng thành công có hiệu . cực nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy môn tiếng Anh một môn học mà học sinh từ trớc đến nay vẫn coi là môn 1 Sang kien kinh nghiem Nguyen Kim Chung phụ, môn học thuộc lòng? Làm thế nào để học. vào dạy học tiếng Anh - Trung học phổ thông . Việc thực hiện phơng pháp này nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lợng dạy học môn tiếng Anh. III-. thể nói đến nâng cao chất l- ợng, hiệu quả dạy học tiếng Anh và tất nhiên cũng không thể nói đến nâng cao vai trò và vị thế của môn tiếng Anh ở trờng trung học phổ thông. Trong số những nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh khối thpt, sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh khối thpt, sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh khối thpt

Từ khóa liên quan