0

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ điện tử viễn thông trên thị trường hà nội

79 381 0
  • Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ điện tử viễn thông trên thị trường hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 01:46

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI“ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI ”.1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tàiBất kỳ doanh nghiệp nào khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh đều mong muốn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đem lại được nhiều lợi nhuận, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp có được chỗ đứng trên thị trường và người tiêu dùng. Để thực hiện điều đó thì các doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Khi sản phẩm của doanh ngiệp được tiêu thụ, tức là được người tiêu dùng chấp nhận để thỏa mãn nhu cầu nào đó. Sức tiêu thụ của doanh nghiệp thể hiện uy tín của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, sự thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng và sự cần thiết của hoạt động dịch vụ. Nói cách khác tiêu thụ sản phẩm phản ánh đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp.Qua tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp giải quyết được mâu thuẫn trong quá trình sản xuất. Trong sản xuất doanh nghiệp luôn gặp mâu thuẫn chất lượng, mẫu mã với giá thành sản phẩm. Chất lượng hàng hóa phải tốt, mẫu mã hình thức phải đẹp song giá bán phải được thị trường chấp nhận. Khi sản phẩm được tiêu thụ nghĩa là thị trường chấp nhận, mối tương quan giữa chất lượng, mẫu mã và giá bán được giải quyết.Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển và mở rộng thị trường, việc phát triển mở rộng thị trường luôn là mục tiêu quan trọng đối với những doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trên thị trường cạnh. Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sẽ nắm được cầu sản phẩm của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp, thế mạnh và những nhược điểm của nó, từ đó có chính sách thay đổi hợp lý nhằm chiếm lĩnh thị trường tạo chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường. Tiêu thụ sản phẩm là nhân tố quan trọng để giữ vững và nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với xã hội. Thông qua đó uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, hoạt dộng tiêu thụ sản phẩm phản ánh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.Như vậy đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa là vấn đề cấp thiết mà mỗi doanh nghiệp cần giải quyết. Thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ tạo uy tín cho doanh nghiệp, tạo cơ sở vững chắc để củng cố và mở rộng phát triển thị trường. Tiêu thụ sản phẩm là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy mọi hoạt động nghiệp vụ khác của doanh nghiệp phải tập trung hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm, bởi tiêu thụ sản phẩm quyết định sự mở rộng hay thu hẹp sản xuất kinh doanh doanh của doanh nghiệp.1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài1.2.1. Xác lập tên đề tàiTrong quá trình học tập tại trường Đại học Thương Mại cũng như nghiên cứu và thực tập tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông, em nhận thấy rằng hiện tại thị trường điện tử viễn thông trong nước ngày một phát triển do nhu cầu tiêu thụ trong nước ngày càng tăng và việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính là hết sức cần thiết. Vì vậy, em chọn đề tài ‘‘Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội’’.1.2.2. Tuyên bố vấn đề trong đề tàiMỤC LỤCTÓM LƯỢC LỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI ”.11.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài11.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài21.2.1. Xác lập tên đề tài21.2.2. Tuyên bố vấn đề trong đề tài21.3. Các mục tiêu nghiên cứu31.4. Phạm vi nghiên cứu31.4.1. Về không gian31.4.2. Về thời gian41.5. Kết cấu luận văn4CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI52.1. Một số khái niệm tiêu thụ sản phẩm52.1.2. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm52.1.2. Khái niệm về bán hàng52.2. Một số lý thuyết về tiêu thụ sản phẩm62.3. Tổng quan tình hình khách thể về tiêu thụ sản phẩm của những năm trước.72.4. Phân định nội dung vấn đề của việc tiêu thụ sản phẩm82.4.1. Vai trò của tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại.82.4.2. Hình thức bán hàng92.4.3. Quá trình bán hàng122.4.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm14CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI203.1.Phương pháp nghiên cứu203.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu203.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu223.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội223.2.1. Tổng quan về tình hình tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội.223.2.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội313.3. Kết quả điều tra trắc nghiệm, phỏng vấn về tình hình tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội383.3.1. Tổng hợp kết quả điều tra trắc nghiệm về vấn đề tiêu thụ của công ty383.3.2. Kết quả phỏng vấn nhà quản trị393.4. Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp về tình hình tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội.403.4.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm máy tính của công ty theo kết cấu mặt hàng403.4.2. Tình hình tiêu thụ mặt hàng máy tính của công ty theo các hình42thức bán hàng423.4.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm máy tính của công ty theo thời gian.45CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI484.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ điện tử viễn thông trên thị trường Hà Nội484.1.1. Các kết luận qua nghiên cứu về tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty trên thị trường Hà Nội484.1.2. Những phát hiện qua nghiên cứu về tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ điện tử viễn thông trên thị trường Hà Nội514.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội.524.2.1. Dự báo triển vọng về tiêu thụ sản phẩm máy tính của công ty trên địa bàn Hà Nội524.2.2. Quan điểm giải quyết việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính trên đại bàn Hà Nội của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông.534.3. Các đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội534.3.1 Các đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ tính sản phẩm của Công ty trên thị trường Hà Nội534.3.2 Các kiến nghị với cơ quan hữu quan nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của công ty trên thị trường Hà Nội65DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤC LỤC Trường Đại Học Thương Mại  Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI ”. 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Bất kỳ doanh nghiệp nào khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh đều mong muốn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đem lại được nhiều lợi nhuận, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp có được chỗ đứng trên thị trường và người tiêu dùng. Để thực hiện điều đó thì các doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Khi sản phẩm của doanh ngiệp được tiêu thụ, tức là được người tiêu dùng chấp nhận để thỏa mãn nhu cầu nào đó. Sức tiêu thụ của doanh nghiệp thể hiện uy tín của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, sự thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng và sự cần thiết của hoạt động dịch vụ. Nói cách khác tiêu thụ sản phẩm phản ánh đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Qua tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp giải quyết được mâu thuẫn trong quá trình sản xuất. Trong sản xuất doanh nghiệp luôn gặp mâu thuẫn chất lượng, mẫu mã với giá thành sản phẩm. Chất lượng hàng hóa phải tốt, mẫu mã hình thức phải đẹp song giá bán phải được thị trường chấp nhận. Khi sản phẩm được tiêu thụ nghĩa là thị trường chấp nhận, mối tương quan giữa chất lượng, mẫu mã và giá bán được giải quyết. Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển và mở rộng thị trường, việc phát triển mở rộng thị trường luôn là mục tiêu quan trọng đối với những doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trên thị trường cạnh. Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sẽ nắm được Lê Thị Luận K5 - HQ1D 1 1 Trường Đại Học Thương Mại  Luận Văn Tốt Nghiệp cầu sản phẩm của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp, thế mạnh và những nhược điểm của nó, từ đó có chính sách thay đổi hợp lý nhằm chiếm lĩnh thị trường tạo chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường. Tiêu thụ sản phẩm là nhân tố quan trọng để giữ vững và nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với xã hội. Thông qua đó uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, hoạt dộng tiêu thụ sản phẩm phản ánh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Như vậy đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa là vấn đề cấp thiết mà mỗi doanh nghiệp cần giải quyết. Thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ tạo uy tín cho doanh nghiệp, tạo cơ sở vững chắc để củng cố và mở rộng phát triển thị trường. Tiêu thụ sản phẩm là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy mọi hoạt động nghiệp vụ khác của doanh nghiệp phải tập trung hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm, bởi tiêu thụ sản phẩm quyết định sự mở rộng hay thu hẹp sản xuất kinh doanh doanh của doanh nghiệp. 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 1.2.1. Xác lập tên đề tài Trong quá trình học tập tại trường Đại học Thương Mại cũng như nghiên cứu và thực tập tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông, em nhận thấy rằng hiện tại thị trường điện tử viễn thông trong nước ngày một phát triển do nhu cầu tiêu thụ trong nước ngày càng tăng và việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính là hết sức cần thiết. Vì vậy, em chọn đề tài ‘‘Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội’’. 1.2.2. Tuyên bố vấn đề trong đề tài Kinh doanh sản phẩm máy tính là một lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Công ty Cổ phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông. Với mong muốn có thể vận dụng một số kiến thức cơ bản của mình qua quá trình học tập giúp công ty phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính, luận văn Lê Thị Luận K5 - HQ1D 2 2 Trường Đại Học Thương Mại  Luận Văn Tốt Nghiệp này sẽ cố gắng làm rõ đưa ra nghiên cứu về tình hình tiêu thụ sản phẩm máy tính tại thị trường Hà Nội của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống cơ sớ lý luận chung và thực tiễn ở Công ty. Từ đó, luận văn đi sâu vào phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm máy tính ở Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông tại thị trường Hà Nội để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, những tồn tại vướng mắc cần giải quyết và những kết quả đạt được. 1.3. Các mục tiêu nghiên cứu Qua việc chọn đề tài này để nghiên cứu, em muốn đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty nói chung và tình hình tiêu thụ sản phẩm máy tính trên thị trường Hà Nội nói riêng trong những năm qua. Đánh giá hiệu quả những biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính mà công ty nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính trên thị trường Hà Nội của công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ điện tử viễn thông trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu đề tài nghiên cứu đã đề ra, nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào chủ yếu vào vấn đề sau : Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính trên thị trường Hà Nội của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông. 1.4. Phạm vi nghiên cứu Với những kiến thức còn hạn chế và thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp. Luận văn này chỉ nêu lên được những nội dung, những vấn đề trong phạm vi không gian và thời gian như sau: 1.4.1. Về không gian - Doanh nghiệp cần nghiên cứu: Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội Lê Thị Luận K5 - HQ1D 3 3 Trường Đại Học Thương Mại  Luận Văn Tốt Nghiệp - Vấn đề nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu việc tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội. - Thị trường nghiên cứu: Tập trung chủ yếu vào địa bàn thành phố Hà Nội. 1.4.2. Về thời gian Dựa trên kết quả thực hiện các hoạt động nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông thực hiện năm 2008 - 2010, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm máy tính của công ty cho các năm tiếp theo. 1.5. Kết cấu luận văn Với sự cần thiết của đề tài và nội dung nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu ở trên, ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt thì phần nội dung của luận văn bao gồm bốn chương, cụ thể là: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “ Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội ’’ Chương 2: Một số vấn đề lý luận về tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp thương mại. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Điện Tử Viễn Thông. Chương 4: Các kết luận và đề xuất giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội . Tài liệu tham khảo Các phụ lục Lê Thị Luận K5 - HQ1D 4 4 Trường Đại Học Thương Mại  Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2.1. Một số khái niệm tiêu thụ sản phẩm 2.1.2. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm Theo PGS.TS Phạm Công Đoàn và TS Nguyễn Cảnh Lịch “ Kinh tế doanh nghiệp ”, nhà xuất bản thống kê Hà Nội - năm 2004 đã khái niệm tiệu thụ sản phẩm như sau: Tiêu thụ sản phẩm là một hoạt động đặc trưng, chủ yếu của doanh nghiệp thương mại, là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh hàng hoá. Tiêu thụ sản phẩm hiểu theo nghĩa đầy đủ là quá trình gồm nhiều hoạt động: nghiên cứu thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng, lựa chọn, xác lập các kênh phân phối, các chính sách và hình thức bán hàng, tiến hành quảng cáo các hoạt động xúc tiến và cuối cùng thực hiện các công việc bán hàng tại địa điểm bán. Tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về tổ chức kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường. Nó bao gồm các hoạt động tạo nguồn, chuẩn bị hàng hóa, tổ chức mạng lưới bán hàng, xúc tiến mạng lưới bán hàng…cho đến các dịch vụ sau bán hàng. 2.1.2. Khái niệm về bán hàng Bán hàng được hiểu là quá trình chuyển hóa hình thái giá trị từ thành tiền, đồng thời quyền sở hữu về hàng hóa cũng được thay đổi. Xét trên góc độ hoạt động thì bán hàng là việc gặp gỡ một bên là người bán với những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và một bên là người mua với nhu cầu có khả năng thanh toán. Từ đó tìm kiếm thỏa thuận giữa người mua và người bán. Bán hàng là khâu cuối cùng của lưu thông hàng hóa, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất, phân phối và một bên là người tiêu dùng. Lê Thị Luận K5 - HQ1D 5 5 Trường Đại Học Thương Mại  Luận Văn Tốt Nghiệp Xét trên phạm vi một doanh nghiệp thương mại, bán hàng góp phần quyết định việc tiêu thực hiện các mục tiêu, cũng như mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là mục tiêu tìm kiếm, lợi nhuận. Ngoài ra còn một số khái niệm khác như: Bán buôn là để bán cho những người trung gian để họ tiếp tục chuyển bán, hoặc bán cho người sản xuất để tiếp tục sản xuất ra sản phẩm Bán lẻ là bán hàng trực tiếp cho ngưòi tiêu dùng để thoả mãn nhu cầu cá nhân và tập thể . 2.2. Một số lý thuyết về tiêu thụ sản phẩm Từ những tài liệu viết sách đã được công nhận và đưa vào giảng dạy tại các trường đại học dành cho sinh viên chuyên ngành quản trị doanh nghiệp như: Giáo trình Kinh Tế Doanh Nghiệp Thương Mại - PGS.TS Phạm Công Đoàn và TS. Nguyễn Cảnh Lịch biên soạn của trường Đại Học Thương Mại. Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản về hoạt động kinh tế của doanh nghiệp thương mại để từ đó xử lý đúng đắn các vấn đề phát sinh trong kinh doanh và quản lý kinh tế. Quản Trị Bán Hàng - PGS.TS Hoàng Minh Đường biên soạn của tường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Giáo trình nêu bật được vai trò của bán hàng trong doanh nghiệp thương mại và các kỹ năng bán hàng để đem lại doanh thu cao nhất Và các bài viết trên tạp trí kinh tế ban hành, tất cả những công trình nghiên cứu trên đều thấy được tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng của hoạt động tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp. Các yếu tố ảnh hưởng hay quá trình tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp chỉ đạt lợi nhuận cao một khi hàng hóa được bán ra nhiều hơn càng chiếm được thị phần rộng hơn. Lê Thị Luận K5 - HQ1D 6 6 Trường Đại Học Thương Mại  Luận Văn Tốt Nghiệp Từ những công trình nghiên cứu này và qua quá trình thực tập tổng hợp tại công ty Cổ Phần thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông, em nhận thấy rằng vấn đề tiêu thụ hàng hóa là một vấn đề cần quan tâm hơn nữa. 2.3. Tổng quan tình hình khách thể về tiêu thụ sản phẩm của những năm trước. Đề tài: “Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm rượu và bánh ở công ty thực phẩm miền Bắc” (Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu, khóa học k51, năm thực hiện 2009, trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân) Đề tài đã làm rõ ràng các vấn đề lý luận về tiêu thụ hàng hoá, phân tích được thực trạng tiêu thụ hàng hóa tại công ty, đề xuất được các biện pháp nhưng vẫn còn mang nặng tính lý luận, chưa đi sâu vào thực trạng công ty, có những giải pháp công ty đã làm nhưng chưa hiệu quả. Vậy thì vấn đề là ở chỗ những hoạt động đó chưa hiệu quả ở chỗ nào? Cần khắc phục ở chỗ nào thì đề tài vẫn chưa giải quyết được. Đề tài: ” Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm áo mưa tại Công ty TNHH Úc Đại Lợi ” (sinh viên thực hiện:Vũ Thị Trang, khóa học k51, năm thực hiện 2009, trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân) Đề tài nêu ngắn gọn nhưng cũng rất rõ ràng phần lý luận. Đề tài đã tập trung phân tích rõ bối cảnh ảnh hưởng đến tiêu thụ, những cơ hội và thách thức cũng đã nêu bật. Đặc biệt là trong phần giải pháp đề tài có đề cập đến việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm trên internet một phương tiện càng ngày càng được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh. Nhưng phần giải pháp chưa có chính sách giá, bởi đó cũng là một nhân tố ảnh hưởng rất quan trọng đến việc tiêu thụ. Đề tài: “Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bao bì của Công ty TNHH in bao bì Thái Lợi ” (sinh viên thực hiện: Phan Văn Tiến, khóa học k52, năm thực hiện 2010, trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân) Lê Thị Luận K5 - HQ1D 7 7 Trường Đại Học Thương Mại  Luận Văn Tốt Nghiệp Đề tài này phần lớn đã làm rõ vấn đề tiêu thụ hàng hóa. Phần lý luận làm ngắn gọn, xúc tích . Đề tài đã đi sâu, đưa ra các ghải pháp rất sát với vấn đề khó khăn của công ty, là một căn cứ có thể đưa vàn thực tiễn thực hiện. Tóm lại: Nhìn chung các luận văn đã làm rõ được các vấn đề trong tiêu thụ hàng hoá, nhưng chưa đưa ra những giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm phù hợp với khả năng của công ty. Mỗi luận văn đi sâu vào một số giải pháp cần nhấn mạnh đối với loại mặt hàng đó. Đối với doanh nghiệp, thì chưa có đề tài nào nghiên cứu về tiêu thụ mặt hàngmáy tính. Vậy việc tiêu thụ hàng hoá đó có khác biệt gì so với những hàng hoá khác? Luận văn này sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tiêu thụ tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông 2.4. Phân định nội dung vấn đề của việc tiêu thụ sản phẩm 2.4.1. Vai trò của tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại Tiêu thụ hàng hóa giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doạnh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ hàng hóa thể hiện khả năng và trình độ của doanh nghiệp thương mại trong việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Thông qua hoạt động tiêu thụ, doanh nghiệp thu hồi được vốn kinh doanh. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa góp phần tăng nhanh vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, thực hiện được giá trị thặng dư. Hoạt động tiêu thụ hàng hóa góp phần và việc cân đối nhu cầu trên thị trường, góp phần mở rộng sản xuất, mở rộng lưu thông. Qua hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần, thu lợi nhuận, tạo dựng vị thế và uy tín của mình trên thương trường. Hoạt động tiêu thụ hàng hóa thể hiện Lê Thị Luận K5 - HQ1D 8 8 Trường Đại Học Thương Mại  Luận Văn Tốt Nghiệp mục đích kinh danh của doanh nghiệp là hướng tới khách hàng, giúp doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nắm bắt thị hiếu khách hàng từ đó thúc đẩy sản xuất phát triển. - Đối với doanh nghiệp thương mại: Lợi nhuận tiêu thụ là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của toàn bộ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận là nguồn vốn, song vốn chủ sở hữu là nguồn hình thành các loại quỹ của các doanh nghiệp dùng để kích thích vật chất tập thể nhằm động viên của doanh nghiệp nói riêng. Chỉ qua tiêu thụ hàng hoá đẩy mạnh tiêu thụ thì doanh nghiệp mới có lợi nhuận, người lao động trong doanh nghiệp mới có điều kiện nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống của mình. Tiêu thụ hàng hóa là con đường cơ bản để tạo ra kết quả kinh doanh. Nếu doanh nghiệp không thể tiêu thụ hàng hóa thì doanh nghiệp đó không thể tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa là hoạt động được tất cả các doanh nghiệp thực hiện với các mức độ khác nhau. Hoạt động này càng đẩy mạnh bao nhiêu thì hiệu quả kinh doanh càng cao bấy nhiêu. - Đối với xã hội: Hoạt động tiêu thụ là hoạt động cơ bản, giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội khác. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp giải quyết công cụ việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, góp phần ổn định xã hội, giải quyết bài toán thất nghiệp có nghĩa là quá trình tái sản xuát kinh doanh được thực hiện, khi đó doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các nguồn lực của xã hội, sử dụng các sản phẩm ủa các doanh ngiệp khác làm yếu tố đầu vào cho mình. Chính vì vậy hoạt dộng tiêu thụ hàng hóa cũng thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. 2.4.2. Hình thức bán hàng 2.4.2.1. Bán lẻ Bán lẻ là bán hàng trực tiếp cho ngưòi tiêu dùng để thoả mãn nhu cầu cá nhân và tập thể . Lê Thị Luận K5 - HQ1D 9 9 Trường Đại Học Thương Mại  Luận Văn Tốt Nghiệp Đặc điểm của bán lẻ: Khối lượng bán nhỏ, đơn chiếc hàng hoá thường phong phú đa dạng cả về chủng loại mẫu mã Hàng hoá sau khi bán đi vào tiêu dùng trực tiếp, tức là đã được xã hội thừa nhận, kết thúc khâu lưu thông hàng hoá đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị hàng hoá được thực hiện, bắt đầu vòng chu chuyển mới của hàng hoá Từ những đặc điểm trên bán lẻ có những ưu điểm không sợ khủng hoảng thừa, vì sau khi bán hàng doanh nghiệp mới bắt đầu chu kỳ kinh doanh mới. Doanh nghiệp có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng nên nắm bắt nhanh nhạy sự thay đổi nhu cầu, thị hiếu từ đó có những giải pháp kịp thời, hữu hiệu cho kinh doanh. Song nhược điểm của bán lẻ là thời gian thu hồi vốn chậm do bán khối lượng nhỏ 2.4.2.2. Bán buôn Bán buôn là để bán cho những người trung gian để họ tiếp tục chuyển bán, hoặc bán cho người sản xuất để tiếp tục sản xuất ra sản phẩm Đặc điểm của bán buôn là: Khối lượng bán lớn, hàng hoá thường không phong phú, đa dạng như trong bán lẻ Hàng hoá sau khi bán vẫn còn nằm trong lưu thông, hoặc trong sản xuất, chưa đến tay người tiêu dùng cuối cùng Từ những đặc điểm trên đây bán buôn có những ưu điểm là thời hạn thu hồi vốn nhanh, có điều kiện nhanh chóng đổi mới hoạt động kinh doanh, đẩy nhanh vòng quay vốn, nâng cao hiểu quả hoạt động kinh doanh. Nhược điểm cơ bản của bán buôn là do bị cách biệt với ngưòi tiêu dùng nên chậm nắm bắt những diễn biến nhu cầu về thị trường dẫn tới khả năng có thể bị tồn đọng hoặc tiêu thụ chậm Bán buôn thường được thực hiện dưới hai hình thức: Doanh nghiệp thương mại bán hàng cho sản xuất để sản xuất ra hàng hoá Lê Thị Luận K5 - HQ1D 1 1 0 [...]... thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội 3.2.1 Tổng quan về tình hình tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội 3.2.1.1 Giới thiệu tóm lược về công ty Lê Thị Luận 2 2 K5 - HQ1D  Trường Đại Học Thương Mại Luận Văn Tốt Nghiệp a Quá trình hình thành và phát triển của công ty. .. lâu dài 3.2.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội Do sự giới hạn về thời gian nghiên cứu nên trong luận văn này em chỉ tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội Sau khi thu phiếu điều tra phỏng... bảo chất lượng của sản phẩm và góp phần giúp khách hàng tin tưởng, lựa chọn sản phẩm của công ty Công ty đã có các dịch vụ trong và sau bán, bao gồm các dịch vụ như vận chuyển đến tận nhà cho khách hàng, lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì sản phẩm Từ việc làm tốt các dịch vụ trong và sau bán của công ty đã góp phần thúc đẩy việc bán hàng của công ty, tăng hiệu quả tiêu thụ sản phẩm máy tính Do vậy,... lượng sản phẩm máy tính của công ty ? 3 Đánh giá về dịch vụ trong và sau bán của công ty ? 4 Ảnh hưởng của kênh phân phối tới việc tiêu thụ sản phẩm máy tính của công ty? 5 Ảnh hưởng của quảng cáo tới việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của 6 công ty ? Đánh giá vị trí điểm bán của công ty? Lê Thị Luận 3 1 Kết quả Số Tỷ lệ K5 - HQ1D  Trường Đại Học Thương Mại 7 8 9 10 11 12 Đánh giá chính sách và. .. công ty đưa thông tin về sản phẩm và dịch vụ của mình lên trên mạng để người tiêu dùng xem và lựa chọn Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội cũng áp dụng hình thức này bằng cách đưa các thông tin về sản phẩm lên trang website và thông qua các công cụ tìm kiếm như google, yahoo để khách hàng có thể thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin về sản phẩm Ngoài ra công. .. Dịch vụ Điện tử Viễn Thông đang phải đối đầu với tình trạng cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp lớn đã có uy tín và vị thế trên thị trường như công ty Trần Anh, các siêu thị lớn trên Hà Nội như: Siêu thị PICO, MEDEA PLAZA… Về thị trường, công ty cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Điện tử Viễn Thông vẫn chưa thực sự có thị trường lớn, lâu dài Phần lớn các thị trường vẫn đang ở các trung tâm lớn của Hà Nội, ... hào là một công ty đứng trong top đầu các công ty về sản phẩm máy tính Sản phẩm của công ty phân phối có mặt hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước, công ty đặc biệt chú trọng đến thị trường Hà Nội và một số thị trường khác như TPHCM, ĐN, HP sản phẩm máy tính của công ty được phân phối trên toàn quốc thông qua các nhà phân phối lớn có uy tín và hệ thống nhân viên bán hàng trực tiếp của công ty d Đặc... tiêu thụ sản phẩm máy tính trên thị trường Hà Nội Em tiến hành phương pháp phỏng vấn nhà quản trị cấp cao và nhà quản trị cấp trung của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên thị trường Hà Nội, đó là Giám Đốc và Trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng Marketing… c Phương pháp quan sát trực tiếp Phương pháp quan sát trực tiếp được em thực hiện trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ Phần. .. việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính trên thị trường Hà Nội của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông Phần lớn các câu hỏi trong phiếu điều tra là các câu hỏi dạng điều tra trắc nghiệm Lê Thị Luận 2 0 K5 - HQ1D  Trường Đại Học Thương Mại Luận Văn Tốt Nghiệp Em tiến hàng phát phiếu điều tra cho các đối tượng là các cán bộ công nhân viên và khách hàng vủa công ty Đối với cán bộ công. .. bán thiết bị tin học, internet, điện, điện tử, trang thiết bị y tế, thí nghiệm, thiết bị văn phòng, trường học Lê Thị Luận 2 6 K5 - HQ1D  Trường Đại Học Thương Mại Luận Văn Tốt Nghiệp Dịch vụ lắp đặt, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị điện tử viễn thông, tổng đài, truyền dẫn, vi ba, cáp quang - Thị trường kinh doanh Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông trên tự hào . những biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính mà công ty nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính trên thị trường Hà Nội của công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ điện tử viễn thông trong thời. thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Điện Tử Viễn Thông. Chương 4: Các kết luận và đề xuất giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ. đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty Cổ phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông thực hiện năm 2008 - 2010, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ điện tử viễn thông trên thị trường hà nội, Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ điện tử viễn thông trên thị trường hà nội

Từ khóa liên quan