0

Giáo án tự chọn toán lớp 6 toàn tập cực hay

84 4,401 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 10:00

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt. Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 1 Tiết:1 Ôn tập: CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ TỰ NHIÊN I.Mục tiêu - Ôn tập lại các tính chất của phép cộng và phép nhân, phép trừ và phép chia. - Rèn luyện kỹ năng vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh và giải toán một cách hợp lý. - Hướng dẫn HS cách sử dụng máy tính bỏ túi. II.Chuẩn bị: GV: Giáo án HS: Ôn tập lại các phép tính về số tự nhiên III. Tiến trình lên lớp 1.Ổn định lớp. 2.Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại các phép tính về số tự nhiên đã học ở tiểu học? 3.Ôn tập. Hoạt động của GV-HS Nội dung bài học Dạng 1: Các bài toán tính nhanh Bài 1: Tính tổng sau đây một cách hợp lý nhất. a/ 67 + 135 + 33 b/ 277 + 113 + 323 + 87 Bài 2: Tính nhanh các phép tính sau: a/ 8 x 17 x 125 b/ 4 x 37 x 25 Bài 3: Tính nhanh một cách hợp lí: a/ 997 + 86 b/ 37. 38 + 62. 37 c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001 Dạng 1: Các bài toán tính nhanh Bài 1: a/ 235 b/ 800 Bài 2 a/ 17000 b/ 3700 Bài 3 a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083 b/ 37. 38 + 62. 37 = 37.(38 + 62) = 37.100 = 3700. 1 Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay d/ 67. 99; 998. 34 GV hướng dẫn chi tiết câu a a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083 Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng. Nhận xét: 997 + 86 = (997 + 3) + (86 -3) = 1000 + 83 = 1083. Ta có thể thêm vào số hạng này đồng thời bớt đi số hạng kia với cùng một số. Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. c/ 43. 11 = 43.(10 + 1) = 43.10 + 43. 1 = 430 + 43 = 4373. 67. 101= 6767 423. 1001 = 423 423 d/ 67. 99 = 67.(100 – 1) = 67.100 – 67 = 6700 – 67 = 6633 998. 34 = 34. (100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932 Dạng 2: Các bài toán có liên quan đến dãy số Bài 1: Tính 1 + 2 + 3 + … + 1998 + 1999 GV Hướng dẫn - Áp dụng theo cách tích tổng của Gauss Dạng 2: Các bài toán có liên quan đến dãy số Bài 1 - Nhận xét: Tổng trên có 1999 số hạng Do đó S = 1 + 2 + 3 + … + 1998 + 1999 = (1 + 1999). 1999: 2 = 2000.1999: 2 = 1999000 Bài 2: Tính tổng a/ Tất cả các số: 2, 5, 8, 11, …, 296 b/ Tất cả các số: 7, 11, 15, 19, …, 283 GV: Cách giải tương tự như trên. Cần xác định số các số hạng trong dãy sô trên, đó là những dãy số cách đều. Bài 2 K quả: a/ 14751 b/ 10150 4.Củng cố: GV khắc sâu lại cách tính dãy số cách đều 5.Hướng dẫn về nhà. Xem lại bài tập đã chữa. 2 Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay -Làm bài tập sau: Bài 1: Tính nhanh các phép tính: a/ 37581 – 9999 b/ 7345 – 1998 c/ 485321 – 99999 d/ 7593 – 1997 Bài 2: Tìm số tự nhiên x biết: a/ 27 – 3(x + 2) = 6 b / 70 – 5(x – 3) = 45 c / 440 + 2(125 – x) = 54 d / (x – 15) : 5 + 20 = 22 Kiểm tra, ngày tháng 8 năm 2013 Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 2 Luyện tập: TẬP HỢP. TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN I.Mục tiêu: - Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu , , , , ∈∉ ⊂ ⊃ ∅ . - Sự khác nhau giữa tập hợp * ,N N - Biết tìm số phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng dãy số cóquy luật. - Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế. II.Chuẩn bị GV: giáo án HS: SGK,SBT III.Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Hãy cho một số VD về tập hợp thường gặp trong đời sống hàng ngày và một số VD về tập hợp thường gặp trong toán học? Câu2: Có gì khác nhau giữa tập hợp N và * N ? 3.Luyện tập Hoạt động của GV-HS Nội dung Dạng 1: Rèn kĩ năng viết tập hợp, sử dụng kí Dạng 1: Rèn kĩ năng viết tập hợp, sử 3 Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay hiệu Bài 1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh” a. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A. b. Điền kí hiệu thích hợp vào dấu(…) b … A ; c … A ; h … A Lưu ý HS: Bài toán trên không phân biệt chữ in hoa và chữ in thường trong cụm từ đã cho. dụng kí hiệu Bài 1: a/ A = {a, c, h, I, m, n, ô, p, t} b/ b A∉ c A ∈ h A ∈ Bài 2: Cho tập hợp các chữ cái X = {A, C, O} a/ Tìm chụm chữ tạo thành từ các chữ của tập hợp X. b/ Viết tập hợp X bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của X. Bài 2 a/ Chẳng hạn cụm từ “CA CAO” hoặc “CÓ CÁ” b/ X = {x: x-chữ cái trong cụm chữ “CA CAO”} Bài 3: Cho các tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9} a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B. b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A. c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B. d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B. GV: Yêu cầu 4 hs lên bảng làm 4 câu Bài 3 a/ C = {2; 4; 6} b/ D = {5; 9} c/ E = {1; 3; 5} d/ F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} Dạng 2:Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước Dạng 2:Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước Bài 4:Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các Bài 4 4 Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay phần tử. a) A = {x ∈ N / 12<x <16} b) B = {x ∈ N* / x <5} a) A = { } 13;14;15 b) B = { } 1;2;3;4 Bài 5:Tìm x, biết x ∈ N và a, x<4 b, x là số chẵn sao cho 12<x<20 c, x không thuộc N* GV yêu cầu 3 hs lên trình bày 3 ý. Bài 5: a) x= 0;1;2;3 4.Củng cố. 5 Tỡm s t nhiờn ln hn n v nh hn n+1(n l s t nhiờn). 5.Hng dn v nh: -Xem li cỏc bi tp ó cha. -Lmbitp10-14/SBT ============== Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 3 Tiết 3:Luyện tập: ghi số tự nhiên. tìm số I. Mục tiêu: c. Học sinh nắm vững các kiến thức về số tự nhiên về cấu tạo số trong hệ thập phân, các phép tính về số tự nhiên d. Rèn luyện cho học sinh thói quen tự đọc sách, t duy lô gic óc phân tích tổng hợp. II. Chuẩn bị: GV: Nội dung kiến thức cơn bản cần sử dụng và các bài tập tự luyện,bài tập luyện tập HS: Ôn lại cách ghi số tự nhiên. III.Tiến trình lên lớp. 1.Tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ: (xen trong giờ) 3.Luyện tập Hoạt động của GV-HS Nội dung I/Nhắc lại kiến thức cơ bản. -Nêu Đặc điểm của ghi số tự nhiên trong hệ thập phân? HS: - Dùng 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 9 để ghi mọi số tự nhiên. - Cứ 10 đơn vị của một hàng bằng một đơn vị của hàng trớc. 2, So sánh 2 số tự nhiên. + a > b khi a nằm ở bên trái số b trên tia số. + a < b khi a nằm ở bên phải số b trên tia số. II/ Bài tập. Bài tập 1: Có bao nhiêu chữ số có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 3? GV: Yêu cầu hs suy nghĩ để trả lời I/ Kiến thức cơ bản. 1, Đặc điểm của ghi số tự nhiên trong hệ thập phân. - Dùng 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 9 để ghi mọi số tự nhiên. - Cứ 10 đơn vị của một hàng bằng một đơn vị của hàng trớc. 2, So sánh 2 số tự nhiên. + a > b khi a nằm ở bên trái số b trên tia số. + a < b khi a nằm ở bên phải số b trên tia số. II>Bài tập: Bài 1: 3 = 0 + 0 + 3 = 0 + 1 + 1 + 1 = 1 + 2 + 0 + 0 3000 1011 2001 1002 1110 2100 1200 1 + 3 + 6 = 10 số 1101 2010 1020 Bài tập 2: Tìm số có 2 chữ số biết rằng số đó gấp 5 lần tổng các chữ số của nó. GV: Hãy viết dạng của số có 2 chữ số? Bài tập 3: Viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 ->100 từ trái sang phải thành dãy. a, Dãy trên có tất cả bao nhiêu chữ số? b, Chữ số thứ 100 kể từ trái sang phải là chữ số nào? Bài 4: Để đánh số trong một cuốn sách cần dùng 1995 chữ số a, Cuốn sách đó có bao nhiêu trang ? b, Chữ số thứ 1000 ở trang nào và là chữ số nào? Bài 2: = 5(a+b) => 5a = 4b => b 5 => b = 0 5 Nếu b = 0 => a = 0 loại Nếu b = 5 thì a = 4 => = 45 Bài 3: a, Số có 1 chữ số: 9 số => 9.1 = 9 chữ số Số có 2 chữ số: 99 9 = 90 số => 90.2 = 180 chữ số Số 3 chữ số: 100 => 3 chữ số Vậy dãy trên có 9 + 180 + 3 = 192 chữ số. b, Chữ số thứ 100 rơi vào khoảng số có 2 chữ số Bắt đầu từ 1011 là chữ số thứ 91 91 2.45 + 1 Số thứ 45 kể từ 10 là: (45 - 1) + 10 = 54 Vậy chữ số thứ 100 là chữ số 5. Bài 4: a) Để viết các số có 1 ; 2 chữ số cần 1 . 9 + 2 . 90 = 189 chữ số Vậy số trang là số có 3 chữ số Số các số có 3 chữ số là 602 3 1891995 = Số thứ nhất có 3 chữ số là 100 . Vậy số thứ 602 là 100 + 602 1 = 701 Cuốn sách có 701 trang b) Chữ số thứ 1000 thuộc số có 3 chữ số (1000 189 = 811) 811 = 3 . 270 + 1 Số thứ 270 là 100 + 270 1 = 369 Vậy chữ số thứ 1000 là chữ số hàng trăm của 370 (chữ số 3) 4.Củng cố: Khắc sâu lại kiến thức qua từng bài 5.Hớng dẫn về nhà: -Xem lại các bài đã học -Làm bài tập sau Bài tập 1: Tìm số có 4 chữ số. Biết rằng nếu xoá đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì số đó giảm đi 4455 đơn vị. Bài tập 2: Tìm số có 2 chữ số biết rằng lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó đợc thơng là 5 d 12. Kim tra, ng y thỏng n m 2013. Ngày dạy: TUN 4 Luyện tập :Phép cộng và phép nhân I.MụC TIÊU - Ôn tập lại các tính chất của phép cộng và phép nhân, - Rèn luyện kỹ năng vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh và giải toán một cách hợp lý. - Vận dụng việc tìm số phần tử của một tập hợp đã đợc học trớc vào một số bài toán. II.Chuẩn bị: GV: Giáo án,bài tập luyện tập HS:ôn lại tính chất phép cộng và phép nhân III.Tiến trình lên lớp. 1.Tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ GV: Nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân? HS: Tính chất của phép cộng và phép nhân: a)Tính chất giao hoán: a + b= b+ a a . b= b.a Phát biểu: + Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổngthìtổng không thay đổi. + Khi đổi chỗ các thừa sốtrongtích thì tích không thay đổi. b)Tính chất kết hợp: ( a + b) +c = a+ (b+ c) (a .b). c =a .( b.c ) Phát biểu : + Muốn cộng một tổng hai số với một số thứ ba tacó thể công số thứ nhất với tổng của số thứhai và số thứ ba. + Muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba. c)Tính chất cộng với 0 và tính chất nhân với 1: a + 0 = 0+ a= a a . 1= 1.a = a d)Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: a.(b+ c )= a.b+ a.c Phát biểu: Muốn nhân một số với một tổng ta nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại 3.Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng *.Dạng 1: Các bài toán tính nhanh Bài 1 : Tính tổng sau đây một cách hợp lý nhất. a/ 67 + 135 + 33 b/ 277 + 113 + 323 + 87 GV gọi HS đứng tại chỗ nêu cách tính Bài 2 : Tính nhanh các phép tính sau: a/ 8 . 17 . 125 b/ 4 . 37 . 25 Bài 3 : Tính nhanh một cách hợp lí: a/ 997 + 86 *.Dạng 1: Các bài toán tính nhanh Bài 1 : . ( ĐS: a/ 235 b/ 800 ) Bài 2 : ( ĐS: a/ 17000 b/ 3700 ) b/ 43. 11 c/ 67. 101 d / 423. 1001 e/ 67. 99 GV:Ta có thể thêm vào số hạng này đồng thời bớt đi số hạng kia với cùng một số. *.Dạng 2: Các bài toán có liên quan đến dãy số, tập hợp GV giới thiệu Dãy số cách đều: * Cho Tổng : S = a1 + a2 + a3 + . + an Trong đó: số hạng đầu là: a1 ;số hạng cuối là: an ; khoảng cách là: k Sốsố hạng đợc tính bằng cách: số số hạng = ( số hạng cuối số hạng đầu) :khoảng cách + 1 Số số hạng m = ( an a1 ) : k + 1 Tổng S đợc tính bằng cách: Tổng S = ( số hạng cuối+ số hạng đầu ).Số số hạng : 2 S = ( an + a1) . m : 2 VD: Tính tổng: S = 1 + 3 + 5 + 7 + + 49 ?Cho biết số hạng đầu;số hạng cuối;khoang cách và tìm số số hạng của dãy số trên Bài 1:Tính tổng sau: a) A = 1 + 2 + 3 + 4 + . + 100 b) B = 2 + 4 + 6 + 8 + . + 100 GV gọi 2 hs lên bảng tính tổng Bài 3 : a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083 b/ 43. 11 = 43.(10 + 1) = 43.10 + 43. 1 = 430 + 43 = 4373. c/ 67. 101= 6767 d/ 423. 1001 = 423 423 e/ 67. 99 = 67.(100 1) = 67.100 67 = 6700 67 = 6633 *.Dạng 2: Các bài toán có liên quan đến dãy số, tập hợp 1:Dãy số cách đều: TQ: Cho Tổng : S = a1 + a2 + a3 + . + an Trong đó: số hạng đầu là: a1 ;số hạng cuối là: an ; khoảng cách là: k Sốsố hạng đợc tính bằng cách: số số hạng = ( số hạng cuối số hạng đầu) :khoảng cách + 1 Số số hạng m = ( an a1 ) : k + 1 Tổng S đợc tính bằng cách: Tổng S = ( số hạng cuối+ số hạng đầu ).Số số hạng : 2 S = ( an + a1) . m : 2 VD: Tính tổng: S = 1 + 3 + 5 + 7 + + 49 +số hạng đầu là : 1và số hạng cuối là: 49 + Khoảng cách giữa hai số hạng là: 2 +Scó 25 số hạng đợc tính bằng cách: ( 49 1 ): 2 + 1 = 25 Ta tính tổng S nh sau: S = 1 + 3 + 5 + 7 + . + 49 S = 49 + 47 + 45 + 43 + . + 1 S + S = ( 1 + 49) + ( 3 + 47) + (5 + 45) + (7 + 43) + . + (49 + 1) 2S = 50+ 50 +50 + 50 + . +50 (có25 số hạng ) 2S = 50. 25 S = 50.25 : 2 = 625 Bài 1:Tính tổng sau: a) A = 1 + 2 + 3 + 4 + . + 100 b) B = 2 + 4 + 6 + 8 + . + 100 4.Củng cố: GV khắc sâu lại công thức tính tổng dãy số cách đều 5.Hớng dẫn về nhà -Xem lại các bài tập đã chữa -Làm các bài tập sau Bài 1:Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất: a) 463 + 318 + 137 + 22 b) 189 + 424 +511 + 276 + 55 c) (321 +27) + 79 d) 185 + 434 + 515 + 266 + 155 Bài 2:Tính bằng cách hợp lí nhất: a) 38. 63 + 37. 38 b) 12.53 + 53. 172 53. 84 c) 35.34 +35.38 + 65.75 + 65.45 d/ 39.8 + 60.2 + 21.8 Kim tra, ng y 7/9/2013. Ngày soạn :06/9/2013 Ngày dạy: TU N 5 Tiết 5: Luyn tp: Phộp chia v phộp tr I. Mục tiêu: -Học sinh vận dụng một số kiến thức về phép trừ ,phép chia để luyện một số bài tập. - Rèn luyện kỹ năng tính toỏn - Biết tìm x Ii.chuẩn bị: Gv: Giỏo ỏn HS: ễn tp li phộp tr v phộp chia. IIi.Nội dung : 1.ổn định. 2.Kiểm tra: xen kẽ trong gi. 3.Luyện tập. HO T NG C A GV-HS GHI bảng B i 1 : Tìm x N a, 2436 : x = 12 b, 6x 5 = 613 Bi 2: a)Trong phộp chia 1 s cho 6 thỡ s d cú th bng bao nhiờu? b)Vit dng tng quỏt ca s chia ht cho 4,chia cho 4 d 1,. Bài 3(bi 68-SBT) Bút loại 1: 2000đ/chiếc loại 2: 1500đ/chiếc Mua hết : 25000đ B i 1 : Tìm x N a, 2436 : x = 12 x = 2436:12 b, 6x 5 = 613 6x = 613 + 5 6x = 618 x = 618 : 6 x = 103 Bài 2: a, Trong phép chia 1 số TN cho 6 => r 0; 1; 2; ; 5 b, Dạng TQ số TN 4 : 4k 4 d 1 : 4k + 1 Bài 3(b i 68-SBT) a, Số bút loại 1 Mai có thể mua đợc nhiều nhất là: 25 000 : 2000 = 12 còn d => Mua đợc nhiều nhất 12 bút loại 1 b, 25 000 : 1500 = 16 còn d [...]... tổng : NI DUNG Bài tập: Bài 1: i) 54 + 42 (vì 54 và 42 6 6 6) j) 54 - 42 (vì 54 và 42 6 6 6) / / k) 60 0 + 14 6 (vì 60 0 còn 14 6) 6 còn 14 6) / / l) 60 0 14 6 (vì 60 0 6 m) 120 + 48 + 24 6 (vì 120 48 và 24 6, 6 6) / n) 180 + 48 + 20 6 / (vì 180 48 còn 20 6) 6, 6 o) 60 + 15 + 3 6 / p) 150 + 360 + 15 6 q) 60 2 + 28 6 r) 60 2 26 6 A = 12 + 15 + 21 + x với x N Tìm điều kiện của x để: a)... B (6) , B(18), BC (6, 18) b) B (6) ={0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; } B(18)= {0; 18; 36; 54; } BC (6, 18) = {0; 18; 36; } Bài 3: Tìm BCNN của: a) 40 và 60 ; b) 36, 60 và 72; c) 13 và 20; d) 28, 29 và 35 Bài 3: a) 40 = 23.5 ; 60 = 22.3.5 BCNN(40 ,60 ) = 23.3.5= 120 b) 36 = 22.32 ; 60 = 22.3.5 ; 72 = 23.32 BCNN( 36, 60,72) = 23.32.5 = 360 c) 13 và 20 là hai số nguyên tố cùng nhau nên: BCNN(13,20) = 13.20 = 260 ... mà không chia hết cho 9 là: 7; 6; 2 Các số lập đợc là: 762 ; 7 26; 67 2; 62 7; 2 76; 267 Bài 5 a) 3*5 3 3+*+5 3 8+* 3 * {1; 4; 7} b) 7*2 9 7+*+2 9 9+* 9 * {0; 9} c) a531b 2, 5 b = 0 a531b 3, 9 a+5+3+1+0 3, 9 a+5+3+1+0 9 9+a 9 a = 9 d) a63b 2 b {0; 2; 4; 6; 8} a63b 3, 9 a +6+ 3+b 3, 9 a +6+ 3+b 9 9+a+b 9 với b {0; 2; 4; 6; 8} thì: b=0 a=9 b=2 a=7 b=4 a=5 b =6 a=3 b=8 a=1 4.Củng cố Nhắc... Viết các tập hợp sau: r) Ư(8), Ư(12), ƯC(8,12) s) Ư( 16) , Ư(32), ƯC( 16, 32) Bài 3: Tìm ƯCLN của: 40 và 60 ; 36, 60 và 72; 13 và 20; 28, 29 và 35 Bài 3: Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của: 90 và 1 26 108 và 180 Bài 2: a) Ư(8) = {1; 2; 4; 8}, Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}, ƯC(8,12) = {1; 2; 4} b) Ư( 16) = {1; 2; 4; 8; 16} , Ư(32) = {1; 2; 4; 8; 16; 32}, ƯC( 16, 32) = {1; 2; 4; 8; 16} Bài 3: a) 40 = 23.5 ; 60 = 22.3.5... ƯCLN(90,1 26) = 2.32 = 18 ƯC(90,1 26) = {1; 2; 3; 6; 9; 18} b) 108 = 22.33 ; 180 = 22.32.5 ƯCLN(108,180) = 22.32 = 36 ƯC(108,180) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36} Bài 4: a) x lớn nhất và 480 x, 60 0 x x = ƯCLN(480 ,60 0) Ta có: 480 = 25.3.5 ; 60 0 = 23.3.52 ƯCLN(480 ,60 0) = 23.3.5 = 120 Vậy: x = 120; b) 1 26 x, 210 x và 15 < x < 30 x ƯC(1 26, 210) và 15 < x < 30 Ta có: 1 26 = 2.32.7 ; 210 = 2.3.5.7 ƯCLN(1 26, 210)... 231 (x 6) = 103 Bi 3: Xột xem cỏc biu thc sau cú bng x 6 = 231 103 nhau hay khụng? x 6 = 128 d) 1 + 5 + 6 v 2 + 3 + 7; x = 128 + 6 = 134 Bài 3: e) 12 + 52 + 62 v 22 + 32 + 72; c) 1 + 5 + 6 = 2 + 3 + 7 (= 12) ; f) 1 + 6 + 8 v 2 + 4 + 9 ; 2 + 52 + 62 = 22 + 32 + 72 (= 62 ) d) 1 g) 12 + 62 + 82 v 22 + 42 + 92 ; Bi 4: Xột xem cỏc biu thc sau cú bng e) 1 + 6 + 8 = 2 + 4 + 9 ( = 15) ; nhau hay khụng?... thống bài tập, tổ chức hớng dẫn HS vận dụng kiến thức rèn luyện kĩ năng giải bài tập: Bài 1: áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 6 không? Giải thích vì sao? h) 54 + 42 i) 54 - 42 j) 60 0 + 14 k) 60 0 14 l) 120 + 48 + 24 m) 180 + 48 + 20 n) 60 + 15 + 3 o) 150 + 360 + 15 p) 60 2 + 28 q) 60 2 26 - GV tổ chức các hoạt động học tập cho HS: Bài 2: Cho tổng : NI DUNG Bài tập: ... c) 64 ; d) 225 Bi 3: a) 26 = 82 (= 64 ) ; b) 53 = 125 < 35 = 243 Bi 4: a) 59 ; b) 35 ; e) a3 a5 ; f) x7 x x4 c) 125 ; d) 86 ; Bi 5: Vit kt qu phộp tớnh di dng e) a8 ; f) x12 mt lu tha: Bi 5: 6 : 53 ; b) 315 : 33 ; a) 5 a) 56 : 53 = 53 ; b) 315 : 33 = c) 46 : 46 ; d) 98 : 32 ; 312 ; 4 : a (a 0) e) a c) 46 : 46 = 1 ; d) 98 : 32 = 97 ; Bi 6: e) a4 : a = a3 b) Tỡm s t nhiờn a, bit rng vi mi Bi 6: ... và 1 26 b) 108 và 180 Bài 5: Tìm số tự nhiên x, biết: a) x nhỏ nhất và x 480, x 60 0 ; b) x 1 26, x 210 và 500 < x < 1000 BCNN(27,29,35) = 27.29.35 = 27405 Bài 4: a) 90 = 2.32.5 ; 1 26 = 2.32.7 BCNN(90,1 26) = 2.32.5.7 = 63 0 BC(90,1 26) = {0; 63 0; 1 260 ; } b) 108 = 22.33 ; 180 = 22.32.5 BCNN(108,180) = 22.33.5= 540 BC(108,180) = {0; 540; 1080; } Bài 5: a) x nhỏ nhất và x 480, x 60 0 x = BCNN(480 ,60 0)... có: 480 = 25.3.5 ; 60 0 = 23.3.52 BCNN(480 ,60 0) = 25.3.52= 2400 Vậy: x = 2400; b) 1 26 x, 210 x và 500 < x < 1000 x BC(1 26, 210) và 500 < x < 1000 Ta có: 1 26 = 2.32.7 ; 210 = 2.3.5.7 BCNN(1 26, 210) = 2.32.5.7 = 63 0 BC(1 26, 210) = {0; 63 0; 1 260 ; } x = 63 0 4.Cng c Nờu li cỏch tỡm bi chung nh nht 5.Hng dn v nh -Hc k lớ thuyt -Lm cỏc bi tp sau: Bi 1: Tỡm BCNN ri tỡm BC ca: a) 120 v 160 ; b) 125, 225 v . 6 (vì 54 6 và 42 6) j) 54 - 42 6 (vì 54 6 và 42 6) k) 60 0 + 14 / 6 (vì 60 0 6 còn 14 / 6) l) 60 0 14 / 6 (vì 60 0 6 còn 14 / 6) m) 120 + 48 + 24 6 (vì 120 6, 48 6 và 24 6) n). 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083 b/ 37. 38 + 62 . 37 = 37.(38 + 62 ) = 37.100 = 3700. 1 Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay d/ 67 . 99; 998. 34 GV hướng dẫn chi tiết câu a a/ 997 + (3. = 4373. 67 . 101= 67 67 423. 1001 = 423 423 d/ 67 . 99 = 67 .(100 – 1) = 67 .100 – 67 = 67 00 – 67 = 66 33 998. 34 = 34. (100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932 Dạng 2: Các bài toán có liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn toán lớp 6 toàn tập cực hay, Giáo án tự chọn toán lớp 6 toàn tập cực hay,