SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí TRONG MÔN MĨ THUẬT Ở THCS

16 2.8K 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:55

. phân môn vẽ trang trí trong chương trình Mỹ thuật THCS: 5 Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí Chương trình Mỹ thuật THCS nói chung, phân môn vẽ trang trí. biệt đối với phân môn vẽ trang trí nói riêng, với môn Mỹ thuật nói chung. Phương pháp này ngoài việc giúp 14 Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí giáo viên. cái chưa được 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí trên từng bài vẽ, trên cơ sở đó, học sinh sáng tạo ra bài vẽ về tạo dáng và trang trí chậu cảnh của

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan