SKKN: TÌM HIỂU VÀ TẠO SỰ HỨNG THÚ HỌC MÔN VẬT LÝ CỦA HỌC SINH BẬC THCS

29 6.9K 61
SKKN: TÌM HIỂU VÀ TẠO SỰ HỨNG THÚ HỌC MÔN VẬT LÝ CỦA HỌC SINH BẬC THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Môn Vật Lý có vai trò rất quan trọng, là môn học nghiên cứu những hiện tượng xảy ra trong đời sống và có rất nhiều ứng dụng trong thực tế cuộc sống hằng ngày, giúp các em làm quen với các kiến thức mới, góp phần vào việc nâng cao sự hiểu biết của học sinh về các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên và cung cấp những kiến thức cơ bản giúp các em hiểu được bản chất của sự vật hiện tượng cách khoa học, linh hoạt và giải thích được một số hiện tượng trong cuộc sống như : bằng kinh nghiệm cá nhân ông bà có thể rót nước vào phích (bình thuỷ) dù không nhìn thấy mực nước trong bình thuỷ vẫn biết được nước đầy hay chưa, dùng kiến thức vật lý các em có thể dễ dàng giải thích được hiện tượng này cách khoa học, hay giải thích sự tạo thành mưa trong tự nhiên

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÌM HIỂU VÀ TẠO SỰ HỨNG THÚ HỌC MÔN VẬT LÝ CỦA HỌC SINH BẬC THCS PHẦN A: KHÁI QUÁT I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Các nhà tâm lí học nghiên cứu hứng thú có vai trị quan trọng q trình hoạt động người Nó động thúc đẩy người tham gia tích cực vào hoạt động Khi làm việc phù hợp với hứng thú dù phải khó khăn người cảm thấy thoải mái đạt hiệu cao Trong hoạt động học tập, hứng thú có vai trị quan trọng, thực tế cho thấy hứng thú môn học sinh tỉ lệ thuận với kết học tập em Vì q trình dạy học tích cực địi hỏi biến đổi không ngừng tư lẫn hành động người dạy người học Trong trình khơng thể thiếu niềm đam mê khoa học Qua trình học, học sinh rèn luyện số kỹ như: Mơn Tốn giúp học sinh phát triển lực tư phẩm chất trí tuệ, mơn Văn giúp học sinh trình bày khả hiểu biết cách mạch lạc, rõ ràng……… Bên cạnh học sinh làm quen với môn học môn Vật Lý cấp THCS Vật lý môn khoa học mà học tốt môn giúp em có tư tốt để học tập môn khác, sở để em có hứng thú học tập Mơn Vật Lý có vai trị quan trọng, mơn học nghiên cứu tượng xảy đời sống có nhiều ứng dụng thực tế sống ngày, giúp em làm quen với kiến thức mới, góp phần vào việc nâng cao hiểu biết học sinh tượng xảy tự nhiên cung cấp kiến thức giúp em hiểu chất vật tượng cách khoa học, linh hoạt giải thích số tượng sống : kinh nghiệm cá nhân ơng bà rót nước vào phích (bình thuỷ) dù khơng nhìn thấy mực nước bình thuỷ biết nước đầy hay chưa, dùng kiến thức vật lý em dễ dàng giải thích tượng cách khoa học, hay giải thích tạo thành mưa tự nhiên …………… Mơn vật lý có hút kỳ lạ từ huyền ảo quy luật tự nhiên Nhưng trình dạy học, để tâm tới câu chữ, tới định lý, định luật hay rập khuôn theo sách giáo khoa mà bỏ qua sắc màu tự nhiên tượng Đôi thầy cô thông báo cho học sinh kết luận mang tính áp đặt … mơn học trở nên khô cứng, tẻ nhạt thiếu hấp dẫn, không tạo hứng thú, nghiên cứu tìm tịi học sinh Không riêng môn Vật Lý mà môn học khác việc tạo hứng thú học tập vơ quan trọng Nó giúp giáo viên thấy quan niệm học sinh môn vật lý để từ điều chỉnh cách dạy, đồng thời tác động vào học sinh yêu môn học Mục tiêu mơn vật lí trường THCS giúp học sinh nắm vững kiến thức vật lí bậc THCS, bước đầu hình thành học sinh kiến thức phổ thơng bản, giúp học sinh có thói quen làm việc khoa học, đồng thời góp phần hình thành lực nhận thức, phẩm chất nhân cách theo mục tiêu giáo dục bậc THCS Bên cạnh đó, mơn vật lí cịn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ tác động qua lại với môn khoa học khác Nhiều kiến thức, kĩ đạt qua mơn vật lí sở cho việc học tập tốt số môn học khác như: Tốn học, sinh học, địa lí, cơng nghệ … Tóm lại, vật lí mơn khoa học địi hỏi người giáo viên học sinh phải nỗ lực đạt kết mong muốn Mỗi người giáo viên ngồi kiến thức mơn, kĩ sư phạm thân cần phải biết khơi dậy người học ý thức tự giác, tích cực hứng thú say mê học tập Có phát huy vai trò chủ động người học nhằm thực triệt để tinh thần đổi phương pháp dạy học phổ thông làm cho tiết học sinh động hơn, thực tế hút II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích việc tìm hiểu tạo hứng thú học tập học sinh môn học Vật Lý nhằm phát hiện, đề xuất thử nghiệm số biện pháp để nâng cao ham học hỏi học sinh môn học III NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Tổng hợp sở lý luận vấn đề hứng thú hứng thú học tập - Khảo sát thực trạng tạo hứng thú học môn vật lý học sinh trường THCS Ngô Quyền - Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học mơn Vật Lý Từ đề xuất kiến nghị sư phạm cần thiết IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU Vì thời gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài này chỉ tiến hành nghiên cứu ở trường THCS Ngô Quyền nơi mà công tác V ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU -Đối tượng nghiên cứu: Đặc điểm hứng thú học tập môn vật lý học sinh trường THCS Ngô Quyền -Khách thể nghiên cứu: Học sinh trường THCS VI Các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích tổng hợp: Khi đưa vấn đề hay giảng dạy cho em thì: Giáo viên phải nêu vấn đề, vấn đề gì? thật rõ ràng để em biết, sau vào khía cạnh từ nhỏ đến lớn thật kỹ vấn đề tránh lan man, dài dòng Khi phân tích xong, giáo viên phải đúc kết lại đưa kết luận tổng hợp Thâu tóm lại vấn đề, cho chất vấn đề bộc lộ rõ ràng nhất, dễ hiểu thu kết cao giảng dạy Phương pháp quan sát: - Quan sát việc người sử dụng giác quan để thu thập giữ liệu, số liệu * Các dạng quan sát: + Quan sát toàn diện hay hoạt động + Sử dụng quan sát lâu dài thời gian ngắn + Quan sát thăm dò sâu + Quan sát phát kiểm nghiệm Phương pháp điều tra, tổng hợp Phương pháp đàm thoại: Là phương pháp giáo viên khéo léo đặt hệ thống câu hỏi để học sinh trả lời nhằm gợi mở cho học sinh vấn đề mới, tự khai phá tri thức tái tài liệu học từ kinh nghiệm tích luỹ sống nhằm giúp học sinh củng cố, mở rộng, đào sâu, tổng kết, hệ thống hoá tri thức tiếp thu nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá giúp cho học sinh tự kiểm tra, tự đánh giá việc lĩnh hội tri thức PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm - Hứng thú thái độ đặc biệt nhận đối tượng vừa có ý nghĩa sống vừa có khả mang lại khối cảm cho cá nhân q trình hoạt động Hứng thú Học tập môn vật lý: Là yêu thích, ham học, có cảm giác phấn chấn tiếp xúc mơn học, phát triển tối đa trí tuệ, sức sáng tạo, tích cực tự nghiên cứu, tìm tịi hướng dẫn giáo viên giảng dạy Là thái độ có tính chất tích cực học sinh, làm cho kết dạy học có chất lượng, khơng gây căng thẳng Đặc điểm hứng thú *Hứng thú nhu cầu có quan hệ mật thiết có khác nhau: - Nhu cầu hướng vào đối tượng nhằm đáp ứng thoả mãn có bão hồ có tính chu kỳ - Hứng thú chủ yếu hướng vào nhận thức, tìm tịi, sáng tạo, thưởng thức nên tính thích thú say mê dường vơ tận - Nhiều nhà hoạt động khoa học, văn hoá, văn nghệ, sáng chế cặm cụi làm việc suốt đời nên quên thân, quên thời gian Nhiều người tuyên bố “Nếu tơi có hai đời tơi tiếp tục cơng việc này” - Mỗi người ta có hứng thú say mê với hoạt động thân hoạt động trở thành nhu cầu quan trọng chủ thể Cũng nhiều hoạt động để đáp ứng phần nhu cầu trước mắt sau hoạt động trở nên hấp dẫn thành hứng thú chủ thể * Người ta chia hứng thú thành: Hứng thú trực tiếp hứng thú gián tiếp Hứng thú trực tiếp có ý nghĩa chủ thể tích cực tham gia trực tiếp vào hoạt động sáng tạo VD: HS chơi game từ ngày qua ngày khác mệt, nhạc sĩ đam mê sáng tác, ca sĩ say mê biểu diễn không ngại khổ để tập luyện, cầu thủ say mê đá bóng… Hứng thú gián tiếp: Là chủ thể hướng vào thưởng thức kết hoạt động VD: Có người say mê tiểu thuyết đọc suốt thâu đêm, có người u thích bóng đá cảm thấy đau khổ, thất vọng đội tuyển u thích thua => Khó nói loại hứng thú mãnh liệt hơn, có điều hứng thú trực tiếp hoạt động sáng tạo địi hỏi phải có kiên trì, sáng tạo Biểu hứng thú học tập - Hứng thú biểu tập trung cao độ, say mê; hấp dẫn nội dung hoạt động bề rộng bề sâu hứng thú - Hứng thú học tập môn vật lý biểu học: + học: Biểu hứng thú chăm nghe giảng, xây dựng bài, hăng hái phát biểu ý kiến + Ngồi học: Các em tìm đọc thêm sách tham khảo mơn vật lý, tìm hiểu tượng vật lý ngồi đời sống, tìm cách giải thích theo kiến thức học - Tổ chức buổi tham quan du lịch, ảnh vật tượng tự nhiên tạo hứng thú học tập cho học sinh Những biểu hứng thú học tập học sinh môn vật lý, lớp, lứa tuổi khác Tuy nhiên chịu khó quan sát ta nhận biết được, em thường bộc lộ cảm xúc, tình cảm bên nên dễ nhận biết Hứng thú làm nảy sinh khát vọng hành động, làm tăng hiệu hoạt động nhận thức, tăng sức làm việc, sáng tạo thế: Cùng với nhu cầu hứng thú nhân tố hệ thống động lực nhân cách cụ thể Hứng thú nhân tố quan trọng: khẳng định tạo hứng thú tiết học, học vật lý tạo 80% thành cộng học Có hứng thú học khả tiếp thu học sinh tăng lên; chất lượng học tập nâng lên rõ rệt; hứng thú học tập chi phối thành công hay thất bại giảng => Người giáo viên gây hứng thú với học sinh thuận lợi cho mơn dạy Chất lượng dạy học tăng lên rõ rệt Nó tích cực tất mơn học Vai trò hứng thú hứng thú học tập Hứng thú làm nảy sinh khát vọng hành động, làm tăng hiệu hoạt động nhận thức, tăng sức làm việc Vì với nhu cầu hứng thú hệ thống động lực nhân cách Trong hoạt động nào, tạo hứng thú điều quan trọng, làm cho em hăng say với công việc mình, đặc biệt học tập Đối với mơn vật lý, có hứng thú em có tinh thần học bài, tìm thấy lý thú, hay mơn học, khơng cảm thấy khơ cứng, khó hiểu Từ tạo niềm tin say mê học tập, đồng thời làm cho em nhận thức đắn Học sinh biết coi trọng tất mơn học, có đầu tư, phân chia thời gian hợp lý để kết học tập có đồng đều, không coi nhẹ môn phụ hay môn Khi em có phát triển đồng đều, tạo điều kiện để phát triển nhân cách em Phát triển hứng thú học sinh: * Muốn học sinh hứng thú say mê hoạt động đối tượng chứa đựng nội dung phong phú, hấp dẫn mẻ, tìm tịi học hỏi sáng tạo, phát hoạt động nhiều mẻ, hay có giá trị Những nội dung sinh hoạt nghèo nàn đơn điệu gây hứng thú cho học sinh Lúc người ta phải dùng kích thích bên ngồi tác động để tích cực hố hoạt động học sinh Cần tạo điều kiện cho hoạt động sáng tạo học sinh: - Có điều kiện vật chất kỹ thuật tương ứng với hoạt động sáng tạo - Tạo khơng khí, mơi trường hoạt động sơi nổi, lôi học sinh tham gia CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG Thành phần học sinh trường Thuận lợi - Trình độ dân trí nâng cao so với trước - Người dân có ý thức tầm quan trọng việc học em - Đời sống nhân dân nâng lên, người dân có điều kiện quan tâm, đầu tư cho em học tập - Ý thức học tập học sinh say mê mơn, thích tìm tịi, sáng tạo nghiên cứu thí nghiệm Khó khăn - Học sinh địa bàn gồm học sinh người Kinh xen lẫn học sinh dân tộc ( 35% HS dân tộc) đa số em em nông dân Trình độ, khả tiếp thu khơng đồng đều, số học sinh dân tộc tiếp thu chậm, tiếng việt viết chưa chuẩn Bên cạnh học sinh học bài, làm tập nhà, dành nhiều thời gian cho việc giải trí: game, phim, tụ tập…… Mặt khác em lại tham gia xây dựng nên khả trình bày ý kiến ngơn ngữ vật lý khó khăn dẫn đến em khơng theo kịp dễ chán Ngồi em không học cũ dẫn đến kiến thức chồng chéo lẫn nên nguyên nhân học sinh không tập trung tiết học - Ngồi học lớp em cịn phụ giúp cha mẹ nhiều nên khơng cịn nhiều thời gian giành cho học tập nhà - Mặt chung kiến thức không đồng phần nhận thức đối tượng học sinh - Cơ sở vật chất nhà trường nhiểu hạn chế: chưa có phịng học mơn, dụng cụ thí nghiệm tính xác khơng cao… Thành cơng - hạn chế Thành cơng Có phương pháp dạy học phù hợp với tiết dạy: lý thuyết,thực hành, vận dụng lý thuyết vào tiết tập hay ôn tập Sau áp dụng thử nghiệm phương pháp dạy học để tạo hứng thú cho học sinh mơn học số lượng học sinh tập trung học tăng lên, chất lượng môn học qua năm cải thiện Năm học Tổng sô HS lớp Trước 20112012 vận dụng 62 Sau vậndụng 62 8,1% % 10 16,1% Trước 20122013 vận dụng 90 18 Sau vậndụng 90 10 11,1% Tổng hợp Giỏi Khá 3,2%% 7,8% Tăng 3% 8,1% Yếu-kém 40 64,5% 15 24,2% 35 62,4% 12 19,4% 19 21,1% 10 11,1% 20% 46 51,1% 20 22,2% Tăng 6,1% Trung bình 50 55,6% Giảm 6,8% Giảm 8,3% Hạn chế Hầu hết học sinh tập trung học, học thuộc lý thuyết Việc vận dụng để giải tập chậm Học sinh dân tộc học sinh yếu lớp chiếm khoảng 30%, mức độ tiếp thu học sinh không đồng Mặt mạnh, mặt yếu Mặt mạnh Môn Vật lý mơn học có thí nghiệm trực quan giúp học sinh quan sát tượng từ đúc kết kiến thức Nội dung biên soạn sách sử dụng câu hỏi nhỏ( c 1,c2 …) dẫn dắt vấn đề đến nội dung dạy giúp học sinh dễ trả lời nắm dễ dàng Mặt yếu Ý thức học tập số học sinh chưa cao Đồ dùng thí nghiệm sử dụng nhiều năm nên tính xác khơng cao, bị hư hỏng… Tìm hiểu nguyên nhân - Trong tiết học có khoảng đến học sinh học em trình bày ý kiến trước lớp em chưa mạnh dạn - Một số học sinh tham gia trả lời tốt câu hỏi sách giáo khoa phần em biết trước đáp án qua sách giải, bạn lớp trước ghi kết vào sách làm điểm thấp - Các em học bài, làm tập nhà giáo viên chưa có biện pháp phù hợp với đối tượng - Do học sinh bản, thấy mơn học q khó - Do mơn học khơng đủ sức hấp dẫn với học sinh - Do chán, lười học học sinh: số học sinh lười học khơng phải hồn cảnh gia đình trị chơi hấp dẫn bên ngồi: game, bida, bi lắc……… - Kết học tập không mong đợi bỏ bê, lười học - Do gia đình tạo nhiều áp lực với học sinh - Do học sinh thường bị động việc chuẩn bị nhà, kể giáo viên kiểm tra tiết, 15phút Do lượng kiến thức nhiều mà học sinh có thời gian để học nhà, học sinh chưa tâm tới môn học hay chưa nắm rõ phương pháp học… - Giáo viên chưa tận dụng, phối hợp tối đa phương pháp giảng dạy để lôi cuối học sinh tham gia học tập cách tích cực Phân tích giá trị khoa học vấn đề thực trạng mà đề tài đưa Chương trình vật lí THCS cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức lĩnh vực: Cơ, nhiệt, điện, quang âm học Các kiến thức xây dựng thành hai vịng xốy: Chương trình vật lí 6,7 gồm phần kiến thức mức độ định tính, vật lí 8,9 gồm phần kiến thức mức độ định lượng xoáy trở lại mức độ sâu hơn, rộng Hơn thực trạng xã hội ý thức học tập số em chưa cao lơ việc học tập kĩ thực hành em hạn chế dẫn đến học lực không đồng em lớp học, học sinh có học lực yếu, chiếm tỉ lệ cao lớp Mặt khác địa bàn nơng thơn, hồn cảnh kinh tế khó khăn nên bậc phụ huynh chủ yếu làm kinh tế gia đình hay làm kinh tế xa, việc cải cách sách giáo khoa so với trước nhiều phụ huynh muốn hướng dẫn cho không giúp được…, nên việc học tập em bậc phụ huynh quan tâm mức để động viên giúp đỡ kịp thời Qua thực tế cho thấy, em chưa có hứng thú hờ hững với mơn học, số em tích cực tham gia học tập nhiên khơng học sinh thụ động, lười biếng dẫn đến kết thấp môn học Giáo viên - Đa số giáo viên dạy theo kinh nghiệm vốn có thân, cố gắng truyền thụ hết kiến thức sách giáo khoa thời gian yêu cầu, chưa khơi dậy tính sáng tạo học sinh - Khi đặt câu hỏi giáo viên chưa gợi mở để học sinh trả lời mà giáo viên đưa đáp án vấn đề tránh để thời gian dẫn đến học sinh có tính ỷ lại - Khi giải vấn đề theo nhóm em học sinh giỏi giải vấn đề, học sinh yếu có thái độ không hưởng ứng không tham gia làm cho tiết học chưa đạt kết cao - Một học với khơng khí căng thẳng khơng tạo hứng thú, tính sáng tạo học sinh Học sinh - Đa số học sinh coi việc học nhiệm vụ, không hứng thú, học sinh u thích mơn học - Học sinh ngại trả lời sợ sai, sợ bạn cho thích chơi Một số em có ý tưởng trả lời vấn đề chưa biết đặt ý để trả lời cho Giáo viên cần biết khích lệ em để em khác tham gia làm cho tiết học sinh động, thoải mái giúp hiệu dạy đạt kết cao Để học sinh có niềm say mê với môn học giáo viên cần khơi dậy nơi em tính tự tin, sáng tạo giáo viên phải áp dụng phương pháp cho thích hợp với đối tượng : tạo hội cho em yếu, kém, học sinh dân tộc trả lời vấn đề dễ kích thích tính mạnh dạn em Cần tạo khơng khí sổi nổi, thân thiện q trình dạy học, có khen, chế lúc giúp kích thích tính sáng tạo em, giúp em tự tin trình bày ý kiến ln thay đổi cách hướng dẫn giúp em tỉm kiến thức để nâng cao chất lượng dạy học 10 động không ngừng, luôn tác đông qua lại Cuối dung dịch xà phòng tự rải rác khắp lọ nước gọi khuyếch tán - Vì tuổi em hiếu động nên tiết học cần có dụng cụ thí nghiệm giáo viên cần tận dụng tối đa cho học sinh làm thí nghiệm với tác phong nhanh, tập trung để tránh thời gian mà em thấy hứng thú với tiết học sinh động Mỗi tiết học vừa tập trung học tập vừa tạo nên học thoải mái khơng căng thẳng, địi hỏi giáo viên phải có đầu tư, chuẩn bì, tìm tịi… Ví dụ Bài 53 Sự phân tích ánh sáng trắng Sau học xong cho học sinh tiến hành thí nghiệm giúp em cố kiến thức vừa học cách cầu vòng tự tạo Dụng cụ Khay làm bánh Nước Gương soi nhỏ Tờ giấy trắng Cách tiến hành Đổ nước vào khay cao khoảng 2.5cm để khay chỗ nhận trực tiếp ánh sáng mặt trời đút gương soi vào nước, cho nửa gương gác lên cạnh khay hình Hướng tia phản chiếu phía trần nhà hay vách sơn trắng, tờ giấy trắng Giải thích Tia sáng mặt trời qua nước bị uốn cong Mỗi màu hợp thành tia sáng bị uốn cong góc độ khác tạo hiệu ứng cầu vồng Khi giải tập giáo viên phải chọn vừa sức : dễ cho HS yếu làm để lấy điểm động viên tinh thần học tập em - Khuyến khích học sinh trả lời câu hỏi phát vấn dễ, hay tập vừa sức cộng vào điểm hệ số giúp em cải thiện điểm số để học sinh thấy thầy cô không khắt khe thân có cố gắng học tập, để từ học sinh có thiện cảm cố gắng học vật lý - Giáo vên phải kiên nhẫn dẫn dắt em từ kiến thức dễ học, học đến để vận dụng giải thích tượng vật lý thường găp sống vận dụng kiến thức giản nở nhiệt để giải thích tượng 15 kinh khí cầu lại bay lên được, phận làm lạnh thường đạt cao phận làm nóng ấm điện, nồi cơm điện lại thường đặt đáy nồi………………………… - Bản thân giáo viên phải tự rèn luyện học hỏi tiếp thu sáng kiến kinh nghiệm đồng nghiệp để bổ sung cho dạy - Phối hợp với gia đình , nhà trường tạo điều kiện thi đua giúp em có hứng thú với mơn học - Sử dụng sơ đồ từ để hệ thống kiến thức học sau hay tổng kết chương để em nhớ cách tổng quát 16 17 - Giáo viên kết hợp máy chiếu làm dụng cụ hỗ trợ công việc giảng dạy với file flas, clip thí nghiệm giúp học sinh dễ hiểu hơn, u thích mơn học dụng cụ thí nghiệm có tính xác khơng cao xuống cấp q trình sử dụng hay khơng có dụng cụ thí nghiệm Dưới vài ví dụ mà tơi sử dụng trình giảng dạy LỚP Bài 21: Một số ứng dụng nở nhiệt Giúp học sinh quan sát thí nghiệm cách rõ ràng để thấy thép nở nhiệt gây lực lớn Tác dụng nhiệt lên thép Kết qủa tác dụng nhiệt 18 LỚP Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng File flas giúp HS dễ dàng hình dung tượng nhật thực, nguyệt thực xảy sống Hiện tượng nhật thực Hiện tượng nguyệt thực LỚP Bài 1: Chuyển động học File flas tính tương đối chuyển động giúp giáo viên rõ cho học sinh thấy cách dễ dàng vật đứng yên với vật lại chuyển động với vật khác Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? 19 File flas nhiệt độ chuyển động phân tử cho học sinh thấy qua hai trường hợp, nhiệt độ thấp phân tử chuyển động nhiệt cao phân tử chuyển động có khác LỚP Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng File flas khúc xạ ánh sáng giúp học sinh quan sát rõ tượng khúc xạ ánh sáng mơi trường nước sang khơng khí Bài 48: Mắt File flas khoảng nhìn thấy mắt giúp học sinh thấy phận quan trọng mắt ảnh lên màng lưới có đặc điểm di chuyển vật xa hay lại gần 20 Vật đặt xa Vật đặt gần Bài 54: Sự trộn ánh sáng màu Trộn hai màu với 21 Vật màu hồng Kết cho ánh sáng màu qua vật màu hồng Trộn ba màu trường hợp Trộn ba màu trường hợp 22 File flas phối màu giúp học sinh thấy trộn màu hai hay ba màu khác cách rõ rang, dễ nhớ - Tuy nhiên để đạt kết tốt hết người giáo viên phải nắm thông cảm với hồn cảnh cụ thể em, từ có điều chỉnh phù hợp để nâng cao chất lượng dạy học Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Để giải pháp mang lại hiệu cao biện pháp áp dụng thực hữu ích u cầu đặt là: học sinh cần phải có nhìn nhận mơn học, phải sẵn sàng đón nhận phương pháp (kĩ thuật) dạy học mà giáo viên áp dụng, hệ thống sở vật chất nhà trường cần đủ để tiến hành (như máy chiếu, phịng thí nghiệm), giáo viên phải nhiệt tình, tâm huyết với nghề, ln tìm tịi sáng tạo để khơng ngừng nâng cao chuyên môn Mối quan hệ giải pháp, biện pháp: Với giải pháp để mang lại hiệu giáo dục cao địi hỏi phải có biện pháp thực song mà người giáo viên người đưa tri thức, mà người hướng dẫn em tự tìm tri thức áp dụng vào thực tiễn sống Các biện pháp phải thực tế, không xa vời, phù hợp với tình đặt ra, đối tượng học sinh Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua năm học kết khảo nghiệm đề tài trải nghiệm nâng cao chất lượng dạy học - Các em mạnh dạn trình bày ý kiến học cách sơi nổi, thụ động - Kỹ thực hành thí nghiệm, hoạt động nhóm cải thiện so với trước - Kết học tập học sinh nâng cao Đây đề tài nghiên cứu môn, áp dụng vài lớp trường THCS Ngô Quyền ý nghĩa khoa học đề tài ln khẳng định tính đứng đắn tiếp tục áp dụng nhằm nâng cao hiệu trình dạy học 23 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ THU ĐƯỢC QUA KHẢO NGHIỆM, GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU Để đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo đất nước việc đổi phương pháp dạy học để học sinh có hứng thú với mơn học, khơng xem nhiệm vụ phải làm cách máy móc việc làm khơng thể thiếu mơn học nói chung mơn vật lý nói riêng Trên phương pháp mà đẫ đổi để thu hút học sinh học môn vật lý Kết thấy học sinh ham học u thích mơn vật lý hơn, số học sinh yếu giảm đáng kể PHẦN C KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Việc thực đề tài mặt giúp nắm bắt mức độ hứng thú môn học học sinh Đó sở để đề xuất biện pháp phù hợp để hình thành nâng cao hứng thú học tập giúp học sinh đạt kết học tập cao Qua kết điều tra cho thấy em có hứng thú định môn Vật Lý Được thể hiện: - Mức độ tiếp thu học sinh - Học sinh chuẩn bị nhà tốt - Chất lượng kiểm tra nâng cao - Các em giành thời gian trao đổi, học hỏi bạn bè - Trao đổi với giáo viên gặp tập, tượng khó chưa tìm cách giải • Để đạt kết giáo viên cần phải : - Tự học, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện để không ngừng trau dồi kiến thức kỹ dạy học môn Vật lý - Thường xuyên đổi cách soạn, cách giảng, áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Vật lý - Cần quan tâm đến đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu Trên số kinh nghiệm kết mà đạt năm học qua Tơi xin trình bày q thầy cô mong đề tài phát huy khả vận dụng vào thực tế công tác giảng dạy học tập giáo viên học sinh, việc góp phần đạt mục tiêu giáo dục 24 Tuy nhiên biện pháp tối ưu mong thầy đồng nghiệp góp ý để đề tài tốt nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy học tập học sinh Kiến nghị - Chính quyền địa phương, cấp cần tạo điều kiện bố trí phịng học mơn để học sinh học tập làm thí nghiệm có hiệu - Nhà trường tổ chức thi giúp học sinh giao lưu, học tập trau dồi kiến thức lẫn tạo sân chơi lành mạnh để học sinh thi đua, phấn đấu - Gia đình cần quan tâm tạo điều kiện cho em học tập tốt - Các cấp xem xét bố trí thêm máy chiếu số lượng lớp tương đối nhiều mà máy chiếu hạn chế ( cái) để giáo viên khai thác hết lợi ích công nghệ thông tin dạy học giúp tiết học đạt kết cáo Người thực PHAN THỊ THUÝ HẰNG 25 Tài liệu tham khảo Tâm lý học đại cương (PGS Nguyễn Quang Uẩn chủ biên) Phương pháp dạy học vật lý THCS Đổi phương pháp dạy học vật lý THCS Sách giáo viên vật lý - Nhà xuất giáo dục 700 thí nghiệm vui – Nhà xuất trẻ ( nhiều tác giả) Sưu tầm kiến thức mạng internet 26 MỤC LỤC Phần A Khái quát trang I Lý chọn đề tài trang II Mục đích nghiên cứu trang III Nhiệm vụ nghiên cứu trang IV Phạm vi nghiên cứu trang V Đối tượng nghiên cứu trang VI Các phương pháp nghiên cứu trang 1.Phương pháp phân tích tổng hợp trang 2.Phương pháp quan sát trang 3.Phương pháp điều tra tổng hợp .trang 4.Phương pháp đàm thoại trang Phần B Nội dung Chương I: Cơ sở lý luận trang 1.Khái niệm .trang 2.Đặc điểm trang 3.Biểu hứng thú học tập trang 4.Vai trò hứng thú học tập trang 5.Phát triển hứng thú học sinh trang Chương II: Thực trạng trang 1.Thành phần học sinh trường .trang 2.Thành công-hạn chế trang Mặt mạnh- mặt yếu trang 4.Nguyên nhân trang 5.Phân tích giá trị khoa học .trang Chương III: Giải pháp – biện pháp trang 11 27 1.Mục tiêu trang 11 2.Nội dung – cách thực trang 11 3.Điều kiện thực .trang 23 4.Mối quan hệ biện pháp – giải pháp .trang 23 5.Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học .trang 25 Chương IV: Kết thu trang 24 Phần C: Kết luận – kiến nghị .trang 24 Tài liệu tham khảo trang 26 28 Nhận xét – Đánh giá Ngày: …… tháng …… năm…… 29 ... hứng thú hứng thú học tập - Khảo sát thực trạng tạo hứng thú học môn vật lý học sinh trường THCS Ngô Quyền - Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học môn Vật Lý. .. dẫn, không tạo hứng thú, nghiên cứu tìm tịi học sinh Khơng riêng môn Vật Lý mà môn học khác việc tạo hứng thú học tập vô quan trọng Nó giúp giáo viên thấy quan niệm học sinh mơn vật lý để từ điều... việc tìm hiểu tạo hứng thú học tập học sinh môn học Vật Lý nhằm phát hiện, đề xuất thử nghiệm số biện pháp để nâng cao ham học hỏi học sinh môn học III NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Tổng hợp sở lý luận

Ngày đăng: 04/11/2014, 16:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan