0

SKKN về công tác chủ nhiệm: Vận động học sinh bỏ học đi học lại

15 4,296 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 07:56

học sinh bỏ học nửa chừng có nhiều nguyên nhân. Trước tiên, em các còn ở tuổi vị thành niên. Chính vì vậy các em có nhiều đột phá, biến chuyển tâm sinh lý khá mạnh mẽ. Đôi khi các em mạnh mẽ can trường, có khi đua đòi, tò mò và tập làm người lớn, hoặc có khi các em dám xả thân cứu bạn, dám dốc túi tiền của mình cho bạn đến đồng bạc cuối cùng. Các em chưa thật sự trở thành người lớn nhưng các em cũng không muốn người lớn khẳng định mình là còn trẻ con? Từ suy nghĩ đó, các em sẵn sàng phản ứng lại những lời khuyên dạy của người lớn, quyết tâm làm theo suy nghĩ hiểu biết riêng của cá nhân mình, cho dù việc đó đúng hay sai? Các em từ vi phạm nhỏ, dần dần quy tụ thành vi phạm lớn, nếu như chúng ta không kịp thời ngăn chặn thì chắc chắn có nguy cơ các em là gánh nặng cho gia đình, xã hội, đất nước sau này. Vì “Trẻ em như búp trên cành” nên chúng ta cần có biện pháp giáo dục mềm dẻo, hợp lý hợp tình đúng với lứa tuổi của các em, nhằm hướng cho các em đi đến một tương lai hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. “Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu.” (Thomas Paine). Sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại Tên đề tài Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Chức vụ: Giáo viên Tổ: Văn - Sử - GDCD  NGÖÔØI VIẾT Nguyeãn Thò Yeán TRÖÔØNG THCS CAÙT NHÔN Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại A. MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ ĐỊI HỎI CĨ GIẢI PHÁP MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT Nhìn tổng thể từ thành thị đến nơng thơn thì thấy cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện hơn, nhà cửa xây cất khang trang, tiện nghi sinh hoạt tương đối đầy đủ, con cái cặp sách đến trường đều đặn. Thực tế chúng ta nhìn ở một khía cạnh nào đó thì hiện nay vẫn còn tái diễn tình trạng học sinh bỏ học nửa chừng? Tại sao cuộc sống người dân được ổn định phát triển nhưng con em của họ thì bỏ học nửa chừng? Đây là bài tốn cực kỳ hóc búa, hiện nay chưa trường nào tìm ra giải pháp khắc phục triệt để. Theo tơi học sinh bỏ học nửa chừng có nhiều ngun nhân. Trước tiên, em các còn ở tuổi vị thành niên. Chính vì vậy các em có nhiều đột phá, biến chuyển tâm sinh lý khá mạnh mẽ. Đơi khi các em mạnh mẽ can trường, có khi đua đòi, tò mò và tập làm người lớn, hoặc có khi các em dám xả thân cứu bạn, dám dốc túi tiền của mình cho bạn đến đồng bạc cuối cùng. Các em chưa thật sự trở thành người lớn nhưng các em cũng khơng muốn người lớn khẳng định mình là còn trẻ con? Từ suy nghĩ đó, các em sẵn sàng phản ứng lại những lời khun dạy của người lớn, quyết tâm làm theo suy nghĩ hiểu biết riêng của cá nhân mình, cho dù việc đó đúng hay sai? Các em từ vi phạm nhỏ, dần dần quy tụ thành vi phạm lớn, nếu như chúng ta khơng kịp thời ngăn chặn thì chắc chắn có nguy cơ các em là gánh nặng cho gia đình, xã hội, đất nước sau này. Vì “Trẻ em như búp trên cành” nên chúng ta cần có biện pháp giáo dục mềm dẻo, hợp lý hợp tình đúng với lứa tuổi của các em, nhằm hướng cho các em đi đến một tương lai hồn thiện hơn, tốt đẹp hơn. “Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu.” (Thomas Paine). Các em bỏ học nửa chừng còn ảnh hưởng về mặt trái của cơ chế thị trường, của các tệ nạn xã hội, của phim ảnh khơng lành mạnh, các trò chơi bạo lực cướp dật dâm chém trên mạng Intenets, Các mặt trái này tác động mạnh mẽ đến tâm lý lứa tuổi của các em, nếu như người lớn khơng kịp thời kiểm sốt quản lý chặt chẽ thì các em sẽ bị hư hỏng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và các em dễ bị kẻ xấu lợi dụng, du dỗ lơi kéo các em tham gia vào các tệ nạn xã hội khác như mua bán ma túy, mại dâm; trộm cắp cướp giật, cờ bạc …Nếu giáo viên chủ nhiệm, gia đình khơng kịp thời phát hiện thì vơ tình đẩy đưa các em vào con đường vi phạm pháp luật. Luật Giáo dục, năm 2005, điều 97, có khẳng định về trách nhiệm của xã hội như sau: “1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và cơng dân có trách nhiệm sau đây:  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại a) Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học; b) Góp phần xây dựng phong trào học tập và mơi trường giáo dục lành mạnh, an tồn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; c) Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh; d) Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục theo khả năng của mình. 2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm động viên tồn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. 3. Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; vận động đồn viên, thanh niên gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.” Về mặt gia đình. Phụ huynh ít quan tâm quản lý các em về việc học tập, hạnh kiểm. Ví dụ phụ huynh chỉ lo làm ăn xa, giao khốn việc học tập và hạnh kiểm của con em mình cho nhà trường thầy cơ giáo. Hoặc có phụ huynh quan tâm quản lý các em nhưng chưa hợp lý. Ví dụ phụ huynh sẵn sàng cung cấp đầy đủ về sách vở, tiền bạc, … cho con ăn học, khi con cái xin tiền đi chơi nhưng lại nói dối cha mẹ đi học, phụ huynh khơng hề hay biết? Có em nghỉ học, vì phụ huynh còn quan niệm lạc hậu so với thời cuộc, họ xem nhẹ việc học hành của con em, họ chấp nhận cho con nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình, lớn lên cho học nghề rồi tự kiếm sống bản thân . Có em nghỉ học vì hồn cảnh kinh tế gia đình q khó khăn, nhà nghèo lại đơng con. Luật Giáo dục năm 2005,còn điều 94, quy định về trách nhiệm của gia đình như sau: “1. Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm ni dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo điều kiện cho con em hoặc người được giám hộ được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường. 2. Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, tạo mơi trường thuận lợi cho việc phát triển tồn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của con em; người lớn tuổi có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em, cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.”. Tác động đến việc học sinh bỏ học nửa chừng. Vì các em học bị hỏng kiến thức cơ bản, làm cho các em chán học, học yếu, học kém, học lưu ban. Nếu lãnh đạo nhà trường khơng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thì nguy cơ các em bỏ học nửa vẫn còn xảy ra. Hồ Chí Minh đã từng khun chúng ta: “ Việc học khơng bao giờ cùng, còn sống còn phải học”. Giáo sư Trần Xn Nhĩ phân tích: “Giáo dục của chúng ta đang dạy học sinh rằng “đây là quả táo”, trong khi lẽ ra phải dạy: “đây là cái gì” để học sinh tư duy, chủ  NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thò Yến TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN Trang 3 Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li ng, sỏng to. Cú nh vy, hc sinh mi thc s thớch hc?; Khi trng hc phỏt trin, mi th u phỏt trin. (Martin Luther). V qu thi gian v khụng gian vic hc ca cỏc em quỏ ti, cũn qu thi gian v khụng gian vic vui chi gii trớ ca cỏc em quỏ ớt, cha ỏp ng c v ch ngh ngi ca cỏc em ỳng vi tui ca cỏc em theo cỏc nh tõm lý ó nghiờn cu? Vỡ v chng trỡnh hc tp hin nay ca cỏc em, tng v s lng mụn, tng v thi gian hc tp. Cỏc t chc sinh hot vui chi gii trớ lnh mnh cho cỏc em cũn nhiu hn ch, hỡnh thc t chc l cũn nghốo v ni dung v n iu v hỡnh thc, nờn ớt thu hỳt v ớt hp dn i vi la tui ca cỏc em. T cỏc nguyờn nhõn trờn ó tỏc ng n cỏc em b hc na chng. Theo tụi, nguyờn nhõn quan trng nht, mang tớnh cht quyt nh n vic cỏc em b hc na chng, v phớa gia ỡnh ph huynh hc sinh. Chớn phn mi s giỏo dc l ng viờn khớch l. (Anatole France). Thu sinh thi Bỏc H kớnh yờu ca chỳng ta cú dy: Hin, d õu phi l tớnh sn. Phn nhiu do giỏo dc m nờn ú l lý do thụi thỳc tụi vit sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li. 2. í NGHA V TC DNG CA GII PHP MI Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li, ca tụi s giỳp giỏo viờn ch nhim lp hiu c ý ngh v tỏc dng ca gii phỏp mi nh sau: - Hc tp ca cỏc em hụm nay l mt trong nhng bin phỏp quan trng nht sau ny giỳp cỏc em cú c hi tt hon thin chớnh mỡnh, ci thin i sng v nim t ho ca ụng b, cha m v con chỏu ó thnh t. Ngn ng Nga cú cõu; B lụng lm p con cụng, hc vn lm p con ngi. - Hc tp ca cỏc em hụm nay l nn tng tri thc bn vng, sau ny cỏc em cú iu kin v xõy dng a phng, xó hi, t nc phỏt trin v kinh t, xó hi v l ng lc gúp phn y nhanh quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa t nc. iu 39, Hin phỏp nm 2013, cú ghi: Cụng dõn cú quyn v ngha v hc tp. - Hc tp ca cỏc em hụm nay, s gúp phn gi vng danh hiu Trng THCS Cỏt Nhn t Trng chun Quc gia, õy l nim t ho, mong i ca ton ng, ton dõn trong xó. Mun xõy dng Ch ngha xó hi, trc ht cn cú nhng con ngi xó hi ch ngha (H Chớ Minh). Theo quan im mi nc ta:Xõy dng xó hi hc tp v hc tp sut i giai on 2011-2020, nhm hũa nhp vo xu th hc tp ton cu,. 3. PHM VI NGHIấN CU CA TI NGệễỉI VIT Nguyeón Thũ Yeỏn TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại Phạm vi nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại, tôi đã áp dụng thực hiện lớp tôi chủ nhiệm, bắt đầu từ năm học 2011-2012 cho đến năm học 2013-2014. “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.” (Gôlôbôlin). II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÓ TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC NGHIÊN CỨU, TÌM GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI a. CƠ SỞ LÝ LUẬN Tại sao các em cần phải đi học? Tại sao các em không được bỏ học nửa chừng? Câu hỏi này chắc chắn có nhiều quan điểm và ý kiến khác nhau. Thực tiễn cuộc sống minh chứng, có nhiều con đường đi đến thành công, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, xã hội và phụng sự tổ quốc, đa số là những con người có tri thức cao. Bên cạnh những người nổi tiếng, còn có những người thành đạt, đa số là họ là những con người được đào tạo bài bản, có trình độ học vấn cao và họ là những con người hữu ích, đóng góp rất nhiều công sức cho xã hội, cho đất nước. Vì vậy việc học của các em hôm nay là thước đo về việc thành đạt của các em ngày sau. Thuở sinh thời Bác Hồ rất quan tâm lo lắng nhiều về việc học tập của học sinh: “Non song Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. (Trích “Thư gửi học sinh”, của Bác Hồ, vào tháng 9/1945, nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên sau Tết Độc lập), Bác còn nhấn mạnh và khẳng định chiến lược lâu dài về việc học tập của các em đối với vận mệnh sinh tồn của nồi giống quốc gia là: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Vì việc học của các hôm nay, không những ngày sau giúp cho các em có cơ hội tốt để đổi đời, mà có cơ hội để các em góp công sức của mình vào xây dựng đất nước, quê hương mình ngày càng giàu đẹp . “Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện.” ( Vijaya Lakshmi Pandit). Ngày nay Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách quan tâm đến việc học của các em, đưa ra nhiều chiến lược đầu tư phát triển giáo dục. Trong Hiến Pháp nước ta, đã thông qua khóa XIII, kỳ họp thứ VI, ngày 28 tháng 11 năm 2013, điều 61, khoản 1, có ghi: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng  NGÖÔØI VIẾT Nguyeãn Thò Yeán TRÖÔØNG THCS CAÙT NHÔN Trang 5 Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li cao dõn trớ, phỏt trin ngun nhõn lc, bi dng nhõn ti Lut Giỏo dc, nc ta, s 38/2005 QH 11, ngy 14 thỏng 5 nm 2005, iu 27, khon 1, cú khng nh v mc tiờu ca giỏo dc ph thụng nc ta l: Mc tiờu ca giỏo dc ph thụng l giỳp hc sinh phỏt trin ton din v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn, phỏt trin nng lc cỏ nhõn, tớnh nng ng v sỏng to, hỡnh thnh nhõn cỏch con ngi Vit Nam xó hi ch ngha, xõy dng t cỏch v trỏch nhim cụng dõn; chun b cho hc sinh tip tc hc lờn hoc i vo cuc sng lao ng, tham gia xõy dng v bo v T quc. (Trớch Lut Giỏo dc, nc ta, s 38/2005 QH 11, ngy 14 thỏng 5 nm 2005, iu 27, khon 1) b. C S THC TIN Nhỡn thc t cỏc trng hc hin nay trờn c nc t min nỳi n ng bng, t thnh th n nụng thụn, vn cũn tỡnh trng hc sinh b hc na chng. Trng ca tụi cng cú tỡnh trng hc sinh b hc na chng. Trng tụi a s cỏc em hc sinh chm ch hc tp, ngoan hin l phộp vi thy cụ v ngi ln tui nhng ngc li vn cũn mt s ớt hc sinh ụi lỳc cng cha chp hnh tt ni quy ca trng, ca lp quy nh. Cỏc em hc sinh ny thng biu hin nhng hnh vi vi phm ca mỡnh, nh ngh hc khụng phộp, b tit, chi game, cui cựng cỏc em ngh hc na chng. Nhng em hc sinh ny c lónh o a phng, trc tip l lónh o nh trng, thy cụ giỏo dy b mụn, c bit l giỏo viờn ch nhim rt quan tõm giỳp , nhm vn ng cỏc em i hc li. Cú hai kiu giỏo dc. Mt kiu dy chỳng ta lm th no sng, v kiu cũn li dy chỳng ta phi sng nh th no. (John Adams). õy l lý do thụi thỳc tụi vit sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li. Dựng ngi nh dựng g, ng vỡ mt vi ch mc m b c cõy ln. (Khng T). 2. CC BIN PHP TIN HNH, THI GIAN TO RA GII PHP a. Cỏc bin phỏp tin hnh Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li, ca tụi 2 bin phỏp chớnh nh sau: - GVCN khụng ngng nõng cao v chuyờn mụn nghip v, rốn luyn nhõn cỏch v phi tht s cú tõm huyt vi ngh. - GVCN tỡm hiu nguyờn nhõn dn n cỏc em b hc na chng v tỡm ra gii phỏp khc phc nguyờn nhõn ú. b. Thi gian to ra gii phỏp NGệễỉI VIT Nguyeón Thũ Yeỏn TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại Thời gian tạo ra giải pháp sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại, của tôi thực hiện trong 3 năm, bắt đầu từ năm học 2011-2012; năm học 2012-2013; năm học 2013-2014 B. NỘI DUNG I. MỤC TIÊU Sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại , nhằm các mục tiêu sau: - Đảm bảo sĩ số lớp đầu năm như cuối năm. - Giáo dục các em có ý thức trách nhiệm trong học tập và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường, sau này các em trở thành người công dân tốt trong xã hội. - Tạo niềm tin bền vững giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm. - Góp phần giữ vững danh hiệu Trường THCS Cát Nhơn là Trường Chuẩn Quốc gia - Góp phần thực hiện vấn đề xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới (2011-2020) "Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng ." (William A. Warrd) II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP ĐỀ TÀI 1. THUYẾT MINH TÍNH MỚI a. Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung giải pháp. Sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại của tôi thì yêu cầu GVCN cần phải thực hiện 2 biện pháp cơ bản sau đây: a.1. GVCN không ngừng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện nhân cách và phải thật sự có tâm huyết với nghề. Chuyên môn nghiệp vụ và nhân cách là thước đo về đức và tài của người thầy giáo mẫu mực. Người thầy giáo là tấm gương sáng tỏa nhiều để cho học sinh noi theo. Nếu người thầy giáo có chuyên môn sâu rộng, cộng với cái tâm yêu nghề mến trẻ là động lực chính để chinh phục trái tim học sinh. Người thầy giáo phải thật sự là người “Học không biết chán, dạy người không biết mỏi.” (Khổng Tử ). Vì vậy giáo giáo viên bộ môn nói chung, người giáo viên chủ nhiệm nói riêng, phải thường xuyên trau dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và không ngừng rèn luyện nhân cách làm thầy ngày càng mẫu mực hơn, thể hiện qua từng bài giảng, từng cử chỉ, từng câu chuyện tâm sự nỗi niềm buồn vui đối với học sinh. “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh  NGÖÔØI VIẾT Nguyeãn Thò Yeán TRÖÔØNG THCS CAÙT NHÔN Trang 7 Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li hng to ln i vi hc sinh, sc mnh ú khụng th thay th bng bt k cun sỏch giỏo khoa no, bt k cõu chuyn chõm ngụn o c, bt k mt h thng khen thng hay trỏch pht no khỏc (Usinxki). Vớ d hc sinh cha hiu bi thỡ thy sn sng, vui v ging gii kin thc cho em, nu hc sinh nghch ngm quy phỏ thỡ thy phi kiờn nhn, giu lũng v tha, õn cn gii thớch cho em hiu c iu hay l phi. Kt qu cao nht ca giỏo dc l s khoan dung (Helen Keller); "Ngi thy trung bỡnh ch bit núi, Ngi thy gii bit gii thớch, Ngi thy xut chỳng bit minh ha, Ngi thy v i bit cỏch truyn cm hng ." (William A. Warrd). a.2. Tỡm hiu nguyờn nhõn dn n cỏc em b hc na chng v tỡm ra gii phỏp khc phc nguyờn nhõn ú. Cỏc em b hc na chng thng cú nhiu nguyờn nhõn. Theo tụi cỏc em b hc na chng, thng xy ra t cỏc nguyờn nhõn sau, nh do iu kin hon cnh kinh t gia ỡnh rt khú khn; gia ỡnh khụng quan tõm hoc ớt quan tõm n vic hc tp v hnh kim ca con em; hoc gia ỡnh cú quan tõm n vic hc tp v hnh kim ca con em nhng cha hp lý; hoc mt s ph huynh quan nim v vn hc tp ca con em cũn rt gin n, phin din khớa cnh ca cuc sng; hoc do tỏc ng mt trỏi ca xó hi n tõm sinh lý ca cỏc em; hoc do cỏc em hc lc cũn yu kộm, cỏc em hc b lu ban. Theo tụi khc phc nhng nguyờn nhõn trờn thỡ GVCN cn cú cỏc gii phỏp c th nh sau. Vớ d 1, cỏc em b hc na chng, vỡ hon cnh kinh t gia ỡnh rt khú khn, trong trng hp ny GVCN nờn bỏo cỏo bng vn bn lờn lónh o nh trng, v tỡnh hỡnh hc sinh lp mỡnh ngh hc vỡ hon cnh kinh t khú khn, lónh o cú chớnh sỏch min gim cho cỏc em v cỏc khon tin thu theo quy nh ca trng. Lut Giỏo dc nm 2005, iu 93 cú quy nh v t rỏch nhim ca nh trng nh sau: Nh trng cú trỏch nhim ch ng phi hp vi gia ỡnh v xó hi thc hin mc tiờu, nguyờn lý giỏo dc Ngoi ra GVCN v tp th lp trc tip n nh ph huynh, tõm s chia x ni nim bun vui vi ph huynh v hc sinh. ng thi GVCN gii thớch cho ph huynh v hc sinh hiu rừ vic v vic hc ca con em mỡnh l rt quan trng, rt cn thit n bn thõn em, gia ỡnh v t nc sau ny. Vỡ nu cỏc em cú trỡnh hc vn tt thỡ ngy sau cỏc em mi cú c hi i i cho bn thõn, giỳp ớch cho gia ỡnh v xó hi t nc. GVCN minh chng nhng cõu chuyn v ngi tht vic tht hin nay a phng, trờn ti vi, NGệễỉI VIT Nguyeón Thũ Yeỏn TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại báo chí,… để làm tăng tính thuyết phục đối với phụ huynh và học sinh. GVCN không quên liên lạc với phụ huynh qua số điện thoại của cá nhân, nhằm để động viên giúp đỡ con em họ đến trường đều đặng. Ví dụ 2, còn trong trường hợp các em lại bỏ học nửa chừng, vì gia đình không quan tâm hoặc ít quan tâm đến việc học tập và hạnh kiểm của con em. Trong trường hợp này GVCN và tập thể lớp trực tiếp đến nhà phụ huynh các em, tâm sự chia xẻ nỗi niềm buồn vui với phụ huynh, đồng thời giải thích cho phụ huynh hiểu rõ việc học của con em mình là rất quan trọng, rất cần thiết đến bản thân em, gia đình và đất nước sau này, vì các em có trình độ học vấn thì các em mới có cơ hội đổi đời cho bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội đất nước sau này. GVCN cần đưa ra hình ảnh thực tế về người thật việc thật hiện nay ở địa phương mình, hoặc trên ti vi, đài báo chí,… GVCN khuyên và động viên phụ huynh kết hợp với GVCN để quan tâm việc học cho con em học tốt hơn. Ví dụ phụ huynh cần quan theo dõi các em từng buổi học ở trường, ở nhà và tạo điều kiện thuận lợi cho con học tập tốt hơn, tùy theo khả năng của gia đình. GVCN yêu cầu phụ huynh phải liên lạc thường với GVCN qua số điện thoại, nhằm để quản lý về việc học tập và hạnh kiểm của con em mình ở lớp, ở trường. “Phải biết mở cửa lòng mình trước mới hy vọng mở được lòng người khác” (Pasquier Quesnel) Ví dụ 3, các em lại bỏ học nửa chừng, gia đình có quan tâm đến việc học tập và hạnh kiểm của con em nhưng chưa hợp lý. Trong trường hợp này GVCN và tập thể lớp trực tiếp đến nhà phụ huynh các em, tâm sự chia xẻ nỗi niềm buồn vui với phụ huynh, đồng thời giải thích cho phụ huynh và học sinh hiểu rõ, việc học của con em mình là rất quan trọng, rất cần thiết đến bản thân em, gia đình và đất nước sau này, vì các em có trình độ học vấn tốt thì các em mới có cơ hội đổi đời bản thân, gia đình và giúp ích xã hội, đất nước ngày. GVCN cần đưa ra hình ảnh thực tế về người thật việc thật hiện nay ở địa phương mình, hoặc trên ti vi, đài báo chí, … Đồng thời GVCN hướng dẫn cho phụ huynh biết cách quan tâm con em mình một cách hợp lý hơn từng buổi các em đến lớp, đến trường, từng các khoản tiền con em xin có phải vì mục đích phục vụ vào việc học hay không? GVCN yêu cầu phụ huynh phải liên lạc thường xuyên với GVCN, nhằm để theo dõi quan tâm quản lý tốt hơn về việc học tập và hạnh kiểm của con em mình ở lớp, ở trường. Luật Giáo dục, năm 2005, điều 94, có ghi về “Trách nhiệm của gia đình  NGÖÔØI VIẾT Nguyeãn Thò Yeán TRÖÔØNG THCS CAÙT NHÔN Trang 9 Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li 1. Cha m hoc ngi giỏm h cú trỏch nhim nuụi dng, giỏo dc v chm súc, to iu kin cho con em hoc ngi c giỏm h c hc tp, rốn luyn, tham gia cỏc hot ng ca nh trng. 2. Mi ngi trong gia ỡnh cú trỏch nhim xõy dng gia ỡnh vn húa, to mụi trng thun li cho vic phỏt trin ton din v o c, trớ tu, th cht, thm m ca con em; ngi ln tui cú trỏch nhim giỏo dc, lm gng cho con em, cựng nh trng nõng cao cht lng, hiu qu giỏo dc. Vớ d 4, cỏc em li b hc na chng, vỡ mt s ph huynh quan nim cũn sai lm n gin v vn hc tp ca con em. Trong trng hp ny GVCN v tp th lp trc tip n nh ph huynh cỏc em, tõm s chia x ni nim bun vui vi ph huynh v hc sinh. ng thi GVCN gii thớch cho ph huynh hiu rừ vic hc ca con em mỡnh l rt quan trng, rt cn thit n bn thõn em, gia ỡnh v t nc sau ny, vỡ cỏc em cú trỡnh hc vn tt thỡ cỏc em mi cú c hi i i cho bn thõn, giỳp ớch cho gia ỡnh v xó hi t nc ngy. GVCN cn a ra hỡnh nh thc t v ngi tht vic tht hin nay a phng mỡnh, hoc trờn ti vi, i bỏo chớ, Tri thc l sc mnh (F.Bacon). Mi khi ph huynh hiu rừ tm quan trng v vic hc tp ca con em mỡnh thỡ yờu cu h phi liờn lc vi GVCN qua s in thoi cỏ nhõn. iu L Trng THCS, Trng THPT v Trng TH cú nhiu cp hc, iu 47, cú quy nh v Quan h gia nh trng, gia ỡnh v xó hi. Nh trng phi hp vi chớnh quyn, on th a phng, Ban i din cha m hc sinh, cỏc t chc chớnh tr - xó hi v cỏ nhõn cú liờn quan nhm: 1. Thng nht quan im, ni dung, phng phỏp giỏo dc gia nh trng, gia ỡnh v xó hi thc hin mc tiờu giỏo dc. 2. Huy ng mi lc lng v ngun lc ca cng ng chm lo cho s nghip giỏo dc, gúp phn xõy dng c s vt cht, thit b giỏo dc ca nh trng; xõy dng phong tro hc tp v mụi trng giỏo dc lnh mnh, an ton, ngn chn nhng hot ng cú nh hng xu n hc sinh; to iu kin hc sinh c vui chi, hot ng vn húa, th dc, th thao lnh mnh phự hp vi la tui. Vớ d 5, cỏc em li b hc na chng, vỡ tỏc ng v mt trỏi ca xó hi hin nay n tõm sinh lý ca cỏc em nh chi game, tp n nhu, tp hỳt thuc lỏ, tp ung ru bia, tp chy xe mỏy,Trong trng hp ny GVCN v tp th lp trc tip n nh ph huynh cỏc em, tõm s chia x ni nim bun vui vi ph huynh v hc sinh. ng thi GVCN gii thớch cho ph huynh v hc sinh hiu rừ vic tỏc hi v mt trỏi ca xó hi tõm lý ca cỏc em, nu chỳng ta khụng kp thi NGệễỉI VIT Nguyeón Thũ Yeỏn TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 10 [...]... nc ngy GVCN minh chng nhng cõu chuyn v ngi tht vic tht hin nay a phng, trờn ti vi, bỏo chớ, ng thi GVCN hng dn cho em cỏch hc tp lp, nh Ngoi ra GVCN phõn cụng nhng em hc sinh khỏ gii n nh giỳp , hng dn v cỏch hc cho cỏc em hc sinh yu kộm Vỡ Hc thy, hc bn, vụ vn phong lu. (Tc ng dõn tc Thỏi Vit Nam) Mt khỏc GVCN bỏo cỏo lờn lónh o nh trng, ch o giỏo viờn b mụn dy b sung kin thc cỏc em cha nm vng... nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li, ca tụi cú nhng im mi, im sỏng to ca gii phỏp, ú l tỡm hiu nguyờn nhõn dn n hc sinh b NGệễỉI VIT Nguyeón Thũ Yeỏn TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 11 Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li hc na chng v tỡm tng gii phỏp c th kh thi khc phc nhng nguyờn nhõn dn trờn 2 KH NNG P DNG a Thi gian ỏp dng hoc th nghim cú hiu qu Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc... li, ca tụi cú kh nng thay th gii phỏp hin cú Thng GVCN cú hc sinh ngh hc ca lp mỡnh thỡ GVCN hi lp, n nh ph huynh hc sinh hoc liờn lc qua in thoi vi ph huynh, hi lý do ti sao con em h ngh hc, bỏo cỏo lờn lónh o nh trng Theo tụi cỏch lm nh vy, em li hiu qu cha cao Vỡ cỏch vn ng nh vy thiu tớnh thuyt phc ph huynh cú con em ngh hc v bn thõn hc sinh ngh hc Giỏo dc l lm cho con ngi tỡm thy chớnh mỡnh. (Socrates)... ng hc sinh b hc i hc li thnh cụng trong cỏc nm hc nh sau: Nm hc: 2011-2012, tụi ch nhim lp 9a5, tụi v tp th lp ch nhim, ó vn ng c ba em hc sinh, b hc na chng i hc li, ú l em Nguyn Vn Hi, em Trn Duy Khoa v em Nguyn Hng Quang Nm hc: 2013-2014, tụi ch nhim lp 8a1, tụi v tp th lp ch nhim, ó vn ng c em Nguyn Th Phờ, b hc na chng i hc li b Cú kh nng thay th gii phỏp hin cú Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh. .. kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li trong nh trng v lan ta ra ngoi xó hi B lụng lm p con cụng, hc vn lm p con ngi. (Ngn ng Nga) b Tớnh nng k thut, cht lng, hiu qu s dng Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li, ca tụi v tớnh nng k thut rt n gin, GVCN ch cú tõm huyt vi ngh nghip ca mỡnh v quyt chớ vt qua mi khú khn vt v i thng, luụn luụn suy ngh v hnh ng, vỡ ớch tng lai hc sinh thõn ca chỳng... ng xó hi tớch cc, ci thin mụi trng, iu kin lao ng Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li, ca tụi gúp phn tỏc ng xó hi tớch cc, ci thin mụi trng, iu kin lao ng rt hiu qu trong cuc sng nh sau Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li, ca tụi gúp phn tỏc ng xó hi tớch cc Giỏo viờn lm cụng tỏc ch nhim Vn ng hc sinh b hc i hc li, cú hiu qu, tc l GVCN ó gúp mt phn nh bộ v xõy dng xó hi hc tp... TRệễỉNG THCS CAT NHễN Trang 13 Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li C KT LUN 1 Nhng iu kin, kinh nghim ỏp dng, s dng gii phỏp Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li, ca tụi mun thc hin tt thỡ cn cú nhng iu kin, kinh nghim ỏp dng, s dng gii phỏp nh sau: Yờu cu GVCN tht s cú tõm huyt vi ngh nghip luụn luụn ngh v tng lai hc sinh thõn yờu ca chỳng Thy giỏo bỡnh thng gii thớch nhng rc... 2 Nhng trin vng trong vic vn dng v phỏt trin gii phỏp Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li, ca tụi li nhng trin vng trong vic vn dng v phỏt trin gii phỏp, l giỳp cho GVCN hn ch v hc sinh b hc ca lp ch nhim Mt giỏo viờn tt hu dng hn c trm thy tu. (Thomas Paine) 3 xut, kin ngh Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li, ca tụi a vo ỏp dng kh thi, tụi xin xut kin ngh vi lónh o nh trng... Vn ng hc sinh b hc i hc li cú bin phỏp ngn chn thỡ s lm cỏc em b h hng Mt khỏc GVCN cn nhn mnh vic hc tp ca cỏc em l rt quan trng, rt cn thit n bn thõn em, gia ỡnh v t nc sau ny Nu cỏc em cú trỡnh hc vn tt thỡ cỏc em cú c hi i i, hon thin nhõn cỏch cho bn thõn v ngy sau s giỳp ớch cho gia ỡnh v xó hi t nc GVCN cn a ra hỡnh nh thc t v ngi tht vic tht hin nay a phng mỡnh, hoc trờn ti vi, i bỏo chớ,... tp sut i giai on 2011-2020. (Chin lc xõy dng xó hi húa hc tp theo quan im mi ca Nh nc ta hin nay) Ai lm ch giỏo dc cú th thay i th gii. (Leibniz) Sỏng kin kinh nghim Vn ng hc sinh b hc i hc li, ca tụi gúp phn ci thin mụi trng Hc sinh cú i hc thỡ cỏc em mi cú kin thc c bn v ý thc v vic ci thin mụi trng Vớ d cỏc em cú hc kin thc bo v mụi trng thỡ cỏc em mi thy tỏc hi v vic x rỏc ba bói, v nn cht phỏ rng, . Vận động học sinh bỏ học đi học lại Thời gian tạo ra giải pháp sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại, của tôi thực hiện trong 3 năm, bắt đầu từ năm học 2011-2012; năm học. nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại Phạm vi nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm Vận động học sinh bỏ học đi học lại, tôi đã áp dụng thực hiện lớp tôi chủ nhiệm, bắt đầu từ năm học 2011-2012. Vận động học sinh bỏ học đi học lại a) Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo đi u kiện cho nhà giáo và người học tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học;
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN về công tác chủ nhiệm: Vận động học sinh bỏ học đi học lại, SKKN về công tác chủ nhiệm: Vận động học sinh bỏ học đi học lại,

Từ khóa liên quan