0

SKKN NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY VÀ QUẢN LÍ HỌC SINH LỚP 4D ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH Ở LỚP 4D HỌC YẾU, KÉM MÔN TOÁN

21 1,562 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:48

. NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY VÀ QUẢN LÍ HỌC SINH LỚP 4D ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH Ở LỚP 4D HỌC YẾU, KÉM MÔN TOÁN A.TÓM TẮT Vấn đề học sinh yếu kém, chất lượng “ảo’’ đặc biệt là môn Toán không. tự học ở nhà. E. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Tóm lại, quá trình nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm và áp dụng đề tài” Giúp học sinh lớp 4 yếu, kém môn Toán tiến bộ” vào thực tế giảng dạy môn Toán ở lớp. em học sinh yếu, thông báo hàng tháng kịp thời tới phụ huynh học sinh để có thông tin phản hồi. IV. Các biện pháp cụ thể để ngăn ngừa và khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém Toán: 1. Các biện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY VÀ QUẢN LÍ HỌC SINH LỚP 4D ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH Ở LỚP 4D HỌC YẾU, KÉM MÔN TOÁN, SKKN NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY VÀ QUẢN LÍ HỌC SINH LỚP 4D ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH Ở LỚP 4D HỌC YẾU, KÉM MÔN TOÁN,

Từ khóa liên quan