0

Đề tài: Nghiên cứu dẫn giống và thuần hóa một số loài cây gỗ có hoa đẹp, phục vụ công tác trồng cây đường phố

9 936 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 22:07

THUYẾT MINHĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐI. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI1.1. Tên đề tài: Nghiên cứu dẫn giống, và thuần hóa một số loài cây gổ có hoa đẹp, phục vụ công tác trồng cây đường phố1.2. Mã số:1.3. Thời gian thực hiện: tháng 52013 – tháng 520141.4. Cấp quản lý:1.5. Kinh phí: Tổng số: 99.600.000đồng (chín mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng)Trong đó, vốn tự có : 99.600.000đồng (chín mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng) CÔNG TY TNHH MTV CÔNG VIÊN CÂY XANH TPHCM THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Tên đề tài: Nghiên cứu dẫn giống, và thuần hóa một số loài cây gổ có hoa đẹp, phục vụ công tác trồng cây đường phố Chủ nhiệm đề tài: Ngô Minh Mẫn Cơ quan chủ trì đề tài: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG VIÊN CÂY XANH TPHCM Thời gian thực hiện:tháng 5/2013 – tháng 5/2014 TPHCM, tháng 04 năm 2013 THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1. Tên đề tài: Nghiên cứu dẫn giống, và thuần hóa một số loài cây gổ có hoa đẹp, phục vụ công tác trồng cây đường phố 1.2. Mã số: 1.3. Thời gian thực hiện: tháng 5/2013 – tháng 5/2014 1.4. Cấp quản lý: 1.5. Kinh phí: Tổng số: 99.600.000đồng (chín mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng) Trong đó, vốn tự có : 99.600.000đồng (chín mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng) Kinh phí từ nguồn khác: không 1.6. Thuộc chương trình: 1.7. Chủ nhiệm đề tài: Họ và tên: NGÔ MINH MẪN Học hàm, học vị: Thạc Sĩ Lâm Nghiệp Điện thoại: Mobile: 0918317171 E-mail: ngomancvcx@yahoo.com.vn Địa chỉ nhà riêng: 1.8. Cơ quan chủ trì đề tài Điện thoại: : CÔNG TY TNHH MTV CÔNG VIÊN CÂY XANH TPHCM Địa chỉ: Số 2 Công Trường Quốc Tế - Quận 3 -TPHCM 1.9. Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài (không quá 10 người) - TS: LÊ MINH TRUNG - CÔNG TY TNHH MTV CÔNG VIÊN CÂY XANH TPHCM - KS. PHAN THỊ THU HỒNG - CÔNG TY TNHH MTV CÔNG VIÊN CÂY XANH TPHCM - KS. THÁI VĂN THÀNH - CÔNG TY TNHH MTV CÔNG VIÊN CÂY XANH TPHCM - KS. NGÔ BẮC ĐẨU - CÔNG TY TNHH MTV CÔNG VIÊN CÂY XANH TPHCM -KS . HỒ XUÂN THÀNH - CÔNG TY TNHH MTV CÔNG VIÊN CÂY XANH TPHCM - KS LÊ THỊ KIỀU TRINH - CÔNG TY TNHH MTV CÔNG VIÊN CÂY XANH TPHCM 1.10. Cơ quan phối hợp tham gia thực hiện đề tài: địa chỉ, nội dung phối hợp - Đại học Nông Lâm TPHCM Đ/C Nội dung phối hợp: Phối hợp tuyễn chọn cây giống - Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM: Đ/C Nội dung phối hợp: Phối hợp tuyễn chọn cây giống a. II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 2.1. Sự cần thiết triển khai đề tài 2.1.1. Những căn cứ, đòi hỏi về lý luận và thực tiễn Cây xanh đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người, trong đó mảng xanh đô thị thường được biết là tất cả những diện tích mà trên đó thực vật sinh sống quanh năm và sự tồn tại của nó ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến mọi hoạt động của cư dân đô thị. Hệ thống mảng xanh đô thị có vai trò: - Cải thiện môi trường và ảnh quan đô thị - Phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, nghĩ ngơi thư giản của người dân đô thị - Các loại thực vật trong hệ thống mảng xanh đô thị thành phố Hồ Chí Minh hiện nay phần lớn có nguồn gốc từ rừng tự nhiên ở Việt Nam và một số loại cây nhập nội. Rừng Việt Nam rất đa dạng và phong phú về loài, trong đó nhiều loài cây gổ có hoa đẹp, đảm bảo các tiêu chí cây trồng đường phố .Tuy nhiên chủng loại cây trồng đường phố hiện nay chưa đa dạng về loài, những chủng loại cây có hoa đẹp rất ít, chủ yếu là những chủng loại cây trồng truyền thống như: Bằng lăng, Phượng vỹ, . Việc nghiên cứu để bổ sung thêm một số loài có hoa đẹp phục vụ việc trông cây xanh đường phố, để tạo ra các con đường với các loài cây trồng có hoa đẹp là việc làm cần thiết và có ý nghĩa thực tế. 2.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước, I. Đề tài Nghiên cứu cây xanh đô thị trong kiến trúc cảnh quan của thành Phố Huế 2.2. Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu một số loài có hoa đẹp phục vụ việc trông cây xanh đường phố 2.3. Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu đặc tính sinh thái của 15 loại cây ở rừng tự nhiên(theo danh sách đính kèm) , sau đó tuyển chọn các loài cây có khả năng thích nghi với điều kiện môi trường thành phố - Thu thập giống: hạt, hom, đồng thời thực nghiệm các biện pháp gieo ươm, nhân giống chăm sóc cây con tại vườn ươm. Trên cơ sở 15 loài nghiên cứu. Đề xuất 5 loài cây gỗ có hoa đẹp phục vụ công tác trồng cây đường phố. 2.4. Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Nội nghiệp - Thu thập tài liệu về những loài cây rừng tự nhiên vùng miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây nguyên, rừng ngập mặn…có khả năng tuyển chọn làm cây đường phố, lập kế hoạch sơ thám và điều tra, thu thập giống. - Chuẩn bị các bảng biểu thu thập tài liệu, phiếu mô tả cây, phiếu lý lịch hạt giống và theo dõi cây con. 2.4.2 Ngoại nghiệp: - Thu thập hạt giống, hom hoặc cây mạ, cây con nếu có thể. - Thử nghiệm gieo trồng bằng các biện pháp, xử lý hạt, gieo ươm, giâm hom, trồng bằng gốc, cây mạ., - Theo dõi, chăm sóc, đánh giá tăng trưởng, tỷ lệ sống, đưa ra các biện pháp kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc. 2.5. Tiến độ thực hiện Nội dung Thời Gian thực hiện Tìm hiểu đặc tính sinh thái của một số loại cây ở rừng tự nhiên Tháng 5/ 2013 đến tháng 12/2013 Nghiên cứu công tác quy hoạch phát triển và cây xanh của TP. HCM nhằm đề xuất các loài cây phù hợp Tháng 5/ 2013 đến tháng 12/2013 Thu thập hạt giống, hom hoặc cây mạ, cây con nếu có thể. Tháng 5/ 2013 đến tháng 12/2013 - Thử nghiệm gieo trồng bằng các biện pháp, xử lý hạt, gieo ươm, giâm hom, trồng bằng gốc, cây mạ Tháng 5/ 2013 đến tháng 12/2013 - Trồng ra ngoài. Theo dõi, chăm sóc, đánh giá tăng trưởng, tỷ lệ sống. Bước đầu đưa ra các biện pháp kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc Tháng 1/2014 đến tháng 5/2014 b. III. KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 3.1. Dạng kết quả dự kiến của đề tài Tuyển chọn được 5 loài cây gỗ có hoa đẹp đáp ứng đủ các yêu cầu cây trồng đường phố Đặc điểm sinh lý, sinh thái của 5 loài được tuyển chọn, quy trình kỹ thuật gieo ươm của các loài trên 3.2. Tên sản phẩm gồm: Cây con của 5 loài được gieo ươm, nhân giống thành công . số lượng mổi loài từ 100 - 200 cây 3.4. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: Chuyển giao sản phấm, và công nghệ cho công ty TNHH MTV Công Viên cây xanh TPHCM . Nhằm mục đích nhân giống đại trà làm cây xanh đường phố 3.5. Các lợi ích mang lại và các tác động của kết quả nghiên cứu Xây dựng quy trình kỹ gieo ươm 5 loài cây có hoa đẹp Tuyển chọn được các chủng loại có hoa đẹp , trồng đường phố, tạo cảnh quang đẹp, cho Thành Phố Hồ Chí Minh Hiệu quả sinh thái, bảo vệ môi trường Phục vụ công tác học tập và nghiên cứu khoa học IV. DỰ TOÁN KINH PHÍ CỦA ĐỀ TÀI Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung công việc Ngân sách sự nghiệp khoa học Vốn tự có Vốn khác Năm cấp Tổng số Thuê khoán chuyên môn 21,6 2013 21,6 Điều tra, tổng hợp , phân tích, xử lý thông tin, số liệu phục vụ công tác nghiên cứu 34 2013 34 Gieo ươm, chăm sóc, theo dõi 16 2014 16 Công tác nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, xây dựng các chuyên đề nghiên cứu 24 2014 24 Quản lý hành chính 4 2014 4 Các khoản chi khác Tồng 99,6 ( Bằng chữ : chín mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng) I. Giải trình các khoản chi Khoản 1: Thuê khoán chuyên môn Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung thuê khoán Tổng kinh phí Nguồn vốn Sự nghiệp khoa học Tự có Khác 1 Ban chủ nhiệm : 7 người x 200.000đ x 12 tháng = 16.800.000đ 16,8 16,8 2 Cộng tác viên: 2 người x 200.000đ x 12 tháng = 4.800.000đ 4,8 4,8 Tổng cộng 21,6 21,6 Khoản 2: Nguyên vật liệu, năng lượng Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Nguồn vốn Sự nghiệp khoa học Tự có Khác 1 Nguyên vật liệu Bao Pe kg 3 3 Giá thể trồng cây M3 5 5 Phân hữu cơ kg 3 3 2 Dụng cụ, phụ tùng Cuốc , xẻng , ống tưới 1 1 3 Năng lượng, nhiên liệu Điện 1 1 4 Nước 1 1 5 Mua sách, tài liệu, số liệu 2 2 Tổng cộng 16 16 Khoản 3: Thiết bị, máy móc chuyên dùng Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Nguồn vốn Sự nghiệp khoa học Tự có Khác 1 Mua thiết bị, công nghệ 2 Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường 3 Khấu hao thiết bị 4 Thuê thiết bị 5 Vận chuyển, lắp đặt Tổng cộng Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung thuê khoán Tổng kinh phí Nguồn vốn Sự nghiệp khoa học Tự có Khác 1 Chi phí xây dựng: m2 nhà xưởng 2 Chi phí xây dựng m2 phòng thí nghiệm 3 Chi phí sửa chữa m2 nhà xưởng 4 Chi phí sửa chữa m2 phòng thí nghiệm 5 Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước 6 Chi khác Tổng cộng Khoản 5: Chi khác Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Tổng kinh phí Nguồn vốn Sự nghiệp khoa học Tự có Khác 1 Công tác phí 34 34 2 Quản lý cơ sở 4 4 3 Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu 3 3 4 Chi phí kiểm tra, nghiệm thu trung gian 3 3 5 Chi phí nghiệm thu nội bộ 2 2 6 Chi phí nghiệm thu cấp cơ sở 2 2 7 Chi hội thảo khoa học 4 4 8 Chi hội nghị 9 In ấn tài liệu, VPP, mua, dịch tài liệu 1 1 10 Phụ cấp chủ nhiệm đề tài 5 5 Tổng cộng 58 58 Thủ trưởng cơ quan chủ trì (Ký tên, đóng dấu) Chủ nhiệm đề tài (Ký và ghi rõ họ, tên) Cơ quan quản lý (Ký và ghi rõ họ, tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Nghiên cứu dẫn giống và thuần hóa một số loài cây gỗ có hoa đẹp, phục vụ công tác trồng cây đường phố, Đề tài: Nghiên cứu dẫn giống và thuần hóa một số loài cây gỗ có hoa đẹp, phục vụ công tác trồng cây đường phố,

Từ khóa liên quan