0

SKKN hay: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lý học sinh

95 1,686 2
  • SKKN hay: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lý học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 10:32

Đây là bộ đề tài hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các thầy cô giáo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy bộ môn, phục vụ tốt việc giảng dạy. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các thầy cô trong công tác giảng dạy. :  Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -1-           niê                                     h   .             C :  Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -2-    -  -  -  - Tìn      7)                   -    -  xcel) :  Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -3-  C  CS     , ngày 15 tháng 8 m 2013 8A  2014 : 2919 Con LS: 0. Con TB1/2: 0. Con TB3/4: 12 1  2-2013: HSG: 22 em; HSTT: 07 em  -                    m    -   . +   +   . -                  II. 2013  2014  - 2014  8A xây d3  201 PHN I:  A.  1.  -  -  2.  :  Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -4- -  -  -   -  -  -  3.  - 26/299,7% -  3/290,3% B.  1.  -   -  -   - . -  - . - oàn  . 3.   C. Ho, xã hi: 1.  -  -  - . 2.  -   -  -  3.    3-2014:  2. - : + C  -  + C14 HS   - : :  Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -5- + C6 HS   -  + C10 HS   -292929 3  : 100% - HSTT: 3/290,3% ; HSG: 26/299,7% BH 7 100%    - - - -  - - -   gian      Tháng 8/2013 -   - G  -     Khánh 2/9. -           -      -  tháng 8(KH t -      LPHT, LPKL,    -    - - -      -         . -    :  Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -6- Tháng 9/2013 -      -                       -            Loan -      -     ATGT , PCTNXH, -         túy -    h   NGLL. Tháng 10/2013 -        công dân cho HS -          -     HS -       NGLL. Tháng 11/2013 -        20/11 -      -      -      -    -       NGLL. Tháng 12/2013 - Ôn thi HKI -       VN 22/12 -  theo   -        tra HKI -       NGLL. :  Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -7- Tháng 01/2014 -  -        công dân cho HS -        -      -      -  -       NGLL. Tháng 02/2014 -         -     -     sau T -     -   -       NGLL. Tháng 3/2014 -        8/3 và 26/3 -        -       -     . -      -      -  ngày 8/3 và 26/3  -        tra HKII -       NGLL. Tháng 4/2014 -      HS -     -   -        -  -         -       thi     - n mùa thi nghiêm túc -         -  -    :  Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -8- Tháng 5/2014 1/5, 19/5 -     - Thi KT HKII - -    -  mùa thi nghiêm         thi. -       3 DUYA HING   :  Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -9- TT Môn Họ và tên Địa chỉ ĐTDĐ 1 Toán Trần Ngọc Duy Thôn 3- Đức Nhuận 2 Lý Nguyễn Văn Anh Thôn 2- Đức Nhuận 3 Tin Trần Thị Thanh Tuyền Thôn 3- Đức Nhuận 4 Công nghệ Nguyễn Văn Sinh Thôn 6- Đức Nhuận 5 Hóa Nguyễn Thị Thanh Huệ Thôn 4- Đức Nhuận 6 Sinh Trương Thị Chiện Thôn 5- Đức Nhuận 7 Thể dục Nguyễn Văn Biển Thôn - Đức Chánh 8 Văn Lê Thị Yến Ly Thôn 2- Đức Chánh 9 Sử Nguyễn Thị Thu Trang Thôn 3- Đức Chánh 10 Địa Lê Thị Đoàn Thôn 6- Đức Nhuận 11 GDCD Tôn Thị Cao Hạ Thị trấn Sơn Tịnh 12 Anh Đoàn Thị Như Thoa Thôn 3 - Đức Nhuận 13 Nhạc Nguyễn Thị Lệ Giang Sơn Tịnh 14 Họa Hà Như Thu TP- Quảng Ngãi DANH SÁCH THẦY CÔ BỘ MÔN TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Số điện thoại 1 Nguyễn Sỹ Toàn L .trưởng Thị trấn Sông vệ 0935946769 2 Đoàn Ngọc Anh Thư LPHT Thôn 2 01217069092 3 Nguyễn Thùy Mỵ LPVTM Thôn 5 0986652863 4 Lê Quang Thương LPLĐ Thôn 7 01692290594 5 Lê Thị Cẩm Linh Thư ký Thôn 6 1214554664 DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP  TT      1  Vinh  CT Thôn 5 0982248657 2   PCT  01684744214        viên L.ban     Ghi chú T.binh  CBCN  29 20 29 0 0 1 0 6 1  HKI  HKII   :  Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -10- Phng: 7 (Áp dụng từ ngày 12/8/2013) Huyền Linh Lý Mỵ Tâm Văn (TT) Nhung Thư Đoan  Nam Nguyên Quyên  Trí(TT) Thương Na An Ban Tình(TP) Chi Toàn Trường Trung Thùy Ý Phường Thoại T 1 T 2 T 3 SƠ Đ CH NGI LỚP: 8A Trọng (TP) n GV  a [...]... dung Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh Ngƣời thực hiện Kết quả 28 29 30 Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -32- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả 31 32 33 Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -33- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ. .. Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -25- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả 10 11 12 Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -26- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả 13 14 15 Người viết:... Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -27- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả 16 17 18 Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -28- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả 19 20 21 Người viết:... Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -29- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả 22 23 24 Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -30- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả 25 26 27 KẾ HOẠCH... nội qui nhà trường Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả -Nghỉ lễ 2/9 - Chuẩn bị tiết mục văn nghệ - Tham dự khai giảng sáng 5/9 4 5 6 Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -24- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời... nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI LỚP: 8A (Áp dụng từ ngày / /201 ) TỔ 1 TỔ 2 Phòng: 7 TỔ 3 a ng đen n GV Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -12- Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014 TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ LOAN Giới tính LỚP 8A Ng y, tháng năm sinh 1 Trần Thị Thúy... Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -14- Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2013-2014 TỐP CA NAM NỮ: “MÙA THU NGÀ KHAI TRƢỜNG” Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -15- Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KHẢO S T CHẤT ƢỢNG ĐẦU NĂM TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19... Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI LỚP: 8A (Áp dụng từ ngày 26/8/2013) Huyền Linh Lý Mỵ Nhung Thư Đoan Quỳnh(TP) Quyên Ngọc(TT) Ban Tình(TP) Trường Trung TỔ 1 Trí(TT) Thương Chi Toàn Thùy Ý TỔ 2 Phòng: 7 Văn (TT) Nam Nguyên Na An Tâm Phường Thoại TỔ 3 Trọng (TP) a ng đen n GV Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -11- Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ. .. Học lực 1 1 4 4 5 10 6 3 7 1 8 1 S.vệ 5 5 3 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 2 2 Khá 24 Thôn Giỏi Đức Nhuận, ngày 15 tháng 8 năm 2013 2 Tổng Trần Ngọc Duy 29 Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -13- Ghi chú Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh TẬP THỂ ỚP 8A Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -14- Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ. .. trường THCS Nguyễn Bá Loan -33- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả 34 35 36 Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan -34- Rút kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả 37 38 39 Người viết: Trần . Nông Gii 8 Nguyễn Thùy Mỵ  1/6/2000   Nguyễn Quang Lữ Nông  Nông Gii 9 Nguyễn Thị Ly Na  9/29/2000   Nguyễn Hoảnh Nông .  Đon Ngc Anh Nông  Nông Gii 20 Lê Quang Thương Nam 1/10/2000   Lê Quang Nghĩa Nông  Nông Gii 21 Đặng Thị Ngọc Thùy . Tân (C) Nông  GV Gii 6 Lê Thị Cẩm Linh  3/5/2000   Lê Quang Năng Nông  Nông Gii 7 Nguyễn Thị Lý  2/14/2000  
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN hay: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lý học sinh, SKKN hay: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lý học sinh, SKKN hay: Cách làm sổ chủ nhiệm quản lý học sinh

Từ khóa liên quan