0

Giáo trình Tin học văn phòng trình độ A

20 918 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2014, 05:28

Giáo trình Tin học văn phòng trình độ A do Ngô Lê Mạnh Hiếu tổng hợp và biên soạn. Nội dung giáo trình gồm 4 chương, trình bày tổng quan về tin học và các khái niệm công nghệ thông tin, hệ điều hành Windows 7, chương trình ứng dụng Microsoft Word 2013 và Microsoft Excel. GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH TIN H Ọ CVĂN PHÒNG Ọ TRÌNH ĐỘ A TRÌNH ĐỘ A BIÊN SOẠN – TỔNG HỢP : NGÔ LÊ MẠNH HIẾU BIÊN SOẠN TỔNG HỢP : NGÔ LÊ MẠNH HIẾU Tài liệulưuhànhnộibộ CHƯƠNG I CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ TIN HỌC GIỚI THIỆU VỀ TIN HỌC VÀVÀ VÀ VÀ CÁC KHÁI NI Ệ M V Ề CÔNG NGH Ệ THÔNG TI N CÁC KHÁI NI Ệ M V Ề CÔNG NGH Ệ THÔNG TI N Ệ ỆỆ Ệ *** BIÊN SOẠN – TỔNG HỢP: NGÔ LÊ MẠNH HIẾU BIÊN SOẠN TỔNG HỢP: NGÔ LÊ MẠNH HIẾU I. Máy tính điện tử? II. Hệ đếm và đơn vị đo lường thông tin 1 Dữ liệu và thông tin 1 . Dữ liệu và thông tin  Những sự kiệnrờirạc và không có cấutrúcvàýnghĩarõ ràng Phải đ ử lý ở hà h hô i ó ấ ú à ý hĩ  Phải đ ượcx ử lý tr ở t hà n h t hô ng t i nc ó c ấ utr ú cv à ý ng hĩ a 2 Xử lý dữ kiện : Máy tính xử lý dữ kiện 2 . Xử lý dữ kiện : Máy tính xử lý dữ kiện  Dữ kiệnvào(Nhậpliệu)  Dữ kiệnra(Xuấtliệu) 3. Khái niệm về chương trình được lưutrữ Má y tính đi ệ ntử là thiếtb ị xử l ý dữ ki ệ n thành thôn g tin lưu trữ y ệ ị ý ệ g dướidạng điềukhiểncủamộtchương trình lưutrữ bên tron g nó g a) Các thành phầncơ bảncủahệ thống máy tính Primary Primary Memory Input Device Processor (CPU) Output D ev i ce Device (CPU) ev ce Secondar y memory Phầ ứ Là tà bộ á h điệ li h kiệ Phầ nc ứ ng: Là t o à n bộ c á cmạc h điệ n, li n h kiệ n,… các thành phầncấutạo nên máy tính bao gồm: • CPU (Central Processing Unit): trung tâm xử lý, nó quyết định đến tốc độ hoạt động của máy tính nó quyết định đến tốc độ hoạt động của máy tính . • Mainboard: Là bảng mạch chính trong máy tính, ầ ố ế ể ố là c ầ un ố igiữacácthi ế tbị thành mộtth ể th ố ng nhất. • Bộ nhớ : có 2 loại bộ nhớ • Bộ nhớ : có 2 loại bộ nhớ - Bộ nhớ chính (BNC):lànơichứachương trình và dữ liệu khi máy tính hoạt động + Rom chứa các thông số vế máy tính + Rom chứa các thông số vế máy tính +Ramtương tự như BNC nhưng khi máy ấ ngưng hoạt động thì dữ liệu trong nó sẽ m ấ t đi. - Bộ nhớ phụ : là các thiết bị lưu trữ như Flopply Bộ nhớ phụ : là các thiết bị lưu trữ như Flopply Disk, Hard Disk, CD ROM,…) Một vài linh kiện Một vài linh kiện • Thiết bị nhập : • Thiết bị nhập : - Bàn phím (Keyboard)là thiếtbị nhậpxuấtcơ bảnchứa á ký t A Z 0 9 c á c ký t ự a->z, A -> Z , 0 -> 9 ,… - Chuột (Mouse) các thao tác trên chuột: Click, Double ấ ồ click, Right Click, Drag ( ấ nphímvàgiữ trái đ ồ ng thờidi chuyểnchuộtmột đoạn). - Máy quét hình (Scanner) hoạt động như máy photocopy • Thiết bị xuất : Thiết bị xuất : - Màn hình (Monitor): xuấtdữ liệu ra màn hình ấ - Máy in (Printer): dùng in vănbảnragi ấ y. [...]... bảng mã ASCII theo tiêu chuẩn quốc tế c a hãng Microsoft Windows 1 Hệ Các Bảng Mã C a Máy Tính • • • • • • • • a Bả Bảng mã thậ phân (D i l) ã thập hâ (Decimal) - Gồm từ : 0, 1, …, 9 b Bảng mã nhị phân (Binary) 1 - Gồm từ : 0 và 1 c Bảng mã Bát phân (Octal) - Gồ từ : 0, 1 …, 7 Gồm 0 1, 7 d Bảng mã thập lục phân (Hexadecimal) - Gồm từ : 0, 1, …, 9, A, B, C, D, E, F Chuyển đổi từ thập phân sang nhị... Lấy số Thập p y p phân chia lần lược cho 2 ( (ln cập nhật kết p quả phép chia), chia cho đến khi nào kết quả = 0 thì dừng Viết ngược dãy số dư là số nhị phân cần tìm ( ) (X)10 => (ai)2 với các ai là các bít nhị phân ( Tương tự cho các hệ bát phân và thập lục phân Ví dụ: Số 12(10) = ?(2) Dùng phép chia cho 2 liên tiếp, ta có một loạt các số dư như sau: Chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân Lấy từng bít... chương ể trình - Các chương trình game, ứng dụng văn phòng, … * Các phần mền này được cài đặt vào máy trên hệ điều hành WINDOWS hoặc DOS, … - Hệ đếm là các dạng số liệu mà khi người sử dụng đ a ệ ạ g ệ g ụ g vào máy, máy nhận và xử lý theo 1 u cầu nào đó, máy lưu trữ dữ liệu ở 1 dạng cố định nào đó theo u cầu c a ệ ạ g ị y người sử dụng (thơng thường là theo mã nhị phân) - Bảng đơn vị đo lường ta sử dụng... hành kế tiếp c a dòng họ hệ điều hành ệ ệ p g ọ ệ Microsoft Windows • Được phát triển bởi hãng phần mềm Microsoft dành cho các loại máy tính cá nhân, bao gồm máy tính để bàn, y y g xách tay, Tablet PC, netbook và các máy tính trung tâm phương tiện (media center PC) cho gia đình hoặc doanh nghiệp, • Được phát hành trên tồn thế giới vào ngày 22/10/2009 g ợ p • Có khả năng hỗ trợ tiếp xúc a điểm Màn Hình... có một loạt các số dư như sau: Chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân Lấy từng bít nhị phân từ thấp đến cao (từ phải sang tr) nhân lần lược với 2 lũy th a tăng dần từ 0 -> n Tổng tất cả các tích đó là số thập phân cần tìm a0 *20 + a1 *21 + … + an*2n => kết quả 2 2 2 Ví dụ: Theo í dụ trên à ơ thức ta ó Th ví d t ê và cơng thứ t có: 1*20 + 0*21 + 1*22 + 1*23 = 13 Đơn Vị Đo Lường ị g - 1 byte = 8 bit 1 bit
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Tin học văn phòng trình độ A, Giáo trình Tin học văn phòng trình độ A,