giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện như xuân

49 380 0
giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện như xuân

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NHƯ XUÂN GIÁO VIÊN HD : TH.S NGUYỄN THỊ PHƯƠNG SINH VIÊN TH : ĐOÀN VIỆT HÀ MSSV : 11023723 LỚP : CDTN13TH THANH HÓA, THÁNG 06 NĂM 2014. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………Ngày tháng năm 2014 GIẢNG VIÊN SVTH: Đoàn Việt Hà – MSSV: 11023723 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………Ngày tháng năm 2014 GIẢNG VIÊN SVTH: Đoàn Việt Hà – MSSV: 11023723 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BIỂU ĐỒ SVTH: Đoàn Việt Hà – MSSV: 11023723 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 1 CVTD CHO VAY TIÊU DÙNG 2 NHTM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 SXKD SẢN XUẤT KINH DOANH 4 TSĐB TÀI SẢN ĐẢM BẢO 5 NHNN&PTNT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6 NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SVTH: Đoàn Việt Hà – MSSV: 11023723 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương SVTH: Đoàn Việt Hà – MSSV: 11023723 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ như hiện nay cùng với việc gia tăng trên 90 triệu dân, đang mở ra cho các tổ chức tín dụng một thị trường CVTD vô cùng rộng lớn và đầy tiềm năng phát triển bởi đây là một bộ phận cấu thành trọng yếu trong chiến lược phát triển dịch vụ NH hiện nay cũng như trong tương lai. Ở Việt Nam, cạnh tranh mở rộng CVTD là một phương hướng giúp các NH phân tán rủi ro. CVTD là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn tài chính cho các nhu cầu mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, sửa xe cơ giới, làm kinh tế hộ gia đình, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, ma chay, cưới hỏi và các nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống. Đối tượng khách hàng CVTD ở đây chủ yếu là cán bộ công nhân viên, những người có thu nhập ổn định. CVTD không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho NH mà còn là công cụ quảng bá hình ảnh và truyền tải thông điệp của NH đến với mỗi cá nhân trong xã hội, với các tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nước. Đặc biệt là trong điều kiện, bối cảnh cạnh tranh quyết liệt và gay gắt giữa các tổ chức tín dụng khi Việt Nam hiện đã trở thành một thành viên của WTO. Mặc dù các NHTM nước ta mới chỉ đưa sản phẩm CVTD ra thị trường từ những năm 1993-1994 và chỉ thực sự phát triển mạnh từ những năm 2000 trở lại đây nhưng số lượng khách hàng đến với NH đã không ngừng tăng lên .Tuy nhiên CVTD vẫn chiếm một tỷ trọng rất nhỏ cả về doanh số cho vay lẫn dư nợ trong toàn bộ hoạt động tín dụng của NH và chưa thực sự phát huy hết vai trò và tiềm năng của mình. Với tư cách là một trung gian tài chính quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế,các NH phải làm gì để đẩy mạnh hoạt động CVTD cùng với nó là việc đảm bảo an toàn, hiệu quả từ đó tạo ra lợi nhuận cho NH và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế và của toàn xã hội Cùng với xu thế phát triển đó, là một chi nhánh cấp 3, trực thuộc NH NN&PTNT Việt Nam, NHNN&PTNT huyện Như Xuân đã đóng góp không nhỏ trong quá trình hoạt động chung của NHNN&PTNT Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập đến nay, chi nhánh NH thực hiện đường lối đổi mới và nhận thức rõ ràng về hoạt động CVTD do vậy đã sớm triển khai các hoạt động này. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của nền KT cũng như sự phát triển về quy mô của chi nhánh cũng gặp những thách thức cũng như cơ hội trong tình hình phát SVTH: Đoàn Việt Hà – MSSV: 11023723 Trang 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương triển tiếp cận thị trường. Do đó, nhận thức được vấn đề đó, để khắc phục những bất cập hiện nay em đã chọn đề tài: “ ” làm nội dùng nghiên cứu cho bài báo cáo của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về hoạt động CVTD của NH thương mại. Phân tích thực trạng Cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân, rút ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân. Đề ra một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động Cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: hoạt động CVTD của NH thương mại. Phạm vi: đề tài chọn hoạt động CVTD cho các khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu dựa trên việc quan sát thực tiễn, phân tích định tính là chủ yếu. Bên cạnh đó còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khác như phương pháp quan sát, phân tích, so sánh, thống kê tổng hợp 5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dùng đề tài được chia thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân SVTH: Đoàn Việt Hà – MSSV: 11023723 Trang 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại    !" Cho vay tiêu dùng là một trong những nghiệp vụ của Ngân hàng. Cho vay tiêu dùng là một khái niệm chỉ mối quan hệ về kinh tế trong đó ngân hàng chuyển cho khách hàng quyền sử dụng một lượng giá trị (tiền) với những điều kiện mà hai bên đã thỏa thuận nhằm giúp người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa, dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả, tạo điều kiện cho họ có thể hưởng một mức sống cao hơn.   # $%&"' - Quy mô của từng hợp đồng cho vay thường nhỏ, dẫn đến chi phí tổ chức cho vay cao, vì vậy lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn so với lãi suất của các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. - Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng thường phải phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Khi nền kinh tế thịnh vượng, đời sống của người dân được nâng cao thì nhu cầu vay tiêu dùng lại càng cao. Vào các dịp lễ tết, nhu cầu mua sắm nhiều thì các số lượng các khoản vay cũng tăng lên. - Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng phụ thuộc chặt chẽ vào mức thu nhập và trình độ học vấn. Những người có thu nhập khá và tương đối đều sẽ tìm tới cho vay tiêu dùng bởi họ có khả năng trả được nợ. - Khách hàng vay tiêu dùng thường là các cá nhân nên việc chứng minh tài chính thường khó. Nếu như các doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh để chứng minh nguồn thu nhập và chi tiêu của mình thì các cá nhân vay tiêu dùng muốn chứng minh tài chính của mình thường phải dựa vào tiền lương, sự suy đoán chứ không có bằng chứng rõ ràng. - Cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao bởi nguồn trả nợ của người vay có thể biến động lớn, nó phụ thuộc vào quá trình làm việc, kinh nghiệm, tài năng và sức khỏe của người vay. Nếu người vay bị chết, ốm hoặc mất việc làm Ngân hàng sẽ rất khó thu lại được nợ. Do đó, các Ngân hàng thường yêu cầu lãi suất cao, yêu cầu người vay phải mua bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hàng hóa đã mua. SVTH: Đoàn Việt Hà – MSSV: 11023723 Trang 9 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Phương - Tư cách, phẩm chất của khách hàng vay thường rất khó xác định, chủ yếu dựa vào cách đánh giá, cảm nhận và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng. Đây là điều rất quan trọng quyết định sự hoàn trả của khoản vay.   ( )*+,' )*+': Thứ nhất: cho vay tiêu dùng phân phối lại vốn tiền tệ trong nền kinh tế. Thứ hai: NH tiến hành huy động vốn trong nền kinh tế và tập trung lại, trên cơ sở đó NH tiến hành cho vay. Thứ ba: cho vay tiêu dùng góp phần tiết kiệm tiền trong lưu thông. Thứ tư: NH phát hành các kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, các phương tiện thanh toán phí tiền mặt. ,'- Thứ nhất: vốn vay phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn cả vốn và lãi: nguyên tắc này thể hiện đầy đủ bản chất của tín dụng là sự hoàn trả trọn vẹn, đầy đủ về mặt giá trị và có thêm lợi tức theo công thức vận động của quỹ cho vay . Nó cũng đảm bảo tôn trọng quy luật lưu thông tiền cho vay. Để thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi phải sử dụng công cụ kì hạn nợ. Xác định một kì hạn nợ hợp lý, tổ chức thu nợ nhanh chóng, kịp thời,… điều đó vừa đảm bảo cho hoạt động của NH được tiến hành thường xuyên, liên tục, vừa thúc đẩy các tổ chức đi vay quan tâm hoàn thành đúng thời hạn kế hoạch và hợp đồng kinh tế. Thứ hai: vốn vay phải có mục đích, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả: Để đảm bảo nguyên tắc hoàn trả và đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn thì khi cho vay, cần phải biết người vay sử dụng vào mục đích gì, có khả năng thu hồi nợ hay không, lợi nhuận tạo ra có đủ trang trải nợ gốc và lãi hay không, mức độ mạo hiểm như thế nào. Tính mục đích của tín dụng thể hiện ở chỗ lựa chọn đối tượng cho vay, bao gồm cả hai mặt: cho ai vay và cho vay cái gì? Cho vay có mục đích không chỉ giới hạn trọng việc cho vay phải nhằm đúng các đối tượng cụ thể như cho vay để trả tiền mua đối tượng cụ thể, mà phải hướng việc cho vay vào những khâu mấu chốt nhằm tạo ra hiệu quả. Tính mục đích của tín dụng không những là nguyên tắc mà còn là phương châm hoạt động của cho vay. Để thực hiện nguyên tắc này, NH cần yêu cầu khách hàng vay vốn phải sử dụng SVTH: Đoàn Việt Hà – MSSV: 11023723 Trang 10 [...]... có giá do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân phát hành, trái phiếu kho bạc nhà nước Mức vay: được xác định dựa trên nhu cầu vay vốn thực tế của tài sản cầm cố Cho vay trả góp: đây là sản phẩm cho vay tín chấp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân phát hành dưới hình thức trả góp nhằm mục đích hỗ trợ cho người vay mua sắm hàng hoá, dịch vụ tại các nhà... vay công nghiệp, thương mại và dịch vụ: là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này Cho vay nông nghiệp: là loại cho vay để trang trải cho các khoản chi phí sản xuất nông nghiệp, phân bón, vật tư nông nghiệp Cho vay cá nhân: cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như mua sắm các vật dụng đắt tiền và các khoảng cho vay để trang trải các chi phí thông... tố khách quan bên ngoài Ngân hàng cũng ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng, đó là đạo đức khách hàng cũng như rủi ro của hoạt động cho vay tiêu dùng Nếu như khách hàng là người có đạo đức tốt, ý thức trả nợ tốt, rủi ro cho vay tiêu dùng thấp thì sẽ kích thích Ngân hàng tiến hành mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, các quy định cho vay cũng sẽ không quá khắt khe Ngược lại nếu khách hàng không trả nợ đều,... thì tất yếu sẽ kìm hãm hoạt động cho vay tiêu dùng Một Ngân hàng muốn phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng thì cần tính tới tất cả các nhân tố vĩ mô và vi mô kể trên 1.1.8.2 Nhân tố ngoài Ngân hàng Một số nhân tố vĩ mô có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng như môi trường kinh tế xã hội, các chính sách kinh tế của nhà nước, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng, môi trường pháp lịch sử, yếu tố văn... PTNT huyện Như Xuân chiếm 85% thị trường tín dụng trên địa bàn và đã trở thành Ngân hàng chủ đạo trên lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn Với những thành tích nổi bật, phục vụ có hiệu quả NHNN& PTNT huyện Như Xuân tiếp tục phát huy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Tên gọi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Như Xuân Ngày 30.01.2011 ,NHNN đã có Quyết định số 214/Q§-NHNN chuyển đổi Ngân. .. do đó thông tin về khách hàng đôi khi không chính xác, không tìm hiểu kỹ được khách hàng có thể dẫn tới rủi ro cho ngân hàng - Thiếu sự kiểm soát của ngân hàng khi công ty bán lẻ thực hiện việc bán chịu hàng hóa - Kỹ thuật nghiệp vụ cho vay tiêu dùng gián tiếp có tính phức tạp cao Cho vay tiêu dùng trực tiếp: là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó Ngân hàng trực tiếp tiếp xúc và cho khách hàng vay cũng... 214/Q§-NHNN chuyển đổi Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ Địa điểm: Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Chức năng, nhiệm vụ: Ngân hàng có đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của một Ngân hàng thương mại theo Luật... Ngân hàng cần tăng cường các hoạt động thông tin quảng cáo trên báo đài, tờ rơi, quảng bá hình ảnh của Ngân hàng nói chung cũng như lợi ích, chính sách về cho vay tiêu dùng nói riêng Công nghệ Ngân hàng và khả năng quản lý có tác động tới hoạt động cho vay tiêu dùng Nếu Ngân hàng có công nghệ hiện đại sẽ dẫn tới việc giải quyết các thủ tục được nhanh chóng, chính xác, giảm bớt các thủ tục rườm rà cho. .. hoạt động tín dụng cá nhân Số tiền lãi năm 2013 đã tăng gần gấp đôi so với năm 2011, điều này cho thấy sự hoạt động có hiệu quả của Ngân hàng Cho vay tiêu dùng nếu so với tình hình cho vay chung của Ngân hàng (bao gồm cho vay cá nhân và cho vay doanh nghiệp) thì có thể chỉ chiếm một phần rất nhỏ nhưng thông qua việc tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động này trong thời gian qua, ta thấy rằng tiềm năng phát. .. khách hàng về quy mô cho vay tiêu dùng hay nói cách khác đó là việc làm tăng tư trọng cho vay tiêu dùng trong tài sản có của NHTM Mở rộng cho vay tiêu dùng được thể hiện: Đối với khách hàng: cho vay tiêu dùng phải thoả mãn được tối đa các nhu cầu hợp lý của các khách hàng về khối lượng tín dụng tiêu dùng, đa dạng hoá các hình thức và loại hình tín dụng tiêu dùng Đối với sự phát triển kinh tế xã hội: cho . hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu. NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG. DIỄN GIẢI 1 CVTD CHO VAY TIÊU DÙNG 2 NHTM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 SXKD SẢN XUẤT KINH DOANH 4 TSĐB TÀI SẢN ĐẢM BẢO 5 NHNN&PTNT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6 NHNN NGÂN HÀNG NHÀ

Ngày đăng: 05/11/2014, 16:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan