0

SKKN THIẾT KẾ DIỄN HÌNH LINH HOẠT TRONG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GIỜ DẠY ĐẠT HIỆU QUẢ HƠN

24 1,416 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:09

. linh hoạt trong giáo án điện tử để giờ dạy đạt hiệu quả hơn& quot; II. Mục đích nghiên cứu. Đề tài này nhằm nghiên cứu một số trường hợp thiết kế diễn hình bằng giâo án điện tử nhằm góp phần hình. Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hoàng Thị Nhung THIẾT KẾ DIỄN HÌNH LINH HOẠT TRONG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GIỜ DẠY ĐẠT HIỆU QUẢ HƠN Phần I. Đặt vấn đề. I. Lí do chọn. Enter hoặc phóm  II. Một số lưu ý thiết kế diễn hình trong giáo án điện tử . Khi thiết kế một diễn hình trong giáo án thì chúng ta nên có ý tưởng của diễn hình bài giảng sao cho học sinh dễ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN THIẾT KẾ DIỄN HÌNH LINH HOẠT TRONG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GIỜ DẠY ĐẠT HIỆU QUẢ HƠN, SKKN THIẾT KẾ DIỄN HÌNH LINH HOẠT TRONG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GIỜ DẠY ĐẠT HIỆU QUẢ HƠN,

Từ khóa liên quan