0

Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền – những ưu điểm và điều kiện áp dụng.DOC

12 2,512 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2012, 16:36

Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền – những ưu điểm và điều kiện áp dụng Lời nói đầu.Việc chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang cơ chế thị tr-ờng đã cho phép các doanh nghiệp phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Điều đó một mặt giải phóng cho các doanh nghiệp. Họ không còn bị trói buộc bởi các chỉ tiêu kế hoạch cơ chế quản lý sơ cứng nữa. Song mặt khác họ cũng không còn đợc bao cấp nữa. Vận mệnh của mỗi doanh nghiệp phần lớn phụ thuộc vào chính doanh nghiệp đó. Tiêu chí quan trọng nhất để doanh nghiệp tồn tại phát triển là vấn đề hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Nh chúng ta đã biết sản xuất là một trong những chức năng chủ yếu thu hút đến 70 80% lao động của các doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thơng mại. Cùng với tài chính Marketing, tổ chức sản xuất là một trong ba cái chân của chiếc kiềng doanh nghiệp. Tổ chức sản xuất ảnh hởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trờng để có đợc lợi nhuận các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau về chất lợng, giá cả thời gian. Tổ chức tốt quá trình sản xuất là tăng sức cạnh tranh trên cả ba lĩnh vực đó cho doanh nghiệp. Do thời gian trình độ nghiên cứu có hạn nên em chỉ xin trình bày một khía cạnh nhỏ của công tác tổ chức sản xuất có tên đề tài là Phơng pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền những u điểm điều kiện áp dụng. Để giải quyết vấn đề một cách thấu đáo là mong muốn của em nhng do lần đầu làm công tác nghiên cứu khoa học cũng nh tầm hiểu biết còn hạn chế chắc chắn bài tiểu luận sẽ không tránh khỏi thiếu xót vì thế em rất mong nhận đợc sự quan tâm góp ý của các thầy các cô các bạn. Qua đây cho phép em nói lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trong khoa quản lý doanh nghiệp đã giúp đỡ em hoàn thành bài tiểu luận này.PHần nội DUNG.1I. Lý luận chung về tổ chức sản xuất.1. Khái niệm về tổ chức sản xuất.Tổ chức sản xuất là sự bố trí các công đoạn, các khâu trong cả dây chuyền nhằm thực hiện chu trình sản xuất kinh doanh từ đầu vào đến đầu ra.Mục tiêu của tổ chức sản xuất là sự bố trí các công đoạn các khâu nhằm tạo ra năng suất, chất lợng cao hơn, nhịp độ sản xuất nhanh hơn, tận dụng huy động tối đa các nguồn lực vật chất vào sản xuất, giảm chi phí sản xuất một đơn vị đầu ra tới mức thấp nhất, rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Do đó quyết định lựa chọn tổ chức sản xuất theo dây chuyền, tổ chức sản xuất theo nhóm hay tổ chức sản xuất đơn chiếc là tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất, chủng loại hay kết cấu sản phẩm của doanh nghiệp.2. Các phơng pháp tổ chức sản xuất.Có nhiều phơng pháp tổ chức sản xuất khác nhau. Mỗi phơng pháp phải thích ứng với những đặc điểm trình độ tổ chức kỹ thuật, với từng loại hình sản xuất của doanh nghiệp. Có ba phơng pháp tổ chức sản xuất chủ yếu: sản xuất dây chuyền, sản xuất theo nhóm, sản xuất đơn chiếc.a. Phơng pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền. Sản xuất theo dây chuyền là một hình thức đặc biệt của hệ thống sản xuất chuyên môn hoá sản phẩm, đợc thiết kế để sản xuất một hoặc vài loại sản phẩm có quy mô sản xuất lớn, có tính chất đồng nhất về quy trình công nghệ có quá trình sản xuất ổn định. b. Phơng pháp tổ chức sản xuất theo nhóm.Phơng pháp sản xuất theo nhóm có đặc điểm: không thiết kế qui trình công nghệ, bố trí thiết bị, máy móc, dụng cụ để sản xuất từng loạt chi tiết cá biệt mà làm chung cho cả nhóm, dựa vào các chi tiết tổng hợp đã lựa chọn. Các chi tiết trong cùng nhóm đợc gia công trong cùng một lần điều chỉnh máy. 2c. Phơng pháp tổ chức sản xuất đơn chiếc.Tổ chức sản xuất đơn chiếc là tổ chức chế biến sản phẩm từng chiếc một hay theo từng đơn đặt hàng nhỏ. Sản phẩm chỉ đợc sản xuất một lần, không lặp lại hoặc có lặp lại thì cũng không có chu kỳ nhất định, không dự tính đợc trớc. 3. Những nguyên tắc tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.Tổ chức sản xuất là xác định một chơng trình sản xuất tối u nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các phơng tiện sản xuất thoả mãn tốt nhất những nhu cầu của khách hàng. Khi tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp cần tuân theo những nguyên tắc chủ yếu sau đây:- Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp theo hớng kết hợp phát triển chuyên môn hoá với phát triển kinh doanh tổng hợp.- Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp phải đảm bảo tính cân đối.- Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp phải đảm bảo tính nhịp nhàng. - Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp phải đảm bảo sản xuất liên tục. II. Phơng pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền.1. Khái niệm về tổ chức sản xuất theo dây chuyền. Sản xuất dây chuyền là phơng pháp tổ chức sản xuất mà ở đấy quá trình công nghệ đợc phân chia thành những bớc công việc có thời gian lao động bằng nhau hoặc lập thành quan hệ bội số với nhau đợc xác định theo trình tự hợp lý. Các nơi làm đợc sắp xếp theo nguyên tắc đối tợng đợc chuyên môn hoá. Đối t-ợng lao động đợc vận chuyển liên tục theo một hớng nhất định trong cùng một thời điểm đợc đồng thời chế biến trên tất cả các nơi làm việc của dây chuyền.2. Đặc điểm của tổ chức sản xuất theo dây chuyền.Từ khái niệm trên có thể thấy sản xuất dây chuyềnnhững đặc điểm chủ yếu sau: Qúa trình công nghệ đợc chia nhỏ thành nhiều bớc công việc sắp xếp theo một trình tự hợp lý nhất, có thời gian chế biến bằng nhău hoặc lập thành quan hệ bội số với bớc công việc ngắn nhất trên dây chuyền.3Tính liên tục của sản xuất là đặc điểm chủ yếu nhất của sản xuất dây chuyền. Để đảm bảo tính liên tục, điều kiện cần thiết là phải chia quá trình công nghệ ra thành nhiều bớc công việc theo một trình tự hợp lý nhất, với một quan hệ tỷ lệ chặt chẽ về thời gian sản xuất. Tỷ lệ ấy có thể là một (bằng nhau) hoặc là một số nguyên nào đó (bội số). Nơi làm việc đợc chuyên môn hoá cao đợc sắp xếp theo nguyên tắc đối tợng (theo trình tự chế biến) tạo thành đờng dây chuyền.Trong sản xuất dây chuyền, mỗi nơi làm việc đợc phân công chuyên trách một bớc công việc nhất định. Do đó, nơi làm việc đợc trang bị máy móc, thiết bị dụng cụ chuyên dùng, hoạt động theo một chế độ hợp lý có trình độ tổ chức lao động cao. Các nơi làm việc đợc tổ chức theo nguyên tắc đối tợng, nói cách khác là theo trình tự chế biến sản phẩm tạo thành đờng dây chuyền. Đối tợng lao động đợc vận động theo một hớng cố định đờng đi ngắn nhất. Đờng đi của sản phẩm có thể là đờng thẳng hay cong tuỳ theo phạm vi nhà xởng, diện tích sản xuất nhng điều quan trọng là không có những đờng chéo nhau hoặc ngợc chiều. Đối tợng lao động đợc đồng thời chế biến trên tất cả các nơi làm việc của dây chuyền đợc chuyển từ nơi làm việc này sang nơi làm việc khác bằng phơng tiện vận chuyển đặc biệt.Trong một thời điểm nào đó, nếu quan sát tất cả các nơi làm việc của dây chuyền, sẽ thấy đối tợng lao động đợc chế biến đồng thời (song song) ở tất cả các bớc công việc đợc chuyển từ nơi làm việc này sang nơi làm việc khác từng cái một hoặc từng chồng, từng nhóm bằng phơng tiện đặc biệt (băng chuyền, băng lăn, máng trợt, tay máy, cần trục ) Trong sản xuất dây chuyền ít dùng các ph ơng tiện vận chuyển thủ công nh xe đẩy, bng bê. Những đặc điểm nêu trên vừa đảm bảo thực hiện tốt những nguyên tắc của tổ chức sản xuất, vừa tiêu biểu cho phơng pháp tổ chức sản xuất dây chuyền. Để hiểu rõ hơn những đặc điểm này cần phải nắm rõ có bao nhiêu loại sản xuất dây chuyền.43. Phân loại tổ chức sản xuất theo dây chuyền.Có nhiều cách phân loại sản xuất dây chuyền nh căn cứ vào trình độ cố định của việc chế biến sản phẩm, căn cứ vào trình độ liên tục của quá trình sản xuất hay phạm vi áp dụng sản xuất dây chuyền.a. Căn cứ vào trình độ cố định của việc chế biến sản phẩm, hay căn cứ vào số loại sản phẩm chế biến trên dây chuyền nhiều hay ít.- Dây chuyền cố định: Chỉ sản xuất một loại sản phẩm nhất định, quá trình công nghệ không thay đổi, khối lợng sản phẩm lớn. Trên dây chuyền cố định, mỗi nơi làm việc chỉ hoàn thành một bớc công việc nhất định. Dây chuyền cố định thích hợp với loại hình sản xuất khối lợng lớn.- Dây chuyền không cố định: Chế tạo vài loại sản phẩm có kết cấu gần giống nhau, trình tự chế biến giống nhau. Sau khi sản xuất xong một loại sản phẩm, phải tạm ngng sản xuất, điều chỉnh máy móc thiết bị để sản xuất loại sản phẩm khác. Loại dây chuyền này đợc sử dụng rộng rãi trong sản xuất hàng loạt lớn vừa.b. Căn cứ vào trình độ liên tục của quá trình sản xuất có thể chia ra dây chuyền liên tục không liên tục.- Dây chuyền liên tục: Đối tợng chế biến đợc vận chuyển từng cái một cách liên tục qua các nơi làm việc, không có thời gian ngừng lại chờ đợi. Trên dây chuyền này, đối tợng lao động luôn luôn ở một trong hai trạng thái đợc vận chuyển hoặc đang đợc chế biến. Loại dây chuyền này có thể hoạt động theo nhịp điệu bắt buộc hay nhịp điệu tự do.+ Dây chuyền có nhịp điệu bắt buộc: là loại dây chuyền liên tục nhất. Thời gian các bớc công việc trên dây chuyền đều bằng nhau hoặc lập thành quan hệ bội số với nhau. Đối tợng lao động đợc vận chuyển từ nơi làm việc này sang nơi làm việc khác bằng băng chuyền chuyển động với một tốc độ nhất định.5+ Dây chuyền có nhịp điệu tự do: đợc sử dụng trong trờng hợp thời gian các bớc công việc không hoàn toàn bằng nhau (nhng chỉ chênh lệch với mức độ không đáng kể). Đối tợng lao động đợc công nhân sản xuất hoặc công nhân phụ vận chuyển từ nơi làm việc này sang nơi làm việc khác. Nhịp sản xuất đã qui định đợc công nhân tự đảm bảo. Giữa các nơi làm việc thờng có một số sản phẩm dở dang dự trữ có tính chất bảo hiểm cho công việc đợc tiến hành liên tục.- Dây chuyền không liên tục: Đối tợng lao động đợc vận chuyển theo từng loạt có thời gian tạm ngừng tại nơi làm việc để chờ chế biến. Trên dây chuyền này, công nhân máy móc làm việc không thực sự đều đặn, liên tục, phải dừng việc theo định kỳ phải có dự trữ sản phẩm dở dang.c. Căn cứ vào phạm vi áp dụng sản xuất dây chuyền: có thể chia ra dây chuyền bộ phận, dây chuyền phân xởng dây chuyền toàn xởng.- Dây chuyền bộ phận: là dây chuyền ở từng bộ phận sản xuất. Loại này có thể áp dụng nhiều trong các phân xởng cơ khí của các xí nghiệp chế tạo cơ khí.- Dây chuyền phân xởng: bao gồm quá trình sản xuất trong cả phân xởng. Các phân xởng lắp ráp trong các doanh nghiệp cơ khí thờng áp dụng dây chuyền này.- Dây chuyền toàn xởng: bao gồm toàn bộ quá trình sản xuất của doanh nghiệp, từ việc đa nguyên liệu vào sản xuất, vận chuyển bán thành phẩm giữa các phân xởng cho đến việc đa thành phẩm nhập kho. Tất cả đều đợc tiến hành theo một nhịp điệu chung đã đợc qui định.Hình thức cao nhất, hoàn thiện nhất của sản xuất dây chuyềndây chuyền tự động. Đó là một thể thống nhất hoàn chỉnh bao gồm tất cả máy móc thiết bị chính phụ, phơng tiện vận chuyển, trung tâm điều khiển quá trình sản xuất. Tất cả đều đợc phối hợp khéo léo, chính xác hoạt động theo một nhịp điệu thống nhất.6Qua qúa trình phân loại nh trên, có thể lựa chọn một trong những phơng án bố trí mặt bằng của dây chuyền sản xuất dới đây: III. Hiệu quả kinh tế trờng hợp vận dụng phơng pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền.1. Hiệu quả của sản xuất theo dây chuyền.Trong quá trình chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất, hiệu quả kinh tế của sản xuất dây chuyền đã đợc đảm bảo nhờ sản phẩm đợc thiết kế theo kết cấu hợp lý, bảo đảm yêu cầu thống nhất hoá tiêu chuẩn hoá, tiết kiệm nguyên vật liệu thời gian lao động. Trong quá trình hoạt động, hiệu quả kinh tế của sản xuất dây chuyền còn thể hiện trên những mặt sau:- Tăng sản lợng sản phẩm tính cho một đơn vị máy móc đơn vị diện tích do sử dụng thiết bị, máy móc dụng cụ chuyên dùng, giảm thời gian gián đoạn trong sản xuất.- Rút ngắn chu kỳ sản xuất, giảm bớt lợng sản phẩm dở dang, do đó làm tăng tốc độ luân chuyển vốn lu động trong phạm vi sản xuất sẽ nhanh hơn.- Nâng cao năng suất lao động nhờ chuyên môn hóa công nhân, giảm bớt công nhân phụ, xoá bỏ thời gian ngừng sản xuất để điều chỉnh thiết bị, máy móc.- Nâng cao chất lợng sản phẩm do quá trình công nghệ đợc chuẩn bị chu đáo, không có hoặc rất ít sản phẩm dở dang nên tránh đợc những hiện tợng biến chất h hỏng.- Hạ giá thành sản phẩm là kết quả tất nhiên của việc tổ chức sản xuất hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí tiền lơng trên một đơn vị sản phẩm, giảm bớt chi phí quản lý, loại trừ phế liệu, phế phẩm.2. Điều kiện vận dụng.7Tổ chức sản xuất theo dây chuyền thờng đợc ứng dụng trong các ngành, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với khối lợng lớn sản xuất hàng loạt.Do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm khi sản xuất với khối lợng lớn sản xuất hàng loạt là các thông số về quy trình công nghệ, trình tự các bớc tạo ra một sản phẩm đã đợc tính toán sẵn không có sự thay đổi nào khi sản xuất sản phẩm kế tiếp. Đa vào dây chuyền đã đợc lập kế hoạch các sản phẩm sẽ không có sự khác biệt về chất lợng. Yêu cầu của loại sản xuất này là năng suất chất lợng phải đợc tối đa hoá. Tổ chức sản xuất dây chuyền đợc áp dụng rộng rãi trong các xí nghiệp công nghiệp nhất là trong các xí nghiệp thuộc các nghành luyện kim, hoá chất, thực phẩm, dệt, may mặc. Để tổ chức sản xuất theo dây chuyền đòi hỏi doanh nghiệp phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật cao, dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại.3. Vận dụng tổ chức sản xuất theo dây chuyền ở một doanh nghiệp dệt may.Ta thấy chuyển từ nền kinh tế tập trung sang cơ chế thị trờng hầu hết các doanh nghiệp dệt may đều gặp những khó khăn chung nh: Nguyên vật liệu khan hiếm phải nhập ngoại, máy móc thiết bị đã cũ, cơ sở hạ tầng xuống cấp, đội ngũ công nhân thì lớn trong khi đó sản phẩm sản xuất ra với giá thành cao, hình thức mẫu mã cha phù hợp phong phú.Giờ đây khi các doanh nghiệp hoạt động độc lập, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của mình, tự chủ trong sản xuất kinh doanh đã làm biến đổi căn bản cơ chế quản lý của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mạnh dạn đầu t máy móc trang thiết bị dây chuyền sản xuất đồng bộ phù hợp quy trình công nghệ. Các doanh nghiệp dệt may thờng chia quy trình công nghệ ra làm ba giai đoạn chế biến liên tục để sắp xếp với mỗi giai đoạn một phân xởng với các chức năng khác nhau. Ví dụ : phân xởng dệt, phân xởng tẩy, phân xởng may.Quy trình công nghệ khép kín của một doanh nghiệp dệt may thờng đợc bố trí nh sau:8Nguyên liệu sợi Guồng đảo sợi Dệt vảiVải mặc Mạng sợi Kiểm tra vải dệtTẩy bằng hoá chất Giặt sạch Vắt ly tâmKiểm tra vải Cán nguội Sấy khôCán nóng Vải trắng Cắt quần áoKiểm tra thành phẩm May Bán thành phẩmLà, đóng gói Thành phẩmCác doanh nghiệp dệt may tổ chức sản xuất theo dây chuyền tức là đã khép kín quy trình công nghệ sản xuất. Doanh nghiệp nắm chắc đợc nguồn nguyên liệu cũng nh kiểm soát đợc chất lợng của mỗi sản phẩm do doanh nghiệp tạo ra. Tiêu chí cạnh tranh của doanh nghiệp đợc nâng lên. Giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi, tồn tại lâu dài. Do đó đảm bảo đợc đời sống của công nhân viên trong doanh nghiệp khiến họ yên tâm công tác lâu dài ở doanh nghiệp. KếT LUậN.Thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, Việt nam đang tiến hành xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc, theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Đảng Nhà nớc ta đã đang tạo mọi điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn từ chỗ tạo vốn làm ăn đến u đãi về thuế để các doanh nghiệp có đợc môi trờng kinh doanh 9thuận lợi nhất. Các doanh nghiệp ở nớc ta hiện nay cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn, vớng mắc trong khâu tổ chức sản xuất lu thông hàng hoá. Tuy vậy để đạt đợc những kết quả bớc đầu nh hiện nay là do các doanh nghiệp đã mạnh dạn, chủ động chuyển đổi phơng pháp tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp, tuy vẫn còn có những yếu kém ở một số doanh nghiệp. Nhng nhìn chung bộ mặt kinh tế của các doanh nghiệp Việt nam đang rất có triển vọng biểu hiện ở chỗ các chủng loại sản phẩm do các doanh nghiệp Việt nam sản xuất cung cấp đã có chỗ đứng trong lòng ngời tiêu dùng Việt nam. Không chỉ nhằm mục tiêu thoả mãn nhu cầu trong nớc mà các doanh nghiệp đã xác định cho mình một tầm nhìn xa hơn về thị trờng rộng lớn trên thế giới. Muốn thực hiện đợc mục tiêu đó thì công tác cải tiến tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp càng ngày càng chứng tỏ tính cấp thiết của nó. Do vậy tổ chức sản xuất theo dây chuyền sẽ là mục tiêu phấn đấu của các doanh nghiệp trong thời gian tới.MụC LụC.Lời nói đầu .1Phần nội dung .2I. Lý luận chung về tổ chức sản xuất .21. Khái niệm về tổ chức sản xuất .22. Các phơng pháp tổ chức sản xuất .210 . pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền ...31. Tổ chức sản xuất theo dây chuyền 32. Đặc điểm của tổ chức sản xuất theo dây chuyền ..33. Phân loại sản xuất theo. chung về tổ chức sản xuất ...21. Khái niệm về tổ chức sản xuất .22. Các phơng pháp tổ chức sản xuất ...210a. Phơng pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền – những ưu điểm và điều kiện áp dụng.DOC,

Từ khóa liên quan