0

Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9

20 2,476 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 20:47

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc học tập bộ mônHy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập và luyện thi Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức CHỦ ĐỀ: NHẬN BIẾT CÁC CHẤT I. Phương pháp: * Phương pháp vật lí: màu sắc, độ tan, nhiệt độ nóng chảy, từ tính, mùi, vị * Phương pháp hóa học: + Trích các chất cần nhận biết thành các mẫu thử riêng biệt. + Cho thuốc thử đặc trưng vào các mẫu thử để quan sát hiện tượng, nhận ra dấu hiệu của phản ứng -> kết luận về chất. + Viết PTHH để minh họa. * Một số thuốc thử thường dùng: Dạng 1: NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CÁC CHẤT VÔ CƠ A. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT I. Nhận biết các chất trong dung dịch. Hoá chất Thuốc thử Hiện tượng Phương trình minh hoạ - Axit - Bazơ kiềm Quỳ tím - Quỳ tím hoá đỏ - Quỳ tím hoá xanh Gốc nitrat Cu Tạo khí không màu, để ngoài không khí hoá nâu 8HNO 3 + 3Cu → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O (không màu) 2NO + O 2 → 2NO 2 (màu nâu) Gốc sunfat BaCl 2 Tạo kết tủa trắng không tan trong axit H 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + 2HCl Na 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl Gốc sunfit - BaCl 2 - Axit - Tạo kết tủa trắng không tan trong axit. - Tạo khí không màu. Na 2 SO 3 + BaCl 2 → BaSO 3 ↓ + 2NaCl Na 2 SO 3 + HCl → BaCl 2 + SO 2 ↑ + H 2 O Gốc cacbonat Axit, BaCl 2 , AgNO 3 Tạo khí không màu, tạo kết tủa trắng. CaCO 3 +2HCl → CaCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O Na 2 CO 3 + BaCl 2 → BaCO 3 ↓ + 2NaCl Na 2 CO 3 + 2AgNO 3 → Ag 2 CO 3 ↓ + 2NaNO 3 Gốc photphat AgNO 3 Tạo kết tủa màu vàng Na 3 PO 4 + 3AgNO 3 → Ag 3 PO 4 ↓ + 3NaNO 3 (màu vàng) Gốc clorua AgNO 3 , Pb(NO 3 ) 2 Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO 3 → AgCl ↓ + HNO 3 2NaCl + Pb(NO 3 ) 2 → PbCl 2 ↓ + 2NaNO 3 Muối sunfua Axit, Pb(NO 3 ) 2 Tạo khí mùi trứng ung. Tạo kết tủa đen. Na 2 S + 2HCl → 2NaCl + H 2 S ↑ Na 2 S + Pb(NO 3 ) 2 → PbS ↓ + 2NaNO 3 Muối sắt (II) NaOH Tạo kết tủa trắng xanh, sau đó bị hoá nâu ngoài không khí. FeCl 2 + 2NaOH → Fe(OH) 2 ↓ + 2NaCl 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O → 4Fe(OH) 3 ↓ Muối sắt (III) Tạo kết tủa màu nâu đỏ FeCl 3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 ↓ + 3NaCl Muối magie Tạo kết tủa trắng MgCl 2 + 2NaOH → Mg(OH) 2 ↓ + 2NaCl Muối đồng Tạo kết tủa xanh lam Cu(NO 3 ) 2 +2NaOH → Cu(OH) 2 ↓ + 2NaNO 3 Muối nhôm Tạo kết tủa trắng, tan trong NaOH dư AlCl 3 + 3NaOH → Al(OH) 3 ↓ + 3NaCl Al(OH) 3 + NaOH (dư) → NaAlO 2 + 2H 2 O II. Nhận biết các khí vô cơ. Khí SO 2 Ca(OH) 2 , Làm đục nước vôi trong. SO 2 + Ca(OH) 2 → CaSO 3 ↓ + H 2 O Email: mai.tanduc1981@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức dd nước brom Mất màu vàng nâu của dd nước brom SO 2 + 2H 2 O + Br 2 → H 2 SO 4 + 2HBr Khí CO 2 Ca(OH) 2 Làm đục nước vôi trong CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O Khí N 2 Que diêm đỏ Que diêm tắt Khí NH 3 Quỳ tím ẩm Quỳ tím ẩm hoá xanh Khí CO CuO (đen) Chuyển CuO (đen) thành đỏ. CO + CuO o t → Cu + CO 2 ↑ (đen) (đỏ) Khí HCl - Quỳ tím ẩm ướt - AgNO 3 - Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ - Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO 3 → AgCl ↓ + HNO 3 Khí H 2 S Pb(NO 3 ) 2 Tạo kết tủa đen H 2 S + Pb(NO 3 ) 2 → PbS ↓ + 2HNO 3 Khí Cl 2 Giấy tẩm hồ tinh bột Làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột Axit HNO 3 Bột Cu Có khí màu nâu xuất hiện 4HNO 3 + Cu → Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 ↑ + 2H 2 O Chất cần nhận biết Thuốc thử Hiện tượng Axit Quì tím Quì tím hóa đỏ Dd kiềm Quì tím Quì tím hóa xanh Dd Phenolphtalein không màu Phenolphtalein đỏ hồng -Cl Dd AgNO 3 AgCl ↓ trắng, hóa đen ngoài không khí -Br // AgBr↓ vàng nhạt -I // AgI↓ vàng sậm Hồ tinh bột Xanh tím ≡ PO 4 AgNO 3 Ag 3 PO 4 ↓vàng (tan trong dd HNO 3 ) =S Pb(NO 3 ) 2 hoặc Cu(NO 3 ) 2 PbS↓ hoặc CuS ↓đen =SO 4 Dd BaCl 2 BaSO 4 ↓ trắng =SO 3 Dd Axit mạnh (HCl) SO 2 ↑mùi hắc, làm đục nước vôi trong -HSO 3 // // =CO 3 // CO 2 ↑làm đục nước vôi trong -HCO 3 // // =SiO 3 // H 2 SiO 3 ↓ keo trắng -NO 3 H 2 SO 4 đặc, nóng + Vụn Cu Dd màu xanh lam, NO 2 ↑nâu đỏ -ClO 3 Nung có xúc tác MnO 2 O 2 ↑, làm cháy tàn đóm đỏ -NH 4 Dd NaOH NH 3 ↑, có mùi khai Al(III) // Al(OH) 3 ↓ keo trắng, tan trong kiềm dư Fe(II) // Fe(OH) 2 ↓ trắng xanh, hóa nâu ngoài không khí Fe(III) // Fe(OH) 3 ↓ đỏ nâu Mg(II) // Mg(OH) 2 ↓ trắng Cu(II) // Cu(OH) 2 ↓ xanh lam Cr(III) // Cr(OH) 3 ↓ xanh da trời, tan trong kiềm dư Co(II) // Co(OH) 2 ↓ hồng Ni(II) // Ni(OH) 2 ↓ màu lục sáng (xanh lục) Pb(II) Na 2 S hoặc K 2 S PbS ↓ đen Na Đốt Ngọn lửa màu vàng Email: mai.tanduc1981@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức K // Ngọn lửa tím hồng Ca // Ngọn lửa đỏ da cam H 2 // Ngọn lửa xanh nhạt, nổ nhỏ, tạo H 2 O Cl 2 Nước Brôm (màu nâu) Nước Brom mất màu NH 3 (khai) Quì tím ẩm Quì tím hóa xanh H 2 S Pb(NO 3 ) 2 hoặc Cu(NO 3 ) 2 (H 2 S có mùi trứng thối) PbS↓ hoặc CuS ↓đen SO 2 Dd Brom, thuốc tím Nhạt màu CO 2 Nước vôi trong Vẩn đục (CaCO 3 ↓) CO CuO (đen), t 0 Cu (đỏ) CO Đốt Cháy với ngọn lửa màu xanh, sp làm đục nước vôi trong. NO 2 Quì tím ẩm Quì tím hóa đỏ =Cr 2 O 7 Quan sát màu Màu da cam =MnO 4 Quan sát màu Màu Hồng tím Cr 2 O 4 Quan sát màu Vàng tươi II. Bài tập minh họa: *** Thuốc thử không giới hạn: (Giải theo phương pháp chung) Bài 1. Trong một bình chứa hỗn hợp khí : CO, CO 2 , SO 2 , SO 3 và H 2 . Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết từng khí. - Cho hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch BaCl 2 dư, nếu có kết tủa trắng: hỗn hợp có SO 3 . SO 3 + H 2 O + BaCl 2 = BaSO 4 ↓ + 2 HCl (Các khí khác không phản ứng với BaCl 2 ) - Khí còn lại cho qua nước vôi trong, dư, lúc đó. CO 2 + Ca(OH) 2 = CaCO 3 ↓ + H 2 O SO 2 + Ca(OH) 2 = CaSO 3 ↓ + H 2 O - Còn hỗn hợp CO và H 2 không phản ứng với Ca(OH) 2 . Lấy kết tủa hòa tan bằng dung dịch H 2 SO 4 CaCO 3 + H 2 SO 4 = CaSO 4 + H 2 O + CO 2 ↑ CaSO 3 + H 2 SO 4 = CaSO 4 + H 2 O + SO 2 ↑ - Cho khí bay ra đi qua bình đựng brom dư thấy brom nhạt màu do: SO 2 + H 2 O + Br 2 = 2HBr + H 2 SO 4 - Khí còn lại cho qua Ca(OH) 2 lại thấy kết tủa: đó là CO 2 . Hỗn hợp CO + H 2 đem đốt cháy và làm lạnh thấy có hơi nước ngưng tụ (H 2 ), và khí còn lại cho qua nước vôi trong thấy có kết tủa (đó là CO → CO 2 - CaCO 3 ↓) (Ghi chú: Có thể cho hỗn hợp khí lần lượt qua dung dịch BaCl 2 (biết SO 3 ), qua brom (biết SO 2 ), qua nước vôi trong (CO 2 ), khí còn lại đốt cháy và làm lạnh). Bài 2. Phân biệt các dung dịch sau: Al(NO 3 ) 3 , FeCl 3 , CuCl 2 , MgSO 4 , FeCl 2 , NaAlO 2 , (NH 4 ) 2 SO 4 , Na 2 CO 3 . Mỗi lần thử lấy mỗi dung dịch một ít (1-2ml) cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự. Cho dung dịch Ba(OH) 2 từ từ tới dư vào các dung dịch trên: - Cốc có kết tủa trắng sau tan dần là Al(NO 3 ) 3 . Email: mai.tanduc1981@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức 2Al(NO 3 ) 3 + 3Ba(OH) 2 = 2Al(OH) 3 + 3Ba(NO 3 ) 2 2Al(OH) 3 + Ba(OH) 2 = Ba(AlO 2 ) 2 + 4H 2 O - Cốc có kết tủa đỏ nâu là FeCl 3 . 2FeCl 3 + 3Ba(OH) 2 = 2Fe(OH) 3 + 3BaCl 2 - Cốc có kết tủa trắng không tan là MgSO 4 và Na 2 CO 3 . Thêm tiếp HCl vào 2 cốc này cốc nào có khí thoát ra là Na 2 CO 3 . MgSO 4 + Ba(OH) 2 = Mg(OH) 2 + BaSO 4 Na 2 CO 3 + Ba(OH) 2 = 2NaOH + BaCO 3 BaCO 3 + 2HCl = BaCl 2 + CO 2 + H 2 O - Cốc có kết tủa trắng xanh chuyển sang đỏ nâu là FeCl 2 . FeCl 2 + Ba(OH) 2 = Fe(OH) 2 + BaCl 2 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O = 4Fe(OH) 3 - Cốc có kết tủa trắng không tan và khí thoát ra là (NH 4 ) 2 SO 4 . (NH 4 ) 2 SO 4 + Ba(OH) 2 = 2NH 3 + BaSO 4 + 2H 2 O - Cốc có kết tủa xanh là CuCl 2 . CuCl 2 + Ba(OH) 2 = Cu(OH) 2 + BaCl 2 - Còn lại là NaAlO 2 . Bài 3. Phân biệt các chất rắn sau: NaOH, K 2 CO 3 , AlCl 3 , FeSO 4 , CaSO 4 , MgCl 2 . Hoà tan các chất trên vào nước thu được 5 dung dịch và một chất không tan là CaSO 4 . Mỗi lần thử lấy mỗi dung dịch một ít (1-2ml) cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự. Cho dung dịch Ba(OH) 2 từ từ tới dư vào các dung dịch trên: - Cốc có kết tủa trắng sau tan dần là Al(NO 3 ) 3 . 2Al(NO 3 ) 3 + 3Ba(OH) 2 = 2Al(OH) 3 + 3Ba(NO 3 ) 2 2Al(NO 3 ) 3 + Ba(OH) 2 = Ba(AlO 2 ) 2 + 4H 2 O - Cốc có kết tủa trắng xanh chuyển sang đỏ nâu là FeCl 2 . FeSO 4 + Ba(OH) 2 = Fe(OH) 2 + BaSO 4 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O = 4Fe(OH) 3 - Cốc không có hiện tượng là NaOH. - Hai cốc có kết tủa trắng không tan là MgCl 2 và K 2 CO 3 . Thêm tiểp HCl vào hai cốc này, cốc có khí thoát ra là K 2 CO 3 . MgCl 2 + Ba(OH) 2 = Mg(OH) 2 + BaCl 2 K 2 CO 3 + Ba(OH) 2 = 2KOH + BaCO 3 BaCO 3 + 2HCl = BaCl 2 + CO 2 + H 2 O Email: mai.tanduc1981@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức Bài 4. Dùng phương pháp hoá học phân biệt các chất rắn sau: Na 2 CO 3 , CaCO 3 , CaSO 3 , PbSO 4 , PbS. Hoà tan các chất trên vào 5 cốc nước nguyên chất: - Chỉ có một chất tan là Na 2 CO 3 . - Sục CO 2 dư vào các cốc còn lại, cốc nào tan ra là CaCO 3 . CaCO 3 + CO 2 + H 2 O = Ca(HCO 3 ) 2 - Sục SO 2 dư vào các cốc còn lại, cốc nào tan ra là CaSO 3 . CaSO 3 + SO 2 + H 2 O = Ca(HSO 3 ) 2 - Lấy hai chất còn lại không tan cho tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc nóng chất nào tan cho khí thoát ra là PbS. PbS + 8HNO 3 = Pb(NO 3 ) 2 + SO 2 + 6NO 2 + 4H 2 O - Chất còn lại là PbSO 4 . Bài 5. Dùng phương pháp hoá học phân biệt các khí sau: NH 3 , Cl 2 , SO 2 , CO 2 . Cho các khí đi qua các bình chứa dung dịch CuSO 4 , khí nào tạo kết tủa xanh sau đó tan ra tạo dung dịch xanh lam là NH 3 . CuSO 4 + 2NH 3 + 2H 2 O = Na 2 SO 4 + Cu(OH) 2 ↓ −+ +=+ 2OH)Cu(NH4NHCu(OH) 2 4332 - Cho các khí còn lại qua dung dịch HBr khí nào làm dung dịch hoá nâu là khí Cl 2 . Cl 2 + 2HBr = Br 2 + 2HCl - Cho hai khí còn lại qua dung dịch nước Br 2 , khí làm mất màu dung dịch là SO 2 : SO 2 + Br 2 + 2H 2 O = 2HBr + H 2 SO 4 - Còn lại là CO 2 . *** Thuốc thử hạn chế: Dùng thuốc thử nhận ra 1 hoặc vài chất trong hỗn hợp -> dùng chất vừa nhận ra để làm thuốc thử, nhận biết các chất còn lại. Bài 1. Chỉ có nước và khí cacbonic có thể phân biệt được 5 chất bột trắng sau đây hay không : NaCl, Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 , BaCO 3 , BaSO 4 . Nếu được hãy trình bày cách phân biệt. Hòa tan 5 chất bột vào nước ta biết được 2 loại: − Tan trong nước: NaCl, Na 2 CO 3 và Na 2 SO 4 − Không tan : BaCO 3 và BaSO 4 Cho khí CO 2 sục vào BaCO 3 và BaSO 4 khi có mặt H 2 O, chất tan là BaCO 3 . )Ba(HCO OH CO BaCO 23223 →++ Lấy Ba(HCO 3 ) 2 cho vào 3 dung dịch trên, nơi nào không kết tủa là NaCl. 2NaHCO BaSO SO Na )Ba(HCO 2NaHCO BaCO CO Na )Ba(HCl 344223 33322 3 +↓=+ +↓=+ Sau đó phân biệt 2 kết tủa như trên. Email: mai.tanduc1981@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức Bài 2. Hãy tự chọn một hoá chất thích hợp để phân biệt các muối : NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 , NaNO 3 , MgCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , Al(NO 3 ) 3 . Viết các phương trình phản ứng. Chọn dung dịch Ba(OH) 2 : khai)(mïi O2H 2NH BaCl Ba(OH) Cl2NH 232 t 24 o +↑+=+ (khai) (tr¾ng) O2H 2NH BaSO Ba(OH) SO)(NH 234 t 2424 o +↑+↓=+ 2222 2tr¾ng222 23 BaClFe(OH) Ba(OH) FeCl BaCl Mg(OH) Ba(OH) MgCl ig t îng hiÖncã ng«kh Ba(OH) NaNO +↓=+ +↓=+ →+ (lục nhạt, hóa nâu trong không khí) )3Ba(NO 2Al(OH) 3Ba(OH) )2Al(NO 3BaCl 2Fe(OH) 3Ba(OH) 2FeCl 4Fe(OH) O2H O 4Fe(OH) 23tr¾ng 3233 2)uan(323 3222 +=+ +↓=+ =++  Thêm tiếp Ba(OH) 2 vào, kết tủa tan: OH 4 )Ba(AlO d Ba(OH) 2Al(OH) 22tan223 +=+ Bài 3. Dùng thêm một thuốc thử duy nhất phân biệt các dung dịch: MgCl 2 , AlCl 3 , FeCl 2 , FeCl 3 , CuCl 2 , NaCl, NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 . Mỗi lần thử lấy mỗi dung dịch một ít (1-2ml) cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự. Cho dung dịch Ba(OH) 2 từ từ tới dư vào các dung dịch trên: - Cốc có kết tủa trắng sau tan dần là AlCl 3 . 2AlCl 3 + 3Ba(OH) 2 = 2Al(OH) 3 + 3BaCl 2 2Al(OH) 3 + Ba(OH) 2 = Ba(AlO 2 ) 2 + 4H 2 O - Cốc có kết tủa đỏ nâu là FeCl 3 . 2FeCl 3 + 3Ba(OH) 2 = 2Fe(OH) 3 + 3BaCl 2 - Cốc có kết tủa trắng xanh chuyển sang đỏ nâu là FeCl 2 . FeCl 2 + Ba(OH) 2 = Fe(OH) 2 + BaCl 2 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O = 4Fe(OH) 3 - Cốc có kết tủa xanh là CuCl 2 . CuCl 2 + Ba(OH) 2 = Cu(OH) 2 + BaCl 2 - Cốc có kết tủa trắng không tan và khí thoát ra là (NH 4 ) 2 SO 4 . (NH 4 ) 2 SO 4 + Ba(OH) 2 = 2NH 3 + BaSO 4 + 2H 2 O - Cốc có khí thoát ra và không có kết tủa là NH 4 Cl. Email: mai.tanduc1981@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức 2NH 4 Cl + Ba(OH) 2 = 2NH 3 + BaCl 2 + 2H 2 O - Còn lại là NaCl. Bài 4. Chỉ dùng thêm một kim loại phân biệt các dung dịch: NaCl, MgCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , CuSO 4 , (NH 4 ) 2 SO 4 . Chia nhỏ các dung dịch thành các phần có đánh số thứ tự. Cho kim loại Ba từ từ tới dư vào các dung dịch trên, các cốc đều có khí thoát ra: Ba + 2H 2 O = Ba(OH) 2 + H 2 và các hiện tượng sau: - Cốc có kết tủa đỏ nâu là FeCl 3 . 2FeCl 3 + 3Ba(OH) 2 = 2Fe(OH) 3 + 3Ba Cl 2 - Cốc có kết tủa trắng xanh chuyển sang đỏ nâu là FeCl 2 . FeCl 2 + Ba(OH) 2 = Fe(OH) 2 + Ba Cl 2 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O = 4Fe(OH) 3 - Cốc có kết tủa xanh là CuSO 4 . CuSO 4 + Ba(OH) 2 = Cu(OH) 2 + Ba SO 4 - Cốc có kết tủa trắng không tan và khí thoát ra là (NH 4 ) 2 SO 4 . (NH 4 ) 2 SO 4 + Ba(OH) 2 = 2NH 3 + BaSO 4 + 2H 2 O - Cốc có kết tủa trắng là MgCl 2 . MgCl 2 + Ba(OH) 2 = Mg(OH) 2 + BaCl 2 - Còn lại là dung dịch NaCl. Bài 5- Chọn một trong các dung dịch sau: BaCl 2 , Ba(OH) 2 , NaOH để nhận biết cả 6 dung dịch sau: FeCl 2 , FeCl 3 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 , AlCl 3 , MgCl 2 . Phương án nào trong các phương án sau đúng: A. Chọn dung dịch BaCl 2 . B. Chọn dung dịch NaOH. C. Chọn dung dịch Ba(OH) 2 . D. Chọn dung dịch nào cũng có thể nhận biết các dung dịch trên. Chọn dung dịch Ba(OH) 2 . Mỗi lần thử lấy mỗi dung dịch một ít (1-2ml) cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự. Cho dung dịch Ba(OH) 2 từ từ tới dư vào các dung dịch trên: - Cốc có kết tủa trắng sau tan dần là AlCl 3 . 2AlCl 3 + 3Ba(OH) 2 = 2Al(OH) 3 + 3BaCl 2 2Al(OH) 3 + Ba(OH) 2 = Ba(AlO 2 ) 2 + 4H 2 O - Cốc có kết tủa đỏ nâu là FeCl 3 . Email: mai.tanduc1981@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức 2FeCl 3 + 3Ba(OH) 2 = 2Fe(OH) 3 + 3BaCl 2 - Cốc có kết tủa trắng xanh chuyển sang đỏ nâu là FeCl 2 . FeCl 2 + Ba(OH) 2 = Fe(OH) 2 + BaCl 2 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O = 4Fe(OH) 3 - Cốc có kết tủa trắng không tan và khí thoát ra là (NH 4 ) 2 SO 4 . (NH 4 ) 2 SO 4 + Ba(OH) 2 = 2NH 3 + BaSO 4 + 2H 2 O - Cốc có khí thoát ra và không có kết tủa là NH 4 Cl. 2NH 4 Cl + Ba(OH) 2 = 2NH 3 + BaCl 2 + 2H 2 O - Cốc có kết tủa trắng là MgCl 2 . MgCl 2 + Ba(OH) 2 = Mg(OH) 2 + BaCl 2 Bài 6. Chỉ dùng thêm 1 hoá chất hãy phân biệt các dung dịch: KOH, ZnCl 2 , NaCl, MgCl 2 , AgNO 3 , HCl, HI. Mỗi lần thử lấy mỗi dung dịch một ít (1-2ml) cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự, cho dung dịch FeCl 3 lần lượt vào các dung dịch ta nhận được: - Dung dịch AgNO 3 có kết tủa trắng: 3AgNO 3 + FeCl 3 = 3AgCl ↓ + Fe(NO 3 ) 3 - Dung dịch KOH có kết tủa đỏ nâu: 3KOH + FeCl 3 = 3KCl + Fe(OH) 3 ↓ Lấy dung dịch KOH cho vào các dung dịch cha nhận biết đến dư - Dung dịch KOH có kết tủa sau kết tủa tan là ZnCl 2 : 2KOH + ZnCl 2 = 2KCl + Zn(OH) 2 ↓ 2KOH + Zn(OH) 2 = K 2 ZnO 2 + 2H 2 O - Dung dịch KOH có kết tủa trắng là MgCl 2 : 2KOH + MgCl 2 = 2KCl + Mg(OH) 2 ↓ Cho dung dịch AgNO 3 tác dụng với hai dung dịch còn lại dung dịch nào cho kết tủa vàng da cam là dung dịch HI, kết tủa trắng là HCl. AgNO 3 + HI = AgI ↓ vàng da cam + HNO 3 AgNO 3 + HCl = AgCl ↓ trắng + HNO 3 Bài 7. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các cặp chất sau: * Hai dung dịch: MgCl 2 và FeCl 2 * Hai khí: CO 2 và SO 2 Trong mỗi trường hợp chỉ được dùng thêm một thuốc thử thích hợp. a) Cho 2 dung dịch tác dụng với dung dịch KOH dư, một dung dịch cho kết tủa trắng không tan là dung dịch MgCl 2 , một dung dịch cho kết tủa trắng xanh hoá nâu ngoài không khí là dung dịch FeCl 2 . Email: mai.tanduc1981@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức 2NaOH + MgCl 2 = BaCl 2 + Mg(OH) 2 2NaOH + FeCl 2 = BaCl 2 + Fe(OH) 2 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O = 4Fe(OH) 3 b) Cho hỗn hợp hai khí từ từ đi qua dung dịch nước brôm, khí nào làm dung dịch nước brôm mất màu đó là khí SO 2 . SO 2 + Br 2 + 2H 2 O = H 2 SO 4 + 2HBr 15. Chỉ dùng CO 2 và nước hãy phân biệt 5 chất rắn màu trắng sau: NaCl, K 2 CO 3 , Na 2 SO 4 , BaCO 3 và BaSO 4 . Hoà tan 5 chất trên vào 5 cốc nước dư, có 3 chất tan hoàn toàn và hai chất không tan. Sục CO 2 dư vào hai cốc không tan thấy một cốc kết tủa tan ra đó là BaCO 3 cốc kia là BaSO 4 . Lấy cốc tan khi sục CO 2 vào cho vào 3 cốc còn lại, một cốc không có hiện tượng là cốc NaCl, còn hai cốc có kết tủa. Sục CO 2 đến dư vào hai cốc này, cốc có kết tủa tan là K 2 CO 3 cốc còn lại là Na 2 SO 4 . BaCO 3 + CO 2 + H 2 O = Ba(HCO 3 ) 2 Ba(HCO 3 ) 2 + Na 2 SO 4 = BaSO 4 + 2NaHCO 3 Ba(HCO 3 ) 2 + K 2 CO 3 = BaCO 3 + 2NaHCO 3 BaCO 3 + CO 2 + H 2 O = Ba(HCO 3 ) 2 Bài 8. Chỉ dùng thêm một hoá chất hãy phân biệt các dung dịch: Na 2 CO 3 , NaHSO 4 , NaOH, Ba(OH) 2 . Mỗi lần thử lấy mỗi dung dịch một ít (1-2ml) cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự để tiến hành thí nghiệm: Cho quỳ tím vào các dung dịch trên dung dịch làm quỳ tím chuyển sang đỏ là NaHSO 4 , các dung dịch còn lại chuyển sang màu xanh. Cho dung dịch NaHSO 4 vào 3 dung dịch còn lại, dung dịch có kết tủa là Ba(OH) 2 , dung dịch có khí thoát ra là Na 2 CO 3 , dung dịch không có hiện tượng là NaOH. NaHSO 4 + Ba(OH) 2 = BaSO 4 + NaOH + H 2 O 2NaHSO 4 + Na 2 CO 3 = 2Na 2 SO 4 + CO 2 + H 2 O Email: mai.tanduc1981@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức *** Không dùng thuốc thử: Cho các chất lần lượt tác dụng với nhau, lập bảng kết quả rồi dựa vào bảng để nhận ra các chất Bài 1. Không dùng thêm hoá chất nào khác hãy phân biệt các dung dịch sau: NaCl, H 2 SO 4 , CuSO 4 , BaCl 2 , NaOH. Mỗi lần thử lấy mỗi dung dịch một ít (1-2ml) cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự, sau đó cho lần lượt các chất tác dụng với nhau. Kết quả cho trên bảng sau: - Chất tạo hai kết tủa trong đó có một kết tủa màu xanh là CuSO 4 . - Chất tạo một kết tủa màu xanh là NaOH. CuSO 4 + BaCl 2 = BaSO 4 ↓ + CuCl 2 CuSO 4 + 2NaOH = Na 2 SO 4 + Cu(OH) 2 ↓ - Chất tạo 2 kết tủa trắng là BaCl 2 , và chất tạo một kết tủa là H 2 SO 4 . CuSO 4 + BaCl 2 = BaSO 4 ↓ + CuCl 2 H 2 SO 4 + BaCl 2 = BaSO 4 ↓ + 2HCl - Chất không có tín hiệu gì là NaCl. Bài 2. Không dùng thêm hoá chất nào khác hãy phân biệt các dung dịch sau: HCl, H 2 SO 4 , NH 3 , CuSO 4 , Ba(NO 3 ) 2 , Na 2 SO 4 . Mỗi lần thử lấy mỗi dung dịch một ít (1-2ml) cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự, sau đó cho lần lượt các chất tác dụng với nhau. Kết quả cho trên bảng sau: Email: mai.tanduc1981@gmail.com [...]... có hiện tượng gì là MgCl2 Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com GV: Mai Tân Đức Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 - PTHH: 2NaOH + (NH4)2CO3 -> Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O 2NaOH + MgCl2 -> Mg(OH)2 + 2NaCl (NH4)2CO3 + BaCl2 -> BaCO3 + 2NH4Cl (NH4)2CO3+ MgCl2 -> MgCO3 + 2NH4Cl (NH4)2CO3 + H2SO4 -> (NH4)2SO4 + CO2 + H2O BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl Bài 5: Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các dung dịch... -> Mg(OH)2 + 2KCl CuSO4 + BaCl2 -> CuCl2 + BaSO4 NaCl + AgNO3 -> AgCl + NaNO3 BaCl2 - Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com GV: Mai Tân Đức Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 CuSO4 + 2AgNO3 -> Ag2SO4 + Cu(NO3)2 MgCl2 + 2AgNO3 -> 2AgCl + Mg(NO3)2 BaCl2 + 2AgNO3 -> 2AgCl + Ba(NO3)2 Bài 6: Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn: dd HCl; AgNO3; Na2CO3; CaCl2... nhận biết 3 oxit màu trắng : MgO , Al2O3 , Na2O Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức Bài 67: Có 5 mẫu kim loại Ba , Mg , Fe , Ag , Al Nếu chỉ dùng H2SO4 loãng có thể nhận biết những kim loại nào ? Bài 68: Chỉ dùng kim loại để phân biệt các d dịch : HCl , HNO3 , NaNO3 , NaOH , HgCl2 Bài 69: Làm thế nào để biết trong bình có : a SO2 và CO2 b H2SO4 , HCl... thoát ra là Na2CO3 -PTHH: Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 + H2O BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl Na2CO3 + H2SO4-> Na2SO4 + CO2 + H2O Na2CO3 + BaCl2 -> BaCO3 + 2NaCl Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức III Bài tập áp dụng và tự luyện tập ở nhà: Bài 1: Dùng thêm một thuốc thử hãy tìm cách nhận biết các dung dịch sau, mất nhãn NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl... Na 2CO3, CaCO3, BaSO4 Trình bày cách nhận biết Viết phương trình phản ứng Bài 22: Bằng phương pháp nào có thể nhận ra các chất rắn sau đây Na2CO3, MgCO3, BaCO3 Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức Bài 23: Chỉ dùng một hoá chất để phân biệt các dung dịch sau đây đựng trong 4 lọ riêng biệt CuSO4, Cr2(SO4)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 Viết các phương trình phản ứng Bài... trong từng ống nghiệm Bài 31: Trong 5 dung dịch ký hiệu A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H2SO4, NaCl Biết: Đổ A vào B → có kết tủa Đổ A vào C → có khí bay ra Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức Đổ B vào D → có kết tủa Xác định các chất có các kí hiệu trên và giải thích Bài 32: Có 6 dung dịch được đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 6 mỗi dung dịch chứa một chất... chất rắn màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt không nhãn: NaCl, Na2CO3, hh NaCl và Na2CO3? Bài 44: 1 CaSO4 , Na2SO4 , Na2S , MgCl2 2 Na2CO3 , NaOH , NaCl , HCl Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức 3 HCl , H2SO4 , H2SO3 4 KCl , KNO3 , K2SO4 5 HNO3 , HCl , H2SO4 6 Ca(OH)2 , NaOH hoặc Ba(OH)2 , NaOH 7 H2SO4 , HCl , NaCl , Na2SO4 Bài 45: Nhận biết các dd sau... NaOH xanh Cu(OH)2 - Dựa vào bảng kết quả trên ta thấy: + Dung dịch nào lần lượt tác dụng với các dung dịch còn lại không có hiện tượng gì xảy ra là NaCl Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com GV: Mai Tân Đức Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 + Dung dịch nào lần lượt tác dụng với các dung dịch còn lại thấy có 1 ống nghiệm tạo thành kết tủa trắng, các dung dịch còn lại không có hiện tượng gì là H2SO4 + Dung... các chất tác dụng với nhau Ta có bảng kết quả sau: HNO3 HNO3 CaCl2 - Na2CO3  CO2 CaCl2 - Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com Trắng CaCO3 Na2CO3  CO2 Trắng CaCO3 NaCl - GV: Mai Tân Đức Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 NaCl - Dựa vào bảng kết quả trên ta thấy: + Dung dịch nào lần lượt tác dụng với các dung dịch còn lại thấy có 1 ống nghiệm có khí thoát ra, 2 dung dịch còn lại không có hiện tượng gì.. .Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức - Dung dịch tạo được 1 kết tủa trắng và 1 kết tủa sau tan thành dung dịch xanh lam là CuSO4 Dung dịch tạo dung dịch xanh với CuSO4 là NH3 CuSO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4↓ + . bảng kết quả sau: HNO 3 CaCl 2 Na 2 CO 3 NaCl HNO 3 -  CO 2 - CaCl 2 - Trắng CaCO 3 - Na 2 CO 3  CO 2 Trắng CaCO 3 - Email: mai.tanduc1981@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai. AgNO 3 Na 2 CO 3 CaCl 2 HCl Trắng AgCl  CO 2 - AgNO 3 Trắng AgCl Trắng Ag 2 CO 3 Trắng AgCl Na 2 CO 3  CO 2 Trắng Ag 2 CO 3 Trắng CaCO 3 CaCl 2 - Trắng AgCl Trắng CaCO 3 - Dựa vào bảng. CaCl 2 . -PTHH: AgNO 3 + HCl -> AgCl + HNO 3 Na 2 CO 3 + 2HCl -> 2NaCl + CO 2 + H 2 O 2AgNO 3 + Na 2 CO 3 -> Ag 2 CO 3 + 2NaNO 3 CaCl 2 + 2AgNO 3 -> Ca(NO 3 ) 2 + 2AgCl CaCl 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9, Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9,