Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng

4 1,686 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 08:54

HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM Môn: Tin học văn phòng (Kỳ thi nâng ngạch từ CVC lên CVCC năm 2014) ------------------- 1. Đăng nhập hệ thống - Mở trình duyệt Internet Explorer Chrome , Molliza Firefox Google cài đặt sẵn hình máy tính. Khi đó, hệ thống tự động hiển thị hình đăng nhập hệ thống. Trong trường hợp hệ thống không tự động đăng nhập, thí sinh thực gõ địa http://10.0.0.1/thinangngach vào ô địa trình duyệt. - Nhập số báo danh (là số báo danh dự thi thí sinh, phần chữ phần số) mật (đã giám thị cung cấp trước đó) vào ô nhập liệu tương ứng bấm vào nút Đăng nhập để vào hình làm thi. Hình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống 2. Làm thi - Thí sinh bấm chọn vào menu Làm thi. Khi đó, hệ thống tự động chuyển sang chế độ làm thi thời gian làm bắt đầu tính (đồng hồ thời gian làm đếm ngược đến hết thi). Thí sinh cần kiểm tra lại xem có số báo danh họ tên hay không. Nếu có sai sót, báo cho giám thị phòng thi. - Đề thi gồm có 45 câu hỏi, câu hỏi bao gồm 03 phương án. Thí sinh lựa chọn 01 03 phương án để làm đáp án mình. Thời gian làm thi là: 45 phút. Hình 2. Màn hình làm thi - Thí sinh đọc câu hỏi lựa chọn phương án trả lời cách bấm chọn vào phương án tương ứng nằm cột Kết làm phía bên trái hình. - Trong trình làm thi, thí sinh chọn phương án trả lời rồi, nhận thấy kết sai (ví dụ A), chọn phương án mà thí sinh nhận thấy (ví dụ B), hệ thống tự động bỏ phương án cũ, cập nhật phương án (hiện B, không A). - Thí sinh dùng cuộn để xem toàn nội dung câu hỏi hình làm thi. Hình 3. Màn hình làm thi (thanh cuộn) 3. Nộp thi - Khi hoàn thành thi mình, thí sinh bấm chọn nút Nộp (nằm phía đồng hồ báo giờ). Khi hệ thống tự động lưu lại làm thí sinh. Trong trường hợp hết thí sinh chưa hoàn thành thi mình, hệ thống tự động lưu thí sinh kết thúc thời gian làm bài. - Thí sinh nộp trước hết thời gian làm bài. - Thí sinh phải thực ký vào danh sách nộp trước khỏi phòng thi. 4. Lưu ý - Sau giám thị hướng dẫn cách thức làm bài, giám thị công bố mật chung cho ca thi. - Trong trường hợp có cố máy tính, thí sinh thông báo lại cho giám thị phòng thi để điều chuyển máy tính chuyển sang ca thi tiếp theo. Trong trường hợp này, thi thí sinh lưu lại hệ thống. - Trong trường hợp điện đột ngột, thí sinh ngồi chỗ, không gây trật tự, đợi chuyển nguồn điện, sau bật máy để tiếp tục làm bài./. . hình làm bài thi. Hình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống 2. Làm bài thi - Thí sinh bấm chọn vào menu Làm bài thi. Khi đó, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ làm bài thi và thời gian làm bài. HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM Môn: Tin học văn phòng (Kỳ thi nâng ngạch từ CVC lên CVCC năm 2014) 1. Đăng nhập hệ thống -. nội dung câu hỏi và màn hình làm bài thi. Hình 3. Màn hình làm bài thi (thanh cuộn) 3. Nộp bài thi - Khi hoàn thành bài thi của mình, thí sinh bấm chọn nút Nộp bài (nằm phía dưới đồng hồ báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng , Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng , Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng