SKKN Phương pháp tạo và hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm hoá học cho học sinh THCS

16 1.3K 1
SKKN Phương pháp tạo và hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm hoá học cho học sinh THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. số các bài tập trắc nghiệm, các kỳ thi và cả thực tế. Điều đó đã đưa tới cho tôi một lý do khi chọn đề tài: Phương pháp tạo và hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm hoá học cho học sinh THCS II,. sát và cùng đưa ra đề tài: Phương pháp tạo và hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm hoá học cho học sinh Với thực tế năm học 2006 – 2007, đề tài vẫn còn trong bước đầu của giai đoạn áp dụng vào. khoa Hoá Học 8 2, Sách giáo viên Hóa Học 8 3, Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm Hoá Học THCS 4, Hoá Học thực hành – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 5, Tạp chí “Bạn là nhà Hoá Học Số 174 6, Hoá học thực

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan