SKKN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHI LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM ĐỂ ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HOÁ HỌC THPT

14 1.8K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 05:50

. mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNGYÊN TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM "PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHI LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM ĐỂ ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HOÁ HỌC" . nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm - Kết quả qua các cuộc thi Học sinh giỏi, Thi tốt nghiêp THPT, thi học kỳ và các bài kiểm tra học sinh đã đạt được kết quả rất cao. Trên đây là một số kinh nghiệm. Giúp học sinh học tập nhanh hơn, hiệu quả hơn. 3 Những mẹo nhỏ khi làm bài thi trắc nghiệm - Gây hứng thú học tập đối với bộ môn. Từ đó học sinh say mê học tập bộ môn và kết quả học tập tốt hơn. -

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan