0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Hóa học >

Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9

tài liệu bồi dưỡng toán học sinh giỏi lớp 5

tài liệu bồi dưỡng toán học sinh giỏi lớp 5

... HS giỏi của lớp 5A.8. Lớp 5B có số HS giỏi nhiều hơn 1 /5 số HS của lớp là 3 em. Số HS còn lại nhiều hơn ẵ số HS của lớp là 9 em. Tính :a) Số HS giỏi của lớp 5B.b) Số HS của lớp 5B.9. Một ... học kì I lớp 5A có số học sinh đạt danh hiệu HS giỏi kém 1/4 tổng số HS cuả lớp là 2 em. Số còn lại đạt HS khá và nhiều hơn 1/2 số HS của lớp là 12 em. Tính :a) Số HS của lớp 5A.a) Số HS giỏi ... là : 50 x 3 = 150 (km)Tổng số quãng đường cả 5 ô tô phải đi là :100 x 5 = 50 0 (km)Cứ đi 150 km thì chi phí hết 120000 đồng. Vậy đi 50 0 km thì chi phí hết số tiền là :120000 : 150 x 50 0 =...
 • 16
 • 1,766
 • 12
tài liệu bồi dưỡng hóa học

tài liệu bồi dưỡng hóa học

... CuSO4] dư = 0,05M CM [ Fe SO4] = 0,05M Page: 1 PHẦN A: HÓA HỌC VÔ CƠ Chuyên đề 1: Viết phương trình hoá học I/ Phản ứng vừa có sự thay đổi số oxi hoá, vừa không có sự thay đổi ... CTTQ ` - Bước 2: Viết PTHH. - Bước 3: Lập phương trình toán học dựa vào các ẩn số theo cách đặt. - Bước 4: Giải phương trình toán học. - Bước 5: Tính toán theo yêu cầu của đề bài A - Toán ... + H2 Điều kiện: - Kim loại là kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học Bêkêtôp. - Dãy hoạt động hoá học Bêkêtôp. K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au....
 • 92
 • 635
 • 0
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS pptx

100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS pptx

... cho phù hợp với thực tế bồi dưỡng tại các đơn vị trường. - Đề xuất các bài tập hay hơn để thay thế cho các bài tập đã có ở tập tài liệu. Các bài tập tập tài liệu còn thiếu.Lê Nho Duyệt ... đếm>=Max+ - ThoátS;DEC(Biến đếm); 100 bài tập Turbo Pascal - Những hiệu chỉnh về cấu trúc của tập tài liệu. - Những nội dung cần bổ sung thêm, những nội dung cần giảm bớt cho phù hợp với thực tế bồi ... huyện Quế Sơn Trang 3 100 bi tp Turbo Pascal Single1.5ì10 -4 5 3.4ì10+ 38 4 byteReal2.9ì10 -3 9 1.7ì10+ 38 6 byteDouble5.0ì10 -3 24 1.7ì10+3 08 8 byteExtended3.4ì10 -4 932 1.1ì10+493210...
 • 71
 • 6,850
 • 94
Tài liệu bồi dưỡng hóa 9

Tài liệu bồi dưỡng hóa 9

... của V và m.Đáp số: 1. a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% và %NaCl = 8,03% 2. V = 297 ,4ml và m = 29, 68gBài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II ... p gam nước cũng thu được dung dịch NaOH nồng độ x%. Lập biểu thức tín p theo a và b.Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO4.5H2O. Xác định CuSO4 sạch hay có lẫn tạp chất. Biết rằng độ tan của CuSO4 ... 31,5%. Biết hiệu suất của quá trình là 79, 356%.Câu 3:Người ta điều chế C2H2 từ than và đá vôi theo sơ đồ:CaCO3 95 %→ CaO 80%→ CaC2 90 %→ C2H2Với hiệu suất mỗi phản...
 • 24
 • 449
 • 7
tai lieu boi duong hoa hoc

tai lieu boi duong hoa hoc

... sinh nêu thắc mắc:a) Thứ tự dÃy hoạt động hoá học của kim loại theo sách giáo khoa cũ là: K, Na, Ca , còn sách giáo khoa mới lại là K, Ca, Na Vậy sách giáo khao nào đúng, sách nào sai?b) Tại sao ... nếu giả sử rằng để sản xuất đợc ? ? Al cần dùng 400 kg C để làm cực dơngCâu V: Theo sách giáo khoa thì kim loại tác dụng đợc với dung dịch axit X nhng không tác dụng với dung dịch axit Y hoặc...
 • 26
 • 646
 • 1
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8

... vận động.Điều hòa hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và quá trình trao đổi chấtCâu 8. Hệ thần kinh sinh dưỡng 1. Cấu tạo: Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm 2 phân hệ: phân hệ thần kinh giao cảm ... li tâm đi đến các cơ quan sinh dưỡng đều qua hạch thần kinh sinh dưỡng và gồm các sợi trước hạch và sợi sau hạch.+ Điều khiển, điều hòa hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng. - Khác nhau:Giao ... vận động và cung phản xạ sinh dưỡng - Sơ đồ cung phản xạ vận động:Noron hướng tâm noron li tâmCơ quan thụ cảm TƯ thần kinh cơ quan phản ứng- Sơ đồ cung phản xạ sinh dưỡng: Noron hướng tâm nơron...
 • 33
 • 11,058
 • 54
Tài liệu bồi dưỡng hình học 9

Tài liệu bồi dưỡng hình học 9

... thức hình học thuần túy Trong phần này tôi sẽ trình bày những bất đẳng thức hình học “thuần túy” theo nghĩa là khi chứng minh chúng ta hầu như chỉ cần những kiến thức đơn giản nhất về hình học ... 2222223abcGAGBGC++++= Thế vào (*) ta có ()2222222 39 OAOBOCOGabc++=+++ Cho O là tâm đường tròn ngoại tiếp ta có hệ thức sau 222222222 99 9ROGabcRabc=+++⇒≥++ (**) Trước hết, chúng ta ... ngoại tiếp của hình vuông ABCD ta có ()()PAPAPCPBPBPD+=+ [2] Nếu một đường tròn cắt hai cạnh và một đường chéo của một hình bình hành ABCD tại các điểm ,,PQR như trên hình. Khi đó...
 • 17
 • 2,047
 • 4
Tài liệu bồi dưỡng hình học 11 (hay)

Tài liệu bồi dưỡng hình học 11 (hay)

... VỚI MẶT PHẲNG27 Tài liệu bồi dưỡng Hình học 11 (hay) a) Chứng minh: BC ⊥ (SAB).b) Gọi AH là đường cao của ∆SAB. Chứng minh: AH ⊥ SC.8.Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Biết: ... rằng:a) Tam giác SDE vuông tại S.29 Tài liệu bồi dưỡng Hình học 11 (hay) HD: a) 234a. b) 22 2149a. c) 25 332a.10. Cho hình chóp SABCD, có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD) và ... của hình chóp với mặt phẳng (IJM).3.Cho hình chóp S.ABCD, có đáy là hình thang với các đáy AD = a, BC = b. Gọi I,J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD, SBC.14 Tài liệu bồi dưỡng Hình học 11...
 • 39
 • 3,565
 • 14
Phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ cực hay Tài liệu bồi dưỡng toán học phổ thông

Phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ cực hay Tài liệu bồi dưỡng toán học phổ thông

... kiện x. Bất phương trình đã cho tương đương với www.MATHVN.com - Toán học Việt Namwww.DeThiThuDaiHoc.com LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN ...  Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm 1 0x x  . www.MATHVN.com - Toán học Việt Namwww.DeThiThuDaiHoc.com LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ ... Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm 326 1x  . www.MATHVN.com - Toán học Việt Namwww.DeThiThuDaiHoc.com LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU...
 • 111
 • 3,533
 • 3
tài liệu bồi dưỡng hóa vô cơ 12

tài liệu bồi dưỡng hóa vô cơ 12

... dịch Ylần lượt là:A. 0,44M và 0,04M B.0,44M và 0,08M C. 0,12M và 0,04M D.0,12M và 0,08M - 3 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12. Bài 3: Lấy 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe cho vào 500 ... muối tạo ra là:A. 12, 78 gam B. 14,62 gam C. 18,46 gam D. 13,70 gam - 8 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12. ==============II- Dạng 2: DUNG DỊCH AXIT LOẠI 2 CÓ TÍNH OXI HÓA MẠNH ( H2SO4 ... Fe- Tại anot (cực dương): Xảy ra quá trình oxi hóa anion gốc axit, OH– (bazơ kiềm), H2O theo quy tắc: - 12 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12. + Các anion gốc axit có oxi như NO3–,...
 • 58
 • 516
 • 0
tài liệu bồi dưỡng hóa hữu cơ 12

tài liệu bồi dưỡng hóa hữu cơ 12

... 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam.- 3 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12 III. BÀI TẬP NÂNG CAO (Dành cho lớp bồi dưỡng) Câu 1: Hợp chất hữu X có CTPT C4H7O2Cl. Khi thủy phân ... C2H5COOCH3- 2 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12 C. HCOOCH2CH2CH3, HCOOCH(CH3)CH3D. CH3COOCH=CH2, CH2=CH-COOCH3Câu 5 (6): Đem 4,2 gam este hữu đơn chức no X xà phòng ... nHBr= 8,1 : 81 = 0,1 (mol)- 12 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12 - PTHH: CxHyN + HBr → CxHyNHBr 0,1 0,1mol=> MCxHyN = 9,3 : 0,1 = 93=> 12x + y = 79- Lập bảng: x...
 • 24
 • 903
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9

Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9

... Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức CHỦ ĐỀ: NHẬN BIẾT CÁC CHẤTI. Phương pháp:* Phương pháp vật lí: màu sắc, độ tan, nhiệt độ nóng chảy, từ tính, mùi, vị * Phương pháp hóa học: + ... 2HCl = BaCl2+ CO2 + H2OEmail: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức Bài 4. Dùng phương pháp hoá học phân biệt các chất rắn sau: Na2CO3, CaCO3, ... Na2S hoặc K2S PbS ↓ đenNa Đốt Ngọn lửa màu vàngEmail: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức K // Ngọn lửa tím hồngCa // Ngọn lửa đỏ da camH2//...
 • 20
 • 2,464
 • 3
Tài liệu bồi dưỡng dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng năng lực THPT môn tin học

Tài liệu bồi dưỡng dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng năng lực THPT môn tin học

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂNGIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNGCÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC ... pháp dạy học ở trường trung học 5. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhPhần II. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC1. CNTT-TT là năng lực chung, cốt lõi2. Đề xuất năng lực của môn ... đánh giá năng lực người học đánh giá kiến thức, kỹ năng của người học như sau:Tiêu chíso sánh Đánh giá năng lực Đánh giá kiến thức, kỹ năng 1. Mục đích chủ yếu nhất- Đánh giá khả năng học...
 • 210
 • 718
 • 2
Tài liệu bồi dưỡng hóa học THCS

Tài liệu bồi dưỡng hóa học THCS

... TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI -THCS MÔN HOÁ HOCDẠNG 1: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ A. SƠ ĐỒ PHẢN ỨNGCâu 1: Viết phương ... của muối nào?b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó?.Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH4NO3), và supephotphat kép Ca(H2PO4)2.Câu 5: Có 8 ... chất rắn: KNO3, NaNO3, KCl, NaCl. Hãy nêu cách phân biệt chúng.Câu 7: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các hỗn hợp sau: (Fe + Fe2O3), (Fe + FeO), (FeO + Fe2O3).Câu 8: Có 3...
 • 23
 • 2,540
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hóa học lớp 9tài liệu bồi dưỡng hóa học 8tài liệu bồi dưỡng sinh học 9tài liệu bồi dưỡng hóa học 10hoc tai lieu boi duong ioi van 9hoc sinh gtài liệu giảng dạy hóa học 9tài liệu bồi dưỡng hình học 8tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9tài liệu bồi dưỡng sinh học 8tài liệu bồi dưỡng hóa 10tài liệu ôn tập hóa học 9chuyên đề bồi dưỡng hoá học 9bồi dưỡng hóa học 9tai lieu boi duong hsg anh 9tài liệu bồi dưỡng hình học lớp 6chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ