0

Đề tài: Công nghệ sinh học động vật, công nghệ cấy chuyển phôi và nhân bản động vật

23 1,446 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2014, 22:45

Tham khảo đề tài: Công nghệ sinh học động vật, công nghệ cấy chuyển phôi và nhân bản động vật giúp bạn đọc nắm được khái niệm, kỹ thuật, ý nghĩa của công nghệ cấy chuyển phôi, nhân bản động vật.Mời các bạn tham khảo seminar Công nghệ sinh học động vật Công nghệ cấy chuyển phôi & Nhân bản động vật SVTH: Nguyễn Quang Huy Nội dung báo cáo Phần 1: Công nghệ cấy chuyển phôi 1. Khái niệm trong cấy chuyển phôi 2. Kỹ thuật cấy chuyển phôi 3. Ý nghĩa ứng dụng Phần II: Nhân bản động vật 1. Khái niệm 2. Cơ chế 3. Vai trò của nhân bản động vật 4. Ưu điểm, nhược điểm, ý nghĩa Phần I: công nghệ cấy chuyển phôi 1. Khái niệm  Cấy chuyển phôi là quá trình đưa phôi được tạo ra từ cá thể bò mẹ này (bò cho phôi) vào cá thể bò mẹ khác (bò nhận phôi). Phôi vẫn sống, phát triển bình thường trên cơ sở trạng thái sinh lý sinh dục của bò cho phôi phù hợp vớ bò nhận phôi hoặc phù hợp với tuổi phôi (sự phù hợp này gọi là sự đồng pha). [...]... tách nhân Cơ chế nhân bản vơ tính  Nhân bản vơ tính dựa trên quan điểm cho rằng mọi tế bào của một cơ thể đa bào đều xuất từ một tế bào hợp tử ban đầu qua phân bào ngun nhiễm, do đó nhân của chúng hồn tồn giống hệt nhau về mặt di truyền Sơ đồ quy trình nhân bản động vật từ tế bào sinh dưỡng Tb sinh dưỡng 2n tb trứng chưa thụ tinh lấy nhân của tbsd loại bỏ nhân Đưa nhân tbsd vào tb trứng khơng nhân. .. tính phơi trước khi cấy Nhân nhanh phơi Phần II: Nhân bản động vật (sinh sản vơ tính) Nhân bản vơ tính là hiện tượng chuyển nhân của một tế bào soma vào tế bào trứng nhằm kích thích sự phát triển của một phơi, từ đó làm cho phơi phát triển thành một cơ thể mới Quy trình nhân bản vơ tính cừu Đolly Cừu cho nhân TB xôma (2n) Hồn tồn giống cừu cho nhân về các đặc điểm do gen trong nhân quy định Mẹ mang... sẩy thai, đẻ non, đẻ khó…  Chọn bò tơ hoặc bò sinh sản khơng q già và hung dữ  Số lượng bò nhận phơi gấp đơi số phơi cần cấy 9 10 phơi cần 20 bò nhận phơi) 2.5 gây động dục đồng pha    Gây động dục đồng pha là q trình kích thích cho con cái nhận phơi động dục đúng vào thời điểm động dục của con cái cho phơi Đồng pha có nghĩa là trạng thái sinh lý sinh dục của con cái nhận phơi phù hợp với tuổi... đích: tạo được nhiều bò nhận có thời gian động dục đồng thời với bò cho phơi hoặc phù hợp với tuổi phơi 3 Ý nghĩa, ứng dụng cơng nghệ cấy chuyển phơi 1 2 3 4 Cấy chuyển phơi phổ biến và nhân nhanh giống tốt, những đặc tính q hiếm ra thực tế sản xuất trên cơ sở khai thác triệt để tiềm năng di truyền của những cá thể cái cao sản thơng qua việc lấy – bảo quản phơi và cấy truyền những phơi của chúng Nâng cao... khơng nhân Dung hợp Ni cấy phơi mới in vitro trong 1-2 ngày rồi đưa vào ni trong ống dẫn trứng của cơ thể cái Truyền cấy vào tử cung của con vật cái chữa hộ Phơi dâu hoặc túi phơi Đẻ con bảo quản đơng lạnh 2.5 Nhân b ản vơ tính (clones): - Nhân b ản vơ tính ở ng ười + Về thành tựu của nhân bản vơ tính ở người, chưa thể khẳng định bởi trước khi có thể nghiên cứu, vì lý do đạo đức và tơn giáo, nhưng chủ... định nên đối với một động vật đã thích nghi trọn vẹn với một mơi trường sống ổn định, đây là cách phát triển quần thể tốt nhất *ứng dụng: • nhân nhanh bảo tồn các con vật tốt, q hiếm • Nhân bản các động vật đã được chuyển gen tạo các dược phẩm • tạo các dòng đồng nhất làm bố mẹ phục vụ lai tạo cho ưu thế lai cao •Tạo các cá thể đồng nhất để làm thí nghiệm * Nhược điểm -Bên cạnh đó sinh sản vơ tính cũng... động đến kiểu hình của con non trong thời gian mang thai và ni con u cầu của bò nhận phơi:  Sinh trưởng và phát triển bình thường, khơng khuyết tật, thể trạng tốt, khơng q gầy và khơng q béo  Khơng mắc bệnh di truyền, và bệnh truyền nhiễm, phải được tiêm chủng định kỳ các bệnh đầy đủ  Trạng thái sinh lý sinh sản bình thường u cầu về chăm sóc ni dưỡng bò nhận phơi:  Chăm sóc ni dưỡng tốt  Chủ động. .. dịch bệnh và nâng cao khả năng chống chịu bệnh, khả năng thích nghi cho co vật ở mơi trường mới: khơng lây truyền bệnh tăng sức đề kháng… Làm cơ sở thúc đẩy mạnh sự nghiên cứu và phát triển một số ngành khoa học có liên quan: sinh lý , di truyền, thú ý… ứng dụng     Nhân nhanh những gia súc hoặc con thú q và đặc biệt q: dùng hormon kích thích gây rụng trứng hàng loạt ứng dụng về vận chuyển gia... nhưng chủ yếu do lo ngại rằng người nhân bản có thể bị dị dạng hoặc mắc các chứng bệnh thối hóa Nếu những người nhân bản vơ tính được tạo ra, họ có thể bị phân biệt đối xử vì bị coi là dạng người thứ cấp + Hiện nay, một số nước như Úc đã cho phép nhân bản vơ tính phơi người với mục đích chữa bệnh 3 Ưu đi ểm, nh ược đi ểm, ý ngh ĩa c ủa sinh s ản vơ tính: * Ưu điểm: -Do sinh sản vơ tính cho phép phổ biến... tồn đồng nhất về mặt di truyền Lúc đó, nếu mơi trường thay đổi đột ngột theo hướng khơng thuận lợi, mọi cá thể của quần thể sẽ cùng chịu tác động này như nhau và tồn bộ quần thể có thể bị tiêu diệt một lúc -Kỹ thuật cao, khó và tốn kém -Làm giảm tính đa dạng sinh học -Có thể tạo ra các đột biến . seminar Công nghệ sinh học động vật Công nghệ cấy chuyển phôi & Nhân bản động vật SVTH: Nguyễn Quang Huy Nội dung báo cáo Phần 1: Công nghệ cấy chuyển phôi 1. Khái niệm trong cấy chuyển phôi 2 thuật cấy chuyển phôi 3. Ý nghĩa ứng dụng Phần II: Nhân bản động vật 1. Khái niệm 2. Cơ chế 3. Vai trò của nhân bản động vật 4. Ưu điểm, nhược điểm, ý nghĩa Phần I: công nghệ cấy chuyển phôi 1 cấy chuyển phôi Cơ sở khoa học của công nghệ cấy chuyển phôi tế bào động vật -Quá trình phát triển phôi của động vật có vú cần sự cung cấp các chất dinh dưỡng, hormone và các chất điều hòa sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Công nghệ sinh học động vật, công nghệ cấy chuyển phôi và nhân bản động vật, Đề tài: Công nghệ sinh học động vật, công nghệ cấy chuyển phôi và nhân bản động vật, , Phần I: công nghệ cấy chuyển phôi, Cấy chuyền hợp tử, 3 chọn bò cho phôi, 3 Ý nghĩa, ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi, Sơ đồ quy trình nhân bản động vật từ tế bào sinh dưỡng

Từ khóa liên quan