0

SKKN: KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH VÔ LỄ BẰNG BIỆN PHÁP QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN, GIÚP ĐỠ Ở LỚP 8A1, TRƯỜNG THCS HỒ ĐẮC KIỆN

9 5,527 16
  • SKKN: KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH VÔ LỄ BẰNG BIỆN PHÁP QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN, GIÚP ĐỠ  Ở LỚP 8A1, TRƯỜNG THCS HỒ ĐẮC KIỆN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 11:32

Ở bất cứ nhà trường nào cũng đều có hiện tượng học sinh chưa ngoan. Nó không những ảnh hưởng đến công tác giáo dục của nhà trường mà còn là nỗi lo gia đình, xã hội. Nghiêm trọng hơn là nó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân học sinh đó trong hiện tại và tương lai. Cụ thể là ảnh hưởng đến việc tiếp thu tri thức, nhận thức, làm hạn chế rất nhiều trong việc hòa nhập với tập thể lớp, bạn bè xa lánh, bị giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm khiển trách, cảnh cáo ...dẫn đến học sinh bị cô lập, mặc cảm, lạc lõng từ đó càng sống buông thả hơn.Vì thế nếu không được giáo dục uốn nắn kịp thời, đúng lúc sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng Trường THCS Hồ Đắc Kiện Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. ___________________________________________________________________________ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH VÔ LỄ BẰNG BIỆN PHÁP QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN, GIÚP ĐỠ Ở LỚP 8A 1 , TRƯỜNG THCS HỒ ĐẮC KIỆN 1.TÓM TẮT ĐỀ TÀI Ở bất cứ nhà trường nào cũng đều có hiện tượng học sinh chưa ngoan. Nó không những ảnh hưởng đến công tác giáo dục của nhà trường mà còn là nỗi lo gia đình, xã hội. Nghiêm trọng hơn là nó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân học sinh đó trong hiện tại và tương lai. Cụ thể là ảnh hưởng đến việc tiếp thu tri thức, nhận thức, làm hạn chế rất nhiều trong việc hòa nhập với tập thể lớp, bạn bè xa lánh, bị giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm khiển trách, cảnh cáo dẫn đến học sinh bị cô lập, mặc cảm, lạc lõng từ đó càng sống buông thả hơn.Vì thế nếu không được giáo dục uốn nắn kịp thời, đúng lúc sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Là giáo viên chủ nhiệm của một lớp với nhiều học sinh cá biệt, mỗi em có những biểu hiện vi phạm khác nhau trong đó hiện tượng vô lễ thường xuyên của một vài em đã gây ra những phản ứng mạnh với giáo viên bộ môn trong giờ dạy như: giáo viên cáu gắt, tức giận ảnh hưởng đến việc truyền thụ tri thức; kết quả thi đua của tập thể lớp giảm sút Trước tình hình đó GVCN kết hợp với GVBM, Đoàn, Đội, Phụ huynh quan tâm, giúp đỡ, động viên học sinh, để giáo dục học sinh khắc phục tình trạng vô lễ. Nghiên cứu được tiến hành trên hai em học sinh lớp 8A 1 : Em Lâm Văn Hiếu và em Phan Hải đấu. Hai em được thực hiện giải pháp thay thế từ ngày 04/10/2010 đến ngày 02/11/2010. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt: hành vi vô lễ của em Hiếu và em Đấu đã giảm rất nhiều. Điều đó __________________________________________________________________________________ Người thực hiện: Nguyễn Văn Chữ Trang 1 Trường THCS Hồ Đắc Kiện Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. ___________________________________________________________________________ chứng tỏ rằng việc giáo dục học sinh vô lễ bằng biện pháp quan tâm, động viên giúp đỡ là có hiệu quả. 2. GiỚI THIỆU 2. 1/ Hiện trạng Bậc THCS luôn là bậc học quan trọng, là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện con người về: đức, trí, lao, thể, mĩ. Trong đó giáo dục đạo đức nhân cách là một trong những hoạt động quan trọng của nhà trường để hình thành cho học sinh có lòng nhân ái, mang bản sắc của con người Việt Nam, biết kính trên nhường dưới, đoàn kết. Giáo dục học sinh có ý thức đầy đủ về bổn phận của mình đối với mọi người, đối với cộng đồng và môi trường sống, tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật, các quy định của nhà trường…Tuy nhiên trong quá trình giáo dục đi vào thực tiễn có những học sinh chúng ta xây dựng được đạo đức, nhân cách một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng cũng còn một số ít hoặc đôi ba em học sinh, chúng ta giáo dục rất khó khăn hoặc các em ấy không nghe theo sự giáo dục của thầy cô. Đây là những học sinh “cá biệt” về đạo đức ( Lười học, không học bài, làm bài, lấy cắp đồ dùng học tập của bạn, thậm chí còn vô lễ cả với GV) tình trạng này là nỗi lo của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội, đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Là một giáo viên đứng trên bục giảng, trước tình trạng đó, với những nỗi băn khoăn, trăn trở, tôi nghiên cứu học sinh cá biệt ở lớp 8A1 trường THCS Hồ Đắc Kiện. Nhằm đưa ra những phương pháp để cùng phối hợp với gia __________________________________________________________________________________ Người thực hiện: Nguyễn Văn Chữ Trang 2 Trường THCS Hồ Đắc Kiện Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. ___________________________________________________________________________ đình, nhà trường và xã hội giáo dục những học sinh cá biệt đạt kết quả cao và đồng thời hạn chế đến mức tối thiểu học sinh cá biệt trong quá trình giáo dục. Để giáo dục một con người có đầy đủ phẩm chất và năng lực là một vấn đề hết sức khó khăn và lâu dài, giáo dục học sinh cá biệt càng khó khăn và phức tạp hơn, ở đây đòi hỏi nhà giáo dục nói chung và người giáo viên phải có phương pháp giáo dục như thế nào? Đây là vấn đề nan giải vì nó tốn nhiều thời gian và công sức, người giáo viên phải có nghệ thuật sư phạm, khéo léo, kiên trì, yêu thương học sinh, hiểu được đời sống tình cảm của các em. 2.2/ Giải pháp thay thế: - Dành nhiều thời gian để gần gũi, tâm tình, chia sẻ những khó khăn cùng các em. - Tìm hiểu hoàn cảnh sống: quan hệ gia đình, thành phần kinh tế. - Nắm được đặc điểm thể chất, tâm lý lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ để có định hướng giáo dục, phân công giao việc cho phù hợp . - Phân tích tình trạng học tập hay thái độ biểu hiện của các em. - Thường xuyên liên lạc, kiểm tra thái độ, ý thức, chất lượng học tập. - Phối hợp với GVBM, Đoàn – Đội – Hội để kịp thời nắm rõ tình hình học tập cũng như cùng có biện pháp phối hợp giáo dục hiệu quả. 2.3/ Vấn đề nghiên cứu Việc giáo dục học sinh vô lễ ở lớp 8A 1 bằng biện pháp quan tâm, động viên giúp đỡ tại trường THCS Hồ Đắc Kiện có hiệu quả không ? 2. 4/ Giả thuyết nghiên cứu __________________________________________________________________________________ Người thực hiện: Nguyễn Văn Chữ Trang 3 Trường THCS Hồ Đắc Kiện Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. ___________________________________________________________________________ Giáo dục em Lâm Văn Hiếu và em Phan Hải Đấu lớp 8A 1 bằng biện pháp quan tâm, gần gũi, động viên, giúp đỡ tại trường THCS Hồ Đắc Kiện sẽ khắc phục được tình trạng vô lễ với giáo viên. 3. PHƯƠNG PHÁP 3.1/ Khách thể nghiên cứu Tôi lựa chọn lớp 8A 1 trường THCS Hồ Đắc Kiện để nghiên cứu vì lớp có hai em học sinh là Lâm Văn Hiếu và Phan Hải Đấu thường xuyên có những biểu hiện vô lễ với giáo viên. 3.2/ Thiết kế Để làm rõ vấn đề nghiên cứu tôi chọn thiết kế đa cơ sở AB. Trong đó: + A là giai đoạn cơ sở (hiện trạng chưa có tác động/ can thiệp). + B là giai đoạn tác động/ can thiệp Trong đề tài này, giai đoạn cơ sở (A) đối với hai em Hiếu và Đấu là khác nhau. Giai đoạn cơ sở (A) đối với Hiếu là 10 ngày nhưng đối với Đấu là 15 ngày. Mô hình thiết kế đa cơ sở AB __________________________________________________________________________________ Người thực hiện: Nguyễn Văn Chữ Trang 4 Trường THCS Hồ Đắc Kiện Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. ___________________________________________________________________________ 3.3/ Quy trình nghiên cứu Tôi ghi chép số lần vô lễ của em Hiếu trong 10 ngày trước khi bắt đầu tác động thông qua việc quan sát trực tiếp, báo cáo của ban cán sự lớp và giáo viên bộ môn; sau đó gần gũi, quan tâm, động viên giúp đỡ em Hiếu thay đổi hành vi . Tôi tiếp tục ghi chép số lần vô lễ của Hiếu trong 16 ngày tiếp theo. Tôi cũng áp dụng biện pháp tương tự đối với em Đấu nhưng thời gian quan sát là 15 ngày. 3.4/ Đo lường và thu thập dữ liệu Công cụ đo lường mà nghiên cứu này sử dụng là số lần vô lễ trong mỗi ngày của học sinh được ghi nhận thông qua ban cán sự lớp, giáo viên bộ môn và đặc biệt là sự quan sát từ giáo viên chủ nhiệm được thể hiện ở phần phụ lục. 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ __________________________________________________________________________________ Người thực hiện: Nguyễn Văn Chữ Trang 5 Trường THCS Hồ Đắc Kiện Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. ___________________________________________________________________________ 4.1/ Trình bày kết quả: * Số lần vô lễ bình quân lúc trước và sau tác động Họ và tên HS Trước tác động Sau tác động Phan Hải Đấu Khoảng 3,1 lần Khoảng 1,18 lần Lâm Vă Hiếu Khoảng 2,5 lần Khoảng 0,63 lần 4.2/ Phân tích dữ liệu Số lần vô lễ của HS được biểu thị dưới dạng đồ thị thể hiện thái độ của Hiếu và Đấu trong giai đoạn cơ sở và giai đoạn có tác động. Nếu thái độ vô lễ của học sinh được khắc phục thể hiện đường biểu diễn thấp hơn đường đồ thị trong giai đoạn cơ sở • Quan sát đường đồ thị cho thấy hai học sinh đã có những biểu hiện tích cực, hạn chế được số lần vô lễ trong ngày. • Chúng ta hãy nhìn vào đồ thị biểu thị số lần vô lễ của em Hiếu, giai đoạn cơ sở kéo dài 10 ngày, Hiếu trung bình mỗi ngày có thái độ vô lễ khoảng 3 lần. Từ ngày thứ 10 trở đi số lần vi phạm của Hiếu đã giảm rất nhiều, có ngày em còn không có vi phạm. Vậy chúng ta thấy bằng việc quan tâm, gần gũi, động viên giúp đỡ trong thời gian ngắn đã có thể làm thay đổi hành vi vô lễ của học sinh một cách đáng kể. 4.3/ Bàn luận 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1/ Kết luận: Việc giáo dục học sinh khắc phục tình trạng vô lễ ở lớp 8A1 bằng biện pháp quan tâm, gần gũi, động viên, giúp đỡ tại trường THCS Hồ Đắc Kiện là có hiệu quả. __________________________________________________________________________________ Người thực hiện: Nguyễn Văn Chữ Trang 6 Trường THCS Hồ Đắc Kiện Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. ___________________________________________________________________________ 5.2/ Khuyến nghị: - Đối với các cấp lãnh đạo: Cần đẩy mạnh xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tổ chức nhiều phong trào vui chơi bổ ích thu hút sự tham gia của các em để tạo cảm giác gần gũi và thân thiết khi đến lớp từ đó giúp các em ngoan hơn. - Đối với giáo viên: Khi giáo dục học sinh vô lễ nên chọn phương pháp quan tâm, gần gũi, động viên, giúp đỡ để khắc phục tình trạng Người thực hiện Nguyễn Văn Chữ __________________________________________________________________________________ Người thực hiện: Nguyễn Văn Chữ Trang 7 Trường THCS Hồ Đắc Kiện Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. ___________________________________________________________________________ TÀI LIỆU THAM KHẢO • Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. • Tâm lí học lứa tuổi PHỤ LỤC • Bảng theo dõi học sinh vi phạm:(Thái độ vô lễ) * Phan Hải Đấu Ngày tháng Số lần vi phạm Thái độ vi phạm Người cung cấp thông tin Ghi chú 04/10/2010 05/10/2010 06/10/2010 07/10/2010 08/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 12/10/2010 13/10/2010 14/10/2010 15/10/2010 16/10/2010 18/10/2010 19/10/2010 20/10/2010 21/10/2010 22/10/2010 23/10/2010 25/10/2010 26/10/2010 27/10/2010 28/10/2010 29/10/2010 30/10/2010 01/11/2010 __________________________________________________________________________________ Người thực hiện: Nguyễn Văn Chữ Trang 8 Trường THCS Hồ Đắc Kiện Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. ___________________________________________________________________________ 02/11/2010 * Lâm văn Hiếu Ngày tháng Số lần vi phạm Thái độ vi phạm Người cung cấp thông tin Ghi chú 04/10/2010 05/10/2010 06/10/2010 07/10/2010 08/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 12/10/2010 13/10/2010 14/10/2010 15/10/2010 16/10/2010 18/10/2010 19/10/2010 20/10/2010 21/10/2010 22/10/2010 23/10/2010 25/10/2010 26/10/2010 27/10/2010 28/10/2010 29/10/2010 30/10/2010 01/11/2010 02/11/2010 __________________________________________________________________________________ Người thực hiện: Nguyễn Văn Chữ Trang 9 . Trước tình hình đó GVCN kết hợp với GVBM, Đoàn, Đội, Phụ huynh quan tâm, giúp đỡ, động viên học sinh, để giáo dục học sinh khắc phục tình trạng vô lễ. Nghiên cứu được tiến hành trên hai em học sinh. thể làm thay đổi hành vi vô lễ của học sinh một cách đáng kể. 4.3/ Bàn luận 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1/ Kết luận: Việc giáo dục học sinh khắc phục tình trạng vô lễ ở lớp 8A1 bằng biện pháp. dục của thầy cô. Đây là những học sinh “cá biệt” về đạo đức ( Lười học, không học bài, làm bài, lấy cắp đồ dùng học tập của bạn, thậm chí còn vô lễ cả với GV) tình trạng này là nỗi lo của mỗi gia
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH VÔ LỄ BẰNG BIỆN PHÁP QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN, GIÚP ĐỠ Ở LỚP 8A1, TRƯỜNG THCS HỒ ĐẮC KIỆN, SKKN: KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH VÔ LỄ BẰNG BIỆN PHÁP QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN, GIÚP ĐỠ Ở LỚP 8A1, TRƯỜNG THCS HỒ ĐẮC KIỆN, SKKN: KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH VÔ LỄ BẰNG BIỆN PHÁP QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN, GIÚP ĐỠ Ở LỚP 8A1, TRƯỜNG THCS HỒ ĐẮC KIỆN

Từ khóa liên quan