0

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp, rèn luyện ý thức tự quản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh skkn về công tác chủ nhiệm

14 12,253 80
  • Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp, rèn luyện ý thức tự quản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh  skkn về công tác chủ nhiệm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 13:06

qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm tôi tự thấy rằng để tập thể lớp có nhiều phong trào hoạt động học tập và rèn luyện, yêu cầu người GVCN phải biết tổ chức lớp và chọn ra được những cá nhân có năng lực, nhiệt tình lôi cuốn các bạn trong lớp tham gia vào các hoạt động thi đua, động viên các bạn thực hiện tốt nề nếp, bởi không phải lúc nào người GVCN cũng có mặt ở lớp để theo dõi các em. Do đó vai trò của đội ngũ cán bộ lớp vô cùng quan trọng, nếu được bồi dưỡng tốt thì các em chính là cánh tay phải hỗ trợ cho GVCN. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài: “ Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp, rèn luyện ý thức tự quản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh” I. Lý do chọn đề tài : Hiện nay tình hình xã hội vô cùng phức tạp trong đó tệ nạn xã hội đang là những thách thức đối với học sinh nói chung và học sinh THCS nói riêng như cờ bạc, số đề, các trò chơi không lành mạnh…từ đó có ảnh hưởng không tốt tới phẩm chất, nhân cách của học sinh. Mỗi em học sinh có một môi trường sống khác nhau, có em được sống trong gia đình điều kiện sống tốt, mọi người luôn quan tâm tới các em về các vấn đề ăn, ngủ …,rồi quan trọng hơn là việc học tập ở nhà và ở trường thì các em thường là ngoan có ý thức, nhưng bên cạnh đó có nhiều em lại được sinh hoạt trong môi trường mà gia đình và mọi người không quan tâm đến nhau, bản thân người lớn chưa mẫu mực họ chưa phải là tấm gương tốt để các em noi theo, do đó ngay từ nhỏ các em đã hình thành ở mình một thói quen xấu, không có ý thức trong học tập, rèn luyện đạo đức của bản thân mình. Với tình hình như vậy công tác giáo dục đạo đức cho học sinh là vô cùng quan trọng, phải tiến hành cấp thiết và thường xuyên. Để nâng cao được chất lượng giáo dục đạo đức cho từng đối tượng học sinh, đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải có những biện pháp cụ thể, mang tính chiến lược phù hợp với tình hình lớp, tình hình xã hội và quan trọng nhất là phải áp dụng được tốt với chính học sinh lớp mình chủ nhiệm. Chính vì vậy qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm tôi tự thấy rằng để tập thể lớp có nhiều phong trào hoạt động học tập và rèn luyện, yêu cầu người GVCN phải biết tổ chức lớp và chọn ra được những cá nhân có năng lực, nhiệt tình lôi cuốn các bạn trong lớp tham gia vào các hoạt động thi đua, động viên các bạn thực hiện tốt nề nếp, bởi không phải lúc nào người GVCN cũng có mặt ở lớp để theo dõi các em. Do đó vai trò của đội ngũ cán bộ lớp vô cùng quan trọng, nếu được bồi dưỡng tốt thì các em chính là cánh tay phải hỗ trợ cho GVCN. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài: “ Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp, rèn luyện ý thức tự quản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh” 1 II. Cơ sở lí luận: Các em học sinh khi đến trường không phải chỉ là học văn hóa mà trước tiên các em phải học về đạo dức, về cách làm người. Trong tập thể lớp không phải tất cả đều có tính cách giống nhau mà mỗi em có một tính cách riêng. Những em học khá giỏi thường là những em ngoan, có ý thức, còn những em chưa ngoan thường học yếu, ý thức kỷ luật chưa cao. Vì vậy các em thường khó gần nhau vì mặc cảm hoặc có nhiều em còn tỏ thái độ bất cần, điều đó có thể thấy rõ trong giờ học hoặc trong các giờ tự quản, giờ sinh hoạt …sự tách biệt giữa các em là rất rõ. Để thu hẹp được khoảng cách này đòi hỏi giữa cán bộ lớp và các bạn phải có sự hòa nhập, các bạn học khá, giỏi thì hướng dẫn các bạn học trung bình , yếu, kém cùng học tập, làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp thêm gắn bó. Biết được điều đó, nhưng không phải em nào khi sinh ra cũng có năng lực làm cán bộ lớp, các em chưa có khả năng tự tổ chức các hoạt động của lớp trong phong trào thi đua của nhà trường đặc biệt là các lớp ở đầu cấp THCS, do đó đòi hỏi người GVCN phải luôn quan tâm tới lớp, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, tập huấn cho các em những vấn đề về quản lí như thế nào? Tự tổ chức các hoạt động sao cho có hiệu quả. Bởi vậy việc nghiên cứu đề tài “Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp rèn ý thức tự quản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh”, là hết sức quan trọng, không phải của riêng tôi mà là vấn đề cấp thiết cho tất cả GVCN lớp. B. Những biện pháp tiến hành: I.Cơ sở khoa học: 1. Căn cứ tình hình nhà trường : Ngay từ đầu năm học nhà trường Đoàn Đội đã lên trương trình kế hoạch cho cả năm học, ban thi đua đã đề ra những tiêu chuẩn để đạt lớp tiên tiến, tiêu chuẩn về đạo đức : Tốt, khá, trung bình… của mỗi học sinh. Từ việc nghiên cứu trương trình kế hoạch của nhà trường 2 và đoàn đội tôi nhận thấy đây cũng là những nội dung hoạt động của mỗi lớp nhằm góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường. Vì vậy với tư cách là GVCN tôi nhanh chóng nắm bắt được nội dung đó để tập trung hướng đẫn cụ thể tới học sinh của lớp mình. 2. Căn cứ vào tình hình lớp : Những biện pháp cụ thể: 1. Xây dựng tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp; a.Cách chọn Để xây dựng được đội ngũ cán bộ lớp có khả năng quản lý và điều hành công việc của lớp, tôi đã đề ra những tiêu chuẩn để lựa chọn như sau.  Lớp trưởng : Yêu cầu phải là một học sinh có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, học lực từ khá trở lên, có kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn, luôn gương mẫu trong mọi mặt, có uy tín với các bạn trong lớp, được các bạn tin yêu.  Lớp phó phụ trách học tập : Phải có sức khỏe tốt, học lực khá giỏi ở tất cả các môn, có phẩm chất đạo đức tốt, hòa nhã, có tinh thần giúp đỡ bạn trong học tập, cởi mở nhưng vẫn cuốn hút, dễ gần, gây được ấn tượng với các bạn trong lớp.  Lớp phó lao động : Yêu cầu có sức khỏe tốt, học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt, có đức tính cần cù lao động nhưng luôn phải có năng lực sáng tạo trong công việc, có khả năng bao quát tốt.  Sao đỏ: Có sức khỏe tốt học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm tốt, nhanh nhẹn hoạt bát, thẳng thắng trung thực, biết dùng lời nói nhẹ nhàng để nhắc nhở các bạn tạo sự tin cậy trong các bạn. 3  Thư ký lớp : Học lực từ khá trở lên, đạo đức tốt, chữ viết đẹp, sạch sẽ, có kỹ năng trình bày rõ ràng, khoa học, biết cân nhắc chọn lọc những vấn đề cần phải viết.  Cán bộ văn nghệ: Có giọng hát hay được các bạn bình chọn, học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm khá hoặc tốt, nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, có khả năng hát, múa, biểu diễn tiểu phẩm và biết đạo diễn một chương trình văn nghệ ngắn tại lớp, biết tổ chức đội văn nghệ khi tham gia biểu diễn.  Tổ trưởng : Có sức khỏe tốt, học lực từ khá trở lên, nghiêm túc trong công việc và trong học tập, có khả năng kiểm tra đôn đốc, có tinh thần giúp đỡ bạn trong học tập. b s ắp xếp đội ngũ cán bộ lớp: Do đội ngũ cán bộ lớp gồm những em học lực khá giỏi nhưng khả năng quản lí và điều hành công việc của lớp còn non trẻ nên dựa vào tiêu chuẩn trên tôi đã sắp xếp đội ngũ cán bộ lớp như sau: • Lớp trưởng : Em , Phụ trách chung, tổng hợp thi đua của cả lớp do các tổ trưởng báo cáo, biết theo dõi bao quát lớp hàng ngày, nhắc nhở việc học tập và thực hiện nội quy của các bạn trong lớp, tổ chức giờ sinh hoạt lớp hàng tuần và hoạt động ngoài giờ vào tuần thứ 3 hàng tháng, bố trí mỗi tuần một lần họp cán bộ lớp…sao cho có trình tự, khoa học cho các bạn trong lớp cảm thấy thoải mái và ý thức được việc mình cần làm. • Lớp phó học tập : 4 Em , Phụ trách theo dõi việc học tập của các bạn và báo cáo với lớp trưởng trước giờ sinh hoạt lớp 1 ngày. Theo dõi điểm học tập của cả lớp: Ghi vào sổ theo dõi những điểm 9, 10 và điểm yếu, kém báo cáo với giáo viên chủ nhiệm vào thứ sáu hàng tuần. • Lớp phó lao động : Em , Phụ trách theo dõi văn, thể, mĩ, lao động, báo cáo tình hình lao động và tình hình sinh hoạt văn thể, mĩ cho lớp trưởng trước giờ sinh hoạt 1 ngày. • Hai sao đỏ: + Một sao đỏ đi chấm thi đua lớp khác: Em có trách nhiệm phổ biến những nội dung theo dõi mà ban thi đua nhà trường đã đề ra cho các thành viên trong lớp được biết để cùng nhau thực hiện, tránh mất điểm thi đua của lớp. + Một sao đỏ theo dõi lớp : Em , phối hợp với lớp trưởng đôn đốc nhắc nhở các bạn thực hiện đúng những nội dung của ban thi đua nhà trường. • Thư kí lớp: Em , Ghi chép đầy đủ, đúng các cột mục của sổ ghi đầu bài đã quy định, nội dung sinh hoạt lớp, các cuộc họp của cán bộ lớp • Cán bộ văn nghệ: Em , phụ trách mảng văn nghệ hàng ngày, điều khiển lớp sinh hoạt văn nghệ đầu giờ và giữa giờ đều đặn, phụ trách đội văn nghệ tham gia đầy đủ các buổi hội diễn do nhà trường tổ chức, những tiểu phẩm trong tiết hoạt động ngoài giờ, một số tiết mục văn nghệ trong giờ sinh hoạt lớp chiều thứ 6 hàng tuần. • Các tổ trưởng: Tổ 1: Em 5 Tổ 2: Em Tổ 3: Em Tổ 4: Em Các tổ trưởng kiểm tra sách vở, việc làm bài tập ở nhà của các tổ viên theo dõi nhắc nhở các bạn trong tổ hàng ngày sau đó báo cáo kết quả thi đua cho lớp trưởng tổng hợp trước giờ sinh hoạt lớp 1 ngày 2. Chỉ đạo và bồi dưỡng cán bộ lớp: Sau khi đã lựa chọn và sắp xếp được đội ngũ cán bộ lớp tôi đã đi sâu tìm hiểu những mặt mạnh và mặt yếu của các em để có hướng bồi dưỡng. Đa phần các em là những học sinh ngoan năng động, nhiệt tình đối với lớp nhưng bên cạnh đó các em lại chưa dám thẳng thắn phê bình, đôi khi còn có sự thiên vị giữa bạn này với bạn khác….Hiểu được điều đó tôi xác định đây chính là bộ khung của lớp mang tính quyết định kết quả của các phong trào thi đua và hiệu quả công việc do đó tôi đã chủ động đưa ra kế hoạch bồi dưỡng các em ở những mặt sau: a. Bồi dưỡng về ý thức: Khi đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng em tôi yêu cầu mỗi tuần 1 lần cán bộ lớp phải họp vào chiều thứ 6 hàng tuần sau giờ sinh hoạt và có GVCN tham dự để biết tình hình cụ thể của từng học sinh trong lớp thông qua việc theo dõi của từng em. Đồng thời mỗi tháng một lần vào sáng thứ bảy( tuần 4 của tháng) tôi chủ động lên kế hoạch họp đội ngũ cán bộ lớp để động viên nhắc nhở một số vấn đề mà các em còn tồn tại và thống nhất kế hoạch tháng sau. Tôi luôn nhắc nhở các em : + Phải gương mẫu trước các bạn, trong các hoạt động của nhà trường, của liên Đội, các em phải là người luôn luôn đi đầu trong các phong trào đó . + Bản thân phải có ý thức động viên giúp đỡ các bạn trong lớp học yếu, còn vi phạm nội quy, cùng tiến bộ để đẩy mạnh phong trào thi đua của lớp, biết khuyến khích các bạn trong lớp tham gia các phong trào do liên đội phát động: Phong trào kế hoạch nhỏ, ủng hộ tiền mừng tuổi… 6 + Cán bộ lớp phải biết thống nhất với nhau về cách thức hoạt động từ khâu lên kế hoạch bồi dưỡng các bạn trong lớp đến việc tự đánh giá rút kinh nghiệm những việc mình làm được và những việc mình chưa làm được để sau đó báo cáo với GVCN tìm biện pháp giải quyết cụ thể. VD: Trong buổi họp vào sáng thứ 7 tuần 4 tháng 9/200 - Tôi yêu cầu lớp trưởng sơ kết những hoạt động đã làm được và chưa làm được trong tháng 9. - Báo cáo kế hoạch tháng 10 trong 4 tuần theo chủ điểm: + Tiếp tục nhắc nhở các bạn thực hiện tốt nội quy của trường đặc biệt không mất trật tự trong giờ học và giờ tự quản không ra khỏi chỗ… + Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do liên đội phát động . + Phân công 4 tổ sẽ thực hiện phần văn nghệ trong các tiết sinh hoạt, đặc biệt tổ 3 sẽ thực hiện tiết hoạt động ngoài giờ vào tuần 3 tháng 10 với chủ điểm " Lễ giao ước thi đua chăm ngoan học giỏi giữa các tổ". - GVCN nhắc nhở và rút kinh nghiệm những vấn đề đã làm được và những vấn đề còn tồn tại của đội ngũ cán bộ lớp để đưa ra một số biện pháp giải quyết cụ thể đối với từng em. - GVCN bổ sung thêm kế hoạch của tháng. Cứ như vậy sau vài tuần đội ngũ cán bộ lớp đã bước đầu khẳng định được vai trò của mình trước các bạn đặc biệt là ý thức tự giác và tính gương mẫu của các em đã cảm phục được nhiều bạn trong lớp có ý thức hơn trong việc thực hiện nội quy của trường, lớp và số học sinh bị điểm yếu kém giảm đi nhiều trong tuần, tháng. b. Hướng dẫn cán bộ lớp ghi sổ sách của lớp: Đầu năm khi phân công công việc tới các em học sinh, tôi giao cho mỗi em một quyển sổ và yêu cầu các em phải có trách nhiệm ghi chép, giữ gìn quyển sổ đó.  Lớp trưởng : 7 Tôi hướng dẫn em ghi chép phần theo dõi hàng ngày theo đúng cột, mục và giảng giải cho em ghi chép như vậy có tác dụng gì? Kết quả theo dõi và tổng hợp hàng ngày sẽ được báo cáo trước lớp và GVCN vào tiết sinh hoạt chiều thứ 6 hàng tuần. VD: Tuần 2 Thứ Tiết Giờ giấc Tự quản Học tập Vệ sinh Trang phục Các mặt khác 2 1.CC 2.Toán 3.Anh 4.Địa Phần dưới ghi nhận xét chung của cả tuần, đánh giá được mặt nào mạnh, mặt nào yếu của lớp. Đặc biệt chú ý nhấn mạnh nhược điểm của mộ số bạn chưa ngoan trong lớp, có kế hoạch khen thưởng một số bạn đã có tiến bộ.  Lớp phó học tập : Ghi chép đầy đủ phần theo dõi học tập của lớp những điểm 9, 10 và điểm yếu kém để nhắc nhở và báo cáo với GVCN ngay khi có thể để tìm cách khắc phục.  Lớp phó lao động: Ghi cụ thể việc lao động vệ sinh trong và ngoài lớp theo dõi sự sắp xếp bàn ghế hàng ngày…  Thư ký lớp: Ghi chép các loại sổ theo đúng quy định và phần tổng kết trong các loại sổ.  Cán bộ văn nghệ : 8 Tôi hướng dẫn em lên kế hoạch bám sát vào chủ đề năm học và các đợt thi đua của nhà trường, từng bài hát sẽ hát vào giờ sinh hoạt lớp theo từng tuần, tiết hoạt động ngoài giờ, các hoạt động của nhà trường theo kế hoạch chung.  Các tổ trưởng : Tôi hướng dẫn các em kẻ và ghi các cột, mục theo dõi sao cho hợp lý nhất. VD: Tuần 2 TT Họ tên Tự Quản Học tập Vệ sinh Trang phục Các mặt khác Xếp loại Hàng tuần xếp loại hạnh kiểm của từng tổ viên theo tiêu chuẩn đã đề ra. + Loại Tốt : Vi phạm từ 0 -> 2 lỗi/tuần + Loại Khá: Vi phạm từ 3 -> 4 lỗi/tuần + Loại Tb: Vi phạm từ 5 -> 6 lỗi/tuần + Loại Yếu: Vi phạm từ 7 ->8 lỗi/tuần + Loại Kém: Còn lạiếu bị ghi vào sổ ghi đầu bài hoặc sổ sao đỏ thì hạ xuống một bậc thi đua của tuần. Tiết sinh hoạt tuần cuối của tháng sau phần tổng hợp tuần sẽ xếp loại hạnh kiểm tháng theo tiêu chuẩn xếp loại : + Loại Tốt : Xếp loại tốt từ 3 ->4 tuần( không có tuần TB) + Loại Khá: Xếp loại khá , tốt từ 2 ->3 tuần ( có thể có tuần xếp loại TB nhưng phải theo chiều hướng tiến bộ ở hai tuần cuối của tháng) + Loại TB : Xếp loại tuần từ TB trở lên ( có thể có tuần yếu nhưng phải tiến bộ ở 3 tuần cuối) 9 + Loại Yếu, Kém : Trong tuần xếp loại yếu, kém và trong tháng không có sự tiến bộ . Sau mỗi tháng GVCN họp lấy ý kiến cán bộ lớp, tham khảo ý kiến giáo viên bộ môn rồi quyết định ra thông báo trước lớp. c. Bồi dưỡng giúp đỡ cán bộ lớp : Tự lên kế hoạch hoạt động của cả lớp, đề ra chỉ tiêu phấn đấu của lớp mình, tổ mình sao cho phù hợp với lớp và chủ điểm các đợt thi đua của nhà trường, liên đội đã đề ra. 3. Bồi dưỡng cán bộ lớp thông qua một số hoạt động cụ thể: Như đã nêu ở trên, không phải em nào khi sinh ra cũng mạnh dạn, năng động, nhiệt tình. Do đó người GVCN sau khi đã hướng dẫn và lên kế hoạch cụ thể để các em tự tổ chức một số hoạt động thì GVCN chỉ là người tham dự và rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động qua đó dần dần hình thành trong đội ngũ cán bộ lớp có ý thức tự quản khi không có GVCN. Sau đây là một số hoạt động cụ thể ở lớp tôi: a. Giờ sinh hoạt tuần 4 tháng 10/200 .  Em (Lớp trưởng) ổn đinh tổ chức lớp sau đó mời các tổ trưởng lần lượt báo cáo tình hình học tập các mặt của tổ mình và xếp loại thi đua tuần 4 và tháng 10 của tổ viên  Lớp phó học tập: Em thông báo kết quả học tập trong tuần vừa qua đặc biệt có 6 bạn đạt điểm 9, 10 còn 4 bạn bị điểm yếu, kém….  Em báo cáo việc thực hiện văn thể mĩ, vệ sinh của lớp.  Lớp trưởng lên sơ kết tuần và đề suất một số biện pháp khắc phục trước GVCN và các bạn với những nội dung: + Kiểm điểm tình hình trong tuần nhận xét chung những mặt đã đạt được và những mặt cần khắc phục. 10 [...]... kinh nghiệm như sau:  Muốn làm tốt được công tác chủ nhiệm trước tiên phải xây dựng được đội ngũ cán bộ lớp năng động, sáng tạo nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm cao bởi vì không phải lúc nào người GVCN cũng có mặt ở lớp để nhắc nhở các em Trong một số giờ tự quản hay một số tiết có vắng mặt giáo viên bộ môn, GVCN thì đội ngũ cán bộ lớp phải khẩn trương hội ý đưa ra một số trương trình mà các bạn... hút được các bạn tham gia để không làm ảnh hưởng tới các lớp khác  GVCN phải có kế hoạch cụ thể để thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lớp mỗi tháng một lần, giúp các em nâng cao hơn nữa ý thức và kỹ năng quản lý lớp  Có đầy đủ sổ sách và hướng dẫn cán bộ lớp ghi chép theo dõi để qua đó có cơ sở đánh giá khen chê kịp thời đối với từng đối tượng học sinh, tuy nhiên GVCN cũng... tuổi Các em cán bộ lớp không những là người đi đầu trong các phong trào mà còn là người khích lệ các bạn trong lớp thực hiện trách nhiệm của một học sinh một đội viên với tập thể lớp với chi đội để đưa phong trào của lớp, trường ngày càng lớn mạnh 4 Phối hợp với ban thi đua của nhà trường, hộ cha mẹ học sinh : Trong năm học tôi đã phối hợp với ban thi đua nhà trường, hội cha mẹ học sinh để tổ chức các... một số em học sinh trong lớp để biết được cụ thể hơn tình hình của lớp tránh sự thiên vị của cán bộ lớp đối với một số bạn GVCN phối hợp với ban thi đua của nhà trường để đưa ra những kế hoạch cụ thể theo từng đợt thi đua, kịp thời triển khai tới đội ngũ cán bộ lớp giúp các em tự lên chương trình kế hoạch cụ thể của từng tuần, tháng  Các đợt thi đua GVCN phải phối hợp với cha mẹ học sinh để có kế hoạch... tình năng động ham học hỏi của đội ngũ cán bộ lớp cộng với sự tin 12 tưởng của các bạn trong lớp, lớp 6A đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau: D Kết luận- Bài học kinh nghiệm 1-Kết luận: Tóm lại để lớp 8A, lớp 6A trở thành một tập thể đoàn kết vững mạnh luôn đi đầu trong những phong trào của nhà trường ,đoàn đội là do GVCN luôn quan tâm sát xao, hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ lớp có kế hoạch... hoạch cụ thể và phù hợp để sơ kết những công việc đã làm và rút kinh nghiệm một số vấn đề còn tồn tại Đặc biệt trong các buổi họp cuối tháng thì đội ngũ cán bộ lớp lại có kế hoạch báo cáo, triển khai công tác tháng tới và xin sự chỉ đạo từ GVCN Bằng cách đó tôi đã đưa được tập thể lớp đi theo đúng hướng và đúng kế hoạch đã đề ra 2-Bài học kinh nghiệm: Từ những kết quả sau hai năm học áp dụng cụ thể những... buổi họp chung cho cán bộ lớp trong nhà trường để trau dồi cho các em một số kiến thức về quản lý lớp và cách giải quyết một số tình huống sao cho hiệu quả trong phong trào đôi bạn cùng tiến, cùng giúp nhau học tập ở nhà Tôi đã phối hợp với cha mẹ các em để cha mẹ các em tạo điều kiện động viên giúp đỡ các em hoàn thành nhiệm vụ của mình Kết quả thực hiện: Sau một năm dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của... mời GVCN phát biểu ý kiến, nhận xét ưu khuyết điểm của hoạt động và rút kinh nghiệm cho lần hoạt động sau c Bồi dưỡng các em thông qua các phong trào do nhà trường và liên đôi phát động Bên cạnh việc bồi dưỡng các em thông qua tiết sinh hoạt lớp các tiết hoạt động theo chủ điểm tôi còn nhận thấy có nhiều hoạt động mà vai trò của các em không kém phần quan trọng như giúp đỡ các bạn học yếu trong phong... có tiến bộ và những bạn chưa chuyển biến, tổng kết thi đua, xếp loại tháng * Em giới thiệu em lên điều khiển chương trình kịch ngắn đã được các bạn cán bộ lớp và tổ 1 dàn dựng với tiểu phẩm về an toàn giao thông * Sau đó em mời GVCN lên phát biểu ý kiến và nhận xét đánh giá trước lớp chương trình mà các bạn vừa thực hiện về nội dung, cách diễn xuất… đồng thời phân công tổ hai chuẩn bị cho tiết sinh hoạt... Tiết sinh hoạt theo chủ điểm tuần 1 tháng 3/2007: Chủ điểm “ Chúng em hát mừng mẹ mừng cô” * Khởi động: Em Nguyễn Hồng Hạnh Bắt nhịp cho cả lớp hát bài “ Bông hoa tặng cô” * Nội dung: Em (HS nam) dẫn chương trình, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Chúc mừng : Em mời em lên nói lời chúc mừng và tặng hoa các đại biểu nữ - Em đại diện cho đại biểu nữ nói lời cảm ơn các bạn nam, chúc các bạn nam học . nào người GVCN cũng có mặt ở lớp để theo dõi các em. Do đó vai trò của đội ngũ cán bộ lớp vô cùng quan trọng, nếu được bồi dưỡng tốt thì các em chính là cánh tay phải hỗ trợ cho GVCN. Vì vậy. tổ". - GVCN nhắc nhở và rút kinh nghiệm những vấn đề đã làm được và những vấn đề còn tồn tại của đội ngũ cán bộ lớp để đưa ra một số biện pháp giải quyết cụ thể đối với từng em. - GVCN bổ. cũng mạnh dạn, năng động, nhiệt tình. Do đó người GVCN sau khi đã hướng dẫn và lên kế hoạch cụ thể để các em tự tổ chức một số hoạt động thì GVCN chỉ là người tham dự và rút kinh nghiệm sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp, rèn luyện ý thức tự quản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh skkn về công tác chủ nhiệm, Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp, rèn luyện ý thức tự quản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh skkn về công tác chủ nhiệm,

Từ khóa liên quan