SKKN Nâng cao chất lượng môn luyện từ và câu lớp 4

74 2.4K 9
SKKN Nâng cao chất lượng môn luyện từ và câu lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong cuộc sống hàng ngày, ngôn ngữ của mỗi con người thực sự phong phú đa dạng. Nói sao để người nghe hiểu được là cả một vấn đề cần thiết. Do đó, nhu cầu ngôn ngữ là không thể thiếu, mà để ngôn ngữ tồn tại được trước hết phải nói đến đến đơn vị cơ bản nhất, đó là đơn vị Từ. Vì vậy, để dáp ứng nhu cầu này, chương trình luyện từ và câu Tiếng Việt ở Tiểu học đã lấy việc dạy Từ làm đơn vị cơ bản, đơn vị trung tâm để nâng cao chất lượng, làm giàu vốn từ, đáp ứng nhu cầu giao tiếp trên mọi bình diện khác nhau của con ngườiViệc lấy từ làm đơn vị cơ bản được dạy từ lớp 2 đến lớp 5, từ nhận thức sơ giản đến nhận thức phức tạp theo hướng đồng tâm. Từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa và dùng để đặt câu. Nên việc lấy từ làm đơn vị cơ bản để tạo câu vừa tạo điều kiện thuận lợi gắn việc giảng dạy với hoạt động giao tiếp của con người, vừa hướng việc dạy học tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh . Thông qua việc dạy từ mà giúp học sinh về các kỹ năng nhận diện, phân loại từ, phân biệt danh giới từ, đặc biệt là kỹ năng dùng từ đặt câu và rèn luyện các thao tác tư duy

A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lời nói đầu Trong sống hàng ngày, ngôn ngữ người thực phong phú đa dạng Nói để người nghe hiểu vấn đề cần thiết Do đó, nhu cầu ngơn ngữ khơng thể thiếu, mà để ngơn ngữ tồn trước hết phải nói đến đến đơn vị nhất, đơn vị "Từ" Vì vậy, để dáp ứng nhu cầu này, chương trình luyện từ câu Tiếng Việt Tiểu học lấy việc dạy "Từ" làm đơn vị bản, đơn vị trung tâm để nâng cao chất lượng, làm giàu vốn từ, đáp ứng nhu cầu giao tiếp bình diện khác người Việc lấy từ làm đơn vị dạy từ lớp đến lớp 5, từ nhận thức sơ giản đến nhận thức phức tạp theo hướng đồng tâm "Từ" đơn vị nhỏ có nghĩa dùng để đặt câu Nên việc lấy từ làm đơn vị để tạo câu vừa tạo điều kiện thuận lợi gắn việc giảng dạy với hoạt động giao tiếp người, vừa hướng việc dạy- học tới mục tiêu rèn luyện kỹ ngôn ngữ cho học sinh Thông qua việc dạy từ mà giúp học sinh kỹ nhận diện, phân loại từ, phân biệt danh giới từ, đặc biệt kỹ dùng từ đặt câu rèn luyện thao tác tư II Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Thực trạng: Qua trình giảng dạy, thực tế cho thấy " Từ" ngữ pháp Tiếng Việt lớp thực phức tạp Bởi việc nắm kiểu cấu tạo "Từ" lớp làm tiền đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm bắt, sử dụng từ rộng lớp Vào đầu năm học 2010 - 2011, thấy học sinh lớp chất lượng chưa cao môn Tiếng Việt Tôi nhận thấy việc sử dụng "Từ" làm học sinh lộn xộn xác định sai cấu tạo từ, dùng sai nghĩa Kết quả, hiệu thực trạng : Từ thực tế học sinh lớp chủ yếu em xuất thân từ gia đình sản xuất nơng nghiệp, số gia đình có hồn cảnh khơng bình thường: Bố mẹ ly hơn, bố sớm việc sử dụng ngôn ngữ hồn cảnh khó khăn Sau khảo sát điều tra, phân loại đối tượng học sinh cụ thể cho thấy: Môn đọc - Đọc diễn cảm - Đọc rõ ràng, mạch lạc cụm từ câu - Đọc liền mạch chưa biết phân cắt cụm từ Số lượng 10 Tỷ lệ % 6,6 33 23,1 - Đọc ngập ngừng ê, a tiếng - Đọc nhanh, ngắt nghỉ chưa 16,5 19,8 Môn viết - Viết sạch, đẹp tả - Viết nhanh, chưa tả - Chưa viết hoa danh từ riêng - Viết hoa tuỳ tiện Số lượng 5 Tỷ lệ % 10 26,4 16,5 16,5 - Viết chậm 29,7 Môn Kể chuyện - Kể hay, truyền cảm - Kể đúng, rõ ràng cụm - Kể nhanh đều liền mạch - Kể chậm, ngắt nghỉ chưa hợp lý - Kể chưa nhấn giọng từ gợi tả Số lượng 7 10 Tỷ lệ % 19,8 23,1 23,1 33 Môn Tập làm văn - Viết đủ ý, trọn câu - Dùng từ cau chưa sát hợp - Dùng từ tối nghĩa câu - Viết ngắt nghỉ từ, cụm từ câu - Viết sai tả nhiều Số lượng 10 Tỷ lệ % 6,6 33 16,5 19,8 23,1 Từ thực trạng , cố gắng, kiên trì suy nghĩ học hỏi đồng nghiệp rút vài kinh nghiệm dạy- học để : Nâng cao chất lượng thực hành "Từ" cho học sinh lớp B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Các giải pháp thực hiện: 10 ngắt nghỉ cụm từ, phải thể sắc thái, chất giọng khả tái ghi nhớ loại từ ngữ xếp thành câu hát Những lời ca hay, từ ngữ đẹp cung cấp thêm vốn ngơn ngữ cho em cịn chưa phong phú Cách diễn đạt tế nhị, nội dung lời ca phong phú hút trẻ trình độ diễn đạt, suy nghĩ tình cảm em cịn vụng 60 Vì người giáo viên phải tự đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhà trường Tiểu học thời kỳ đổi không trách nhiệm giáo viên trẻ thơ mà tự khẳng định cương vị “Người giáo viên hồn chỉnh” theo tiêu chuẩn nhà trường Tiểu học ngày 61 * Đặc biệt phương pháp giảng dạy người giáo viên phải ý tới ba đối tượng học sinh lớp là: Học sinh yếu, học sinh trung bình học sinh có khiếu Theo dõi phát triển học sinh nơi lúc - Đối với học sinh yếu, cá biệt có hồn cảnh đặc biệt, giáo viên phải có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng thêm kèm cặp, dẫn chi tiết Bài tập thực hành “Từ” đưa cho đối tượng học sinh phải đơn giản nâng dần lên Thường 62 xuyên động viên khuyến khích, đưa em tiếp xúc với cộng đồng để tạo cho ngôn ngữ phát triển Giáo viên cần phải khen chê lúc khéo léo để tránh tình trạng em tiêu cực chán học Chấm, chữa thường xuyên - Đối với học sinh trung bình, giáo viên cần phải ln theo dõi kèm cặp khích lệ em để em phấn khởi hứng thú học tập Dạng tập đưa cho học sinh phải sát với lực em , phát huy thêm 63 Tăng cường khả dùng ngôn ngữ giao tiếp Động viên nhiều hình thức để có nhiều em vươn lên học - Cùng với việc nâng cao chất lượng cho học sinh đại trà việc nâng cao chất lượng học sinh có khiếu (học sinh khá, giỏi) Một học sinh giỏi môn Tiếng Việt sản phẩm không lặp lại phát triển cách tồn diện khơng theo khn mẫu cả, ln sáng tạo độc lập hoạt động 64 học tập Do đó, dạng tập đưa cho đối tượng học sinh với dạng đề với yêu cầu cao Những tập khó giáo viên hướng dẫn gợi ý, tránh bảo tỉ mỉ, rõ ràng vấn đề mà nên để em tự theo hướng dẫn làm lấy, phát huy hết khả vốn có học sinh Ngồi giáo viên cần giúp em thu nhận cảm xúc, tượng hồi tưởng, so sánh, tìm tịi, hệ thống từ 65 ngữ thích hợp để diễn đạt văn sáng bình thường khác Như có ý tới đối tượng học sinh trương lớp đảm bảo tính toàn diện, phát huy hết kiến thức Ngữ pháp học sinh lớp Khi mà thiếu hụt kiến thức Ngữ pháp học sinh trầm trọng 66 C KẾT LUẬN Kết nghiên cứu : Khi tiến hành biện pháp dựa vào việc dạy học để: Nâng cao chất lượng thực hành “Từ” cho học sinh lớp Kết đạt qua đợt thi cuối kỳ sau: - Có 12 học sinh đạt điểm giỏi mơn Tiếng Việt - Có 16 học sinh đạt điểm mơn Tiếng Việt 67 Sau khảo sát bốn môn: Đọc, Viết, Kể chuyện, Tập đọc Môn đọc - Đọc diễn cảm - Đọc rõ ràng, mạch lạc cụm từ câu - Đọc liền mạch chưa biết phân cắt cụm từ - Đọc ngập ngừng ê, a tiếng - Đọc nhanh, ngắt nghỉ chưa 68 Số lượng 18 1 Tỷ lệ % 24,6 60,1 6,6 3,3 3,3 Môn viết - Viết sạch, đẹp tả - Viết nhanh, chưa tả - Chưa viết hoa danh từ riêng - Viết hoa tuỳ tiện - Viết chậm Số lượng 20 2 Tỷ lệ % 66 16,5 6,6 3,3 6,6 Môn Kể chuyện Số lượng Tỷ lệ % 69 - Kể hay, truyền cảm - Kể đúng, rõ ràng cụm từ - Kể nhanh đều liền mạch - Kể chậm, ngắt nghỉ chưa hợp lý - Kể chưa nhấn giọng từ gợi tả 12 Môn Tập làm văn 20 39,6 16,5 13,2 10 Số 70 Tỷ lệ % - Viết đủ ý, trọn câu - Dùng từ câu chưa sát hợp - Dùng từ tối nghĩa câu - Viết ngắt nghỉ từ, cụm từ câu - Viết sai tả nhiều Kiến nghị đề xuất 71 lượng 19 3 63,4 10 10 10 6,6 Từ tình hình thực tế học sinh lớp tơi giảng dạy nói riêng học sinh tiểu học nói chung, thiếu hụt kiến thức ngữ pháp lớn Sự thiếu hụt đó, điều người giáo viên Sản phẩm học tập học sinh cao hay thấp nhờ vào lực, trình độ người thầy Vì để giúp giáo viên tiểu học vững vàng công tác giảng dạy, giáo dục: Hàng năm Phòng, Sở Giáo dục Đào tạo cần tăng thêm tài liệu dạy học môn Tiếng Việt để bồi dưỡng thêm kiến thức, 72 nâng cao tay nghề cho người giáo viên giúp họ vững vàng công tác giảng dạ, đáp ứng yêu cầu giáo dục Tiểu học hiên Ngày tháng năm 2011 Người viết Lê Thị Dung 73 74 ... lẫn từ loại từ với cấu tạo từ: Bài tập yêu 47 cầu xác định (chỉ rõ) từ loại từ, tức yêu cầu xác định từ danh từ, động từ, tính từ hay đại từ, phân loại từ theo cấu tạo - Khi dạy thực hành ? ?Từ? ??,... chưa nhấn giọng từ gợi tả Số lượng 7 10 Tỷ lệ % 19,8 23,1 23,1 33 Môn Tập làm văn - Viết đủ ý, trọn câu - Dùng từ cau chưa sát hợp - Dùng từ tối nghĩa câu - Viết ngắt nghỉ từ, cụm từ câu - Viết sai... tạo từ loại để xác định từ loại mà từ có yếu tố cấu tạo từ khác từ loại, cần ghi nhớ: sự, cuộc, nỗi, niềm mà kèm với động từ tính từ tạo thành danh từ (niềm vui, nỗi buồn ) 40 - Khi xác định từ

Ngày đăng: 30/11/2014, 07:27

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan