Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 9

28 9.1K 22
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chương trình Ngữ văn THCS nói chung, chương trình tập làm văn nói riêng được thiết kế theo hai vòng, theo tinh thần lặp lại và nâng cao. Do cấu trúc đồng tâm nên giữa hai vòng này có những điểm giống và khác nhau. Giống trước hết là sự lặp lại của các vấn đề chính về kiến thức và kĩ năng. Chẳng hạn ở chương trình Tập làm văn 9 lặp lại ở kiểu bài tự sự, thuyết minh và nghị luận. Còn khác nhau là bổ xung thêm một số vấn đề khác đồng thời tiếp nối, nâng cao, phát triển thêm những nội dung đã học ở vòng trước. Cụ thể như sau: Trong chương trình tập làm văn lớp 9 kiểu bài văn thuyết minh được triển khai nhằm mục đích củng cố, rèn luyện và nâng cao nhận thức, kĩ năng viết văn thuyết minh cho học sinh đã được hình thành ở chương trình tập làm văn lớp 8. Đối với học sinh lớp 9 khi làm bài văn thuyết minh cần biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật hoặc yếu tố miêu tả, biểu cảm để đối tượng thuyết minh hiện lên sinh động rõ nét.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN 9- PHÂN TẬP LÀM VĂN VĂN NGHỊ LUẬN PHẦN I: KHÁI QUÁT KIẾN THỨC LÍ THUYẾT A Vài nét khái quát chương trình Tập làm văn lớp Chương trình Ngữ văn THCS nói chung, chương trình tập làm văn nói riêng thiết kế theo hai vòng, theo tinh thần lặp lại nâng cao Do cấu trúc đồng tâm nên hai vòng có điểm giống khác Giống trước hết lặp lại vấn đề kiến thức kĩ Chẳng hạn chương trình Tập làm văn lặp lại kiểu tự sự, thuyết minh nghị luận Còn khác bổ xung thêm số vấn đề khác đồng thời tiếp nối, nâng cao, phát triển thêm nội dung học vòng trước Cụ thể sau: Trong chương trình tập làm văn lớp kiểu văn thuyết minh triển khai nhằm mục đích củng cố, rèn luyện nâng cao nhận thức, kĩ viết văn thuyết minh cho học sinh hình thành chương trình tập làm văn lớp Đối với học sinh lớp làm văn thuyết minh cần biết vận dụng số biện pháp nghệ thuật yếu tố miêu tả, biểu cảm để đối tượng thuyết minh lên sinh động rõ nét Ở lớp viết văn tự cần nâng cao kĩ vận dụng yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, yếu tố nghị luận, hay đối thoại, độc thoại , độc thoại độc thoại nội tâm Đặc biệt kiểu văn nghị luận đơn vị kiến thức trọng tâm chương trình tập làm văn lớp Ở tập trung đề cập đến kiếu văn nghị luận kiểu văn thuyết minh, tự thể cụ thể chuyên đề tập làm văn lớp Trường THCS Chấn Hưng Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn B Một số điểm cần lưu ý kiểu văn nghị luận chương trình Tập làm văn lớp cần I Kiểu văn Nghị luận vấn đề xã hội Phân loại Trong chương trình Tập làm văn lớp kiểu văn nghị luận xã hội chia làm ba loại nhỏ: Nghị luận vấn đề tư tưởng đạo lí, nghị luận tượng xã hội, nghị luận vấn đề xã hội tác phẩm văn học Một số điểm giống 2.1 Loại Các dạng nghị luận tư tưởng, đạo lí; nghị luận tượng đời sống; nghị luận vấn đề xã hội tác phẩm văn học thuộc loại nghị luận xã hội 2.2 Các thao tác thường áp dụng viết bài: Các dạng NLXH vận dụng chung thao tác lập luận giải thích, phân tích, chứng minh, so sánh, bác bỏ, bình luận Ba thao tác giải thích, chứng minh, bình luận 2.2.1 Thứ thao tác giải thích: - Mục đích: Nhằm để hiểu - Các bước: + Bước 1: Làm rõ vấn đề dẫn đề Nếu vấn đề thể dạng câu trích dẫn tiếng ý tưởng người đề đề xuất, người viết cần giải nghĩa, làm rõ nghĩa vấn đề theo cách từ khái niệm đến vế câu cuối tồn ý tưởng trích dẫn Khi vấn đề diễn đạt theo kiểu ẩn dụ bóng bẩy phải giải thích nghĩa đen lẫn nghĩa bóng từ ngữ Nếu vấn đề tượng đời sống, người viết cần cho biết tượng gì, tượng biểu Trường THCS Chấn Hưng Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn sao, hình thức (miêu tả, nhận diện) Làm tốt bước giải nghĩa hiểu vấn đề, xác định vấn đề (hoặc mức độ) cần giải thích để chọn lí lẽ cần thiết Trong quan niệm làm văn truyền thống, bước xem bước trả lời câu hỏi Là gì? + Bước 2: Tìm hiểu sở vấn đề: Trả lời có vấn đề (xuất phát từ đâu có vấn đề đó) Cùng với phần giải nghĩa, phần phần thể rõ đặc thù thao tác giải thích Người viết cần suy nghĩ kĩ để có cách viết chặt chẽ mặt lập luận, lơ gíc mặt lí lẽ, xác đáng mặt dẫn chứng Trong quan niệm làm văn truyền thống, bước xem bước trả lời câu hỏi Tại sao? + Bước 3: Nêu hướng vận dụng vấn đề: Vấn đề vận dụng vào thực tiễn sống Hiểu nôm na, phần yêu cầu người viết thể quan điểm việc tiếp thu, vận dụng vấn đề vào sống nào.Trong quan niệm làm văn truyền thống, bước xem bước trả lời câu hỏi Như nào? Lưu ý thực thao tác giải thích: Nên đặt trực tiếp câu hỏi (Là gì, sao, vào đầu phần (mỗi bước) văn Mục đích đặt câu hỏi: để tìm ý (phần trả lời ý, luận điểm tìm ra) để tạo ý cần thiết người đọc văn Cũng khơng cần đặt trực tiếp ba câu hỏi (Là gì, sao, nào) vào làm điều quan trọng viết, người làm cần phải có ý thức trả lời ý, luận điểm đặt từ ba câu hỏi Tuỳ theo thực tế đề thực tế làm, bước có khơng thiết phải tách hẳn riêng thành phần bắt buộc 2.2.2 Thứ hai thao tác chứng minh Trường THCS Chấn Hưng Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn - Mục đích: Tạo tin tưởng - Các bước: + Bước 1: Xác định xác điều cần chứng minh, phạm vi cần chứng minh + Bước 2: Dùng dẫn chứng thực tế sống để minh hoạ nhằm làm sáng tỏ điều cần chứng minh, phạm vi cần chứng minh 2.2.3 Thứ ba thao tác bình luận - Mục đích: Tạo đồng tình - Các bước: + Bước 1: Nêu, giải thích rõ vấn đề (hiện tượng) cần bình luận + Bước 2: Dùng lí lẽ dẫn chứng (chủ yếu lí lẽ) để khẳng định giá trị vấn đề tượng (giá trị giá trị sai) Làm tốt phần bước đầu đánh giá vấn đề (hiện tượng) cần bình luận + Bước 3: Bàn rộng nhìn vấn đề (hiện tượng) cần bình luận nhiều góc độ (thậm chí từ góc độ ngược lại) để có nhìn đầy đủ + Bước 4: Khẳng định tác dụng, ý nghĩa vấn đề sống Một số điểm khác kiểu 3.1 Dạng nghị luận tư tưởng, đạo lí 3.1.1 Đề tài: -Về nhận thức (lí tưởng, mục đích sống, mục đích học tập ) -Về tâm hồn, tính cách (lịng u nước, lịng nhân ái, lịng vị tha, lịng bao dung, lịng độ lượng; tính trung thực, tính cương quyết, tính hồ nhã, tính khiêm tốn, tính ích kỉ ) -Về quan hệ gia đình (tình mẫu tử, tình anh em ) Trường THCS Chấn Hưng Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn -Về quan hệ xã hội (tình đồng bào, tình thầy trị, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước ) 3.1.2 Về cấu trúc triển khai tổng quát: -Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận (hiểu vấn đề cần nghị luận gì) -Phân tích mặt đúng, bác bỏ biểu sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận -Nêu ý nghĩa vấn đề (bài học nhận thức hành động tư tưởng, đạo lí) 3.1.3.Một số đề tham khảo - Tình thương hạnh phúc người - “Mọi phẩm chất đức hạnh hành động” ý kiến M.Xixê-rông (nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh (chị) suy nghĩ việc tu dưỡng học tập thân? - Hãy phát biểu ý kiến mục đích học tập UNESCO đề xướng: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định - Suy nghĩ em triết lí sau: “Đừng xin người khác cá, mà tìm học cách làm cần câu cách câu cá” - Trả lời câu hỏi điều tra nhà bác học Hantơn, nhà bác học Đacuyn nói kinh nghiệm thành cơng sau: “Tơi nghĩ tất có giá trị chút, tơi thu nhận cách tự học” Bình luận câu nói Anh, chị có suy nghĩ đường học tập tới mình? - “Nếu đứa trẻ dửng dưng với diễn trái tim nguời bạn, người anh em, bố mẹ đồng bào mà em gặp, đứa trẻ đọc mắt người khác điều xảy Trường THCS Chấn Hưng Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn trái tim người đứa trẻ chẳng trở thành người chân chính” Em bày tỏ ý kiến nhận định nhà sư phạm Xukhơmlinxki - Bình luận danh ngơn: “Tiền mua tất cả, trừ hạnh phúc” - Trong thư gửi niên nhi đồng nước Tết 1946, Bác Hồ viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, đời khởi đầu từ tuổi trẻ Tuổi trẻ mùa xuân xã hội” Hãy giải thích nêu suy nghĩ em lời dạy Bác - Giải thích câu nói Gorki: “Sách mở trước mắt tơi chân trời mới” - Đồng chí Lê Duẩn có nói: “Cái gốc đạo đức, ln lí lịng nhân ái” Em hiểu câu nói nào? - Nhà thơ Pháp La Phơngten (La Fontaine) có nói : “ Tính ích kỉ thuốc độc giết chết tình bạn” Hãy bình luận câu nói - Suy nghĩ em câu danh ngôn: “Một người bạn chân thành người bạn tốt » - Một nhà giáo dục nêu quan niệm sau: Con đường từ nhà đến trường người học sinh khác nơi đến cuối đường giống đó, có ngơi trường đầy tình thân san sẻ Trình bày suy nghĩ em quan niệm -Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh người quan trọng cần thiết ca ngợi lịng vị tha, tình đồn kết Anh (chị) suy nghĩ ý kiến trên? Trường THCS Chấn Hưng Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn - Suy nghĩ anh (chị) câu nói: “Đường khó khơng khó ngăn sơng cách núi mà khó lịng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học) - Phải bạn người đến với ta người bỏ ta đi? - “Lí tưởng đèn đường Khơng có lí tưởng khơng có phương hướng kiên định, mà khơng có phương hướng khơng có sống (Lép Tơn-xtơi)Anh (chị) nêu suy nghĩ vai trị lí tưởng nói chung trình bày lí tưởng riêng - Phải Cái chết khơng phải điều mát lớn đời Sự mát lớn bạn tâm hồn tàn lụi cịn sống.? (Nc-man Ku-sin, theo Những vòng tay âu yếm NXB Trẻ, 2003) - Tiền tài hạnh phúc - “Có ba điều làm hỏng người: rượu, tính kiêu ngạo giận Anh, chị suy nghĩ ý kiến đó? 3.2 Dạng nghị luận tượng đời sống 3.2.1.Đề tài: Những tượng tốt chưa tốt cần nhìn nhận thêm Ví dụ : -Chấp hành luật giao thông -Hiến máu nhân đạo -Nạn bạo hành gia đình -Phong trào niên tiếp sức mùa thi -Cuộc vận động giúp đỡ đồng bào hoạn nạn -Cuộc đấu tranh chống nạn phá rừng -Những gương người tốt việc tốt -Nhiều bạn trẻ quên nói lời xin lỗi mắc lỗi -Nhiều bạn trẻ quên nói lời cảm ơn giúp đỡ Trường THCS Chấn Hưng Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn *Lưu ý: - Nên quy thành cụm đề tài nhỏ dạng NLVMTT, ĐL để dễ nhận diện: -Về nhận thức (lí tưởng, mục đích sống, mục đích học tập ) -Về tâm hồn, tính cách (lịng u nước, lòng nhân ái, lòng vị tha, lòng bao dung, lịng độ lượng; tính trung thực, tính cương quyết, tính hồ nhã, tính khiêm tốn, tính ích kỉ ) -Về quan hệ gia đình (tình mẫu tử, tình anh em ) -Về quan hệ xã hội (tình đồng bào, tình thầy trị, tình bạn ) 3.2.2.Về cấu trúc triển khai tổng quát: -Nêu rõ tượng -Nêu nguyên nhân Phân tích mặt đúng-sai, lợi-hại -Bày tỏ thái độ, ý kiến tượng xã hội -Nêu giải pháp 3.2.3.Một số đề tham khảo: - Hiện nay, nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em nhỡ, lang thang kiếm sống thành phố, thị trấn mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp Anh (chị) bày tỏ suy nghĩ tượng - Về tượng ngày có nhiều người dời bỏ quê hương để đổ xô thành phố lớn - Về tượng nhiều người lớp trẻ hôm lạnh nhạt với âm nhạc truyền thống 3.3 Dạng nghị luận vấn đề xã hội tác phẩm văn học 3.3.1.Đề tài: Trường THCS Chấn Hưng Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Một vấn đề xã hội có ý nghĩa sâu sắc đặt tác phẩm văn học, (Vấn đề xã hội có ý nghĩa lấy từ hai nguồn: tác phẩm văn học học chương trình câu chuyện nhỏ, văn văn học ngắn gọn mà HS chưa học) 3.3.2.Về cấu trúc triển khai tổng quát: a/Phần một: Phân tích văn (hoặc nêu vắn tắt nội dung câu chuyện) để rút ý nghĩa vấn đề (hoặc câu chuyện) b/Phần hai (trọng tâm): Nghị luận (phát biểu) ý nghĩa vấn đề xã hội rút từ tác phẩm văn học (câu chuyện) 3.3.3.Một số đề tham khảo - Suy nghĩ anh (chị) từ ý nghĩa câu chuyện Bến quê - Nguyễn Minh Châu - “Con cò mà ăn đêm, Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao Ơng ơi, ơng vớt tơi nao! Tơi có lịng nào, ơng xáo măng Có xáo xáo nước trong, Đừng xáo nước đục, đau lòng cò Từ ca dao, bàn vấn đề lẽ sống người Việt Nam Dàn 4.1 Dạng nghị luận tư tưởng, đạo lí a) Mở - Giới thiệu vấn đề đưa nghị luận - Nêu luận đề: dẫn nguyên văn tư tưởng đạo lí nội dung bao trùm vấn đề - Giới hạn nội dung thao tác nghị luận triển khai Trường THCS Chấn Hưng Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn b) Thân - Giải thích tư tưởng, đạo lí cần nghị luận (nêu khía cạnh nội dung tư tưởng, đạo lí này) - Phân tích, chứng minh, bình luận khía cạnh ; bác bỏ, phê phán sai lệch (nếu có) - Khẳng định chung, nêu ý nghĩa, liên hệ thực tế, rút học nhận thức hành động - Lấy dẫn chứng minh họa (ngắn gọn, tiêu biểu, dễ hiểu) c) Kết Tóm tắt ý, nhấn mạnh luận đề nêu đầu nhằm chốt lại viết dẫn thơ, văn để mở rộng, gợi ý thêm cho người đọc vấn đề bàn luận * Lưu ý: - Muốn làm văn nghị luận tư tưởng, đạo lí, trước hết tìm hiểu sâu tư tưởng, đạo lí đem bàn bạc - Tìm hiểu tư tưởng, đạo lí cách phân tích, giải thích theo ý, vế vấn đề nêu - Phát biểu nhận định, đánh giá tư tưởng, đạo lí Nêu luận phân tích luận để khẳng định nhận định, đánh giá 4.2 Dạng nghị luận tượng đời sống a) Cách viết mở - Phần mở nghị luận tượng đời sống phải thể định hướng đánh giá bàn luận thơng qua câu hỏi, câu có tác dụng gợi suy nghĩ, trăn trở người đọc (người Trường THCS Chấn Hưng 10 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn viết Qua phân tích dẫn chứng nhân vật bạn lên với đầy đủ tính cách, chân thực sống động * Đối với dạng đề tổng hợp nghị luận vấn đề văn học (VD: giá trị nhân đạo tác phẩm Nam Cao), cần từ vấn đề bao quát nhất: + Nhân đạo: Nhân đạo gì? + Biểu tinh thần nhân đạo: Yêu thương người, cảm thông sâu sắc với nỗi đau người, thông cảm với hoàn cảnh sống nhân vật (nhiều tinh thần nhân đạo phản ánh giá trị thực), hướng người sống tốt đẹp biểu tinh thần nhân đạo + Tinh thần nhân đạo tác phẩm Nam Cao: Khái quát tác phẩm Nam Cao, đề tài (đời sống người nơng dân trí thức nghèo) Tinh thần nhân đạo thể tác phẩm Nam Cao nào? hình ảnh gì? tác phẩm nào? Vấn đề tác giả đặt tác phẩm gì? Giá trị nhân đạo biểu tác phẩm Nam Cao có khác so với nhà văn khác tác phẩm khác không? (có thể so sánh với tác phẩm Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ) v.v Lần lượt, bạn tự đặt câu hỏi trả lời cho câu hỏi Điều giúp bạn vạch cho ý thật đầy đủ Sau có ý bạn triển khai ý phụ Thêm vào bạn tham khảo văn hay để bổ sung ý cần thiết Bằng cách sơ đồ hóa dàn gạch đầu dòng mũi tên giúp Trường THCS Chấn Hưng 14 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn bạn thấy rõ ý mà định triển khai Và thế, việc sót ý điều xảy bạn làm * Đối với dạng đề phân tích nội dung, nghệ thuật tác phẩm cần làm bật nội dung nghệ thuật truyện có phân tích chứng minh luận tiêu biểu xác thực, vào tác phẩm để có cách triển khai cụ thể Cần liên hệ với tác phẩm đề tài giai đoạn để người đọc người nghe sâu sắc tác phẩm nghị luận - Bước 4: Viết sửa chữa + Trong trình viết cần vận dụng đa dạng phong phú phép lập luận Chú ý sử dụng ngôn từ không mà cần phải hay, biểu cảm ( Ví dụ: Tơi trở thăm trường cũ Có thể viết Tơi trở thăm trường xưa Nge hay hoài niệm hơn) + Khi viết ý vận dụng phép liên kết để văn lô gic chặt chẽ, tự nhiên thuyết phục người đọc người nghe Đặc biệt nghị luận thơ đoạn thơ có khác với nghị luận tác phẩm truyện chỗ: xét đánh giá nội dung nghệ thuật tác phẩm truyện phải xuất phát từ ý nghĩa cốt truyện, tính cách, số phận nhân vật, cách tạo dựng tình truyện, cách xây dựng nhân vật đánh giá nội dung, nhệ thuật thơ, đoạn thơ lại thể qua ngơn từ, hình ảnh, giọng điệu, bút pháp nghệ thuật, cách ngắt nhịp Khi nghị luận tác phẩm truyện tách dời nhận xét nội dung nghệ thuật nghị luận thơ lại phải từ nghệ thuật đến nội dung + Trong trìh triển khai luận điểm, luận cần thể cảm thụ ý kiến riêng người viết tác phẩm Trường THCS Chấn Hưng 15 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn + Viết xong cần đọc lại sửa chữa kịp thời Dàn ý đại cương a Nghị luận tác phẩm truyện hay đoạn trích - Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm( tùy theo yêu cầu cụ thể đề bài) nêu ý kiến đánh giá sư - Thân bài: Nêu luận điểm nội dung nghệ thuật tác phẩm, có phân tích, chứng minh luận tiêu biểu xác thực - Kết bài: Nêu nhận định đánh giá chung tác phẩm truyện ( đoạn trích) b Nghị luận đoạn thơ thơ - Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ, thơ bước đầu nêu nhận xét đánh giá mình( Nếu phân tích đoạn thơ nên nêu rõ vị trí đoạn thơ tác phẩm khái quát nội dung cảm xúc nó) - Thân bài: Lần lượt trình bày suy nghĩ, đánh giá nội dunh nghệ thuật đoạn thơ, thơ - Kết bài: Khái quát giá trị ý nghĩa đoạn thơ, III Những đề thi mang thở sống Một số thao tác cần lưu ý làm +Bước 1: Hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện VD: Câu chuyện: “Ngọn gió sồi” - Ngọn gió: Hình ảnh tượng trưng cho khó khăn, thử thách, nghịch cảnh sống - Cây sồi: Hình ảnh tượng trưng cho lịng dũng cảm, dám đối đầu, khơng gục ngã trước hồn cảnh -Ý nghĩa câu chuyện: Trong sống người cần có lịng dũng cảm, tự tin, nghị lực lĩnh vững vàng trước khó khăn, trở ngại sống Trường THCS Chấn Hưng 16 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn +Bước 2: Bài học giáo dục rút từ câu chuyện VD: - Cuộc sống ln ẩn chứa mn vàn trở ngại, khó khăn thách thức người khơng có lịng dũng cảm, tự tin để đối mặt dễ đến thất bại (Một gió dội băng qua khu rừng già Nó ngạo nghễ thổi tung tất sinh vật rừng, phăng đám lá, quật gẫy cành cây) - Muốn thành công sống, người phải có niềm tin vào thân, phải tơi luyện cho ý chí khát vọng vươn lên để chiến thắng nghịch cảnh (Tơi có nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất Đó sức mạnh sâu thẳm tơi) Lưu ý: Trong trình lập luận học sinh nên có dẫn chứng gương dũng cảm, khơng gục ngã trước hoàn cảnh để cách lập luận thuyết phục +Bước 2: Bàn luận học giáo dục câu chuyện: + Không nên tuyệt vọng, bi quan, chán nản trước hồn cảnh mà phải ln tự tin, bình tĩnh để tìm giải pháp cần thiết nhằm vượt qua khó khăn, thử thách sống + Biết tự rèn luyện, tu dưỡng thân để ln có lĩnh kiên cường trước hoàn cảnh phải biết lên án, phê phán người có hành động thái độ bng xi, thiếu nghị lực Đề tham khảo: §Ị 1: Viết văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ anh/chị hành động cứu người học sinh Nguyễn Văn Nam từ thông tin sau: Chiều 30-4-2013, bên bờ sông Lam, đoạn chảy qua xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7 Trường THPT Đô Lương nghe thấy tiếng kêu cứu có người đuối nước sơng, em liền chạy đến Thấy nhóm học sinh chới với nước, Nam nhảy xuống, cứu ba học sinh lớp Trường THCS Chấn Hưng 17 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn học sinh lớp Khi đẩy em thứ năm vào bờ Nam kiệt sức bị dịng nước trơi (Theo Khánh Hoan, thanhnienonline, ngày 6-5-2013) (Trích đề thi mơn ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013) §Ị 2: Mùa hè này, học trò nghèo làng chài bãi ngang xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ngày xuống biển bắt cua, sò, ốc để kiếm vài ngàn ỏi ni mơ ước đến trường Từng giọt mồ hôi non nớt sớm rơi gành đá, hịa vào lịng biển ước mong có sách, cặp cho năm học Đồng hành với khát khao trẻ, người mẹ nghèo vùng đất nói với con: “Ăn khổ má chịu, miễn có sách vở, quần áo tới trường má vui rồi!” (Theo báo Thanh Niên ngày 18-6-2013, “Ơm ước mơ phía biển”) Hãy viết văn ngắn khoảng trang giấy thi trình bày suy nghĩ em gợi từ câu chuyện (Trích đề thi văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM ngày 21-62013) §Ị 3: “Ngưỡng mộ thần tượng nét đẹp văn hóa, mê muội thần tượng thảm họa” Hãy viết văn ngắn khoảng 600 từ trình bày suy nghĩ anh/chị ý kiến (Trích đề thi môn ngữ văn khối D, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012) §Ị 4: Nick Vujicic, người Úc, sinh năm 1982, phải đối diện với hoàn cảnh vô nghiệt ngã từ chào đời Tháng 52013, Nick đến Việt Nam Mặc dù người không tay, không chân, anh trở thành diễn giả tiếng toàn giới Trường THCS Chấn Hưng 18 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Bằng trái tim mình, anh chạm đến trái tim hàng triệu người Hãy viết văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ điều kỳ diệu chàng trai đặc biệt (Trích đề văn dự thi vào lớp 10 chuyên văn THPT Hà Nội năm 2013) §Ị 5: Trong loạt báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần bàn “thế hệ gấu bơng” có hai tượng: Một bé 15 tuổi mẹ chở đánh cầu lông Xe hai mẹ bị va quẹt, đồ đạc xe văng tung tóe Người mẹ vội vàng gom nhặt, vài người đường dừng lại phụ giúp, cịn bé thờ đứng nhìn Đợi mẹ nhặt xong thứ, cô bé leo lên xe thản nhiên dặn: “Lát mẹ nhớ mua cho ly chè” Một cậu học sinh hỏi ca sĩ tiếng mà cậu hâm mộ, cậu trả lời rành mạch cách ăn mặc, sở thích ca sĩ Nhưng hỏi sở thích, nghề nghiệp cha mẹ cậu, cậu ấp úng không trả lời Là người gia đình, em trình bày suy nghĩ tượng qua văn ngắn (khoảng trang giấy thi) KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Truyện “Chiếc lược ngà” xoay quanh kỉ vật đơn sơ mà vô giá nối hai gặp gỡ với ba người Nhưng vang vọng suốt câu chuyện, suốt quãng đời, suốt đời có tiếng kêu, tiếng kêu bình dị mà thiêng liêng bậc cõi đời này, tiếng … ! (Chu Văn Sơn, Phân tích – bình giảng tác phẩm văn học) Trường THCS Chấn Hưng 19 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Tiếng kêu bình dị mà thiêng liêng bậc tác phẩm Chiếc lược ngà Nguyễn Quang Sáng nhắc đến đoạn trích gì? Tiêng kêu thể tâm trạng nhân vật? Câu : (1 điểm) Bạn trẻ hình bên dùng ngơn ngữ chat, ngôn ngữ tuổi teen, giao tiếp với người lớn Theo em, bạn vi phạm phương châm hội thoại nào? Nguyên nhân dẫn đến vi phạm đó? Câu 3: (3 điểm) Mùa hè này, học trò nghèo làng chài bãi ngang xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnhQuãng Ngãi, ngày xuống biển bắt cua, sị, ốc … để kiếm vài ngàn ỏi nuôi mơ ước đến trường.Từng giọt mồ hôi “non nớt” sớm rơi gành đá, hịa vào lịng biển ước mong có sách, cặp… cho năm học Đồng hành với khát khao trẻ, người mẹ nghèo vùng đất nói với con: “Ăn khổ má chịu, miễn có sách vở, quần áo tới trường má vui rồi!” (Theo Báo Thanh niên ngày 18-6-2013, Ôm ước mơ phía biển) Hãy viết văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ em gợi từ câu chuyện Câu 4: (5 điểm) Khơng có kính, xe khơng có đèn, Mùa xn người cầm súng Khơng có mui xe, thùng xe có xước, Lộc giắt đầy lưng Xe chạy miền Nam phía trước: Mùa xn người đồng Chỉ cần xe có trái tim Lộc trải dài nương mạ Trường THCS Chấn Hưng 20 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn (Phạm Tiến Duật – Bài thơ Tất hối tiểu đội xe khơng kính) Tất xơn xao … (Thanh Hải – Mùa xuân nho nhỏ) Trình bày cảm nhận hai vấn đề sau: Tình cảm người Việt Nam đất nước qua hai khổ thơ Vẻ đẹp hình ảnh ẩn dụ hai khổ thơ §Ị 2: Câu (2đ) : Cho đoạn văn : « Mấy hơm ru rú xó nhà, lúc buồn khổ q chẳng biết nói ai, ơng lão lại thủ nói với Ơng nói để ngỏ lịng mình., để lại minh oan cho Anh em đồng chí biết cho bố ông Cụ Hồ đầu cổ xét soi cho bố ơng Cái lịng bố ơng đấy, có dám đơn sai Chết chết có dám đơn sai Mỗi lần nói đơi câu nỗi khổ lịng ông vợi đôi phần » a Đoạn văn trích tác phẩm ? Do sáng tác ? Hoàn cảnh sáng tác tác phẩm đó? b Đoạn văn kể theo ngơi kể ? Theo lời kể ? c Xác định lời độc thoại nội tâm đoạn văn ? Tại có hai câu văn đứng riêng thành hai đoạn ? Mục đích việc ngắt đoạn ? d Đoạn văn giúp em hiểu nhân vật? Trường THCS Chấn Hưng 21 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Câu 2: (1đ) Xác định phép liên kết câu (gạch chân từ ngữ liên kết) sử dụng đoạn văn sau : “(1) Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật thiếu tư tưởng (2) Không tư tưởng, người cịn người (3) Nhưng nghệ thuật, tư tưởng từ sống hàng ngày nảy ra, thấm tất sống (4) Tư tưởng nghệ thuật không trí thức trìu tượng cao (5) Một câu thơ, trang truyện, kịch, tranh, đàn, làm rung động cảm xúc, có để trí óc nằm lười n chỗ (6) Cái tư tưởng nghệ thuật tư tưởng náu mình, yên lặng (7) Và yên lặng câu thơ lắng sâu xuống tư tưởng Câu 3: (3đ) Tình bạn – điều kì diệu sống Câu 4:((5đ) Vẻ đẹp người đồng thơ “ Nói với con” …………………………………………………… §Ị 3: Câu 1: (1,5 điểm) Trong Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải viết : « Ta làm chim hót Ta làm cành hoa » Kết thúc Viếng lăng Bác, Viễn Phương có viết : « Mai miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm chim hót quanh lăng Bác » Trường THCS Chấn Hưng 22 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Hai thơ hai tác giả viết đề tài khác có chung chủ đề Hãy tư tưởng chung Câu : (1,5 điểm) Thế nghĩa tường minh hàm ý? Tìm hàm ý câu sau: Trời mưa đấy! Câu : (7 điểm) Phân tích điểm đặc sắc nghệ thuật thơ “Viếng lăng Bác” Viễn Phương BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Lớp 9: Đề 1 Truyện Kiều đời giai đoạn: A Từ kỷ 15 đến nửa đầu kỷ 16 B Từ kỷ 16 đến nửa đầu kỷ 18 C Từ cuối kỷ 18 đến nửa đầu kỷ 19 D Nửa cuối kỷ 19 Truyện Truyền kỳ có đặc điểm tiêu biểu nhất: A Ghi chép thật ly kỳ B Xây dựng nhân vật phụ nữ đức hạnh C Ghi chép chuyện ly kỳ dân gian D Xây dựng nhân vật tri thức có tâm huyết, bất mãn Tố Như tên chữ nhà thơ: A Nguyễn Trãi B Nguyễn Du C Tố Hữu D Nguyễn Đình Chiểu Nhận xét sau nói tác phẩm nào: Tác phẩm Thiên cổ kỳ bút ? A Chuyện người gái Nam Xương B Truyện Kiều Trường THCS Chấn Hưng 23 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn C Truyện Lục Vân Tiên D Hoàng Lê Nhất Thống Chí Đây câu nói nhân vật tác phẩm Lục Vân Tiên Nguyễn Đình Chiểu: “ Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn”? A Lục Vân Tiên B Ông Ngư C Ông Tiều D Kiều Nguyệt Nga Hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ thể lên Hồi thứ 14 Hồng Lê Nhất Thống Chí: A Là người có lịng u nước nồng nàn B Là người cảm tài trí, thắng C Là người có nhân cách cao đẹp D Tất ý Nghệ thuật miêu tả chủ yếu đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích? A Tả cảnh ngụ tình B Tả cảnh thiên nhiên C Tả hành động D Tả người *2 Câu 1: Nhận định sau nói đầy đủ giá trị nội Truyện Kiều? A Truyện Kiều có giá trị thực B Truyện Kiều thể lòng yêu nớc giá trị thực C.Truyện Kiều thể lòng yêu nớc giá trị nhân đạo D.Truyện Kiều có giá trị thực giá trị nhân đạo Câu 2: Dịng nói khơng nghệ thuật truyện Kiều? A Sử dụng ngôn ngữ dân tộc thể thơ lục bát cách điêu luyện B Trình bày diễn biến việc theo chơng hồi C Có nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn D Miêu tả thiên nhiên, khắc họa tính cách nhân vật tài hoa Câu 3: Cụm từ mây sớm đèn khuya câu thơ Bẽ bàng mây sớm đèn khuya chủ yếu gợi tả điều gì? Trường THCS Chấn Hưng 24 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn A Cảnh thiên quanh lầu Ngng Bích B Cảnh thiên nhiên quanh thúy Kiều C Thời gian tuần hồn khép kín D Sự tàn tạ cảnh vật Câu 4: Từ chén đồng câu thơ Tởng ngời duới nguyệt chén đồngđợc hiểu theo nghĩa nào? A Nghĩa gốc B Nghĩa chuyển Câu 5: Cụm từ son câu thơ Tấm son gột rửa cho phai sử dụng cách nói nào? A ẩn dụ B Hốn dụ C Nhân hóa D So sánh Câu 6: Cụm từ quạt nồng ấp lạnh câu thơ: Quạt nồng ấp lạnh giờ? đợc gọi gì? A Thành ngữ B Thuật ngữ C Hô ngữ D Trạng ngữ Câu 7: Những từ nớc, hoa, cỏ, mây tám câu thơ cuối đoạn trích Kiều lầu Ngng Bích có đợc coi thuật ngữ khơng? A Có B Khơng *3 “Truyện Kiều” (Nguyễn Du) cịn có tên gọi khác? A Kim Vân Kiều truyện B Kim Vân Kiều C Đoạn trường thanh D Đoạn trường tân 12 Nội dung đoạn trích thể khát vọng hành đạo giúp đời tác giả? A Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga B Lục Vân Tiên gặp nạn C Lục Vân iên gặp hoạ D Lục Vân Tiên gặp hoạn nạn III Tự luận: Trường THCS Chấn Hưng 25 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Đề 1: Cảm nhận em bốn câu thơ đầu đoạn trích “ Cảnh ngày xuân” Đề 2: Cảm nhận em sáu câu thơ cuối đoạn trích “ Cảnh ngày xuân” Đề 3: Cảm nhận em sáu thơ đầu đoạn trích “ Kiều lầu Ngưng Bích” Đề 4: Cảm nhận em tám câu cuối, tám câu cuối đoạn trích “ Kiều lầu Ngưng Bích” * Dạng – điểm: Phân tích ý nghĩa chi tiết “ Cái bóng”? Ý nghĩa chi tiết hoang đường kì ảo? Ý nghĩa chết Vũ Nương? Nguyên nhân chết VN? - Tại tác giả thuộc dịng họ Ngo Thì trung thành với nhà vua lại khắc họa hình tượng vua QT đẹp vậy? - So sánh cách miêu tả chân dung TV TK? - So sánh hai cặp câu thơ miêu tả mùa xuân ND thơ TQ? KIỂM TRA HỌC KÌ II – VĂN Câu 1: (1,5 điểm) Chỉ từ ngữ thành phần biệt lập câu sau Cho biết tên gọi thành phần biệt lập đó? Đoạn văn sử dụng phép liên kết nào? Chỉ rõ từ ngữ liên kết phép liên kết? Ngồi cửa sổ bơng hoa lăng thưa thớt giống hoa nở màu sắc nhợt nhạt Hẳn có lẽ hết mùa, hoa vãn cành, bơng hoa cuối cịn sót lại trở nên đậm sắc Câu 2: (0,5đ) Trong thơ “ Nói với con” tác giả lại viết “Người đồng mình” mà khơng phải “Người Tày mình”? Câu 3( 2đ) : Phân tích tính triết lí thể hai câu thơ sau: Con dù lớn mẹ Đi suốt đời lòng mẹ theo Câu 4: ( 6đ) : Phân tích đoạn thứ hai thơ “ Nói với con” * Bài tập nhà: Đọc thơ Y Phương người ta dễ bị hút hồn sắc vùng cao riêng đậm đà Hãy làm rõ "bản sắc vùng cao" thơ "Nói với con" (Ngữ văn - tập 2) Trường THCS Chấn Hưng 26 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Phiếu tập Đề Câu 1: (1,5đ): a Thế phơng châm hội thoại? Tại gọi phơng châm mà không gọi nguyên tắc hội thoại? b Câu tục ngữ Biết tha thốt, khơng biết dựa cột mà nghe khuyên ta nên thực phơng châm hội thoại nào? Câu ( 1,5đ) Phát nét độc đáo câu thơ sau phân tích hiệu nghệ thuật nó? Khơng có kính xe khơng có đèn Khơng có mui xe thùng xe có sớc Xe chạy miền Nam phía trớc Chỉ cần xe có trái tim Câu ( 7đ): Dựa vào thơ ánh trăng em chuyển thể thành câu chuyện văn xi Đề 2: Câu 1(1,5đ): Có phơng thức chuyển nghĩa từ vựng Tiếng việt? Là phơng thức nào? - Từ mặt trời câu thơ sau có phải tợng chuyển nghĩa từ vựng không? Tại sao? - Mặt trời bắp nằm đồi - Mặt trời mẹ em nằm lng - Câu 2( 1,5đ): Nêu chủ đề truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa? Theo em, nhận vật truyện ngắn khơng có tên cụ thể? - Câu ( 7đ): Tình cảm bà cháu thơ Bếp lửa thật ấm áp, thiêng liên Em kẻ lại câu chuyện tình bà cháu Trường THCS Chấn Hưng 27 ... Dạng nghị luận vấn đề xã hội tác phẩm văn học 3.3.1 .Đề tài: Trường THCS Chấn Hưng Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Một vấn đề xã hội có ý nghĩa sâu sắc đặt tác phẩm văn học, (Vấn đề xã hội có ý nghĩa... nước sơng, em liền chạy đến Thấy nhóm học sinh chới với nước, Nam nhảy xuống, cứu ba học sinh lớp Trường THCS Chấn Hưng 17 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn học sinh lớp Khi đẩy em thứ năm vào bờ.. .Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn B Một số điểm cần lưu ý kiểu văn nghị luận chương trình Tập làm văn lớp cần I Kiểu văn Nghị luận vấn đề xã hội Phân loại Trong chương trình Tập làm văn lớp

Ngày đăng: 23/10/2014, 16:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan