Đề tài: Công nghệ sản xuất Nitrobenzen Anilin

10 832 0
Đề tài: Công nghệ sản xuất Nitrobenzen  Anilin

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề tài Công nghệ sản xuất Nitrobenzen Anilin trình bày tính chất lý hóa Nitrobenzen và Anilin, nguyên liệu sản xuất, công nghệ sản xuất nitrobenzen, công nghệ sản xuất Anilin và lựa chọn công nghệ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Công ngh s n xu t ệ ả ấ Nitrobenzen và Anilin Nhóm th c hi n : ự ệ Lê Anh Tu nấ Lê Thanh H iả L u Bá M như ạ Bùi Văn M nhạ Nguy n Hà Minhễ Tính ch t lý hóa NB và Anilinấ Nguyên li u s n xu tệ ả ấ Công ngh s n xu t nitrobenzenệ ả ấ Công ngh s n xu t Anilinệ ả ấ L a ch n công nghự ọ ệ Tính chất lý hóa NB Tr ng thái : L ng , không màu , có mùi ạ ỏ h nh nhân và r t đ cạ ấ ộ Trong công nghi p Nitrobenzen có màu vàngệ Nitrobenzen tan đ c trong h u h t các ượ ầ ế dung môi h u c và tan l n v i benzen theo ữ ơ ẫ ớ m i t lọ ỉ ệ CTPT: C6H5NO2 Tính chất lý hóa NB Ph n ng Nitrobenzen b kh hóa b i Hydro ả ứ ị ử ở trong môi tr ng axitườ Ph n ng Nitrobenzen b kh hóa b i Hydro ả ứ ị ử ở trong môi tr ng ki mườ ề Tính chất lý hóa NB Ph n ng th electronphil trong nhân th m ả ứ ế ơ c a NBủ Nhóm NO2 là nhóm hút đi n t làm ph n ho t hóa ệ ử ả ạ vòng benzen d n t i kh năng tham gia ph n ng ẫ ớ ả ả ứ th vào vòng gi m. Khi trong đi u ki n nhi t đ ế ả ề ệ ệ ộ xúc tác thích h p thì NB s b th vào v trí meta.ợ ẽ ị ế ị C ch :ơ ế Tính chất lý hóa NB NB co th b kh b i hydro v i xúc tác Niể ị ử ở ớ Tính chất lý hóa Anilin Bi u đ s n l ng nitrobenzene qua các năm c a Hoa Kỳ (ngàn ể ồ ả ượ ủ t n/năm)ấ Tính chất lý hóa Anilin CTPT: C6H5NH2 Kh i l ng :ố ượ Tr ng thái : ạ Anilin t n t i d ng l ngồ ạ ở ạ ỏ cũng là m t ộ ch t r t đ c có mùi s c, ít tan trong n c, tan vô ấ ấ ộ ố ướ h n trong r u,ete và benzenạ ượ Trong công nghi p anilin đ c đi u ch t ệ ượ ề ế ừ nitrobenzen. T i 95% l ng nitrobenzen đ c dùng ớ ượ ượ s n xu t anilinả ấ Tính chất lý hóa Anilin C ng dung d ch n c Br2ộ ị ướ Đ thu s n ph m 1 l n th ng i ta ph i gi m b t ho t đ ng ể ả ẩ ầ ế ườ ả ả ớ ạ ộ c a nhóm –NH2ủ Tính chất lý hóa Anilin Ph n ng nitro hóa thu đ c s n ph m th v trí ả ứ ượ ả ẩ ế ị meta Ph n ng Sunfo hóa thu đ c axit Sunfanilicả ứ ượ . benzenạ ượ Trong công nghi p anilin đ c đi u ch t ệ ượ ề ế ừ nitrobenzen. T i 95% l ng nitrobenzen đ c dùng ớ ượ ượ s n xu t anilin ấ Tính chất lý hóa Anilin C ng dung d ch n c Br2ộ. chất lý hóa Anilin Bi u đ s n l ng nitrobenzene qua các năm c a Hoa Kỳ (ngàn ể ồ ả ượ ủ t n/năm)ấ Tính chất lý hóa Anilin CTPT: C6H5NH2 Kh i l ng :ố ượ Tr ng thái : ạ Anilin t n. ngh s n xu t ệ ả ấ Nitrobenzen và Anilin Nhóm th c hi n : ự ệ Lê Anh Tu nấ Lê Thanh H iả L u Bá M như ạ Bùi Văn M nhạ Nguy n Hà Minhễ Tính ch t lý hóa NB và Anilin Nguyên li u

Ngày đăng: 10/10/2014, 22:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan