Giáo án lịch sử lớp 10 cơ bản trọn bộ

102 3,282 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 16:12

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX CHƯƠNG IVIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐẾN THẾ KỶ XBài 13VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶI. MỤC TIÊU BÀI HỌCSau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:1. Kiến thức Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm, trên đất nước ta đã có con người sống (người tối cổ). Việt Nam là một trong những quê hương của loài người. Trải qua hàng chục vạn năm, Người Tối cổ đã chuyển biến dần thành Người tinh khôn (Người hiện đại). Nắm bắt được các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thuỷ về: công cụ lao động, hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội, đời sống vật chất và tinh thần.2. Tư tưởng Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta, ý thức được vị trí của lao động, và trách nhiệm với lao động xây dựng quê hương đất nước.3. Kỹ năng Biết so sánh giữa các giai đoạn Lịch sử để rút ra những biểu hiện của chuyển biến về: kinh tế, xã hội … Biết quan sát hình ảnh các hiện vật ở bài học để rút ra nhận xét. Giáo án liïch sử lớp 10 PHẦN HAI PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX CHƯƠNG I CHƯƠNG I VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐẾN THẾ KỶ X VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐẾN THẾ KỶ X Bài 13 Bài 13 VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được: 1. Kiến thức - Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm, trên đất nước ta đã có con người sống (người tối cổ). Việt Nam là một trong những quê hương của loài người. - Trải qua hàng chục vạn năm, Người Tối cổ đã chuyển biến dần thành Người tinh khôn (Người hiện đại). - Nắm bắt được các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thuỷ về: công cụ lao động, hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội, đời sống vật chất và tinh thần. 2. Tư tưởng - Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lòch sử lâu đời của dân tộc ta, ý thức được vò trí của lao động, và trách nhiệm với lao động xây dựng quê hương đất nước. 3. Kỹ năng - Biết so sánh giữa các giai đoạn Lòch sử để rút ra những biểu hiện của chuyển biến về: kinh tế, xã hội … Biết quan sát hình ảnh các hiện vật ở bài học để rút ra nhận xét. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Bản đồ Việt Nam thể hiện những đòa bàn liên quan đến nội dung bài học: Núi Đọ (Thanh Hoá), Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), Hang Gòn (Đồng Nai), An Lộc (Bình Phước), Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ), Hoà Bình, Bắc Sơn. - Một số tranh ảnh về cuộc sống người nguyên thuỷ hay những hình ảnh về công cụ của người núi Đọ, Sơn Vi, Hoà Bình… III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Tiết trước ôn tập không kiểm tra trong quá trình học bài mới. 2. Mở bài - khi học phần lòch sử thế giới nguyên thuỷ chúng ta đã khẳng đònh: Thời kỳ nguyên thuỷ là thời kỳ đầu tiên, kéo dài nhất mà dân tộc nào, đất nước nào cũng phải trải qua. Đất nước Việt Nam của chúng ta cũng như nhiều nước khác đã trải qua thời kỳ nguyên thuỷ. Bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu về thời kỳ nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam. 3. Tổ chức dạy học bài mới Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Làm việc cá nhân - GV dẫn dắt: Người Trung Quốc, người Inđônêxia thường tự hoà vì đất nước họ là nơi phát tích của loài người, là cái nôi sinh ra con người. Còn Việt Nam của chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự hào vì đất nước Việt Nam đã chứng kiến những bước đi chập chững đầu tiên của loài người, từng trải qua thời kỳ nguyên thuỷ. - GV đặt câu hỏi: Vậy có bằng chứng gì để chứng minh Việt Nam đã từng trải qua thời kỳ nguyên thuỷ không? - HS theo dõi SGK phần 1 để trả lời câu hỏi. - GV bổ sung và kết luận: khảo cổ học đã chứng minh cách đ6y 30-40 vạn năm trên đất nước Việt Nam đã có Người tối cổ sinh sống. -GV: Sử dụng bản đồ Việt Nam có thể hiện đòa bàn cư trú của Người tối cổ ở Thanh Hoá, Đồng Nai, Hoà Bình chỉ cho HS theo dõi hoặc gọi một học sinh lên chỉ bản đồ đòa danh có Người tối cổ sinh sống. - GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét gì về đòa bàn sinh sống của Người tối cổ Việt Nam? - HS suy nghó quan sát bản đồ trả lời. - GV kết luận: Đòa bàn sinh sống trải dài trên 3 miền đất  Những dấu tích người tối cổ ở Việt Nam - Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích Người tối cổ có niên đại cách đây 30-40 vạn năm và nhiều công cụ đá ghè đẻo thô sơ ở Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Phước… Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững nước nhiều đòa phương có Người tối cổ sinh sống. - GV đặt câu hỏi: Vậy người tối cổ ở Việt Nam sinh sống như thế nào? HS theo dõi SGK, nhớ lại kiến thức đã học ở phần lòch sử thế giới, trả lời. - GV kết luận: Cũng giống Người tối cổ ở các nơi khác trên thế giới, Người tối cổ ở Việt Nam cũng sống thành bầy săn bắt thú rừng và hái lượm hoa quả. -GV tiểu kết dẫn dắt sang phần 2: Như vậy chúng ta đã chứng minh được Việt Nam đã trải qua giai đoạn bầy người Nguyên Thuỷ (giai đoạn Người tối cổ). Người tối cổ tiến hoá thành Người tinh khôn và đưa Việt Nam bước vào giai đoạn hình thành công xã thò tộc nguyên thuỷ như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 của bài. - Người tối cồ sống thành bầy săn bắt thú rừng và hái lượm hoa quả. Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân - GV phát vấn: khi Người tinh khôn xuất hiện, công xã thò tộc hình thành, vậy theo em công xã thò tộc là gì? - HS nhớ lại kiến thức đã học ở phần lòch sử thế giới để trả lời câu hỏi: Công xã thò tộc là giai đoạn kế tiếp giai đoạn bầy người nguyên thuỷ. Ở đó con người sống thành thò tộc, bộ lạc không còn sống thành từng bầy như trước đây. - GV giảng giải: cũng như nhiều nơi khác trên thế giới trải qua quá trình lao động lâu dài, những dấu vết của động vật mất dần. Người tối cổ Việt Nam đã tiến hoá dần thành Người Tinh khôn (Người Hiện đại). - HS theo dõi SGK phần 2 (trang 62) để thấy được bằng chứng dấu tích của Người tinh khôn ở Việt Nam. - GV kết luận: các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ở nhiều đòa phương của nước ta những hoá thạch răng và nhiều công cụ đá ghè đẽo của Người hiện đại ở các di tích thuộc văn hoá Ngườm, Sơn Vi. GV giải thích khái niệm văn hoá Ngườm, Sơn Vi – Gọi theo di chỉ khảo cổ chính, tiêu biểu mà các nhà khảo cổ đã khai quật. - GV yêu cầu HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi: Chủ nhận văn hoá Ngườm, Sơn Vi cư trú ở những đòa bàn nào? Họ sinh sống ra sao? (Sống thành bầy săn bắt thú rừng và hái lượm hoa quả). - HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi. - GV bổ sung kết luận: - GV dùng bản đồ Việt Nam chỉ cho HS theo dõi đòa bàn cư trú của Người Sơn Vi hoặc gọi một HS lên chỉ bản đồ và nhận xét về đòa bàn cư trú của người Sơn Vi. - GV: Những tiến bộ trong cuộc sống của Người Sơn Vi so với Người tối cổ? - HS so sánh để trả lời cầu hỏi. - GV tiểu kết dẫn dắt sang phần 3: Ở giai đoạn văn hoá Sơn Vi cách đây hai vạn năm công xã thò tộc nguyên thuỷ đã hình thành, chúng ta cùng tìm hiểu phần 3 để lấy sự phát triển của công xã thò tộc nguyên thuỷ ở Việt Nam. 2. Công xã thò tộc hình thành - Ở nhiều đòa phương của nước ta tìm thấy những hoá thạch răng và nhiều công cụ đá của Người hiện đại của các di tích căn hoá Ngườm, Sơn Vi… (cách đây 2 vạn năm). - Chủ nhân văn hoá Sơn Vi sống trong mái đá, hang động, ven bờ sông, suối trên đòa bàn rộng từ Sơn La đến Quảng Trò. - Người Sơn Vi đã sống thành thò tộc, sử dụng công cụ ghè đẽo, lấy săn bắt, hái lượm làm nguồn sống chính. Hoạt động 3: Theo nhóm. - GV sử dụng lược đồ và cung cấp kiến thức cho HS. Cách đây khoảng 12.000 năm đến 6000 năm ở Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn) và nhiều nơi khác như: Thái Nguyên, Ninh 3. Sự phát triển của công xã thò tộc - Cách đây khoảng 12.000 năm đến 6000 năm ở Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn) và một số nơi khác đã tìm thấy dấu tích của văn hoá Sơn Kỳ đá mới. Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình đã tìm thấy dấu tích của văn hoá Sơn Kỳ đá mới. Gọi chung là văn hoá Hoà Bình Bắc Sơn (gọi theo tên di chỉ khảo cổ tiêu biểu). - GV chia HS làm 3 nhóm theo dõi SGK, so sánh, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi của từng nhóm . + Nhóm 1: Sự tiến bộ về tổ chức xã hội của cư dân Hoà Bình, Bắc Sơn. + Nhóm 2: Tiến bộ trong cách chế tạo công cụ? + Nhóm 3: Tiến bộ trong phương thức kiếm sống? - Các nhóm hoạt động, cử đại diện trả lời. - GV bổ sung, kết luận: - GV tiểu kết: Như vậy đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Hoà Bình, Bắc Sơn được nâng cao. Gọi chung là văn hoá Hoà Bình, Bắc Sơn. - Đời sống của cư dân Hoà Bình, Bắc Sơn: + Sống đònh cư lâu dài, hợp thành thò tộc, bộ lạc. + Ngoài săn bắt, hái lượm còn biết trồng trọt: rau, củ, cây ăn quả. + Bước đầu biết mài lưỡi rìu, làm một số công cụ khác bằng xương, tre, gỗ, bắt đầu biết nặng đồ gốm.  Đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao. Hoạt động 4: Cả lớp, cá nhân - GV thông báo kiến thức: Cách ngày nay 6000 – 5000 năm (TCN), kỹ thuật chế tạo công cụ có bước phát triển mang tính đột phá, lòch sử thường gọi là cuộc “cách mạng đá mới”. - GV yêu cầu cả lớp đọc SGK để trả lời câu hỏi: Những tiến bộ trong việc chế tạo công cụ và trong đời sống của cư dân? - HS theo dõi SGk trả lời câu hỏi. - GV bổ sung, kết luận những biểu hiện tiến bộ: Cách nay 6000 – 5000 năm (TCN), kỹ thuật chế tạo công cụ có bước phát triển mới gọi là “cách mạng đá mới” - Biểu hiện tiến bộ, phát triển: + Sử dụng kỹ thuật của khoan đá, làm gốm bằng bàn xoay. + Biết trồng lúa, dùng cuốc đá. Biết trao đổi sản phẩm của các thò tộc, bộ lạc.  Đời sống cư dân ổn đònh và được cải thiện hơn, đòa bàn cư trú càng mở rộng. Hoạt động 5: Nhóm 1 - GV trước hết GV thông báo kiến thức: Cách đây khoảng 4000 – 3000 năm các bộ lạc sống rải rác trên khắp đất nước ta đã đạt đến trình độ phát triển cao của kỹ thuật chế tác đá, làm gốm đặc biệt biết sử dụng nguyên liệu đồng và biết đến thuật luyện kim. Nghề trồng lúa nước trở thành phổ biến. Tiêu biểu có các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh. Đồng Nai. - GV sử dụng bản đồ xác đònh các đòa bàn trên. - GV chia lớp thành 3 nhóm yêu cầu các nhóm đọc SGK, thảo luận trả lời các câu hỏi theo nhóm: + Nhóm 1: Đòa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế của cư dân Phùng Nguyên? + Nhóm 2: Đòa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế của cư dân Sa Huỳnh? + Nhóm 3: Đòa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế của cư dân Đồng Nai? - Các nhóm HS thảo luận, cử một đại diện viết ra giấy nháp ý kiến trả lời của cả nhóm, sau đó trình bày trước lớp. - GV sau khi các nhóm trình bày xong GV treo lên bảng một tấm bảng thống kê kiến thức đã chuẩn bò sẵn theo mẫu: - HS theo dõi bảng thống kê kiến thức của GV so sánh với phần tự tìm hiểu và những phần các nhóm khác trình bày để bổ sung, điều chỉnh kiến thức cho chuẩn xác. - GV phát vấn: có thể đặt một câu hỏi: + Cư dân Phùng Nguyên có điểm gì mới so với cư dân Hoà Bình, Bắc Sơn? 4. Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước - Cách ngày nay khoảng 4000 - 3000 năm (TCN) các bộ lạc trên đất nước ta đã biết đến đồng và thuật luyện kim; nghề trồng lúa nước phổ biến. Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững + Cư dân văn hoá Sa Huỳnh, Đồng Nai có những điểm gì giống cư dân Phùng Nguyên? + Em có nhận xét gì về thời gian ra đời thuật luyện kim ở các bộ lạc? + Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghóa gì với các bộ lạc trên đất nước ta? - HS theo dõi bảng thống kê kiến thức trên bảng so sánh, suy nghó trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung, kết luận về sự ra đời của thuật luyện kim và nghề trồng lúa nước. - Sự ra đời của thuật luyện kim cách đây 4000 – 3000 năm đã đưa các bộ lạc trên các vùng miền của nước ta bước vào thời đại sơ kì đồng thau, hình thành nên các khu vực khác nhau làm tiền đề cho sự chuyển biến xã hội sau này. 4. Củng cố - Các giai đoạn phát triển của thời kỳ nguyên thuỷ ở Việt Nam - Sự ra đời của thuật luyện kim và ý nghóa của nó. 5. Dặn dò - Học sinh học thuộc bài, trả lời các câu hỏi và bài tập trong SGK, đọc trước bài mới. Giáo án liïch sử lớp 10 Bài 14 Bài 14 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu: 1. Kiến thức - Những nét đại cương về ba nước Cổ đại trên đất nước Việt Nam (Sự hình thành, cơ cấu tổ chức Nhà nước, đời sống văn hoá, xã hội). 2. Tư tưởng - Bồi dưỡng tinh thần lao động sáng tạo, ý thức về cội nguồn dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước và ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 3. Kỹ năng - Quan sát, so sánh các hình ảnh để rút ra nhận xét. Bước đầu rèn luyện kỹ năng xem xét các sự kiện Lòch sử trong mối quan hệ giữa không gian, thời gian và xã hội. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ Giao Châu và Chăm pa thế kỷ XI – XV. - Bản đồ hành chính Việt Nam có các di tích văn hoá Đồng Nai, c Eo ở Nam Bộ. - Sưu tầm một số tranh ảnh công cụ lao động, đồ trang sức, nhạc cụ, đền tháp … III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Thuật luyện kim của nước ta ra đời từ khi nào, ở đâu và có ý nghóa gì với sự phát triển kinh tế, xã hội? 2. Dẫn dắt bài mới Vào cuối thời nguyên thuỷ các bộ lạc sống trên đất nước ta đều bước vào thời kỳ đồng thau, biết đến thuật luyện kim và nghề nông nghiệp trồng lúa nước. Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề trồng lúa nước đã tạo tiền đề cho sự chuyển biến của xã hội nguyên thuỷ sang thời đại mới – thời đại có giai cấp Nhà nước hình thành các quốc gia Cổ đại trên đất nước Việt Nam. Để hiểu được sự hình thành, cơ cấu tổ chức Nhà nước, đời sống văn hoá, xã hội của các quốc gia trên đất nước ta, chúng ta cùng tìm hiểu bài 14. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp – cá nhân - Trước hết GV dẫn dắt: Văn Lang là quốc gia cổ nhất trên đất nước Việt Nam. Các em đã được biết đến nhiều truyền thuyết về Nhà nước Văn Lang như: Truyền thuyết trăm trứng, Bánh chưng, bánh dầy… còn về mặt Khoa học, Nhà nước Văn Lang được hình thành trên cơ sở nào? - GV tiếp tục thuyết trình: Cũng như các nơi khác nhau trên thế giới các quốc gia cổ trên đất nước Việt Nam được hình thành trên cơ sở nền kinh tế, xã hội có sự chuyển biến kinh tế, xã hội diễn ra mạnh mẽ ở thời kỳ Đông Sơn (Đầu thiên niên kỷ I TCN). - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được chuyển biến về kinh tế ở thời kỳ văn hoá Đông Sơn thiên niên kỷ I TCN. - HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, bổ sung, kết luận: Giải thích khái niệm văn hoá Đông Sơn là gọi theo di chỉ khảo cổ tiêu biểu của Đông Sơn (Thanh Hoá). - GV sử dụng một số tranh ảnh trong SGK và những tranh ảnh sưu tầm được để chứng minh cho HS thấy nền nông nghiệp trồng lúa nước, cây dừa khá phát triển. Có ý nghóa quan trọng đònh hình mọi liên hệ thực tế hiện nay. - GV phát vấn: Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác với cư dân Phùng Nguyên? - HS so sánh trả lời: + Sử dụng công cụ đồng phổ biến, biết đến công cụ sắt. + Dùng cày khá phổ biến. + Có sự phân công lao động. → Đời sống kinh tế vật chất tiến bộ hơn, phát triển ở trình độ cao hơn hẳn. - GV tiếp tục yêu câàu HS đọc SGK để thấy sự chuyển  Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc. - Cơ sở hình thành Nhà nước. - Kinh tế: đầu thiên niên kỷ I TCN cư dân văn hoá đã biết sử dụng công cụ phổ biến và bắt đầu công cụ sắt. + Nông nghiệp dùng cày khá phát triển, kết hợp với săn bắn, chăn nuôi và đánh cá. + Có sự phân chia lao động nông nghiệp và thủ công nghiệp. Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững biến xã hội ở Đông Sơn. - GV có thể minh hoạ cho HS thấy sự phân hoá giàu nghèo qua kết quả khai quật một tàng của các nhà khảo cổ. - GV giải thích về tổ chức làng, xóm để thấy được sự biến đổi về xã hội: Đa dạng, phức tạp hơn, liên hệ với thực tế hiện nay. - GV đặt vấn đề: Sự biến đổi, phát triển kinh tế, xã hội đó đặt ra những yêu cầu đòi hỏi gì? + Yêu cầu trò thuỷ để đảm bảo nền nông nghiệp ven sông. + Quản lý xã hội. + Chống các thế lực ngoại xâm để đáp ứng những yêu cầu này Nhà nước ra đời. - GV dẫn dắt: Như vậy ta đã thấy được điều kiện hình thành Nhà nước Cổ đại ở Việt Nam, tiếp theo ta sẽ tìm hiểu về từng quốc gia cụ thể. Hoạt động 2: Cả lớp - Cá nhân - GV giảng giải về thời gian hình thành đòa bàn, kinh đô nước Văn Lang. - GV giảng giải về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước Văn Lang – Âu Cơ. Minh hoạ bằng sơ đồ: Bộ máy Nhà nước. - GV phát vấn : Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy Nhà nước và đơn vò hành chính thời Văn Lang –Âu lạc? - HS quan sát sơ đồ suy nghó trả lời. - GV nhận xét, bổ sung kết luận. - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy được bước phát triển cao hơn của Nhà nước Âu Lạc. - HS theo dõi SGK, so sánh, trả lời. - GV bổ sung, kết luận: Nhà nước tuy cùng một thời kỳ Lòch sử với Nhà nước Văn Lang (thời kỳ cổ đại) nhưng có bước phát triển cao hơn so với những biểu hiện: - GV sử dụng tranh ảnh trong SGK và tư liệu về thành Cổ Loa, mũi tên đồng để minh hoạ cho bước phát triển cao hơn của nước Âu Lạc. * Quốc gia Văn lang (VII – III TCN) - Kinh đô: bạch Hạc (Việt Trì – Phú Thọ). - Tổ chức Nhà nước: + Đứng đầu đất nước là vua Hùng, vua Thục. + Giúp việc có các Lạc Hầu, Lạc tướng. Cả nước chia làm 15 bộ do lạc tướng đứng đầu. + Ở các làng xã đứng đầu là Bồ chính. → Tổ chức bộ máy Nhà nước còn đơn giản, sơ khai. * Quốc gia Âu Lạc : (III – II TCN) - Kinh đô: Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội). - Lãnh thổ mở rộng hơn, tổ chức bộ máy Nhà nước chặt chẽ hơn. - Có quân đội mạnh, vũ khí thành Cổ Loa kiên cố, vững chắc. → Nhà nước Âu Lạc có bước phát triển cao hơn Nhà nước Văn Lang. Hoạt động 3: Cá nhân - GV yêu cầu tất cả HS theo dõi SGK để thấy được cách làm ăn, ở, mặc của người Việt Cổ. - HS theo dõi SGK tự ghi nhớ. - GV tiếp tục yêu cầu HS theo dõi SGK thấy được đời sống tinh thần, tâm linh của người Việt Cổ. - HS theo dõi SGK tự ghi nhớ. - GV phát vấn: Em có nhận xét gì về đời sống vật chất tinh thần của người Việt cổ. - HS suy nghó trả lời nhận xét của mình. - GV nhận xét, bổ sung, kết luận về đời sống của người Việt cổ khá phong phú, đa dạng, giản dò, chất phát, nguyên sơ, hoà nhập với thiên nhiên. * Đời sống vật chất – tinh thần của người Việt cổ: + Đời sống vật chất: - Ăn: gạo tẻ, gạo nếp, thòt cá, rau. - Mặc: Nữ mặc áo, váy, nam đóng khố. - Ở: Nhà sàn. + Đời sống tinh thần: - Sùng bái thần linh, thờ cúng tổ tiên. - Tổ chức cưới xin, ma chay, lễ hội. - Có tập quán nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình, dùng đồ trang sức. → Đời sống vật chất tinh thần của Người Việt cổ khá phong phú, hoà nhập với tự nhiên. Hoạt động 4: Cả lớp và cá nhân - GV dùng lược đồ Giao Châu và Chăm pa thế kỷ VI đến X để xác đònh đòa bàn Chămpa: Được hình thành trên cơ sở văn hoá Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) gồm khu vực đồng bằng ven biển miền Trung bộ và Nam Trung Bộ. - HS theo dõi lược đồ ghi nhớ. - GV tiếp tục thuyết minh kết hợp chỉ lược đồ vùng đất này thời Bắc thuộc bò nhà Hán xâm lược và cai trò. Vào cuối thế kỷ II nhân lúc tình hình Trung Quốc rối loạn Khu Liên đã  Quốc gia cổ Chămpa hình thành và phát triển Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững hô hào nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành chính quyền tự chủ sau đó Khu Liên tự lập làm vua, đặt tên là nước Lâm p, lãnh thổ ngày càng mở rộng phía Bắc đến Hoành Sơn – Quảng Bình, phía Nam Bình Thuận – Phan Rang. Thế kỷ VI đổi tên thành Chămpa. - HS theo dõi và ghi chép đòa bàn và sự hình thành Nhà nước Chămpa. - GV xác đònh trên lược đồ vò trí Kinh đô Chămpa. - Đòa bàn: Trên cơ sở văn hoá Sa Huỳnh gồm khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ cuối thế kỷ II Khu Liên thành lập quốc gia cổ Lâm p, đến thể kỷ VI đổi thành ChămPa phát triển từ X – XV sau đó suy thoái và hội nhập với Đại Việt. - Kinh đô: Lúc đầu Trà Kiệu – Quảng Nam sau đó rời đến Đồng dương – Quảng Nam, cuối cùng chuyển đến Trà Bàn – Bình Đònh. Hoạt động 5: Nhóm - cá nhân - GV chia lớp 3 nhóm yêu cầu các nhóm theo dõi SGK, thảo luận trả lời câu hỏi của từng nhóm. + Nhóm 1: Tình hình kinh tế của Chămpa từ thế kỷ II – X, + Nhóm 2: Tình hình chính trò – xã hội. + Nhóm 3: Tình hình văn hoá. - HS theo dõi SGK, thảo luận theo nhóm, cử đại diện trả lời. - GV nhận xét bổ sung câu trả lời của từng nhóm, cuối cùng kết luận. - HS theo dõi, ghi nhớ. - GV minh hoạ kỹ thuật xây tháp của người Chămpa bằng một số tranh ảnh sưu tầm được như khu di tích Mỹ Sơn, tháp Chàm, tượng Chăm… - GV nhấn mạnh văn hoá Chămpa chòu ảnh hưởng sâu sắc văn hoá Ấn Độ. - Tình hình Chămpa từ thế kỷ ,II đến X. + Kinh tế: - Hoạt động chủ yếu là trồng lúa nước: - Sử dụng công cụ sắt và sức kéo trâu bò. - Thủ công: Dệt, làm đồ trang sức, vũ khí, đóng gạch và xây dựng, kỹ thuật xây tháp đạt trình độ cao. + Chính trò – xã hội: - Theo chế độ quân chủ chuyên chế. - Chia nước làm 4 châu, dưới châu có huyện, làng. - Xã hội gồm các tầng lớp: Quý tộc, nông dân tự do, nô lệ. + Văn hoá: - Thế kỷ IV có chữ viết từ chữ Phạn (Ấn Độ). - Theo Balamôn giáo và Phật giáo. - Ở nhà sàn, ăn trầu, hoả táng người chết. Hoạt động 6: Cá nhân - GV thuyết trình kết hợp sử dụng lược đồ giúp HS nắm được những kiến thức cơ bản về thời gian ra đời phạm vi lãnh thổ thành phần dân cư Phù Nam. - HS nghe, ghi nhớ.  Quốc gia cổ Phù Nam - Đòa bàn: Quá trình thành lập: + Trên cơ sở văn hoá Óc Eo (An Giang) thuộc châu thổ đồng bằng sông Cửu Long hình thành quốc gia cổ phù Nam (Thế kỷ I), phát triển thònh vượng (III – V) đến cuối thế kỷ VI suy yếu bò Chân Lạp thôn tính. Hoạt động 7: Cá nhân - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy được tình hình kinh tế, văn hoá xã hội của Phù Nam. - GV tóm tắt: - Tình hình Phù Nam: + Kinh tế: sản xuất nông nghiệp kết hợp với Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững thủ công, đánh cá, buôn bán. + Văn hoá : Ở nhà sàn, theo Phật giáo và Bàlamôn giáo, nghệ thuật ca, múa nhạc phát triển. + Xã hội gồm: Quý tộc, bình dân, nô lệ. 4. Sơ kết bài học - Dùng lược đồ củng cố quá trình hình thành các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam: Đòa bàn, thời gian hình thành, thành phần cư dân? - Những điểm giống và khác nhau trong đời sống của cư dân Văn Lang – Âu Lạc, Lâm Ấp – Chăm Pa, Phù Nam. 5. Dặn dò - Học thuộc bài, làm bài tập 4 trang 70. Giáo án liïch sử lớp 10 Bài 15 Bài 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X) THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Giúp HS nắm được nội dung cơ bản chính sách đô hộ của triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta và những chuyển biến kinh tế, văn hoá, xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc. 2. Tư tưởng - Giáo dục tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hoá giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. 3. Kỹ năng - Bồi dưỡng kỹ năng liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả, chính trò với kinh tế, văn hoá, xã hội. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ SGK ban KHXH nhân văn lớp 10. - Tài liệu minh hoạ khác. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi  : Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang – Âu Lạc. Cuâ hỏi  : Đời sống vật chất tinh thần của người Việt cổ trong xã hội Văn Lang – Âu Lạc. 2. Mở bài Từ sau khi nước Âu Lạc bò Triệu Đà xâm chiếm 179 TCN cho đến thế kỷ X nước ta bò các Triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. Lòch sử thường gọi đó là thời kỳ Bắc thuộc. Để thấy được chế độ cai trò tàn bạo, âm mưu thâm độc của phong kiến phương Bắc với dân tộc ta và những chuyển biến về kinh tế, văn hoá xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc, chúng ta tìm hiểu bài 15. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM Hoạt động 1: Cả lớp – cá nhân - GV giảng giải: 179 TCN Triệu Đà xâm lược Âu Lạc, từ đó nước ta lần lượt bò các triều đại phong kiến Trung quốc: nhà Triệu, Hán, Tuỳ, Đường đô hộ. Đất Âu Lạc cũ bò chia thành các quận huyện. - Nhà Triệu chia thành 2 Quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt. - Nhà Hán chia làm 3 Quận sáp nhập vào Giao Chỉ cùng với một số quận của Trung Quốc. - Nhà Tuỳ, Đường chia làm nhiều châu. Từ sau khởi nghóa Hai Bà Trưng năm 40, chính quyền đô hộ cử quan lại cai trò đến cấp huyện (Trực trò). - GV phát vấn: các triều đại phong kiến phương Bắc chia Âu Lạc cũ thành quận, huyện nhằm mục đích gì? - HS suy nghó trả lời. - GV bổ sung, kết luận về âm mưu thâm độc của chính quyền phương Bắc.  Chế độ cai trò a. Tổ chức bộ máy cai trò: - Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, tuỳ, đường đều chia nước ta thành các quận, huyện cử quan lại cai trò đến cấp huyện. - Mục đích của phong kiến phương Bắc là sáp nhập đất Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc. Hoạt động 2: Cả lớp - Cá nhân - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy những chính sách bóc lột kinh tế chính quyền đô hộ. - HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, bổ sung, kết luận. b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hoá về văn hoá. + Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. + Nắm độc quyền muối và sắt. + Quan lại đô hộ bạo ngược tham lam ra sức bóc Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững - GV có thể minh hoạ bằng tư liệu tham khảo về chính sách bóc lột tàn bạo, triệt để của chính quyền đô hộ trong sách hướng dẫn GV. - GV phát vấn: Em có nhận xét gì về chính sách bóc lột của chính quyền đô hộ? - HS suy nghó, trả lời: Đó là một chính sách bóc lột triệt để tàn bạo, đặc biệt nặng nề chỉ có ở một chính quyền ngoại bang. lột dân chúng để làm giàu. Hoạt động 3: cả lớp - Cá nhân - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được chính sách về văn hoá của chính quyền đô hộ. - HS theo dõi SGK, trả lời câu hỏi. - GV bổ sung, kết luận: - GV có thể gợi cho HS nhớ lại những kiến thức đã học về Nho giáo. Giáo lý của Nho Giáo quy đònh tôn ti, trật tự xã hội rất khắt khe ngặt nghèo vì vậy chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta cũng không nằm ngoài mục đích. - GV phát vấn: Chính sách đó chính quyền đô hộ nhằm mục đích gì? GV có thể gợi ý: Chính quyền đô hộ bắt nhân dân phải thay đổi cho giống với người Hán, giống đến mức không phân biệt được đâu là người Hán đâu là người Việt thì càng tốt. - Hán hoá người Việt âm mưu đó thường gọi là gì? - HS suy nghó và trả lời. - GV nhận xét, bổ sung, kết luận: Về mục đích của chính quyền đô hộ để HS thấy được âm mưu thâm độc của chính quyền phương Bắc. - GV giảng giải tiếp về luật pháp hà khắc và chính sách đàn áp các cuộc đấu tranh của chính quyền đô hộ. - GV tiểu kết: Chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo và thâm độc của chính quyền đô hộ kéo dài hàng nghìn năm trong thời Bắc thuộc quả là một thử thách vô cùng cam go, ác liệt với dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Những chính sách đó đưa đến sự chuyển biến xã hội như thế nào? Chúng ta vào mục 2. - Chính sách đồng hoá về văn hoá. + Truyền bá Nho giáo, mở lớp chữ Nho. + Bắt nhân dân ta phải theo phong tục, tập quán người Hoa. + Đưa người Hán vào sống chung với người Việt. → Nhằm mục đích thực hiện âm mưu đồng hoá dân tộc Việt Nam. - Chính quyền đô hộ còn áp dụng luật pháp hà khắc thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Hoạt động 4: Cả lớp và cá nhân - GV thuyết trình về tình hình kinh tế của nước ta thời Bắc thuộc cơ bản như trong SGK sau đó kết luận. - GV phát vấn: Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nước ta thời Bắc thuộc? GV có thể gợi ý: So với thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc có biến đổi không? Biến đổi nhanh hay chậm? Nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi?  Những chuyển biến xã hội a. Về kinh tế - Trong nông nghiệp: + Công cụ sắt được sử dụng phổ biến. + Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh. + Thuỷ lợi mở mang. ⇒ Năng suất lúa tăng hơn trước. - Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể. + Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức. + Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, làm thuỷ tinh. + Đường giao thông thuỷ bộ giữa các vùng quận hình thành. [...]... lâm viện Đài Quốc Ngự sử sử đài viện Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Đứng đầu các lộ (tỉnh) chỉ có một vài chức quan, cấp phủ huyện châu cũng chỉ có một chức quan tô bộ máy chính quyền gọn nhẹ, không cồng kềnh Hoạt động 3: Cả lớp, cá nhân - GV: Thông báo kiến thức mới - HS nghe và ghi chép - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy được những chính sách cải cách của Lê Thánh Tông ở cả Trung... nổ ra làm chính quyền nhà Trần rơi vào Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững khủng hoảng 4 Củng cố Sự phát triển nông nghiệp và thủ công nghiệp thế kỷ XI – XV 5 Dặn dò Học bài, làm bài tập, đọc trước bài 19, tìm hiểu các vïi anh hùng dân tộc: Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Trãi … Giáo án liïch sử lớp 10 Bài 19 NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG... chắc nền độc lập  Kháng chiến chống tống thời Lý (107 5 – 107 7) - Thập kỷ 70 của thế kỉ XI nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt, đồng thời tích cực chuẩn bò cho cuộc xâm lược - Trước âm mưu xâm lược của quân Tống, nhà Lý đã tổ chức kháng chiến + Giai đoạn 1: Lý Thường Kiệt tổ chức thực hiện chiến lược :tiên phát chế nhân” đem quân đánh trước chặn thế mạnh của giặc Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của... TIÊN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP THẾ KỶ X Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: Cả lớp – Cá nhân - Trước hết GV nhắc lại ý nghóa của chiến thắng Bạch Đằng 938 mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc Song sau hơn 100 0 năm Bắc thuộc nhiều yêu cầu lòch sử được đặt ra mà trước mặt là phải giữ vững an ninh và thống nhất đất nước Đánh lại các cuộc xâm lược của nước ngoài,... TÔN GIÁO Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - Trước hết GV truyền đạt để HS nắm được: Bước sang - Ở thời kỳ độc lập nho giáo, phật giáo, đạo giáo thời kỳ độc lập trong bối cảnh có chủ quyền độc lập các tôn có điều kiện phát triển mạnh giáo được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc có điều kiện phát triển - GV có thể đàm thoại với HS về Nho giáo để HS nhớ lại + Nho giáo: kiến thức, hiểu biết về nho giáo. .. GV có thể đàm thoại với HS về Nho giáo để HS nhớ lại + Nho giáo: kiến thức, hiểu biết về nho giáo + PV: Nho giáo có nguồn gốc từ dâu? Do ai sáng lập? Giáo lý cơ bản của Nho giáo là gì? + HS trình bày những hiểu biết của mình về Nho Giáo + GV kết luận: Nho giáo lúc đầu cũng chưa phải lá một tôn giáo mà là một học thuyết của Khổng Tử (ở Trung Quốc) Sau này một đại biểu của nho học là Đông Trung Thư đã... triển của Nho giáo ở nước ta qua các thời đại Lý, Trần Lê Sơ - HS theo dõi SGK và phát biểu Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò - GV kết luận - GV có thể phát vấn: tại sao Nho giáo và chữ Hán sớm trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trò nhưng lại không phổ biến trong nhân dân? - HS suy nghó và trả lời - GV lý giải: Những quan điểm, tư tưởng của Nho Giáo đã quy đònh... châu, xã như cũ - Chế độ tuyển dụng quan lại như thời Lê - Luật pháp: Tiếp tục dùng quốc triều hình luật Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò + HS nghe, ghi chép - GV: Em có nhận xét gì về bộ máy Nhà nước thời Lê – Trònh? - HS dựa vào phần vừa học để trả lời - GV kết luận: về cơ bản bộ máy Nhà nước được tổ chức như thời Lê sơ Nhưng chỉ khác là triều đình nhà Lê không còn nắm thực quyền,... Lam Sơn Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên Hướng dẫn HS lập niên biểu cho cuộc kháng chiến XI – XV 5 Dặn dò Lập niên biểu của cuộc kháng chiến XI – XV theo mẫu: Cuộc kháng chiến Thời gian Quân xâm lược Người chỉ huy Trận quyết chiến chiến lược Giáo án liïch sử lớp 10 Bài 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức Giúp... Kiều Công Tiễn (cầu viện Nam - Mở ra một thời đại Hán) và tổ chức đánh quân nam mới thời đại độc lập Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan tự chủ lâu dài cho âm mưu xâm lược của nhà Nam dân tộc Hán - Kết thúc vónh viễn 1 nghìn năm đô hộ phong kiến của phương Bắc - HS theo dõi bảng thống kê ghi nhớ - Giáo viên: sử dụng thời gian kể về các nhân vật lòch sử: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và . ban: Ban văn; ban võ; Tăng ban. + Về hành chính chia nước thành 10 đạo. + Tổ chức quân đội theo chế độ ngụ binh ư nông. - Trong thế kỉ X Nhà nước độc lập tự chủ theo Vua Ban văn Ban võ Tăng Ban. hầu quý tộc khai hoang lập điền trang. + Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền. - Thuỷ lợi được Nhà nước quan tâm mở mang. + Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên. +. thể gợi ý để HS có nhận xét, trả lời - GV nhận xét, bổ sung, kết luận. - Trong su t 100 0 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc. - Các cuộc khởi nghóa nổ ra
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 10 cơ bản trọn bộ, Giáo án lịch sử lớp 10 cơ bản trọn bộ, Giáo án lịch sử lớp 10 cơ bản trọn bộ, Tổ chức các hoạt động trên lớp, I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM, II. PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN CHỈNH NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN, III. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN XÂM LƯC MINH, II. GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, Chính sách nhà Mạc:, Hoạt động 3: Cả lớp, Cá nhân, * Hoạt động 1: Cá nhân,  Cách mạng Hà Lan, Cách mạng tư sản Anh, I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG, Tư tưởng, tình cảm, Dặn dò, ra bài tập về nhà, Dặn dò, bài tập,  Những thành tựu về khoa học – kỹ thuật cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Hoạt động 2: Cá nhân,  Sự ra đời và tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên,  Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen., II. CÔNG XÃ PARI 1871

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm