CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Môn Ngữ văn THCS

29 2.9K 1
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Môn Ngữ văn  THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. mai sau. Văn học dân gian có những đặc trưng riêng so với văn học viết; nó cùng với văn học viết hợp thành nền văn học dân tộc. 2. Các thể loại văn học dân gian a. Thơ ca dân gian: tục ngữ, câu. trình Ngữ văn lớp 7. Bồi dỡng năng lực cảm thụ tác phẩm văn học và văn biểu cảm, ngị luận văn học và nghị luận xã hội. - Kiến thức trọng tâm ôn tập: + Phân môn tiếng Việt: Ôn lại một số bptt đã học. văn học dân gian trong nền văn học dân tộc a. Văn học dân gian là kho báu về trí tuệ, tâm hồn và thẩm mĩ cao đẹp của nhân dân. b. Văn học dân gian là ngọn nguồn, là cơ sở kết tinh của văn học

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan