0

nâng cao chát lượng dạy luyện từ và câu lớp 4

21 1,304 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 11:14

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4'' A/ PHẦN MỞ ĐÀU I. Lí DO CHỌN CHUYấN ĐỀ : Mụn tiếng việt trong chương trỡnh bậc tiểu học nhằm hỡnh thành và phỏt triển giỳp học sinh cỏc kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, núi,đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong cỏc mụi trường hoạt động của lứa tuổi. Giỳp học sinh cú cơ sở tiếp thu kiến thức ở cỏc lớp trờn. Trong bộ mụn tiếng việt (nghe, đọc, núi, viết) để học tập và giao tiếp trong cỏc mụi trường hoạt động của lứa tuổi. Giỳp học sinh cú cơ sở để tiếp thu kiến thức ở cỏc lớp trờn. Trong bộ mụn Tiếng Việt phõn mụn luyện từ và cõu cú một nhiệm vụ cung cấp nhiều kiến thức sơ giản về Viết Tiếng Việt và rốn luyện kỹ năng dựng từ đặt cõu (núi - viết) kỹ năng đọc cho học sinh. Cụ thể là: 1-Mở rộng hệ thống hoỏ vốn từ trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ và cõu. 2- Rốn luyện cho học sinh cỏc kỹ năng dựng từ đặt cõu và sử dụng dấu cõu 3-Bồi dưỡng cho học sinh thúi quen dựng từ đỳng núi và viết thành cõu, cú ý thức sử dụng Tiếng Việt văn hoỏ trong giỏo tiếp. Nhận thức rừ được tầm quan trọng của phõn mụn nhúm 4 chỳng tụi mạnh dạn nghiờn cứu chuyờn đề ''Nõng cao chất lượng giảng dạy phõn mụn luyện từ và cõu ở lớp 4'' II. CƠ SỞ Lí LUẬN Chuyờn đề sử dụng kiến thức đó cú trong bài học, trong phần ghi nhớ, tham khảo cỏc sỏch hướng dẫn chuyờn san, tài liệu bồi dưỡng của cỏc mụn MBD3, MCD9 III. CƠ SỞ THỰC TIỄN 1. Thuận lợi a. Giỏo viờn: Nhà trường luụn tạo điều kiện cho cụng tỏc thay sỏch đạt kết quả tốt, đội ngũ giỏo viờn cú 4đ/c thỡ cả 4 đ/c được học chương trỡnh mới, phương phỏp dạy học mới ngay từ đợt đầu. Cú tay nghề, đầy đủ SGK, sỏch hướng dẫn và được học về sử dụng cỏc phương tiện dạy học hiện đại. Đội ngũ giỏo viờn yờu nghề, cú nưang lực sư phạm. Phõn mụn luyện từ và cõu của lớp 4 nhỡn chung ngắn gọn, cụ thể đó được bớt nhiều so với chương trỡnh Từ ngữ - ngữ phỏp của lớp 4 cũ, phõn mụn chỉ rừ 2 dạng bài: Bài lý thuyết và bài tập thực hành với định hướng rừ ràng. b. Học sinh: - Học sinh đó quen với cỏch học mới từ lớp 1,2,3 nờn cỏc em đó biết cỏc lĩnh hội và luyện tập thực hành dưới sự hướng dẫn của giỏo viờn. - Sự quan tõm của phụ huynh học sinh cũng gúp phần nõng cao chất lượng mụn học núi riờng và mụn tiếng việt núi chung. - Cỏc em học sinh đều được học 2 buổi/ngày. Buổi sỏng học lý thuyết và buổi chiều được luyện tập củng cố để khắc sõu kiến thức. Từ đồ giỳp cỏc em cú khả năng sử dụng thành thạo cỏc bài tập thực hành và ỏp dụng linh hoạt vào cỏc phõn mụn khỏc. 2. Khú khăn a. Giỏo viờn: Do đặc điểm của nhà trường là 100% lớp học 2 buổi 1 ngày nờn việc thăm lớp dự giờ học hỏi chuyờn mụn của mỡnh, của bạn cũn hạn chế. Trỡnh độ giỏo viờn chưa đồng đều đụi lỳc cũn giảng dạy theo phương phỏp cũ. Nờn việc phõn chia thời lượng lờn lớp ở mỗi mụn dạy đụi khi cũn dàn trải, hoạt động của cụ - của trũ cú lỳc thiếu nhịp nhàng. b. Học sinh: Bờn cạnh đú là học sinh với lối tư duy cụ thể, một số phụ huynh chưa thực sự quan tõm đến con em mỡnh cũn cú quan điểm '' trăm sự nhờ nhà trường, nhờ cụ'' cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập bộ mụn. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRèNH, YấU CẦU KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA PHẦN MễN LUYỆN TỪ - CÂU 1. Nội dung chương trỡnh Gồm 62 tiết ở học kỳ I và 32 tiết ở học kỳ II bao gồm cỏc từ thuần Việt Hỏn Việt, thành ngữ, tục ngữ phự hợp với chủ điểm học tập của từng đơn vị học. Học kỳ I: 5 chủ điểm Chủ điểm 1: Thường người như thể thương thõn thỡ "Nhõn hậu - Đoàn kết'' Chủ điểm 2: Trung thực - Tự trọng Chủ điờm 3: Trờn đụi cỏnh ước mơ thực hiện ước mơ. Chủ điểm 4: Cú chớ thỡ nờn - nghị lực - ý chớ Chủ điểm 5: Tiếng sỏo diều - đồ chơi - Trũ chơi. Học kỳ II: 5 chủ điểm Chủ điểm 1: Người ta là hoa là đất - tài năng - sức khoẻ Chủ điểm 2: Vẻ điệp muụn màu - Cỏi đẹp Chủ điểm 3: Những người quả cảm - Dũng cảm Chủ điểm 4: Khỏm phỏ thế giới - Du lịch - Thỏm hiểm Chủ điểm 5: Tỡnh yờu cuộc sống - Lạc quan yờu đời 2. Yờu cầu kiến thức 2.1 Mở rộng và hệ thống hoỏ vốn từ: Mụn Tiếng Việt cú 10 đơn vị đọc thỡ mụn luyện từ cõu mở rộng và hệ thống hoỏ 10 chủ điểm đú. 2.2 Trang bị cỏc kiến thức giảng dạy về từ và cõu * Tư - Cấu tạo tiờng - Cấu tạo từ + Từ đơn và từ phức + Từ ghộp và từ lỏy - Từ loại + Danh từ - Danh từlà gỡ? - Danh từ chung và danh từ riờng - Cỏch viết hoa danh từ riờng + Động từ - Động từ là gỡ - Cỏch thể hiện ý nghĩa, mức độ của đặc điểm, tớnh chất. * Cỏc kiểu cõu + Cõu hỏi - Cõu hỏi là gỡ? - Dựng cõu hỏi vào mục đớch khỏc - Cỏch phộp lịch sự khi đặt cỏc cõu hỏi + Cõu kể - Cõu kết là gỡ? Cỏch dựng cõu kể - Cõu kể ai là gỡ? + Cõu cầu khiến - Cõu cầu khiến là gỡ? - Cỏch đặt cõu cầu khiến - Giải phỏp khi bày tỏ yờu cầu, đề nghị? + Cõm cảm - Thờm trọng ngữ trong cõu - Trạng ngữ là gỡ? Thờm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho cõu - Thờm trạng ngữ chỉ thời gian cho cõu - Thờm trạng ngữ chỉ nguyờn nhõn, mục đớch, phượng tiện trong cõu * Cỏch dấu cõu: Chấm hỏi, dấu chấm than, dấu 2 chấm, dấu ngoặc kộp, dấu ngoặc đơn. 3. Yờu cầu kỹ năng về từ và cõu: 3.1. Từ -Nhận biết được cấu tạo của tiếng - Giải cỏc cõu đố tiếng liờn quan đến cấu tạo của tiếng - Nhận biết từ loại - Đựat cõu với những từ đó cho - Xỏc định từ huống sử dụng thành ngữ - Tục ngữ 3.2. Cõu - Nhận biết cỏc kiểu cõu - Đặt cõu theo mẫu - Nhận biết cỏc kiểu trạng ngữ. - Thờm trạng ngữ cho cõu - Tỏc dụng của dấu cõu - Điền dấu cõu thớch hợp - Viết đoạn văn với dấu cõu thớch hợp 3.3. Dạy Tiếng việt văn hoỏ trong giao tiếp Thụng qua nội dung dạy 4, bồi dưỡng cho học sinh ý thức và thúi quen dựng từ đỳng, núi viết thành cõu và ý thức sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp phự hợp với cỏc chuẩn mực văn hoỏ. - Chữa nỗi dấu cõu - Lựa chọn kiểu cõu kiến thức, kĩ năng mà học sinh cần đạt đuợc và cũng như là nhiệm vụ mà người giỏo viờn cần nắm vững khi giảng dạy phõn mụn này. II.QUY TRèNH DẠY LUYỆN TỪ VÀ CÂU Dạy bài lớ thuyết Dạy bài thức hành 1. KTBC: (3-5') 1. KTBC(3-5') 2. Bài mới 2. Bài mới a. GBT: 1 - 2' a. GTB (1-2') b. Hỡnh thành KN: 10-12' b. Hướng dẫn thực hành (32-34') - Giỏo viờn sẽ phõn tớch ngữ liệu - Đọc và xỏc định yờu cầu của BT c. Hướng dẫn luyện tập: 20 - 22' - Hướng dẫn 1 phần BT mẫu - Đọc và xỏc định yờu cầu của bài tập - Học sinh là BT - Hướng dẫn giải 1 phần bài tập - Chấm chữa - nhận xột -> Chốt mẫu KT - Học sinh làm bài tập - Chữa, chấm nhận xột -> chốt KT d. Củng cố -dặn dũ (2-3') c. Củng cố - dặn dũ (2-3') I. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 1. Phương phỏp vấn đỏp Phương phỏp gợi mở vấn đỏp là phương phỏp dạy học khụng trực tiếp đưa ra những kiến thức đó hoàn chỉnh mà hướng dẫn cho học sinh tư duy từng bước một để cỏc em tự tỡm ra kiến thức mới phai học. Phương phỏp gợi mở vấn đỏp nhằm tăng cường kĩ năng suy nghĩ sỏng tạo trong quỏ trỡnh lĩnh hội tri thức và xỏc định mức độ hiểu bài cũng như kinh nghiệm đó cú của học sinh. Giỳp cỏc em hỡnh thành khả năng tự lực tỡm tũi kiến thức. Qua đú học sinh ghi nhớ tốt hơn sõu sắc hơn. Yờu cầu khi sử dụng giỏo viờn phải lựa chọn những cõu hỏi theo đỳng nội dung bài học, cõu hỏi đưa ra hải rừ ràng dễ dàng phự hợp với mọi đối tượng học sinh trong cựng 1 lớp. Giỏo viờn dành thời gian cho học sinh suy nghĩ. Sau đú cho học sinh trả lời cỏc em khỏc nhận xột bổ sung. Phương phỏp này phự hợp với cả 2 loại bài lý thuyết thực hành VD: Khi dạy bài danh từ (Tuần 5) mục địch của bài là học sinh phải nằm được danh từ gỡ - Biết tỡm danh từ trừu tượng trong đoạn văn và đặt cõu với danh từ đú. - Đưa VD: Mang theo chuyện cổ tụi đi Nghe trong cuộc sống thầm thỡ tiếng mưa Con sụng chảy cú rặng dừa nghiờng soi Đời cha ụng với đời tụi Như con sụng với chõn trời dó xa Chỉ cũn truyện cổ thiết tha Cho tụi nhặt một ụng tra của mỡnh. + H: Em tỡm những TN chỉ sự vật trong đoạn thơ? Dũng 1: Truyện cổ Dũng 5: Đời, cha ụng Dũng 2: Cuộc sống, tiếng xưa Dũng 6: Con sụng chõn trời Dũng 3: Cơn nắng, cơn mưa Doàng 7: Truyện cổ Dũng 4: Con sống, rặng dừa. Dũng 8: Ồng cha + H: Sắp xếp cỏc từ vừa được theo nhúm - Từ chỉ người : ễng cha - Cha ụng - Từ chỉ vật : sụng, dừa, chõn trời - Từ chỉ hiện tượng : mưa, nắng - Từ chỉ khỏi niệm : Cuộc sống, truyện cổ, tiếng xưa, đời - Từ chỉ đơn vị : Cơn, con, răng. + H: Những từ đú thuộc loại từ gỡ? (danh từ) + H: Vậy danh từ là gỡ? (Danh từ là những từ chỉ sự vật: người, vật, hiện tượng, khỏi niệm hoặc đơn vị) Vậy qua 4 cõu hỏi gợi mở cho cỏc em đó kết thỳc một khỏi niệm nghữ phỏp mà nội dung của bài đề ra. * Túm lại phương phỏp gợi mở vấn đáp được sử dụng trong tất cả tiết học và phỏt huy được tớnh chủ động sỏng tạo của học sinh. 2. Phương phỏp nờu và giải quyết vấn đề. Phương phỏp nờu và giải quyết vấn đề là giỏo viờn đưa ra những tỡnh huống gợi vấn đề điều khiển học sinh phỏt hiện vấn đề hoạt động tự giỏc trực chủ động và sỏng tạo để giải quyết vấn đề thụng qua đú mà kiến tạo tri thức rốn luyện kỹ năng. Tăng thờm sự hiểu biết và khả năng ỏp dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề của thực tiến. Nõng cao kỹ năng phõn tớch và khỏi quỏt từ tỡnh huống cụ thể và khả năng độc lập cũng như khả năng hợp tỏc trong quỏ trỡnh giải quyết vấn đề. Khi sử dụng phương phỏp này, giỏo viờn cần chuẩn bị trước cõu hỏi sao cho phự hợp với mục đớch, yờu cầu và nội dung của bài đảm bảo tớnh sư phạm, đỏp ứng với cỏc đối tượng học sinh, giỏo viờn cần chuẩn bị tốt kiến thức để giải quyết vấn đề mà học sinh đưa ra. VD: Khi dạy bài mở rộng vốn từ ''Đồ chơi - trũ chơi'' Giỏo viờn đưa ra một số thành ngữ - tục ngữ sau: ''Chơi với lửa'', ''ở chọn nơi, chơi chọn bạn'', ngữ thớch hợp để khuyờn bạn. a. Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nờn học kộm hẳn đi. b. Nếu bạn em thớch trốo lờn một chỗ cao chờnh vờnh, rất nguy hiểm để tỏ ra mỡnh gan dạ. Với tỡnh huống (1) cỏc em cú thể chọn thành ngữ tục ngữ ''ở chọn nơi, chơi chọn bạn''. Những với tỡnh huống (2) cỏc em cú thể chọn 1 hoặc 2 thành ngữ tục ngữ đều được. [...]... Kết quả khảo sỏt lần thứ nhất: vào cuối thỏng 9 với bài ' 'Từ đơn - từ ghộp'' kết quả thu được như sau: Xếp loại Lớ p S ĩ số Giỏi TB Yếu 3 5 12 15 6 3 4 10 16 5 3 15 19 4 1 1 4A Khỏ 24( 21, 41 (36, 35(31, 12(10, 8 4B 5 4C 9 Tổ ng số 12 4% ) 6%) 2%) 8%) Sau khi KT khảo sỏt chất lượng học sinh TB và yếu cũn nhiều và số học sinh giỏi chưa cao Chỳng tụi đó thảo luận trong tổ nhúm vào những buổi sinh hoạt chuyờn... đạo của nhà trường và của ngành đề ra Cho đến nay chỳng tụi vẫn tiếp tục thực hiện và phỏt huy những mặt đó đạt được, khắc phục những mặt cũn tồn đọng để nõng cao chất lượng dạy học hơn nữa II.BÀI HỌC Qua kết quả thu được sau khi triển khai chuyờn đề cho thấy chất lượng dạy học biến Trong quỏ trỡnh thực hiện chuyờn đề ''Nõng cao chất lượng giảng dạy phõn mụn Luyện từ và cõu ở lớp 4 ''Chỳng tụi đó rỳt... vậy tiết học mới đạt kết quả cao III Biện phỏp thực hiện dạy phõn mụn kuyện từ và cõu lớp 4 Để cú thể thực hiện cỏc yờu càu về kiến thức, kỹ năng của phõn mụn luyện từ và cõu Chỳng tụi cú đề xuất một số biện phỏp sau: 1 Nắm vững và phỏt huy những kiến thức và năng học sinh đó đạt được ở cỏc lớp 1,2,3 Với mạch kiến thức được sắp xếp theo vũng trũn đũng tõm tuỳ theo ở mỗi lớp mà cú những yờu cầu khỏc... giảng dạy phự hợp với nhận thức của học sinh nhằm giỳp học sinh nắm bắt bài tốt hơn, nõng cao chất lượng hiệu quả bộ mụn Sau khi ỏp dụng cỏc đổi mới phương phỏp dạy theo chuyờn đề Chỳng tụi đó khảo sỏt lần 2 vào cuối thỏng 11 với bài tập tỡm danh từ - Động từ - Tớnh từ trong đoạn văn Kết quả cho thấy Xếp loại Lớ p S ĩ số Giỏi TB Yếu 3 9 15 12 2 3 11 13 10 1 3 21 15 3 0 1 4A Khỏ 41 (36,6 43 (38 ,4 25(22,3... trong giờ học mà học sinh khụng nhàm chỏn Trong quỏ trỡnh thực hiện chuyờn đề:''Nõng cao chất lượng giảng dạy phõn mụn luyện tư và cõu ở lớp 4 ''Chỳng tụi đó tham khảo cỏc tài liệu dạy học của phõn mụn cũng như học hỏi kinh nghiệm từ bạn bố đồng nghiệp, chuyờn đề đó hoàn thành và đó dạy thực nghiệm ở tất cả cỏc khối 4 Những chuyờn đề của chỳng tụi cũng khụng trỏnh khỏi những thiếu sút Chỳng tụi rất... hỡnh thức dạy học trong cựng một tiết dạy/ Đú là cỏc hỡnh thức tổ chức: làm việc cỏ nhõn, trao đổi nhúm, đàm thoại gõy hứng thỳ cho học sinh trỏnh nhàm chỏn đơn điệu VD: Khi dạy bài:''Mở rộng vốn từ ''ước mơ'' BT2: Học sinh thảo luận nhúm đụi Tỡm thờm những từ cựng nghĩa với ''ước mơ'' - 1 em tỡm từ bắt đầu từ tiếng ''ước'' - 1 em tỡm từ bắt đầu từ tiếng ''mơ'' BT3: Nờu yờu cầu chộp thờm những từ: đẹp... động ngoài giờ lờn lớp cú tỏc dụng rất lớn đến việc dạy phõn mụn luyện từ và cõu giỳp cỏc em cú thúi quen dựng từ đỳng, núi viết thành cõu, biết quý biết giữ gỡn sự trong sỏng của Tiếng Việt C PHẦN KẾT LUẬN I KẾT QUẢ Qua quỏ trỡnh vừa nghiờn cứu chuyờn đề vừa ỏp dụng vào thực tế giảng dạy chỳng tụi nhận thấy rằng những phương phỏp dạy học mà tụi nhận thấy rằng những phương phỏp dạy học mà tổ nhúm chỳng... 15 3 0 1 4A Khỏ 41 (36,6 43 (38 ,4 25(22,3 3(2,7 8 4B 5 4C 9 Tổ ng số 12 %) %) %) %) * Kết quả khảo sỏt cho thấy chất lượng của học sinh đó được nõng lờn rừ rệt Cụ thể trong bài làm của học sinh cỏc em đó hiểu được và phõn biệt được từ rừ rệt Cụ thể trong bài làm của học sinh cỏc em đó hiểu được và phõn biệt được từ loại, biết sử dụng từ loại trong đặt cõu và viết văn * Kết quả trờn đó chứng minh được... dụng phương phỏp trực quan giảng dạy phõn mụn luyện từ và cõu là rất quan trong vỡ sẽ khai thỏc triệt để cỏc kờnh hỡnh của bài học nhờ đú mà giỏo viờn giỳp học sinh nứam bài tốt hơn 4 Phương phỏp rốn luyện theo mẫu Phương phỏp rốn luyện theo mẫu là phương phỏp dạy học mà giỏo viờn đưa ra cỏ mẫu cụ thể qua dú hướng dẫn học sinh tỡm hiểu cỏc điểm của mẫu, cơ chế tạo mẫu và thực hiện theo mẫu Giỳp học... cỏc phương phỏp, cỏc hỡnh thức tổ chức dạy học, để lựa chọn phối hợp linh hoạt cỏc phương phỏp và hỡnh thức cho phự hợp với nội dung của bài dạy và chủ điểm của bài học đú 4 Tổ chức hoạt động lờn lớp Giỏo viờn cần khộo lộo sử dụng linh hoạt cỏc phương phỏp, cỏc hỡnh thức tỏ chức dạy học Cỏc hoạt động của tiết dạy khụng tỏch rời nhau, mà phải cú sự đan xen liờn kết và hỗ trợ lẫn nhau Bờn cạnh đú giỏo . mụn luyện từ cõu mở rộng và hệ thống hoỏ 10 chủ điểm đú. 2.2 Trang bị cỏc kiến thức giảng dạy về từ và cõu * Tư - Cấu tạo tiờng - Cấu tạo từ + Từ đơn và từ phức + Từ ghộp và từ lỏy - Từ. '&apos ;Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4& apos;' A/ PHẦN MỞ ĐÀU I. Lí DO CHỌN CHUYấN ĐỀ : Mụn tiếng việt trong chương trỡnh bậc tiểu học nhằm hỡnh thành và. triển khai chuyờn đề cho thấy chất lượng dạy học biến. Trong quỏ trỡnh thực hiện chuyờn đề ''Nõng cao chất lượng giảng dạy phõn mụn Luyện từ và cõu ở lớp 4 ''Chỳng tụi đó rỳt
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao chát lượng dạy luyện từ và câu lớp 4, nâng cao chát lượng dạy luyện từ và câu lớp 4,

Từ khóa liên quan