SKKN: Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy vật lý để giờ học có hiệu quả hơn

16 3.7K 14
SKKN: Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy vật lý để giờ học có hiệu quả hơn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trước yêu cầu cấp bách đó, giáo viên bậc trung học cơ sở nói riêng và đội ngũ nhà giáo viên nói chung, luôn học hỏi tìm ra các biện pháp giảng dạy tốt nhất giúp học sinh tham gia một cách tích cực chủ động vào học tập phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh. Từ đó học sinh thấy thích được học môn học nói chung cũng như bộ môn Vật lý nói riêng và ham muốn khám phá tri thức nhân loại. Từ những suy nghĩ, trên tôi đã nghiên cứu trao đổi với các nhóm bộ môn cũng như với giáo viên dạy bộ môn Vật lý về vấn đề khai thác các thí nghiệm trong các giờ học vật lý, nhất là thí nghiệm vật lý 7. Đây là khối lớp mà bước đầu các em đã được làm quen với phương phát đổi mới trong dạy học, đó là điều kiện rất thuận lợi để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh. Trong chuyên đề này tôi muốn đề cập đến việc sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn?

Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN TRƯỜNG THCS  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ______________________________ Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? NGƯỜI THỰC HIỆN : TRƯỜNG : Năm học 2007 - 2008 ĐẶT VẤN ĐỀ Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 1 of 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 Như chúng ta biết thế giới đã bước sang thế kỷ 21 cùng với sự phát triển sâu rộng của khoa học kĩ thuật và công nghệ. Trước bối cảnh thế giới đang tiến gần đến một nền kinh tế trong phạm vi toàn cầu, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin. Việt Nam cũng trên đà phát triển và xem giáo dục là công cụ mạnh nhất để theo kịp với các nước phát triển trên thế giới. Trong những năm gần đây, nghị quyết của Đại hội Đảng và nhiều văn kiện khác của nhà nước, của Bộ Giáo dục- Đào tạo đều nhấn manh việc đổi mới phương pháp là một nhiệm vụ quan trọng của tất cả các cấp học và bậc học ở nước ta, nhằm đào tạo những con người tích cực, tự giác, năng động sáng tạo, có năng lực giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 của ban chấp hành trung ương khóa VIII về những giải pháp chủ yếu trong giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng những phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh , ”. Năm học 2007 – 2008 là năm thứ sáu thực hiện chủ trương của ngành Giáo dục Đào tạo là: Phải thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy từ phương pháp dạy học "cũ – thụ động ” thầy đọc – trò chép” sang phương pháp giảng dạy tích cực – chủ động, sáng tạo theo hướng “Phát huy trí lực của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm”. Cũng như hết thầy các thầy cô giáo khác trong 4 năm học qua nhóm giáo viên dạy Vật lý trường THCS Quang Trung chúng tôi tôi cũng đã trăn trở, tìm tòi, từng bước thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu của ngành giáo dục đề ra bởi chúng ta đều bết phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng nhằm truyền đạt kiến thức tới học sinh đạt hiệu quả tốt nhất. Phương pháp giảng dạy phù hợp, khoa học sẽ là con đường giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả, phát huy trí lực của người học. Mỗi cấp học, mỗi bộ Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 2 of 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 môn đều phải có một phương pháp giảng dạy phù hợp và phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện và đây cũng chính là một trong những yếu tố, động lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh hiện nay. Trước yêu cầu cấp bách đó, giáo viên bậc trung học cơ sở nói riêng và đội ngũ nhà giáo viên nói chung, luôn học hỏi tìm ra các biện pháp giảng dạy tốt nhất giúp học sinh tham gia một cách tích cực chủ động vào học tập phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh. Từ đó học sinh thấy thích được học môn học nói chung cũng như bộ môn Vật lý nói riêng và ham muốn khám phá tri thức nhân loại. Từ những suy nghĩ, trên tôi đã nghiên cứu trao đổi với các nhóm bộ môn cũng như với giáo viên dạy bộ môn Vật lý về vấn đề khai thác các thí nghiệm trong các giờ học vật lý, nhất là thí nghiệm vật lý 7. Đây là khối lớp mà bước đầu các em đã được làm quen với phương phát đổi mới trong dạy học, đó là điều kiện rất thuận lợi để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh. Trong chuyên đề này tôi muốn đề cập đến việc sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? B - NỘI DUNG I . CƠ SỞ LÝ LUẬN Quy luật của quá trình dạy học là từ trực quan sinh động đến tư duy trìu tượng, song quá trình nhận thức đó đạt hiệu quả cao hay không còn phụ thuộc vào phương pháp giảng dạy của thầy và quá trình tiếp thu kiến thức của trò. Vật lý là một trong những môn học có ưu thế trong việc phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, trong đó sách giáo khoa là một trong những phương tiện thể hiện phương pháp dạy học tích cực. Trong chương trình vật lý 6, học sinh đã nhiều lần tập đưa ra “Dự đoán” và được giáo viên hướng dẫn làm thí nghiệm để kiểm tra tính đúng đắn của dự đoán. Đến lớp 7 phương pháp nghiên cứu đó cần được phát triển và nâng cao hơn cần hướng dẫn học sinh thường xuyên đưa ra nhiều dự đoán khác nhau về cùng một hiện tượng và tự lực đề xuất các phương án làm thí Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 3 of 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 nghiệm để kiểm tra dự đoán. Đặc biệt trong chương trình vật lý 7 có sử dụng nhiều đến phương pháp thực nghiệm, tiếp tục rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm thí nghiệm và từ thí nghiệm rút ra kiến thức của bài học. Bên cạnh việc áp dụng phương pháp thực nghiệm cần phải sử dụng phương pháp suy luận lôgic mới có thể rút ra kết luận khoa học. Chẳng hạn như căn cứ vào quan sát thí nghiệm, rút ra được các dạng giống nhau cho nhiều trường hợp, dạng đặc biệt của một trường hợp , xác định mối quan hệ định lượng giữa các hiện tượng, xử lí sự chênh lệch giữa các số liệu áp dụng luận 3 đoạn để suy ra hệ quả II . CƠ SỞ THỰC TIỄN Trước đây trong khi giảng dạy các môn học giáo viên chỉ chú trọng đến khối lượng kiến thức cần truyền đạt mà coi nhẹ phương pháp học tập và nghiên cứu mang tính đặc thù của từng môn . Vật lý là môn khoa học thực nghiệm thế nhưng tình trạng phổ biến hiện nay vẫn là : - Hầu hết các bài dạy chưa có đủ dụng cụ thí nghiệm cần thiết cho học sinh . - Kĩ năng làm thí nghiệm của học sinh vẫn còn hạn chế . - Dụng cụ thí nghiệm còn thiếu hoặc không đồng bộ, chất lượng kém . - Hầu hết các trường đều chưa có cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm được đào tạo có chuyên môn. Về cơ bản việc sử dụng thí nghiệm Vật lí ở trường trung học cơ sở vẫn còn hạn chế , chưa phát huy hết được tính độc lập sáng tạo của học sinh . Trong khi đó lượng kiến thức trong sách giáo khoa luôn được bổ sung chỉnh lí cho kịp với sự phát triển của thời đại . Từ những nguyên nhân trên đẫn đến chất lượng của bộ môn chưa được tốt. Do đó trong 4 giải pháp đổi mới phương pháp dạy học vật lí ở trường trung học cơ sở thì giải pháp “ Phấn đấu làm đầy đủ, có chất lượng các thí nghiệm trên lớp là Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 4 of 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 giải pháp được đặt lên hàng đầu” (Theo tài liệu “Đổi mới phương phát dạy học” của tác giả Trần Kiều ) Chú trọng việc sử dụng đồ dùng dạy học và dụng cụ thí nghiệm ở tất cả các môn học trong các tiết dạy của giáo viên. Các tiết vật lý cũng như các tiết học khác nhất là các môn KHTN, thí nghiệm Thầy cần tạo điều kiện để các em học sinh được tự tay làm thí nghiệm, tự mình quan sát, đo đạc và rút ra nhận xét, kết luận (tức là được trải nghiệm trong thực tế) các em học sinh học tập hứng thú hơn phát huy được tính năng động sáng tạo của các em, kết quả học tập đạt cao hơn rất nhiều. Trong chương trình Vật lí 7 với đề tài Quang học - Âm học - Điện học, các phần này hầu như bài nào cũng có thí nghiệm. Từ các thí nghiệm học sinh hình thành khái niệm. Ví dụ : nguồn sáng, sự phản xạ ánh sáng Cũng từ các thí nghiệm học sinh nhận biết được sự dao động của một số nguồn âm, phát hiện sự truyền âm trong chất rắn, chất lỏng, chất khí Trong các phần này, chủ yếu là các thí nghiệm biểu diễn hình thành tri thức mới và một vài thí nghiệm chứng minh. Thí nghiệm kiểm tra đóng vai trò khai thác sâu kiến thức biến kiến thức thành kỹ năng kỹ xảo vận dụng vào giải bài tập. Để khai thác các thí nghiệm làm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh một cách cao nhất cần có một số biện pháp sau: III. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN. Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, các tri thức vật lí hoá là sự khái quát hoá các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và các hiện tượng diễn ra trong đời sống. Dựa trên các thí nghiệm học sinh thực hiện được các thao tác tư duy để tiếp thu tri thức mới. Bài học có thí nghiệm kích thích óc tò mò khám phá khoa học, ham hiểu biết, rèn luyện óc độc lập suy nghĩ và tư duy sáng tạo cho học sinh. Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 5 of 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 Sau đây tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như được trao đổi với các đồng nghiệp về biện pháp tổ chức học sinh tiếp thu kiến thức và đặc biệt là việc làm thí nghiệm để để đạt hiệu quả trong bài học: 1.Chuẩn bị thí nghiệm Nói chung thí nghiệm phải kích thích được hứng thú óc sáng tạo của học sinh. Muốn đạt được điều đó giáo viên phải tìm hiểu thật kỹ nội dung bài dạy, các thí nghiệm sẽ làm. Ví dụ: khi nghiên cứu ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng tức là phải trả lời được câu hỏi: ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không? Từ đó giáo viên xác định rõ mục đích thí nghiệm, lựa chọn các dụng cụ thí nghiệm cần thiết cho phù hợp. Các dụng cụ thí nghiệm phải đơn giản dễ làm và chất lượng tốt đảm bảo độ chính xác cao. Trong quá trình giáo dục rất cần có óc sáng tạo của giáo viên để có được các dụng cụ thí nghiệm phù hợp, vì không phải dụng cụ thí nghiệm nào cũng có và cũng hoạt động tốt, nhiều khi giáo viên phải tự tạo ra các dụng cụ thí nghiệm phục phụ cho giảng dạy. Để kích thích thị giác giáo viên cũng cần phải chọn các thí nghiệm có đồ dùng màu sắc tương phản “bắt mắt” giúp học sinh quan sát tốt hơn. Thí nghiệm thành công tức là phải được chuẩn bị kỹ, làm đi làm lại nhiều lần nếu thất bại sẽ phá vỡ tiến trình bài học gây tâm lí hoang mang thất vọng đối với học sinh. Điều không thể thiếu được là giáo viên phải chuẩn bị hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh quan sát hiện tượng, phân tích kết quả thí nghiệm vận dụng các kiến thức có liên quan để đi đến tri thức mới một cách logic. 2. Tiến hành thí nghiệm. *Bước 1: Thu thập thông tin Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 6 of 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 Giáo viên hướng cho học sinh quan sát các sự kiện, hiện tượng, thí nghiệm, tìm được những thông tin cần thiết từ thực tế, sách giáo khoa, báo Lập kế hoạch khám phá thiết kế thí nghiệm, lựa chọn dụng cụ thiết bị thí nghiệm, chỉ ra đại lượng cần đo, những điều cần xác định trong thí nghiệm, chỉ ra những yếu tố cần giữ nguyên, không thay đổi khi làm thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm: Bố trí lắp đặt dụng cụ thiết bị thí nghiệm; thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn, thay đổi phương án thí nghiệm nếu kết quả không phù hợp với vấn đề đặt ra Ghi kết quả khám phá. Đọc số chỉ của các dụng cụ thí nghiệm ở mức độ cẩn thận và chính xác cần thiết, lập bảng kết quả, biểu diễn kết quả bằng đồ thị , sơ đồ *Bước 2: Xử lí thông tin Ví dụ như : lập bảng, biểu, vẽ đồ thị theo những cách khác nhau, từ đó phân tích dữ liệu, kết quả thí nghiệm và nêu ý nghĩa của chúng. Tìm quy luật từ kết quả thí nghiệm từ biểu bảng đồ thị. Phân loại dấu hiệu giống nhau, khác nhau, nhận biết những dấu hiệu bản chất của những nhóm đối tượng đã quan sát , so sánh, phân tích, tổng hợp dữ liệu và rút ra kết luận *Bước 3:Thông báo kết quả làm việc Mô tả lại những thí nghiệm đã làm, trình bày, giải thích những việc đã làm bằng lời, bằng hình vẽ hoặc bằng đồ thị nêu kết luận đã tìm thấy được. *Bước 4: Vận dụng ghi nhớ kiến thức Vận dụng giải các bài tập( định tính, định lượng, thực nghiệm) làm đồ chơi, dụng cụ học tập ,học thuộc lòng. Trong mỗi tiết dạy có thí nghiệm, giáo viên có thể phát huy tính tích cực học tập của học sinh ở những mức độ khác nhau(có thể giáo viên thực hiện, có thể giáo viên Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 7 of 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 điều khiển học sinh thực hiện một vài phần, có thể để học sinh tự thực hiện hoàn toàn ) Ví dụ : ở bài “Sự truyền ánh sáng” Khi nghiên cứu về đường truyền ánh sáng đầu tiên giáo viên phải yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa để thu thập thông tin để tìm hiểu mục đích của thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm và cách tiến hành thí nghiệm. Giáo viên yêu cầu học sinh bố trí thí nghiệm như hình 2.1 trong SGK và quan sát ánh sáng phát ra từ dây tóc đèn pin bằng ống thẳng và ống cong sau đó yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: ánh sáng từ dâytóc đèn pin truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong? Để trả lời được câu hỏi này học sinh phải tự làm thí nghiệm, quan sát tìm tòi được những thông tin cần thiết cho quan niệm đường truyền của ánh sáng. Tiếp theo yêu cầu học sinh xử lí thông tin bằng thí nghiệm kỉêm tra( bố trí thí nghiệm như hình 2.2 SGK) với thí nghiệm này học sinh kiểm tra xem khi không dùng ống ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng không? Việc xử lí thông tin này đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ tìm tòi, tiến hành thí nghiệm, lựa chọn thông tin đã thu thập ở thí nghiệm hình 2.1 để tìm ra lời giải đáp đúng về đường truyền của ánh sáng. Từ đó học sinh phải hoàn thành được phần kết luận trong SGK(Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng) Để phát huy hiệu quả các thí nghiệm học sinh tự tìm tòi kiến thức một cách chủ động sáng tạo. Điều vô cùng quan trọng là giáo viên phải biết kết hợp thí nghiệm với hệ thống câu hỏi dẫn dắt. Ở chương II phần Âm học hầu hết các thí nghiệm biểu diễn và thí nghiệm kiểm chứng để xây dựng và mở rộng kiến thức. Ví dụ bài “Nguồn âm” ngoài các dụng cụ như dây cao su, trống, âm thoa giáo viên có thể tạo thêm một thí nghiệm nhạc cụ (đàn ống nghịêm) và hướng cho học sinh tự làm và kiểm tra được kết luận. Với thí nghiệm củng cố này học sinh sẽ rất hứng thú và nắm vững được đặc điểm của nguồn âm đó là “Vật dao động phát ra âm”. Có làm được như vậy theo tôi đã đạt được mục đích đặt ra. Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 8 of 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 3. Trao đổi ở tổ nhóm Ngoài sự nỗ lực của bản thân mỗi giáo viên cần tích cực học hỏi, trao đổi dự giờ bạn nhất là giao lưu chuyên môn, các giờ dạy tốt dạy giỏi ở trường bạn. Đặc biệt trong trường hàng tuần tổ chức một buổi sinh họat chuyên môn của nhóm, tổ như đăng ký dạy tốt, thảo luận về việc vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy vào từng tiết học. Bàn bạc trong tổ về cách thức sáng tạo các thí nghiệm trong từng bài dạy. Nhờ đó mà kỹ năng thí nghiệm và chất lượng giảng dạy được nâng nên rõ rệt. IV. ÁP DỤNG VÀO MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ. Tiết 11: Bài 10- Nguồn âm I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức. - Nêu được đặc điểm chung của các nguồn âm - Nhận biết được một số nguồn âm trong đời sống. 2. Kỹ năng. Quan sát thí nghiệm kiểm chứng để rút ra đặc điểm của nguồn âm là dao động. 3. Thái độ. Yêu thích môn học II/ Chuẩn bị: * Đối với mỗi nhóm học sinh. - Một sợi dâycao su mảnh - Một thìa và một cốc thuỷ tinh mỏng - Một âm thoa và một búa cao su Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 9 of 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 * Đối với giáo viên. - Ống nghiệm hoặc lọ nhỏ - Vài ba dải lá chuối - “Bộ đàn ống nghiệm” gồm 7 ống nghiệm đã được các tổ đổ nước với các mực khác nhau. III. Tổ chức hoạt động dạy và học. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG *Hoạt động 1: (5ph) Tổ chức tình huống học tập GV: Yêu cầu học sinh tìm hiểu mục tiêu của chương II. GV: Chương âm học nghiên cứu các hiện tượng gì? HS: Đọc mởbài và nêu mục đích của bài GV: Vậy âm thanh được tạo ra như thế nào ta nghiên cứu bài hôm nay. *Hoạt động 2: Nhận biết nguồn âm (10ph) GV: Yêu cầu học sinh đọc thông tin C1 và giữ yên lặng 1phút để trả lời câu hỏi C1. GV: Thông báo (vật phát ra âm gọi là nguồn âm) HS: Lấy ví dụ về nguồn âm(3 em) HS: Trả lời câu hỏi C2 I. Nhận biết nguồn âm Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 10 of 16 [...]... kể hơn cả là tính năng động và khả năng tự lập của các em thể hiện khá roc rệt, quan hệ thầy trò trở lên gần gũi hơn Trong giờ học khoảng cách giữa thầy và trò đợc thu hẹp Học sinh mạnh dạn hỏi thầy, trình bày quan điểm và lập trờng của mình, mở rộng giao tiếp và t duy của các em Qua việc áp dụng phơng pháp đổi mới trên, chúng tôi đã rút ra một số bài học sau: C BI HC RT RA S dng thớ nghim nh th no trong. .. mụn Vt lý v thu c kt qu tng i kh quan, c th nh: Kho sỏt u nm Kho sỏt gia kỡ I im im im im im im Khỏ - Gii T.bỡnh Yu-Kộm Khỏ - Gii T.bỡnh Yu-Kộm 7A 32% 40% 28% 42% 52% 0 7B 31% 42% 27% 43.5% 46.5% 0 7C 31% 40.5% 28.5% 41.2% 47.5% 0 Lp Nh vậy , so với đầu năm thì tỷ lệ % học sinh tiếp thu và hiểu bài ngay tại lớp tăng lên rõ rệt, tỷ lệ khá giỏi tăng, giảm tỷ lệ học sinh trung bình và không có học sinh... thnh kt lun trong SGK * Hot ng 4: Vn dng cng c hng dn v nh 1/ Vn dng GV: Yờu cu hcc sinh tho lun v tr li C6, C7, C8 HS: Nhn xột GV: Gi hc sinh lm thớ nghim cng c sau ú tr li cõu hi C9 SGK 2/ Cng c GV:Cỏc vt phỏt ra õm cú chung c im gỡ? HS: c phn cú th em cha bit S dng thớ nghim nh th no trong ging dy Vt lý gi hc cú hiu qu hn? Page 12 of 16 Sỏng kin kinh nghim: Nm hc 2007-2008 GV: B phn no trong c phỏt... nh ca nhúm Vt lý trng THCS Quang Trung chỳng tụi Rt mong c s gúp ý chõn thnh ca cỏc ng nghip ngy 25 thỏng 12 nm 2007 Ngi trỡnh by NHN XẫT, NH GI CA H CHM NHN XẫT, NH GI CA H CHM SKKN CP TRNG: SKKN CP HUYN: S dng thớ nghim nh th no trong ging dy Vt lý gi hc cú hiu qu hn? Page 14 of 16 Sỏng kin kinh nghim: Nm hc 2007-2008 PH LC 1 Trang bỡa 2 t vn Trang 1 3 Ni dung 2 4 C s lý lun 2 5 c... LC 1 Trang bỡa 2 t vn Trang 1 3 Ni dung 2 4 C s lý lun 2 5 c s thc tin 2 S dng thớ nghim nh th no trong ging dy Vt lý gi hc cú hiu qu hn? Page 15 of 16 Sỏng kin kinh nghim: Nm hc 2007-2008 6 Bin phỏp thc hin 3 7 p dng vo mt trng hp c th 7 7 Bi hc kinh nghim 11 S dng thớ nghim nh th no trong ging dy Vt lý gi hc cú hiu qu hn? Page 16 of 16 ... cu hc sinh c thụng tin trong SGK v lm thớ nghim nh H10.2 SGK GV: Yờu cu hc sinh tr li cõu hi sau: Phi kim tra nh th no bit mt trng cú rung ng khụng? HS: Tr li cõu hi C4 SGK GV: Thụng bỏo: S rung ng qua li v trớ cõn bng ca vt gi l dao ng Thớ nghim 2: H10.2 SGK Thớ nghim 3: GV: Yờu cu hc sinh quan sỏt H10.3 SGK v tin hnh lm thớ nghim S dng thớ nghim nh th no trong ging dy Vt lý gi hc cú hiu qu hn?... thanh trong c dao ng) HS: Nờu phng ỏn kim tra (t tay vo sỏt ngoi c hng) Kt lun: Khi phỏt ra õm cỏc vt u dao ng (rung ng) 3/ Hng dn v nh III Vn dng Hc bi v lm bi tp 10.1 n 10.5 SBT C6 , C7, C8 Lm li cỏc thớ nghim trong iu kin c th ( gia ỡnh), quan sỏt s cỏc vt khi phỏt ra õm c trc bi hc sau, chỳ ý n cỏc thớ nghim, liờn h vi thc tin cuc sng Qua vic ỏp dng ti trờn vo ging dy, chỳng tụI (nhúm Vt Lý) ó... đổi mới trên, chúng tôi đã rút ra một số bài học sau: C BI HC RT RA S dng thớ nghim nh th no trong ging dy Vt lý gi hc cú hiu qu hn? Page 13 of 16 Sỏng kin kinh nghim: Nm hc 2007-2008 Vic i mi phng phỏp ging dy l vn cp bỏch gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc Tuy nhiờn cng ging nh cỏc hot ng khỏc trong nh trng nhõn t quyt nh vn l i ng giỏo viờn Theo tụi ngi thy phi cú nhn thc ỳng, yờu ngh, chm ch cú s... thy ch ng tin hnh trc nhiu ln, vi cỏc phng thc khỏc nhau chn ra phng phỏp hay nht, hc sinh d ỏp dng khai thỏc c tt kin thc t cỏc thớ nghim ny, hc sinh phi t mỡnh c lm cỏc thớ nghim, ngụn ng ca thy phi trong sỏng, chớnh xỏc, trỡnh by ngn gn xỳc tớch hc sinh tip thu bi nhanh Bờn cnh ú ngi thy phi luụn tỡm tũi, sỏng to, hc tp, lng nghe ý kin gúp ý ca ng nghip, rỳt ra kin thc mang tớnh tinh chc thc tin . dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? NGƯỜI THỰC HIỆN : TRƯỜNG : Năm học 2007 - 2008 ĐẶT VẤN ĐỀ Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 1 of. H10.1(SGK) Thí nghiệm 2: H10.2 SGK Sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có hiệu quả hơn? Page 11 of 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Năm học 2007-2008 HS: Làm thí nghiệm. Gõ. lợi để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh. Trong chuyên đề này tôi muốn đề cập đến việc sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy Vật lý để giờ học có

Ngày đăng: 04/11/2014, 21:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan