Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9

14 1,852 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 10:47

Lịch sử có một vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về quá khứ học sinh hiểu rõ truyền thống dẫn tộc, tự hào với truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta, xác định nhiệm vụ hiện tại, có thái độ đúng với quy luật của tương lai nhất là đối với học sinh lớp 9 cuối cấp Trung học cơ sở.Tuy nhiên hiện tại có những nhận thức sai lệch về vị trí chức năng của bộ môn trong đời sống xã hội dẫn đến sự giải sút chất lượng bộ môn trên nhiều mặt. Tình trạng học sinh không biết những sự kiện lịch sử cơ bản phổ thông, nhớ sai, nhớ nhầm lẫn kiến thức lịch sử là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều trường hiện nay. Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Lịch sử có một vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về quá khứ học sinh hiểu rõ truyền thống dẫn tộc, tự hào với truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta, xác định nhiệm vụ hiện tại, có thái độ đúng với quy luật của tương lai nhất là đối với học sinh lớp 9 cuối cấp Trung học cơ sở. Tuy nhiên hiện tại có những nhận thức sai lệch về vị trí chức năng của bộ môn trong đời sống xã hội dẫn đến sự giải sút chất lượng bộ môn trên nhiều mặt. Tình trạng học sinh không biết những sự kiện lịch sử cơ bản phổ thông, nhớ sai, nhớ nhầm lẫn kiến thức lịch sử là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều trường hiện nay. Đứng trước tình hình đó, là một giáo viên giảng dạy lịch sử đã nhiều năm, tham dự nhiều chuyên đề do Phòng, Sở tổ chức, lại trực tiếp dạy môn lịch sử lớp 9 tôi muốn nêu lên một số kinh nghiệm của bản thân trong phương pháp ôn tập Lịch sử lớp 9 để nâng cao nhận thức lịch sử cho học sinh cuối cấp đảm bảo cho các em có đủ hành trang kiến thức để bước vào cấp học Trung học phổ thông. 2.NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. 2.1. Cơ sở lý luận: Như ta đã biết, dạy học lịch sử là quá trình giáo viên cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử nhằm phục vụ cho việc giáo dưỡng, giáo dục và phát triển học sinh qua môn học. Lịch sử vốn tồn tại khách quan, là những vấn đề đã xảy ra trong quá khứ nên trong quá trình giảng dạy ôn tập để học sinh nắm bắt được những hình ảnh lịch sử cụ thể, đòi hỏi bên cạnh những lời nói sinh động Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 giáo viên phải lựa chọn các phương pháp dạy dạy khác nhau để đạt được hiệu quả cao trong truyền thụ. Với phương pháp dạy học mới, lấy học sinh làm trung tâm, học sinh chủ động lĩnh hội tri thức, đòi hỏi người giáo viên cần có biện pháp phù hợp để cuốn hút được học sinh chú ý vào tiết giảng, có hứng thú học tập, tham gia tích cực trong việc phát hiện, chủ động phát biểu ý kiến xây dựng bài, có ý thức tư duy sáng tạo. như vậy mới đạt hiệu quả cao trong dạy,học. Căn cứ vào tài liệu học tập và mục đích truyền thụ người dạy, phải đề ra những phương pháp ôn tập phù hợp với đối tượng học sinh giúp các em nắm bắt nhanh và lưu giữ tốt kiến thức lịch sử, biết nhận xét, đánh giá một sự kiện, một chân dung, một giai đoạn lịch sử Tạo nên hứng thú trong quá trình chủ động lĩnh hội kiến thức của học sinh. Vì vậy phương pháp ôn tập lịch sử có vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy lịch sử ở các lớp THCS nói chung và lớp 9 cuối cấp THCS nói riêng. 2.2. Thực trạng vấn đề. Là giáo viên trực tiếp giảng dạy lịch sử ở bậc THCS nhiều năm, đặc biệt là nhiều năm dạy lịch sử lớp 9 tôi thấy: - Học sinh chưa thực sự yêu thích môn học,luôn cho rằng môn lịch sử là môn học phụ và khô khan nhàm chán, bởi trong quá trình giảng dạy, ôn tập nhiều giáo viên chưa có phương pháp phù hợp để tạo nên hứng thú, kích thích sự suy nghĩ tìm tòi của học sinh. Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 - Khả năng nắm bắt, đánh giá sự kiện lịch sử của học sinh chưa cao, chưa hiểu hết bản chất của một sự kiện, vấn đề lịch sử hoặc hiểu còn lơ mơ chưa sâu sắc. - Phương pháp ôn tập cuối cấp còn nghèo nàn, đơn điệu, khả năng kết hợp đa dạng các phương pháp trong ôn tập chưa tốt, tính sáng tạo trong giảng dạy chưa cao, khi học sinh học tiết ôn tập có cảm giác nặng nề, mệt mỏi, không hứng thú dẫn đến hiệu quả chưa cao. - Kết quả học tập của học sinh còn thấp đặc biệt là ở kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp hàng năm. * Xuất phát từ nhu cầu của học sinh và tình hình môn học, qua quá trình giảng dạy và tìm tòi phương pháp tôi đã thực nghiệm phương pháp ôn tập tổng hợp, kết quả học sinh học tập chăm chỉ, hứng thú, nắm bắt sử liệu nhanh, quá trình tư duy tổng hợp, so sánh, nhận xét đánh giá linh hoạt hẳn lên, kết quả thi học sinh giỏi, đạt tốt nghiệp ngày càng cao. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề ôn tập cho học sinh bậc THCS tuy nhiên những vấn đề đó còn rất chung chung chưa đi vào vấn đề cụ thể để giúp cho giáo viên có những phương pháp cụ thể để tiến hành thiết kế một tiết ôn tập thật sinh động và tạo hứng thú cho học sinh và để học sinh tiếp thu được kiến thức một cách sâu sắc.Vậy nên tôi quyết định lựa chọn đề tài này hy vọng sẽ đưa ra các phương pháp ôn tập tốt nhất cho học sinh. Tuy nhiên vì điều kiện giảng dạy nên tôi chỉ lựa chọn nghiên cứu phương pháp ôn tập đối với khối lớp 9 để giúp các em có kiến thức vững chắc hơn để bước tiếp vào THPT. 2.2.1. Thuận lợi - Học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, có kỹ năng làm bài tập lịch sử. - Học sinh ham thích tìm hiểu kiến thức lịch sử trong giờ học các em học tập tích cực, thực sự là trung tâm của quá trình dạy học. Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 - Khả năng nắm bắt sử liệu tốt, biết so sánh đánh giá sự kiện lịch sử. - Đội ngũ giáo viên dạy lịch sử khá đồng đều ở các khối lớp, tham gia đầy đủ các chuyên đề đổi mới phương pháp do Sở, Phòng tổ chức. - Phương tiện trực quan trong giảng dạy đã được quan tâm mua sắm khá đầy đủ. - Phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường quan tâm đến quá trình đổi mới phương pháp, luôn tạo điều kiện để người dạy phát huy tốt khả năng của bản thân, có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng tốt nghiệp và đội ngũ học sinh giỏi các cấp. 2.2.2. Khó khăn. - Học sinh trường THCS đa số các em là học sinh yếu và trung bình, trung bình khá (chất lượng đầu vào thấp). - Cơ sở vật chất ( lớp học,phòng bộ môn) phục vụ cho giảng dạy còn thiêu thốn - Trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn lịch sử ( Bản đồ, lược đồ, tranh ảnh, mẫu vật…) còn thiếu rất nhiều. -Nhiều gia đình còn chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình. 2.3. Các biện pháp tiến hành giải quyết vấn đề 2.3.1. Phương pháp ôn tập chung: 2.3.1.1. Ôn tập theo sự kiện lịch sử Phương pháp ôn tập theo sự kiện là bước khởi đầu cung cấp cho học sinh nguồn sử liệu cơ bản. Ôn tập theo phương pháp này giúp học sinh bổ sung các sự kiện lịch sử theo một hệ thống sử thế giới và sử Việt Nam. Ví dụ: Những sự kiện lịch sử thế giới tiêu biểu từ 1917 đến 1945. Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 - 7/11/1917: Cách mạng tháng 10 Nga - 2/3/1919: Thành lập quốc tế cộng sản (Quốc tế III) - 4/5/1919: Phong trào Ngũ tứ (Trung Quốc) - 1//9/1939: Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ. - 22/6/1941: Đức tấn công Liên Xô - 2/2/1943: Chiến thắng Xtalingrát. - 9/5/1945: Đức đầu hàng đồng minh. - 14/8/1945: Nhật đầu hàng đồng minh, chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc * Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu từ 1930 đến 1945. - 3/2/1930: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời - 27/9/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn. - 23/11/1940: Khởi nghĩa Nam kì. - 13//1941: Cuộc binh biến Đô Lương. - 5/1941: Hội nghị Trung ương lần thứ VIII. - 22/12/1944: Thành lập đội Tuyên truyền giải phóng quân. - 19/8/1945: Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội. - 23/8/1945: Khởi nghĩa thắng lợi ở Huế. - 25/8/1945: Khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn 2.3.1.2. Ôn tập tổng hợp giai đoạn. Phương pháp dạy tổng hợp giai đoạn nhằm giúp học sinh hệ thống hoá từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Khi ôn tập giáo viên nên tổng hợp theo từng giai Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 đoạn, trong mỗi giai đoạn cần nên những nét chính, có so sánh, đánh giá, nhận xét. Ví dụ: Sử Việt Nam có thể tổng hợp một số giai đoạn sau: - Phong trào công nhân 1919 - 1930: Chia làm 2 giai đoạn nhỏ, khi ôn tập giáo viên cần cho học sinh so sánh đánh giá về quy mô, diễn biến, hình thức, tính chất của hai giai đoạn từ đó rút ra sự phát triển vượt bậc của phong trào công nhân Việt Nam. - Phong trào giải phóng dân tộc 1930 - 1945 cần chú ý đến đường lối, lực lượng, diễn biến của từng giai đoạn cụ thể. 2.3.1. Ôn tập theo trình tự logic bài: Dạy theo trình tự logic bài giúp học sinh nắm bắt bài theo một trình tự hệ thống, như "Công thức". Ôn tập theo phương pháp này có thể sử dụng ở một số bài có cấu tạo khá giống nhau như ở các bài: 16, 18, 19, 20. Ví dụ cụ thể: Các bài trên ôn tập theo trình tự: Hoàn cảnh ra đời "Kế hoạch Nava", "Chiến tranh đặc biệt", "Chiến tranh cục bộ" "Việt Nam hoá chiến tranh". - Nôi dung: + Tính nguy hiểm, điểm yếu. - "Kế hoạch Nava", "Chiến tranh đặc biệt", ''Chiến tranh cục bộ" , "Việt Nam hoá chiến tranh" từng bước bị phá sản như thế nào? + Bước đầu bị phá sản. + Phá sản hoàn toàn. 2.3.1.4. Ôn tập bằng hệ thống lược đồ, đồ thị: Phương pháp này sử dụng ở một số bài dạng tiến trình cách mạng, quá trình phát triển, tư tưởng nhận thức Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 Giúp học sinh hứng thú, hiểu và nắm bắt bài nhanh. Ví dụ: Đồ thị về bước phát triển tư tưởng, nhận thức của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 - 1930 (phục vụ cho bài 2, 4, 6). - Bước 1: Cho học sinh nêu các sự kiện tiêu biểu, đánh dấu sự chuyển biến. - Bước 2: Vẽ đồ thị -Bước 3: Cho học sinh nhận xét đánh giá bước phát triển vượt bậc về tư tưởng, chính trị và tổ chức đi tới thành lập Đảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. * Ôn tập bằng lược đồ, đồ thị có thể sử dụng cho một số bài ở lớp 8 và lớp 9, giúp các em nắm vững kiến thức đặc biệt là đối tượng học sinh giỏi. 2.3.1.5 Ôn tập kết hợp lồng ghép sử địa phương: Liên tục những năm gần đây đề thi tốt nghiệp cũng như học sinh giỏi ở các cấp đều có ít nhất một câu hỏi liên quan đến sử địa phương. Vì vậy khi ôn tập đòi hỏi người dạy cần có sự lồng ghép, đan xen chương trình chính khoá với sử địa phương. Ví dụ: Bước phát triển Thành lập ĐCSVN Thành lập "Thanh niên" Bỏ phiếu tán thành Quốc tế 3 Tìm ra đường cứu nước Gửi yêu sách tới Véc Xai Phân biệt bạn thù 1911 191 7 1919 7/1920 12/1920 6/1925 3/2/1930 Tìm đường cứu nước Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 - Khi dạy bài 6 : " Đảng cộng sản Việt Nam ra đời" cần cho học sinh nắm được sự ra đời của tỉnh Đảng bộ Sơn La: Hoàn cảnh, ngày, tháng, địa điểm, ý nghĩa, ai là Bí thư đầu tiên. - Dạy giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1946 - 1954 đan xen những đóng góp to lớn của nhân dân Sơn La trong cuộc trường kỳ kháng chiến. - Ôn tập phần 1954 - 1975: Lồng ghép những chiến thắng lớn của quân dân Tây Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt chú ý đến việc: Xây dựng và phát triển kinh tế của nhân dân Sơn La góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc,là hậu phương vững chắc chi viện cho tiền tuyến, tất cả vì Miền Nam thân yêu. - Ngoài ra đất Sơn La là mảnh đất có nhiều sự kiện lịch sử. nên khi ôn tập cần chú ý đến những sự kiện lịch sử như: Nhân dân Yên Châu bắn rơi máy bay,Nhân dân Mường Tè – Mộc Châu đánh địch bằng Rượu Ngàm…. - Đặc biệt là người Mộc Châu phảI biết sử quê mình, giáo viên có thể tổ chức cho các em đi thăm một số di tích lịch sử , văn hóa trên địa bàn huyện nhà như: Đồn Mộc Lỵ, Văn bia Tây Tiến, bia Căm Thù, Hang Dơi… để giúp các em thấy được trong lịch sử giữ nước của nhân dân các dân tộc Mộc Châu đã anh hùng chiến đấu, đã hi sinh xương máu vì độc lập của quê hương, đất nước, từ đó hình thành ý thức tự hào về quê hương, dân tộc, thêm yêu thích học tập môn lịch sử, có ý thức tìm hiểu lịch sử. 2.3.1.6. Ôn tập theo phương pháp kể chuyện, tường thuật. Phương pháp này đòi hỏi giáo viên phải sưu tầm truyện kể, về những chân dung lịch sử, tranh ảnh. Khi ôn tập kết hợp kiến thức sách giáo khoa và truyện Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 kể học sinh sẽ tiếp nhận một cách hứng thú, hiệu quả tiếp nhận kiến thức tăng lên rõ rệt. 2.3.1.7. Ôn tập kiến thức kết hợp với đối thoại thực hành. Hình thức ôn tập này chủ yếu dành cho đối tượng học sinh giỏi. Khi ôn giáo viên tung các vấn đề sau đó cùng tranh luận, giải đáp với học sinh. Thầy nêu trò trả lời. Trò đặt vấn đề, thầy giải đáp thắc mắc, sau đó cho học sinh thực hành bài ở phần đã ôn tập. Ôn tập thực hành đối thoại học sinh cảm thấy rất thoải mái như đang tham gia trò chơi tìm hiểu kiến thức lịch sử, giúp các em nắm bắt kiến thức, có khả năng nhận xét đánh giá, tăng khả năng nhận xét, so sánh sự kiện lịch sử. 2.3.2. Một số dạng câu hỏi thực hành trong ôn tập: Để các phương pháp ôn tập trên đạt hiệu quả cao đòi hỏi người dạy phải tăng khả năng thực hành cho học sinh bằng cách trả lời trực tiếp hoặc viết bài. Sau đây là một số dạng câu hỏi phổ biến để quá trình ôn tập của học sinh đạt kết quả cao. 2.3.2.1. Câu hỏi trắc nghiệm Đây là loại câu hỏi học sinh chỉ cần điền Đ, S hoặc dấu X và ô trống đúng, sắp xếp theo trình tự đúng. Ví dụ: Điền dấu X vào ô trống em cho là đúng - Giai cấp công nhân Việt Nam + Ra đời trước chiến tranh thế giới thứ nhất + Ra đời sau chiến tranh thế giới thứ nhất + Ra đời sau giai cấp tư sản Việt Nam + Ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam * Sắp xếp nội dung tương ứng: - "Chiến tranh đặc biệt" "Tìm diệt" "Bình định" Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 - "Chiến tranh cục bộ" "Ấp chiến lược" 2.3.2.2. Câu hỏi thông tin sự kiện lịch sử: + Nêu các sự kiện lịch sử thế giới tương ứng với các mốc thời gian sau: 2.3.1919; 4.5.1919; 1.7.1921; 1.9.1939; 1.10.1949 8.1.1949; 18.6.1953; 1.1.1959; 1.12.1975; 11.11.1975. * Nêu thông tin về các sự kiện lịch sử Việt Nam diễn ra tại các thời điểm. 3.2.1930; 19.8.1945; 19.12.1946; 7.5.1954. * Dạng câu hỏi thông tin sự kiện giúp học sinh cũng cố lại kiến thức về sự kiện lịch sử, giúp học sinh nhớ các điểm mốc lịch sử quan trọng của thế giới và trong nước. 2.3.2.3. Câu hỏi tổng hợp, đánh giá sự kiện lịch sử. Đây là câu hỏi nâng cao kiến thức tổng hợp của học sinh. Ví dụ: ý nghĩa của sự kiện 3/2/1930 đối với cách mạng Việt Nam. * Điện Biên Phủ có phải là "Pháo đài bất khả xâm phạm" không? Vì sao? * Nội dung cơ bản của "Kế hoạch Na va", "kế hoạch Nava" bị phá sản như thế nào? 2.3.2.4. Câu hỏi so sánh sự kiện lịch sử: Ví dụ: * So sánh về chủ trương, đường lối của ba tổ chức cách mạng được thành lập ở Việt Nam từ 1925 - 1928 * Cho các sự kiện lịch sử Việt Nam: 3/2/1930. 19/81945. 19/12/1946, 7/5/1954. [...]... không quay lưng lại với môn Lịch sử, các em sẽ có hứng thú học tập, động cơ học tập và từ đó chất lượng học tập của các em sẽ được nâng lên 3.2 Những bài học kinh nghiệm Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 Qua quá trình thực hiện phương pháp ôn tập, căn cứ vào khả năng học tập và kết quả đạt được trong việc thực hiện phương pháp. .. phương pháp để nghiên cứu, Cụ thể: - Sử dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học lịch sử Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 - Sử dụng các phương pháp dạy học đặc trưng của môn Lịch sử- đặc biệt là các phương pháp dạy học mới, lấy học sinh làm trung tâm - Tham dự đầy đủ các đợt tập huấn thay sách của Sở GD&ĐT, các... thông Với phương pháp này học sinh sẽ tiếp nhận kiến thức một cách nhanh chóng và có sức bền hơn Tuy Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 nhiên khi sử dụng phương pháp này đòi hỏi giáo viên phải nắm vững kiến thức lịch sử, sử dụng thành thục hệ thống phương pháp trong qúa trình giảng dạy Quá trình thực hiện phương pháp là đúc rút... luôn tạo nên sự bất ngờ hứng thú, ham tìm hiểu trong mỗi câu hỏi, mỗi giờ kiểm tra thực hành - Sử dụng đa dạng phương pháp trong một buổi ôn tập tạo nên sự thoải mái trong học tập của học sinh Phương pháp ôn tập lịch sử lớp 9 cuối cấp trung học cơ sở là nhằm cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức lịch sử nhằm trang bị cho học sinh một hành trang để các em bước vào bậc trung học phổ thông Với phương. . .Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? Vì sao? 2.3.2.5 Câu hỏi tìm hiểu chân dung lịch sử (chủ yếu dành cho học sinh giỏi) - Ví dụ: * Trong sách Đại Việt sử ký toàn thư - Ngô Sĩ Liên viết "Vua đem các tướng... những lớp tôi dạy rất hứng thú khi học môn Lịch sử, từ đó xác định được động cơ, mục tiêu, phương pháp học tập Kết quả được nâng dần 3.KẾT LUẬN 3.1.Tính khả thi của sáng kiến kinh nghiệm - Qua thái độ, kết quả học tập của học sinh tôi có thể kết luận rằng: nếu giáo viên biết khai thác tốt tài liệu tham khảo để từ đó có phương án lên lớp phù hợp, biết cách kết hợp tốt các phương pháp ôn tập thì học sinh. .. nghiệm sau: - Phương pháp ôn tập được tiến hành một cách phong phú đa dạng trong phần học, kiến thức phù hợp với trình độ học sinh, chú ý nâng cao để phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi - Ôn tập không đánh đố học sinh mà chủ yếu khơi dậy sự suy nghĩ của học sinh một cách thông minh sáng tạo kết hợp học với hành - Bài tập thực hành cần kết hợp nhiều dạng khác nhau, từ câu hỏi trắc nghiệm đến bài tập nhận thức,... thức, thực hành bộ môn, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống - Ôn tập trên cơ sở hệ thống kiến thức theo một trình tự lôgic, tăng cường thực hành tại chỗ - Nắm vững kiến thức sử địa phương, sự kiện lịch sử nổi bật trong năm, ôn tập theo chủ đề để học sinh hứng thú học tập, nhớ nhanh, nhớ lâu - Có chế độ ưu tiên khuyến khích trong qúa trình ôn tập, tạo nên sự thi đua lành mạnh trong học sinh - Xây... sử dụng thành thục hệ thống phương pháp trong qúa trình giảng dạy Quá trình thực hiện phương pháp là đúc rút từ kinh nghiệm trong thực tế giảng dạy Mong muốn của bản thân là góp một phần tiếng nói chung vào quá trình đổi mới môn học để học sinh hiểu rõ lịch sử thế giới và dân tộc một cách hoàn thiện hơn ... Nam lại tiến hành kiện các công ty của Mỹ về nạn nhận chất độc màu da cam? * Diễn biến, ý nghĩa của chiến thắng Mùa xuân 197 5 ? * Nhân kỷ niệm 1000 năm thăng long Hà Nội, em có suy nghĩ gì về chiếu rời đô của Lý Công Uẩn năm 1010? 2.4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và vận dụng nhiều phương pháp để . lịch sử thế giới tương ứng với các mốc thời gian sau: 2.3. 191 9; 4.5. 191 9; 1.7. 192 1; 1 .9. 193 9; 1.10. 194 9 8.1. 194 9; 18.6. 195 3; 1.1. 195 9; 1.12. 197 5; 11.11. 197 5. * Nêu thông tin về các sự kiện lịch sử. bạn thù 191 1 191 7 191 9 7/ 192 0 12/ 192 0 6/ 192 5 3/2/ 193 0 Tìm đường cứu nước Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9 - Khi. từ 192 5 - 192 8 * Cho các sự kiện lịch sử Việt Nam: 3/2/ 193 0. 19/ 8 194 5. 19/ 12/ 194 6, 7/5/ 195 4. Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9, Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9, Phương pháp tiến hành thiết kế một tiết ôn tập sinh động và tạo hứng thú cho học sinh trong môn lịch sử lớp 9

Từ khóa liên quan