0

SKKN Thiết kế bài giảng điện tử môn Sinh học đạt hiệu quả cao

38 1,108 2
  • SKKN Thiết kế bài giảng điện tử môn Sinh học đạt hiệu quả cao

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 07:17

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN SINH HỌC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO" 1 PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo trong đó có sự đổi mới căn bản về phương pháp dạy học, đó là định hướng chung không chỉ ở riêng nước ta mà là vấn đề đang được quan tâm ở mọi quốc gia trên thế giới trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực con người, phục vụ các mục tiêu Kinh tế – Xã hội. Do đổi mới nội dung sách giáo khoa, năm học 2006 – 2007 hai bộ sách giáo khoa lớp 10 cho hai ban là ban khoa học cơ bản và ban khoa học nâng cao được dạy ở tất cả các trường THPT trên cả nước. Trong sách giáo khoa mới, các tài liệu bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, sách giáo viên, hệ thống kênh hình, kênh chữ, các lệnh trong sách giáo khoa đã tạo điều kiện thuận lợi cho người thầy khai thác khả năng độc lập tư duy, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh tự mình nghiên cứu trên cơ sở định hướng của thầy. Cấu trúc của sách giáo khoa, sách giáo viên đã định hướng tương đối rõ ràng, nhưng đó chỉ là gợi ý cho hoạt động của thầy. Vấn đề cơ bản là khi soạn giảng người thầy phải biến sự gợi ý đó thành hoạt động cụ thể của mình sao cho phù hợp với đối tượng mà mình trực tiếp tác động để hoạt động học của học sinh đạt kết quả cao, tránh sự khô cứng, hình thức hóa và sáo rỗng. Thực tiễn dạy học ở trường phổ thông đang đặt ra cho các thầy cô giáo một câu hỏi lớn: Làm thế nào để thiết kế bài giảng theo hướng tổ chức các hoạt động học tập của học sinh, vừa đảm bảo nội dung kiến thức trong một tiết học, vừa phát huy được vai trò chủ động của người học? Tôi cho rằng, nếu giáo viên có đủ tài liệu tham khảo, có kỹ năng phân tích bài giảng, xác định được các thành phần kiến thức, kiến thức trọng tâm, logic các thành phần kiến thức, 2 các kiến thức bổ sung thì sẽ thuận lợi hơn trong việc thiết kế các bài giảng theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Chính vì những lí do trên, với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tôi đã tiến hành nghiên cứu theo hướng “Phân tích nội dung – thiết kế bài giảng nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu quả giờ lên lớp” - sinh học 10 cơ bản. 2. Mục đích nghiên cứu Vận dụng lí luận và phương pháp dạy học vào phân tích nội dung các bài 7, bài 8. Phần sinh học tế bào – Lớp 10 ban cơ bản. Thiết kế bài 7, 8 theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường trung học phổ thông. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng là học sinh các lớp: 10A 1 ; 10A 2 ; 10A 3 : 10A 4 Trường THPT só 1 Bảo Yên - Huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai. Với khuôn khổ thời gian nghiên cứu có hạn nên trong đề tài này tôi chỉ nghiên cứu nội dung trong bài 7 và 8 – Phần sinh học tế bào – sinh học 10 cơ bản : Bài 7. Tế bào nhân sơ, bài 8. Tế bào nhân thực. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu * Phân tích nội dung, thiết kế bài giảng 7,8 – Sinh học 10 cơ bản. * Thử nghiệm trên các lớp: 10A 1 ; 10A 2 . Lớp đối chứng: 10A 3 : 10A 4 3 * Giáo viên đưa ra các phiếu điều tra kết quả bằng các bài tập trắc nghiệm và tổng hợp kết quả. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1.Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Đọc các tài liệu làm cơ sở xây dựng lí thuyết của chuyên đề: tài liệu lý luận dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, sách giáo khoa sinh học lớp 10 và sách giáo viên, các tài liệu về tế bào học 5.2. Phương pháp sư phạm: a. Phương pháp chuyên gia: - Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với các giáo viên cùng bộ môn sinh - Xin ý kiến nhận xét, đánh giá của các giáo viên có kinh nghiệm, giáo viên giỏi về nội dung của sáng kiến. b. Tìm hiểu chất lượng học sinh ở những lớp mình điều tra. c. Chọn lớp thử nghiệm và lớp đối chứng. 6. Thời gian nghiên cứu Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011. 4 PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài * Phát huy tích tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm: + Bồi dưỡng phương pháp tự học + Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn + Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh. Vấn đề phát huy tính tích cực chủ động của học sinh nhằm tạo ra những con người lao động, sáng tạo. Từ những năm 1960, ngành giáo dục đã có khẩu hiệu “Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo” - Năm 1995 có cuộc hội thảo lớn về “Phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hóa người học” - Tích tích cực của con người biểu hiện trong hoạt động của chủ thể. Học tập là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi đi học. Tính tích cực của học sinh có sự tương đồng với tính tích cực nhận thức vì học tập là một trường hợp đặc biệt của nhận thức, nên nói đến tích cực học tập là nói đến tích cực nhận thức : “Tính tích cực nhận thức là trạng thái hoạt động của học sinh, đặc trưng ở khát vọng học tập và sự cố gắng về trí tuệ, nghị lực cao trong quá trình nắm vững tri thức”( GS. Trần Bá Hoành) - Tính tích cực đạt cấp độ từ thấp đến cao: + Bắt chước: Gắng sức làm theo mẫu hoạt động của thầy và của bạn + Tìm tòi: Độc lập giải quyết vấn đề nêu ra, tìm kiếm những cách giải quyết khác nhau về một vấn đề…. + Sáng tạo: Tìm cách giải quyết mới, độc lập, hữu hiệu 5 * Biểu hiện của tính tích cực: Biểu hiện ở nhiều mặt + Mặt hành động: Học sinh khao khát và tự nguyện trả lời các câu hỏi của giáo viên hoặc bổ sung những câu trả lời của bạn. Tích cực phát biểu ý kiến, chú ý lắng nghe câu trả lời của bạn, lời giải thích của thầy. Học sinh nêu ra thắc mắc và đòi hỏi phải giải thích. Biết vận dụng linh hoạt những kiến thức và khả năng đã có đề nhận thức, giải quyết vấn đề mới. + Mặt cảm xúc: Học sinh hào hứng, phấn khởi trong giờ học, biểu hiện tâm trạng ngạc nhiên trước hiện tượng, thông tin mới; băn khoăn, day dứt trước các vấn đề phức tạp, những bài toán khó. + Mặt ý chí: Học sinh tập trung chú ý vào bài học, chăm chú quan sát đối tượng nghiên cứu. Không nản chí trước những khó khăn, quyết tâm làm bằng được các bài tập, các thí nghiệm, giải thích được các hiện tượng. Kết luận: Về phương pháp dạy học tích cực người ta coi trọng việc tổ chức cho học sinh hoạt động độc lập, chủ động tích cực chiếm lĩnh tri thức, hình thành kĩ năng, rèn luyện phương pháp tự học, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm sẽ góp phần nâng cao chất dạy và học nhằm nâng cao hiệu quả giờ lên lớp. Vì vậy: “ Phân tích nội dung –thiết kế bài giảng nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu quả giờ lên lớp” chính là một phương pháp dạy học tích cực. Chương 2. Thực trạng của đề tài * Thuận lợi: 6 Năm học 2011 – 2012 với sự chỉ đạo của ngành giáo dục nhằm thực hiện tốt chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo nên tiền đề và khí thế mạnh mẽ ngay từ đầu năm học. Đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường và tổ bộ môn đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của cấp học. Giáo viên trong nhà trường luôn có trách nhiệm cao, say mê với nghề nghiệp và hết lòng yêu thương học sinh. Ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu và tổ bộ môn đã có kế hoạch: + Triển khai các kế hoạch, chỉ thị của năm học. + Kiểm tra khảo sát theo bộ môn để phân loại đối tượng học sinh, từ đó có biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. + Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn, đổi mới công tác hội giảng gắn với dạy học sát đối tượng, sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy và việc soạn giảng giáo án nói chung và giáo án điện tử nói riêng. + Cải tiến nội dung họp tổ chuyên môn, hoạt động bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của tổ và nhóm bộ môn. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên hàng tháng, đổi mới việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học. * Những khó khăn bất cập: 7 Đối tượng học sinh của trường THPT số 1 Bảo Yên phần đông là học sinh vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai nên không có nhiều điều kiện cả về kinh tế và thời gian cho việc học tập. Số đông học sinh có đầu vào thấp, tỉ lệ học sinh yếu kém cao, chưa hứng thú với việc học bộ môn sinh học. Khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy, trong lớp thường có một số học sinh lười học, không tham gia hoạt động, ỉ lại vào các bạn khác, không có sách giáo khoa hoặc không nghiên cứu sách giáo khoa khi cô giáo yêu cầu. Vì vậy, giờ học rất khó đạt mục tiêu đề ra. Giáo viên trong nhà trường nói chung và tổ bộ môn nói riêng đã có sự đổi mới phương pháp. Phương pháp dạy học tích cực đã được vận dụng xong còn lúng túng, chưa xác định được rõ phải đổi mới phương pháp dạy học như thế nào, bằng cách nào? Việc đổi mới phương pháp dạy học như hiện nay của mình đã đúng và sát với yêu cầu chưa? Phương tiện dạy học còn thiếu, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở một số giáo viên còn yếu. Vì vậy, một trong các hướng đổi mới quan trọng nhất của phương pháp dạy học là tăng cường tính tự học của học sinh. Với mục đích phát huy tính tích cực học tập cuả học sinh trong học tập tôi mạnh dạn đưa ra vài ý kiến nhỏ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giờ lên lớp. Chương 3. Giải quyết vấn đề PHÂN TÍNH NỘI DUNG – THIẾT KẾ BÀI GIẢNG A. Bài 7 - TẾ BÀO NHÂN SƠ 1. Phân tích nội dung. 8 1.1. Vị trí của bài trong chương: Bài 7 – Là bài đầu tiên của chương II – Cấu trúc tế bào – Phần II. Sinh học tế bào. 1.2. Logic kiến thức: Trước hết, phải khẳng định đây là một bài quan trọng, cần phải chuẩn bị tốt kiến thức để làm cơ sở học các bài sau. Giáo viên cần phải giúp học sinh hiểu thế giới sống được cấu tạo từ hai loại tế bào là tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Hiểu được tế bào nhân sơ có đặc điểm và cấu trúc như thế nào để so sánh với các bài tiếp theo của chương. * Đặc điểm của tế bào nhân sơ: Kích thước nhỏ; tỉ lệ S/V lớn; trao đổi chất với môi trường nhanh; khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh; khả năng phân chia nhanh Giáo viên cần lưu ý cho học sinh tại sao tế bào nhân sơ lại có kích thước nhỏ? Tại sao S/V lớn lại dẫn đến khả năng phân chia nhanh? Chính vì vậy, giáo viên cần đưa ra các hoạt động thích hợp để làm sáng tỏ vấn đề này. S/V lớn, tức là tỉ lệ giữa diện tích màng tế bào so với đơn vị thể tích lớn -> khiến cho tốc độ trao đổi chất qua màng nhanh -> dẫn đến tế bào sinh trưởng nhanh và phân chia nhanh. Ngoài ra, kích thước tế bào nhỏ thì sự khuyếch tán các chất từ nơi này đến nơi khác trong tế bào cũng diễn ra nhanh hơn -> dẫn đến tế bào sinh trưởng nhanh và phân chia nhanh. * Cấu tạo tế bào nhân sơ: Giáo viên cần cho học sinh nắm được tế bào nhân sơ có cấu tạo đơn giản thể hiện ở các đặc điểm + Tế bào chất không có hệ thống nội màng chia tế bào thành các khoang nhỏ. 9 + Tế bào không có các bào quan có màng bao bọc mà chỉ có riboxôm với kích thước nhỏ. + Chưa có màng nhân Ngoài ra, giáo viên cần cho học sinh thấy được hầu hết các loài vi khuẩn đều có thành tế bào. Biết được đặc điểm này, chúng ta có thể dùng các loại thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, mà không làm tổn thương đến tế bào của người. 1.3. Thành phần kiến thức: 1.3.1 Các thành phần kiến thức: I. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ II. Cấu tạo của tế bào nhân sơ 1.Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi a.Thành tế bào: -Thành phần hóa học: - Vai trò: - Vi khuẩn được chia thành 2 loại: + Vi khuẩn Gram dương + Vi khuẩn Gram âm b. Màng sinh chất: - Cấu trúc: - Chức năng: c. Lông và roi: 2. Tế bào chất: 10 [...]... thể: Số học sinh hiểu bài tốt, khá: 20% Số học sinh trung bình: 65% Số học sinh dưới trung bình: 15% * Lớp thử nghiệm: 10A1; 10A2 (Σ số học sinh: 42 + 43 = 85) + Kết quả: Số học sinh đạt điểm từ 0 – 3: 1 học sinh Số học sinh đạt điểm 4: 3 học sinh Số học sinh đạt điểm từ 5 – 6: 55 học sinh Số học sinh điểm 7: 11 học sinh Số học sinh đạt điểm 8 – 10: 15 học sinh 35 + Cụ thể: Số học sinh hiểu bài tốt,... nghiệm: - Số học sinh hiểu bài tốt, khá: 15% - Số học sinh trung bình: 50% - Số học sinh dưới trung bình: 35% b Sau khi thử nghiệm: * Lớp không thử nghiệm: 10A3; 10A4 ( Σ số học sinh: 44 + 40 = 84) + Kết quả: Số học sinh đạt điểm từ 0 – 3: 3 học sinh Số học sinh đạt điểm 4: 10 học sinh 34 Số học sinh đạt điểm từ 5 – 6: 54 học sinh Số học sinh điểm 7: 10 học sinh Số học sinh đạt điểm 8 – 10: 7 học sinh +... tế bào chất 5 Bài tập: - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Đọc trước bài 8 Tế bào nhân thực * Rút kinh nghiệm giờ dạy: 22 B Bài 8 - TẾ BÀO NHÂN THỰC 1 Phân tích nội dung: 1.1 Vị trí của bài trong chương: Bài 8– Là bài thứ hai của chương II – Cấu trúc tế bào – Phần II Sinh học tế bào 1.2 Logic kiến thức: Đây là bài có kiến thức rất khác so với bài 7 Sau khi học xong bài 8 phần nào học sinh sẽ so sánh... liệu tham khảo làm cơ sở cho việc thiết kế các bài giảng Trong quá trình dạy học, tôi luôn đặt người học vào vị trí chủ động, tích cực, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đem lại niềm hứng thú trong học tập cho các em học sinh Trong thời gian thử nghiệm (học kì I) năm học 2011 – 2012 tôi đã thu được những kết quả nhất định, được thể hiện thông... tiếp theo * Rút kinh nghiệm giờ dạy : KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1 Kết quả: Thực hiện mục đích nghiên cứu, đối chiếu với các nhiệm vụ đặt ra tôi đã thu được các kết quả như sau: Bước đầu đã xác định cơ sở lí luận cho việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học 33 Tôi đã tiến hành phân tích nội... sinh 35 + Cụ thể: Số học sinh hiểu bài tốt, khá: 30% Số học sinh trung bình: Số học sinh dưới trung bình: 65% 5% 2 Bài học kinh nghiệm Để áp dụng các hoạt động giảng dạy như tôi đã trình bày ở trên thành công cần lưu ý các vấn đề sau: a Người thầy cần phải nắm chắc kiến thức chuyên môn b Xác định mục tiêu và trọng tâm bài lên lớp: Phần nào cho học sinh tự nghiên cứu, phần nào thực hiện kỹ trên lớp c Hoạt... chịu cao Chống chịu thấp vật lí Mẫn cảm với Pênicillin Cao Thấp Chống chịu muối – khô Cao Thấp hạn Phản ứng với chất nhuộm Giữ tinh thể màu tím Do Mất màu tím khi Gram đú tế bào cú màu tớm tẩy hoặc tớa rửa, màu phụ nhuộm đỏ saframin Lớp peptiđôglican Dày, nhiều lớp Mỏng, chỉ cú 1 lớp Lớp phía ngoài Không có Có 2 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG: CHƯƠNG II CẤU TRÚC TẾ BÀO Bài 7 TẾ BÀO NHÂN SƠ I Mục tiêu bài học 1... hình thành nên mạng lưới ba chiều phức tạp, phân bố khắp các tế bào * Trong một tế bào, mạng lưới nội chất nối liền với màng nguyên sinh và màng nhân và liên hệ với bộ máy gôngi và lizôxôm thành một hệ thống nhất 2 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG: 24 Bài 8 TẾ BÀO NHÂN THỰC I Mục tiêu bài học: 1 Kiến thức: - Phân biệt được tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực; tế bào động vật với tế bào thực vật - Mô tả được cấu trúc,... giải thích cho học sinh hiểu tại sao lại gọi là tế bào nhân thực bằng cách dùng phiếu học tập và tranh hình để học sinh so sánh nhận biết được kiến thức: Tế bào nhân thực là tế bào có vật chất di truyền được bao bọc bởi một lớp màng Trong bài này ngoài phần chú trọng về truyền thụ kiến thức, giáo viên nên rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích và logic các thành phần kiến thức cho học sinh 1.3 Thành... bào, cơ sở của sự sống II Thiết bị dạy học cần thiết: - Tranh hình sách giáo khoa Máy chiếu III Tiến trình tổ chức bài học: 1 Ổn định tổ chức: 2 Kiểm tra bài cũ: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Câu 1: Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo bởi thành phần nào? a Phôtpho lipit b.Peptiđôglican c.Xenlulôzơ Câu 2: Vùng nhân của vi khuẩn chứa: a ADN trần dạng vòng b ARN d.Prôtêin b.ADN kết hợp với Prôtêin d Ribôxôm . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN SINH HỌC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO& quot; 1 PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đổi mới phương. trong bài 7 và 8 – Phần sinh học tế bào – sinh học 10 cơ bản : Bài 7. Tế bào nhân sơ, bài 8. Tế bào nhân thực. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu * Phân tích nội dung, thiết kế bài giảng 7,8 – Sinh học 10. pháp dạy học vào phân tích nội dung các bài 7, bài 8. Phần sinh học tế bào – Lớp 10 ban cơ bản. Thiết kế bài 7, 8 theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Thiết kế bài giảng điện tử môn Sinh học đạt hiệu quả cao, SKKN Thiết kế bài giảng điện tử môn Sinh học đạt hiệu quả cao, SKKN Thiết kế bài giảng điện tử môn Sinh học đạt hiệu quả cao

Từ khóa liên quan