0

HƯỚNG DẪN ÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG DÀNH CHO CÁN BỘ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

19 15,401 136

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2014, 06:45

Tham khảo tài liệu Hướng dẫn ôn Tin học văn phòng dành cho cán bộ công chức Đây là tài liệu được biên soạn theo cuốn Tin học văn phòng của tác giả Thạc Bình Cường, hướng dẫn cho bạn các kỹ năng cơ bản về soạn thảo văn bản MS word và thực hành trên bảng tính MS excel với các dạng câu hỏi trắc nghiệm khái quát được toàn bộ chương trình học.
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN ÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG DÀNH CHO CÁN BỘ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, HƯỚNG DẪN ÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG DÀNH CHO CÁN BỘ THI TUYỂN CÔNG CHỨC,

Từ khóa liên quan