0

SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn ngữ văn 9

28 2,762 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 08:07

Là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, môn Ngữ văn có tầm quan trọng trong việc giáo dục quan điểm tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Đồng thời là môn học thuộc nhóm công cụ, môn Ngữ văn còn thể hiện rõ mối quan hệ với các môn học khác. Học tốt môn Ngữ văn sẽ tác động tích cực tới các môn học khác và ngược lại các môn học khác cũng góp phần học tốt môn Ngữ văn. Điều đó đặt ra yêu cầu tăng cường tính thực hành giảm lý thuyết, gắn học với hành, gắn kiến thức với thực tiễn hết sức phong phú, sinh động của cuộc sống. SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 A. ĐẶT VẤN ĐỀ. Giáo dục luôn là một lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi xã hội, bởi vì đối tượng chiụ sự tác động trực tiếp của giáo dục là những con người. Sự tác động ấy bao gồm cả trí tuệ lẫn tâm hồn, cả năng lực lẫn quan niệm sống. Như vậy rõ ràng là chất lượng cuộc sống cũng như quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách của con người phụ thuộc rất nhiều vào giáo dục. Trọng trách này đòi hỏi người giáo viên nói chung và giáo viên Ngữ văn nói riêng phải có những điều chỉnh kịp thời để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, môn Ngữ văn có tầm quan trọng trong việc giáo dục quan điểm tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Đồng thời là môn học thuộc nhóm công cụ, môn Ngữ văn còn thể hiện rõ mối quan hệ với các môn học khác. Học tốt môn Ngữ văn sẽ tác động tích cực tới các môn học khác và ngược lại các môn học khác cũng góp phần học tốt môn Ngữ văn. Điều đó đặt ra yêu cầu tăng cường tính thực hành giảm lý thuyết, gắn học với hành, gắn kiến thức với thực tiễn hết sức phong phú, sinh động của cuộc sống. Mục tiêu của dạy học môn Ngữ văn là hình thành những con người có ý thức, có tư tưởng tình cảm cao đẹp, có năng lực cảm thụ các giá trị chân, thiện, mỹ và đặc biệt là có khả năng thích ứng với cuộc sống năng động trong xã hội hiện đại. Dạy-học Ngữ văn không chỉ chú trọng dạy cái gì mà dạy như thế nào. Quan điểm tích hợp và tích cực luôn chi phối các hoạt động dạy học Ngữ văn, nhất là ở phần dạy các kĩ năng làm Tập làm văn. Một tiết dạy-học Ngữ văn đạt hiệu quả trước hết phải tạo nên không khí hứng thú cho mỗi giờ học. Không khí đó chỉ có được khi người dạy biết đa dạng hóa các hình thức, biện pháp dạy học. Để đạt được những mục tiêu trên và thực hiện theo yêu cầu của phương pháp dạy học mới, người dạy cần tổ chức cho học sinh học tập bằng các biện pháp nhằm rèn cho học sinh các kỹ năng nghe, nói ,đọc ,viết. Trong đó, kĩ năng nói là vô cùng quan trọng. Nói sao cho người nghe hiểu là điều không phải ai cũng thực hiện tốt. 1 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 Người nói khi đã chuẩn bị đầy đủ nội dung trong đầu sẽ tìm cách bộc lộ, truyền đạt thông tin đó chính là “nói”. Trong thực tế, nhiều khi các em có dự kiến trong đầu nhưng lại không nói ra được. Và như vậy người thầy sẽ không nhận xét đánh giá đúng về sự tiếp thu, cảm thụ của các em trong giờ học Ngữ văn. Muốn hoạt động nói có hiệu quả trong giờ học Ngữ văn nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng, người dạy phải hướng dẫn rèn luyện cho các em, tập cho các em mạnh dạn trước tập thể, để các em có kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống. Vì vậy, việc rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 là biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy-học Ngữ văn. Trong quá trình giảng dạy tôi đã có sự tìm tòi, học hỏi, vận dụng và đã thấy được hiệu quả. Từ đó, tôi rút ra được những vấn đề mang tính kinh nghiệm và cũng là gợi ý để các bạn tham khảo. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ. Hiện nay, các nước trên thế giới rất coi trọng dạy học theo quan điểm giao tiếp. Đây là một trong những tư tưởng quan trọng của chiến lược dạy học các môn ngôn ngữ ở trường phổ thông, nội dung của quan điểm này là lấy hoạt động giao tiếp là một trong những căn cứ để hình thành và phát triển các hoạt động ngôn ngữ mà cụ thể là năng lực nghe, nói, đọc, viết cho người học. Nếu như nghe và đọc là hai kỹ năng quan trọng của hoạt động tiếp nhận thông tin, thì nói và viết là hai kỹ năng quan trọng của hoạt động bộc lộ, truyền đạt thông tin cần được rèn luyện và phát triển trong nhà trường. Luyện nói trong nhà trường là giúp học sinh có thói quen nói trong những môi trường giao tiếp khác nhau. Nó được thực hiện một cách hệ thống, theo những chủ đề nhất định, gắn với những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. 2 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 Nếu người thầy đóng vai trò chủ đạo hướng dẫn học sinh chủ động khám phá chiếm lĩnh tác phẩm văn chương, thì người học (học sinh) phải tự mình bộc lộ sự hiểu biết, phải biết phát triển tư duy thành lời - ngôn bản. Muốn cho người nghe hiểu cho được thì người nói phải nói cho tốt, có nghĩa là nói phải mạch lạc, logic, phải bảo đảm các quy tắc hội thoại, phải chú ý đến các cử chỉ, nét mặt, âm lượng Vì thế, luyện nói là việc rất quan trọng trong quá trình dạy- học Ngữ văn, là biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của giờ dạy học. Luyện nói tốt sẽ giúp người học có được một công cụ giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống xã hội. Xuất phát từ những cơ sở trên, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9” để góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy và để lôi cuốn học sinh yêu thích giờ học văn. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ. 1. Thực trạng chung: Qua nhiều năm thực hiện chương trình thay sách giáo khoa, ở bộ môn Ngữ văn, hoạt động nói qua thảo luận nhóm đặc biệt là tiết dạy “luyện nói” mặc dù nhiều giáo viên cũng đã cố gắng hết sức nhưng cũng ít người thành công qua tiết dạy. Bởi vì kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh chưa nhiều so với rèn luyện kỹ năng viết. Học sinh không tự tin khi nói trước đám đông. Thời gian luyện nói lại có hạn (45 phút) không tạo được điều kiện cho tất cả học sinh được nói. Và sách giáo viên cũng chưa có hướng dẫn cụ thể cho việc dạy rèn luyện kỹ năng nói. Do vậy mà trong một tiết luyện nói chỉ tập trung vào những em khá, giỏi, chăm còn những học sinh lười sẽ thụ động, không phát huy được. Dù có hoạt động thảo luận nhóm thì những em yếu cũng ngồi im. Kết quả yếu vẫn yếu, lười vẫn lười. Hơn nữa, tâm lý chung của giáo viên rất ngại dạy tiết Luyện nói, nhất là trình độ học sinh ở vùng nông thôn. So với yêu cầu của phương pháp dạy mới và những định 3 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 hướng của sách giáo viên thì tiết dạy “luyện nói” và hoạt động nói qua phần thảo luận nhóm còn nhiều lúng túng chưa đạt yêu cầu. 2. Thực trạng đối với giáo viên và học sinh: Trong quá trình giảng dạy và dự giờ các đồng nghiệp, tôi nhận thấy: 2.1. Đối với giáo viên: Đa số giáo viên đều có tình yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với công tác giảng dạy, chăm lo quan tâm đến học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế sau: Có nhiều giáo viên có sự chú ý rèn kĩ năng nói cho học sinh, song còn lúng túng trong khâu soạn giảng cũng như quy trình các hoạt động lên lớp. Một phần cũng do sách giáo viên không có hướng dẫn cụ thể (nhất là đối với tiết luyện nói). Ở một vài giáo viên việc dạy tiết Luyện nói rơi vào đơn điệu, nhàm chán bởi người hoạt động chủ yếu là giáo viên. Những học sinh phát biểu đa số là học sinh khá giỏi. Còn những em học sinh trung bình, yếu kém thì vẫn cứ trầm lặng, nhút nhát.Việc tăng cường tính hợp tác để tạo hứng thú cho những đối tượng đó hầu như không có. Và như thế nhiều học sinh không có cơ hội để rèn kĩ năng nói. Do thời gian thảo luận cũng như luyện nói quá ít so với nội dung yêu cầu, một vài giáo viên chưa chú trọng khâu luyện nói cho học sinh. Chính vì thế mà hoạt động nói của học sinh chưa đáp ứng yêu cầu mong muốn. 2.1. Đối với học sinh: Trong thực tế giảng dạy tôi nhận thấy đa số học sinh chưa có kỹ năng nói trước tập thể, các em thường không chủ động, có tâm lý e dè, rất ngại nói, không tự tin khi nói trước đông người. Khi tham gia luyện nói, lời nói của các em không tự nhiên, nói lủng củng ngập ngừng không rõ ràng, không nói được điều muốn nói, không kết hợp được các yếu tố phi ngôn ngữ như: cử chỉ, nét mặt, âm lượng… 4 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 Trong bài nói thường sử dụng nhiều từ địa phương ở vùng quê xã Cầu Lộc, nhất là các em ở làng Thiều Xá, điều ấy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp của các em trong cộng đồng xã hội sau này. Một thực trạng nữa của giờ luyện nói trên lớp là học sinh thường nói như đọc (học thuộc lòng bài nói rồi lên lớp đọc lại) làm cho việc nói, trình bày thiếu tự nhiên, thiếu tư thế và tác phong phù hợp. Hơn nữa, thời gian học tập của các em rất hạn chế, bởi vì các em đa số con nhà nông. Sau buổi học về các em còn rất nhiều công việc của gia đình nên có phần ảnh hưởng đến việc học, nhất là đến vụ mùa. Với học sinh, các em có vẻ xem nhẹ hoạt động nói trong giờ học. Để khắc phục tình trạng trên, cũng như để phát huy được tính độc lập, tự lực trong việc chiếm lĩnh tri thức của học sinh, khuyến khích được các em nêu ra những thắc mắc, cách giải quyết những câu hỏi, bài tập, tình huống, bày tỏ những ý kiến, những ý tưởng của mình và ngày càng yêu thích học văn hơn. Tôi đã suy nghĩ và mạnh dạn trình bày những kinh nghiệm rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9. Đây cũng là kĩ năng vừa giúp các em thể hiện mình, tự bày tỏ những suy nghĩ cảm xúc những điều cảm thụ, phân tích, đánh giá một cách tự tin trước tập thể. Vừa là biện pháp có khả năng khắc phục đựơc những khó khăn, thực trạng mà chúng ta đang quan tâm. Từ đó nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn. III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 1. Giải pháp chung: Để nghiên cứu và đưa ra những kinh nghiệm dạy học rèn kỹ năng nói cho học sinh qua hoạt động nhóm tôi đã đưa ra một số giải pháp sau: * Giải pháp 1: Để có cái nhìn khái quát về rèn luyện kỹ năng nói trong dạy học Ngữ văn tôi phải tìm hiểu những cơ sở lí luận về kỹ năng nói thông qua thảo luận nhóm cụ thể từng bài thông qua những kiến thức lý thuyết bằng cách đọc và nghiên 5 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 cứu các tài liệu tham khảo và sách giáo khoa để tìm ra những kiến thức cơ bản phục vụ cho việc viết đề tài. * Giải pháp 2: Tôi tiến hành phân loại đối tượng học sinh, khảo sát nắm bắt khả năng tiếp thu kiến thức cũng như trình độ kiến thức của học sinh. Gần gũi, quan tâm động viên, khích lệ học sinh trong học tập; đồng thời trò chuyện với các em để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các em muốn được các thầy cô dạy theo cách như thế nào. Ngoài ra, tôi còn tích cực đi dự giờ thăm lớp các đồng nghiệp của mình, đặc biệt là các đồng chí dạy môn Ngữ văn ở các tiết dạy thảo luận nhóm nhằm rèn kỹ năng nói cho học sinh. Tranh thủ trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm dạy học vào những lúc trống tiết, những buổi sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tổ hoặc những buổi đi chuyên đề với các đồng nghiệp. * Giải pháp 3: Áp dụng đề tài vào quá trình giảng dạy: Lên kế hoạch dạy thử ở các lớp khác nhau,có các đồng nghiệp đi dự để đánh giá hiệu quả và rút ra kinh nghiệm. * Giải pháp 4: Dùng phương pháp nghiên cứu, quan sát thực nghiệm và phân tích nội dung; phương pháp khảo sát, trắc nghiệm khách quan; phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động; phương pháp đối chứng 2. Các biện pháp để tổ chức thực hiện. Để thực hiện đề tài này tôi đưa ra một số biện pháp thực hiện như sau: Trước tiên, tôi tìm hiểu cơ sở lí luận, sau đó thông qua tìm hiểu học sinh, các đồng nghiệp, rồi tiến hành soạn bài, thực dạy và cuối cùng tiến hành khảo sát học sinh và tranh thủ góp ý nhận xét của đồng nghiệp để tìm ra kết quả đạt được. Điều đó cụ thể như sau: 2.1. Những yêu cầu cơ bản: 2.1.1.Yêu cầu đối với học sinh: 6 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 Ngay từ đầu năm học, tôi phổ biến những quy định đối với môn Ngữ văn, đối với việc học Ngữ văn nói chung và cho kĩ năng luyện nói nói riêng để học sinh có tâm thế chuẩn bị: 2.1.1.1. Dụng cụ: - Đầy đủ sách giáo khoa. - Vở: Vở ghi, vở bài tập. - Bảng phụ (mỗi tổ có một bảng phụ). Bảng phụ các em có thể dùng tờ lịch cũ bọc giấy bóng ngoài. Một cây bút lông. Hoặc các em có thể mua bảng giấy da đen cỡ (80-60cm) nhưng bảng đen thì việc đem đi học hơi cồng kềnh nên dùng bảng phụ bằng giấy lịch bọc nhựa tiện hơn. 2.1.1.2. Chia nhóm: Đối với tiết luyện nói, chia lớp làm ba đến năm nhóm, mỗi nhóm từ 7-10 em. Trong mỗi nhóm cử ra một em viết chữ rõ ràng chịu trách nhiệm ghi vào bảng phụ sau khi đã thống nhất ý kiến trong nhóm. Các em còn lại trong nhóm đều ghi vào vở soạn của mình ý kiến thống nhất của nhóm. 2.1.1.3. Cách học: - Chuẩn bị bài mới ở nhà: Tự tay em soạn bài mới, không phải dùng vở soạn cũ của anh, chị để lại, học phân môn nào soạn theo phân môn đó. Đặc biệt tiết Luyện nói phải soạn một dàn ý chi tiết và phải dự kiến lời nói dựa vào dàn ý đó. - Hoạt động trong giờ học: thảo luận nhóm, phát biểu xây dựng bài. 2.1.1.4. Truy bài 15 phút: - Trong sinh hoạt 15 phút, ngoài việc làm bài tập, câu hỏi khó ở bài soạn, lớp trưởng phải kiểm tra tình hình soạn bài của lớp qua tổ trưởng. - Trước khi vào tiết học, lớp trưởng báo cáo tình hình chuẩn bị bài cho giáo viên. Nếu giáo viên kiểm tra phát hiện một trường hợp không chuẩn bị bài mà lớp trưởng không báo cáo thì lớp trưởng và tổ trưởng của em đó chịu trách nhiệm (trừ điểm thi đua). 7 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 2.1.1.5. Phiếu đánh giá, nhận xét ( dành cho phần luyện nói): Mỗi em phải có phiếu nhận xét trong sổ tay. Sổ này dùng cho suốt năm học. Ngày : Môn : Họ và tên : Phần nhận xét, đánh giá : - Tác phong nói : - Giọng nói : - Nội dung nói : 2.1.2. Yêu cầu đối với giáo viên: - Chuẩn bị bài thật chu đáo trước khi lên lớp nói chung và nhất là cho những tiết rèn cho học sinh kĩ năng nói. - Dặn dò học sinh cụ thể các nội dung chuẩn bị cho bài học mới. - Chú ý, theo dõi và ghi chép những vấn đề cần nhận xét đối với học sinh trong quá trình luyện nói. - Luôn tìm ra những ưu điểm trong phần trình bày của từng học sinh và khen các em kịp thời trước lớp để động viên tạo hứng thú nói cho cả lớp. - Đối với những em còn rụt rè, nhút nhát hoặc nói nhỏ, giáo viên cho nói những phần có nội dung đơn giản dễ trình bày và nên cố phát hiện ra những ưu điểm của các em trong tác phong, lời nói để khen. Nếu có những điểm chưa hài lòng thì nhắc nhở thật khéo léo, tế nhị để các em tự tin hơn ở lần nói sau. - Sau mỗi lần trình bày nói trước lớp giáo viên khuyến khích bằng những tràng vỗ tay để tạo không khí sôi nổi cho giờ học. 8 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 - Chọn những em nói tốt trình bày cả bài luyện nói để tạo ấn tượng cho cả lớp khi sắp kết thúc tiết học. Đó sẽ là điều kích thích niềm mong muốn được nói ở nhiều đối tượng học sinh, để các em chuẩn bị thật kĩ cho bài luyện nói ở những bài sau. - Cho điểm khuyến khích đối với những em nói tốt, những em có sự cố gắng trong quá trình luyện nói. 2.2. Vận dụng rèn luyện kỹ năng nói qua thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở phân môn Tập làm văn: 2.2.1. Xác định mục đích yêu cầu của việc luyện nói : Để cho học sinh có thể thực hiện tốt tiết luyện nói, chúng tôi cho trước đề tài cho các em về nhà soạn, hướng dẫn các em chuẩn bị: - Xác định đề tài (Nói cái gì ?) - Xác định đối tượng giao tiếp (Nói trong hoàn cảnh nào ?) - Xác định mục đích giao tiếp (Nói để làm gì ?) - Cách thức giao tiếp (Nói cho thuyết phục người nghe) - Nói cho có hiệu quả (Phải thu thập, lựa chọn điều cần nói) - Tạo tâm thế vững vàng khi nói : Tự tin, mạnh dạn. - Tác phong tự nhiên, giọng rõ ràng quán xuyến người nghe. - Yêu cầu tập thể lớp chú ý lắng nghe, theo dõi ghi chép, nhận xét 2.2.2. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài trước ở nhà: Mỗi em đều phải chuẩn bị bài vào vở bài tập của mình ở nhà. Tới lớp, trước khi tiến hành luyện nói, lớp trưởng kiểm tra việc chuẩn bị bài của lớp thông qua tổ trưởng, nhóm trưởng, sau đó báo cáo cho giáo viên và giáo viên kiểm tra lại. 2.2.3. Tiến hành luyện nói : Trước hết giáo viên cho học sinh nêu lại đề bài và ghi lên bảng. Tiếp theo cho các em phân tích đề và nêu nội dung yêu cầu cần đạt theo các bước tiến hành mà các em đã học. Sau đó, giáo viên treo bảng phụ ( hoặc trình chiếu) có ghi dàn ý để các em theo dõi và cho các em thảo luận và nói theo nhóm lớn (7-10 em, có thể 9 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 chia theo tổ). Phần mở bài cho một nhóm thảo luận; phần thân bài có thể cho 2-3 nhóm thảo luận, tùy theo số luận điểm của đề tài; phần kết luận, một nhóm thảo luận.Thời gian thảo luận và nói trước nhóm là 7-10 phút. Trong quá trình thảo luận, mỗi em trong nhóm phải nói lên được nội dung mà mình đã chuẩn bị ở nhà để cả nhóm bàn bạc góp ý đi đến thống nhất và hình thành một đoạn văn tương đối hoàn chỉnh. Em được phân công ghi sẽ ghi ý chính vào bảng phụ. Cả nhóm đều phải nắm vững ý kiến chung của nhóm (tổ). Hết thời gian thảo luận, tôi gọi một em đại diện trong nhóm trả lời. Khi có một em nói, cả lớp sẽ theo dõi, ghi nhận xét vào phiếu. Mỗi một em trình bày xong, tôi sẽ chỉ định một em nhận xét đánh giá (có thể 2-3 em nhận xét). Sau khi các nhóm trình bày xong, tôi cho một em khá hoặc giỏi nói lại toàn bài cho cả lớp nghe. Cuối cùng tôi góp ý bổ sung để lớp rút kinh nghiệm. Các bước thực hiện trong tiết luyện nói tôi tiến hành theo trình tự sau đây: - Bước 1: Kiểm tra việc chuẩn bị bài luyện nói của học sinh (2 phút) - Bước 2: Giáo viên cùng học sinh tìm hiểu đề và xây dựng dàn bài đại cương (3-5 phút) - Bước 3: Giáo viên nêu yêu cầu về hình thức nói và nội dung nói (2phút) - Bước 4: HS luyện nói trong nhóm ( 10 phút) - Bước 5: HS luyện nói trước lớp ( 20-25 phút) - Bước 5: Giáo viên tổng kết tiết luyện nói (3phút). Đối với lớp 9, có 2 tiết luyện nói. Đó là: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm và Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ,bài thơ. Trong giờ luyện nói, chúng tôi chú ý nhắc nhở HS mấy điểm sau: - Phải chuẩn bị bài ở nhà trước, chuẩn bị một dàn ý chi tiết và tự tập nói trước ở nhà cho suôn sẻ, mạch lạc. - Khi nói trước tổ, trước nhóm phải nói rõ ràng, mắt tập trung hướng vào người nghe. 10 [...]... chun b nh C Các hoạt động dạy học: I Khởi động - GV ổn định lớp - Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà của HS - Nêu yêu cầu ,ý nghĩa của tiết luyện nói Vic rốn k nng núi rt cn thit i vi cỏc em Núi nh th no cho rừ rng mch lc, t tin nht l trỡnh by núi cho bi ngh lun v mt on th, bi 19 SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 th nh hụm nay Cụ... - 23 SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 IV KIM NGHIM 24 SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 Trong qỳa trỡnh thc hin tụi ó tin hnh dy thc nghim theo hng i chiu hai cỏch lờn lp ri kho sỏt cht lng, kh nng núi ca hc sinh ( mc nh nhau), ỏp dng i vi 2 n v lp 9A, 9C, tụi nhn thy nh sau:... vic rốn k nng núi cho hc sinh tit luyn núi tip theo ( Tit 1 39- 140: Luyn núi: Ngh lun v mt on th, bi th) Bi Luyn núi ny c b trớ trong hai tit nờn thi gian dnh cho cỏc em c núi nhiu hn Tụi hng dn cho cỏc em luyn núi theo bi: Bp la si m mt iBn v bi th " Bp la" ca Bng Vit (Ng Vn 9, Tp 2, trang 112) 11 SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 Tit 1: Tụi tin... dt trong nhúm( dn bi ó chun b Kt bi: Bi hc rỳt ra t cõu chuyn: v c lp nh) ghi vo bng ph cỏch c x trong mi quan h v chng trỡnh by trc lp - GV nhn xột v dn ý v trỡnh chiu 3 dn ý i cng cho HS tham kho v so sỏnh Hot ng 3: Hng dn HS tin III- Luyn núi: ( HS núi theo yờu cu ca GV) hnh núi: 16 SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 * GV cho hc sinh núi trong. .. 18 SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 BI 27- NG VN 9, TP 2 TIT 1 39- 140: LUYN NểI: NGH LUN V MT ON TH, BI TH A Mục tiêu cần đạt: 1 Kiến thức: +Có kĩ năng trình bày miệng một cách mạch lạc, hấp dẫn những cảm nhận, đánh giá của mình về một đoạn thơ, bài thơ + Luyện tập cách lập ý, lập dàn bài và cách dẫn dắt vấn đề khi nghị luận về một đoạn... linh ng chn ó hc tit trc i vi hc sinh lp tụi dy, tụi chn theo ni dung bi hc 12 SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 Vic rốn k nng núi cho hc sinh ó c tụi chỳ ý th hin qua cỏc hot ng dy- hc hai giỏo ỏn sau õy: BI 13- NG VN 9, TP 1 TIT 65: LUYN NểI: T S KT HP VI NGH LUN V MIấU T NI TM A Mc tiờu cn t: 1 Kin thc: - Hc sinh bit cỏch trỡnh by mt vn trc.. .SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 - tit hc cú kt qu, tụi cho HS v nh chun b trc (Ch chun b cng) 2.2.4 nh hng cho tit luyn núi * tit luyn núi th nht (Tit 65: Luyn núi: T s kt hp vi ngh lun v miờu t ni tõm) Giỏo viờn hng dn hc sinh luyn núi theo ba bi tp trong sỏch giỏo khoa trang 1 79 ( Ng vn 9, Tp 1) Trc khi tin hnh luyn... hp K nng núi ca hc sinh cú s tin b cỏc yu t phi ngụn ng rừ rt: Bit cho khi m u v kt thỳc, bit gii thiu ti, cỏch núi trụi chy, ỳng chớnh õm, chnh t, bit dựng nột mt, c ch, õm lng tham 25 SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 gia th hin ni dung bi núi 2 Cht lng bi kho sỏt: Cht lng kho sỏt Lp 9A Lp 9C ( Theo cỏch dy ( p dng ti) c) Hc sinh khi núi trỡnh... chnh v phn 26 SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 khớch cỏc em hc tp, thc t nim vui c giỏo viờn quan tõm s cho cỏc em thờm s t tin vo kh nng ca mỡnh l phi hc tp tt hn, c gng hn c phỏt biu, núi trc lp trong ln sau to c nim tin ca cỏc em trong hc tp b mụn Ng vn trc ht ngi thy phi l ngi tỡm ra c nhng bin phỏp ti u kớch thớch kh nng núi hc sinh núi ra... xột bn núi theo yờu cu trờn - Tin hnh núi: Sau 10 phỳt núi trong 22 SKKN: Rốn k nng núi cho hc sinh qua hot ng tho lun nhúm trong tit luyn núi mụn Ng vn 9 nhúm, GV cho HS núi trc lp: + 3 em núi m bi + 3 em núi thõn bi + 3 em núi kt bi + 2 em núi c bi - Trong khi cỏc bn núi, nhng bn cũn li ngi lng nghe v ghi nhanh nhng u im, hn ch ca tng bn trong khi núi ra phiu nhn xột, rỳt kinh nghim Hot ng 4: Hng . bài học. 12 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 Việc rèn kĩ năng nói cho học sinh đã được tôi chú ý thể hiện qua các hoạt động dạy-. 3 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 hướng của sách giáo viên thì tiết dạy luyện nói và hoạt động nói qua phần thảo luận nhóm. với học sinh: 6 SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn Ngữ văn 9 Ngay từ đầu năm học, tôi phổ biến những quy định đối với môn Ngữ văn,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn ngữ văn 9, SKKN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh qua hoạt động thảo luận nhóm trong tiết luyện nói ở môn ngữ văn 9,

Từ khóa liên quan