Tài liệu hướng dẫn làm bài thi TOELF PRIMARY STANDARD

26 1.6K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2015, 17:00

BÀI THI TOEFL PRIMARY STANDARD TM www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 1 THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN 2 TỔNG QUAN VỀ BÀI THI TOEFL ® PRIMARY ™ STANDARD 2 Mục đích bài thi 2 Cấu trúc bài thi 2 BÀI THI TOEFL ® PRIMARY ™ STANDARD CẤP ĐỘ 1 & CẤP ĐỘ 2 2 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 3 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2 3 TRƯỚC KHI THI 4 Bản cam kết 4 Phiếu trả lời 4 THÔNG TIN DÀNH CHO THÍ SINH 5 CHUẨN BỊ THI 5 Giấy tờ tùy thân 5 Quy định tại phòng thi 5 Hủy bỏ tư cách dự thi 5 HOÀN THIỆN PHIẾU TRẢ LỜI 6 Mẫu phiếu trả lời 6 Thông tin học sinh cần để hoàn thành phiếu trả lời 7 Cách thức tô kín ô đáp án 8 Không đánh dấu đáp án trong cuốn đề thi 8 CÂU HỎI MẪU 9 CÂU HỎI MẪU PHẦN ĐỌC HIỂU CẤP ĐỘ 1 9 CÂU HỎI MẪU PHẦN ĐỌC HIỂU CẤP ĐỘ 2 11 CÂU HỎI MẪU PHẦN NGHE HIỂU CẤP ĐỘ 1 11 CÂU HỎI MẪU PHẦN NGHE HIỂU CẤP ĐỘ 2 15 ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI MẪU 16 ĐIỂM VÀ PHIẾU ĐIỂM 16 PHIẾU ĐIỂM TOEFL PRIMARY STANDARD 16 MÔ TẢ MỨC ĐỘ THÀNH THẠO QUA ĐIỂM SỐ TOEFL PRIMARY STANDARD 18 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 18 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2 20 CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 23 ĐIỂM LEXILE 23 CHỨNG CHỈ TOEFL PRIMARY STANDARD 24 2 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com TỔNG QUAN VỀ BÀI THI TOEFL ® PRIMARY ™ STANDARD TOEFL ® Primary ™ Standard là bài thi được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu dành riêng cho học sinh tiểu học nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh và phát triển năng lực tư duy của trẻ ngay từ lúc nhỏ. Mục đích bài thi Là công cụ hiệu quả giúp phụ huynh và giáo viên bước đầu nắm bắt được chính xác trình độ tiếng Anh của học sinh trong lĩnh vực học thuật và xã hội. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình trau dồi và phát triển các kỹ năng suy luận theo thời gian. Được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để sắp xếp học sinh vào những chương trình phù hợp trong quá trình đào tạo tiếng Anh và phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ thấp đến cao. Cấu trúc bài thi Bài thi TOEFL Primary Standard gồm 2 cấp độ: Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1: là bài thi trên giấy, đánh giá mức độ thành thạo về các kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu của học sinh đang học tiếng Anh ở giai đoạn đầu; định hướng phát triển ngôn ngữ cho học sinh ngay từ nhỏ. Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2: là bài thi trên giấy, đánh giá mức độ thành thạo về các kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu của học sinh; định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học. ETS khuyến nghị học sinh lớp 2, lớp 3 nên sử dụng bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 và học sinh lớp 4, lớp 5 nên sử dụng bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2. BÀI THI TOEFL ® PRIMARY ™ STANDARD CẤP ĐỘ 1 & CẤP ĐỘ 2 Có hai cấp độ đánh giá trong bài thi TOEFL Primary Standard: Cấp độ 1 và Cấp độ 2. Tất cả các bài thi TOEFL Primary Standard đều nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng và khả năng hoàn thành các mục đích giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh của học sinh tiểu học. Tuỳ thuộc vào chương trình giảng dạy của nhà trường và các yếu tố khác mà học sinh có những cách thức và thời gian nâng cao năng lực tiếng Anh khác nhau. Do vậy, bài thi TOEFL Primary Standard được chia thành Cấp độ 1 và Cấp độ 2 để giáo viên tùy chọn một hình thức đánh giá phù hợp nhất với kiến thức và trình độ Anh ngữ hiện tại của học sinh. www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 3 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 Phần thi Số câu hỏi Số câu hỏi mẫu Tổng số câu hỏi Thời gian Kết quả Đọc hiểu 36 3 39 30 phút 1 – 4 sao Nghe hiểu 36 5 41 30 phút 1 – 4 sao Phần Đọc hiểu Cấp độ 1 đánh giá khả năng: - Nhận biết từ vựng đơn giản. - Hiểu được các câu đơn giản. - Hiểu được 2 - 4 câu đơn giản về một chủ đề nào đó. - Tìm được thông tin trên thực đơn, lịch trình và tờ rơi quảng cáo. - Hiểu được một đoạn văn khoảng 75 từ về một chủ đề thường nhật. - Xác định và liên kết được thông tin trong một câu hoặc một đoạn. Phần Nghe hiểu Cấp độ 1 đánh giá khả năng: - Nhận biết từ vựng đơn giản. - Hiểu được các chỉ dẫn đơn giản thường gặp ở nhà và ở trường. - Hiểu được các diễn đạt và cụm từ được sử dụng thường xuyên. - Xác định được các chi tiết trong những đoạn hội thoại xã giao ngắn. - Hiểu được mục đích của các tin nhắn điện thoại và thông báo trong lớp học có độ dài khoảng 50 từ. Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2 Phần thi Số câu hỏi Số câu hỏi mẫu Tổng số câu hỏi Thời gian Kết quả Đọc hiểu 36 1 37 30 phút 1 – 5 huy hiệu Nghe hiểu 36 3 39 30 phút 1 – 5 huy hiệu Phần Đọc hiểu Cấp độ 2 đánh giá các kỹ năng tương tự Cấp độ 1 và đánh giá khả năng: - Hiểu được các câu phức tạp hơn, có chứa từ vựng ít quen thuộc hơn. - Xác định và hiểu được thông tin trên thực đơn, lịch trình và tờ rơi quảng cáo. - Hiểu được một chuỗi các chỉ dẫn. - Hiểu được một câu chuyện dài khoảng 250 từ. 4 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com - Hiểu được một đoạn văn về chủ đề học thuật. - Xác định và liên kết được thông tin trong một đoạn văn dài hơn. - Suy luận và rút ra các kết luận. Phần Nghe hiểu Cấp độ 2 đánh giá các kỹ năng tương tự Cấp độ 1, và đánh giá khả năng: - Hiểu được các đoạn hội thoại và tin nhắn có chứa từ vựng ít quen thuộc hơn. - Hiểu được các câu chuyện và các đoạn nói học thuật đơn giản có độ dài khoảng 250 từ. - Liên kết được thông tin trong các chỉ dẫn của giáo viên, các thông báo, câu chuyện, đối thoại, hội thoại, các đoạn nói học thuật đơn giản. - Suy luận và rút ra kết luận từ các thông tin trong đoạn nói. TRƯỚC KHI THI Bản cam kết Đối với các thí sinh đăng ký dự thi tự do: thí sinh sẽ được phát một Bản cam kết (Consent form) khi đăng ký; trong đó cần có chữ ký xác nhận của Phụ huynh. Nếu học sinh không nộp Bản cam kết có chữ ký của phụ huynh vào ngày thi, thí sinh sẽ không được phép thi. Đối với các thí sinh đăng ký dự thi qua các cơ sở đào tạo gồm các Trường tiểu học, Sở Giáo dục & Đào tạo, trung tâm ngoại ngữ,…: thông tin của thí sinh đã được xác nhận bởi các đơn vị uy tín, vì vậy, thí sinh không cần nộp Bản cam kết có chữ ký của phụ huynh vào ngày thi. Phiếu trả lời Thí sinh sẽ đọc các đoạn văn và câu hỏi trong cuốn đề thi và đánh dấu câu trả lời vào tờ phiếu trả lời riêng. Trước khi thực hiện bài thi, thí sinh cần phải điền đầy đủ thông tin trên Phiếu trả lời. Phụ huynh học sinh hoặc giáo viên nên cùng tìm hiểu các thông tin đó với thí sinh và hướng dẫn học sinh cách điền đầy đủ thông tin chính xác và nhanh nhất. Ngoài thông tin cá nhân trên phiếu trả lời, phụ huynh học sinh hoặc giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách tô đáp án trên Phiếu trả lời. Thông tin cần điền trên Phiếu trả lời, vui lòng xem tại trang 7. www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 5 CHUẨN BỊ THI Giấy tờ tùy thân Thí sinh dự thi mang Giấy Khai sinh, Phiếu đăng ký dự thi có ảnh, dấu giáp lai trên ảnh và Bản cam kết (đối với thí sinh tự do) Nếu thí sinh không mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân vào ngày thi, thí sinh sẽ Quy định tại phòng thi Thí sinh cung cấp thông tin cá nhân chính xác, hợp pháp trên mọi giấy tờ liên quan đến kỳ thi và bài thi. Mọi hành vi gian lận, giả mạo giấy tờ, tráo đổi người khi đi thi… đều bị cấm. Thí sinh có trang phục lịch sự, thái độ nghiêm túc, bày tỏ sự hợp tác với giám thị trong phòng thi. Thí sinh không được làm phiền các thí sinh khác trong quá trình thi. Thí sinh KHÔNG được mang bất cứ đồ vật gì vào phòng thi như từ điển, sách, vở, thiết bị điện tử thu/ phát, máy ảnh, các loại bút,…. trừ giấy tờ theo quy định và tẩy. Thí sinh để tư trang cá nhân ở ngoài khu vực phòng thi và tự chịu trách nhiệm. Thí sinh tuân theo mọi hướng dẫn của giám thị coi thi trong quá trình làm bài, không được tự ý thay đổi vị trí ngồi, trao đổi, rời khỏi phòng thi… khi chưa có sự đồng ý của giám thị. Thí sinh làm đúng phần thi theo hướng dẫn của giám thị, không được xem hoặc làm ở phần thi khác. Trong quá trình làm bài, thí sinh KHÔNG: đặt phiếu trả lời, cuốn đề thi sai vị trí; đưa ra hay nhận sự trợ giúp từ thí sinh khác; tiếp tục làm bài sau khi được thông báo hết thời gian; tráo đổi bài thi; cố tình điền sai thông tin cá nhân trên bài thi; … Thí sinh bảo quản đề thi, không được lấy cuốn đề thi và phiếu trả lời từ phòng thi. Thí sinh không được xé, làm rách; sao chép nội dung; viết hoặc đánh dấu vào cuốn đề thi. Hết giờ thi, thí sinh phải nộp lại bài thi và đề thi, giữ trật tự trong khi giám thị kiểm bài thi, đề thi và hoàn tất thủ tục. Thí sinh chỉ được phép rời phòng thi khi giám thị thông báo nghỉ. Hủy bỏ tư cách dự thi Thí sinh tham dự kỳ thi TOEFL Primary, khi vi phạm một trong các quy định trên đây sẽ bị xử lý kỷ luật như sau: HỦY kết quả của bài thi TOEFL Primary Standard của thí sinh vi phạm, không được hoàn trả lệ phí thi Lập biên bản, thông báo tới Ban Giám hiệu Nhà trường hoặc phụ huynh của thí sinh. 6 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com HOÀN THIỆN PHIẾU TRẢ LỜI Mẫu phiếu trả lời www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 7 Thông tin học sinh cần để hoàn thành phiếu trả lời Trước khi bắt đầu làm bài thi, học sinh cần điền một số thông tin cá nhân vào Phiếu trả lời. Phụ huynh cần kiểm tra những thông tin này cùng với con để vào ngày thi, các em có thể điền thông tin trên phiếu trả lời một cách nhanh chóng và chính xác. 1. Tên: 2. Họ: 3. Tháng sinh: 4. Ngày sinh: 5. Năm sinh: 6. Giới tính (Nam/Nữ):_ 7. Nơi sinh (quốc gia): 8. Ngôn ngữ sử dụng chủ yếu: 9. Lớp: 10. Thời gian học tiếng Anh: o 1 năm hoặc ít hơn o 2 năm o 3 năm o 4 năm o 5 năm 8 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com o 6 năm hoặc nhiều hơn 11. Các bài thi đã thi trước đây? o TOEFL Primary Cấp độ 1 o TOEFL Primary Cấp độ 2 o Cả hai bài o Không bài nào Cách thức tô kín ô đáp án Thí sinh dùng bút chì để tô kín các đáp án trong Phiếu trả lời. 1. Tô kín ô đáp án 2. Chỉ tô kín một câu trả lời Không đánh dấu đáp án trong cuốn đề thi Đánh dấu câu trả lời bằng cách tô kín ô đáp án lựa chọn trong Phiếu trả lời. Những câu trả lời được đánh dấu trong cuốn đề thi sẽ không được chấm điểm. www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 9 Số thứ tự của câu hỏi trong cuốn đề thi sẽ tương ứng với số thứ tự trong Phiếu trả lời. CÂU HỎI MẪU PHẦN ĐỌC HIỂU CẤP ĐỘ 1 Look at the picture. Read the words. Which words go with the picture? Fill in the correct circles on your answer sheet. [...]... PHIẾU ĐIỂM TOEFL PRIMARY STANDARD Mẫu phiếu điểm TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 16 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Mẫu phiếu điểm TOEFL Primary Standard Cấp độ 2 (Mẫu phiếu điểm TOEFL Primary Standard trên đây dự kiến sẽ được ETS áp dụng trên toàn thế giới vào cuối năm 2014) Phiếu điểm TOEFL Primary Standard: Bao gồm kết quả điểm của từng phần thi Nghe hiểu... sinh sau khi tham gia bài thi TOEFL Primary Standard, giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể lựa chọn các tài liệu phát triển kỹ năng đọc phù hợp với năng lực đọc hiểu tiếng Anh thông qua công cụ đắc lực Lexile www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 23 Lợi ích của Lexile - - Đối với giáo viên: Là cơ sở lựa chọn, bổ sung và điều chỉnh các tài liệu giảng dạy phù hợp... tại http://www.toefl.com.vn/cv-doet.pdf) (*) vui lòng xem thông tin về điểm Lexile tại trang 23, 24 www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 17 MÔ TẢ MỨC ĐỘ THÀNH THẠO QUA ĐIỂM SỐ TOEFL PRIMARY STANDARD BÀI THI TOEFL PRIMARY STANDARD CẤP ĐỘ 1 PHẦN ĐỌC HIỂU Kết quả Năng lực hiện tại Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ cơ bản Học sinh có thể: Nhận dạng từ vựng... STANDARD (Mẫu chứng chỉ TOEFL Primary Standard trên đây dự kiến sẽ được ETS áp dụng trên toàn thế giới vào cuối năm 2014) Với mỗi phiếu điểm TOEFL Primary Standard, thí sinh có thể được nhận chứng chỉ TOEFL Primary Standard (TOEFL Primary Certificate of Achievement) do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp theo kết quả bài thi ghi trên phiếu điểm Để nhận chứng chỉ TOEFL Primary Standard, thí sinh vui lòng... and answer the questions 10 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com CÂU HỎI MẪU PHẦN ĐỌC HIỂU CẤP ĐỘ 2 Read the passage and answer the questions CÂU HỎI MẪU PHẦN NGHE HIỂU CẤP ĐỘ 1 Listen to the words Look at the pictures Fill in the correct circles on your answer sheet www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 11 Phần lời thoại... điệp, câu chuyện và đoạn thông nghe các thông tin hoặc câu chuyện tin Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trong đoạn văn nói dài hơn www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 19 BÀI THI TOEFL PRIMARY STANDARD CẤP ĐỘ 2 PHẦN ĐỌC HIỂU Kết quả Năng lực hiện tại 1 huy hiệu ( ) Kế hoạch học tập tiếp theo Để nâng cao khả năng Đọc hiểu, học sinh cần: Học từ vựng và những diễn... sinh có thể: Thực hành nghe các chỉ dẫn của giáo viên và các Hiểu được các từ quen thuộc có hỗ trợ trực thông điệp ngắn quan Bắt đầu nghe và nhận dạng thông tin trong các mẩu chuyện ngắn và đơn giản Cân nhắc thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 để có thêm thông tin về khả năng nghe hiểu của mình www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 21 Kết quả Năng lực hiện tại... học sinh hoàn thi n từng kỹ năng Phần điểm được quy đổi sang Khung Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) Điểm Lexile(*) trên phiếu điểm TOEFL Primary Standard sẽ giúp thí sinh tìm được những tài liệu phát triển kỹ năng đọc phù hợp với trình độ và sở thích của mình Phiếu điểm TOEFL Primary Standard do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp và có giá trị trên toàn cầu Phiếu điểm TOEFL Primary Standard được... Look at this old picture, Dad Who is this? Man It’s mine Narrator B Girl Look at this old picture, Dad Who is this? Man It’s your aunt Narrator C Girl Look at this old picture, Dad Who is this? Man It’s my school Number 5 Narrator A Girl How old is she in this picture? Man She’s eight years old Narrator B Girl How old is she in this picture? Man She’s coming soon Narrator C Girl How old is she in this... the girl’s party? Woman Congratulations! Are you doing anything special to celebrate? Girl Yes, I’m having a party this weekend Woman Will you have cake? Girl Yes Narrator When is the girl’s party? A Tonight B Next week C This weekend Listen and answer the question Fill in the correct circle on your answer sheet 14 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Phần lời . TOEFL ® PRIMARY ™ STANDARD 2 Mục đích bài thi 2 Cấu trúc bài thi 2 BÀI THI TOEFL ® PRIMARY ™ STANDARD CẤP ĐỘ 1 & CẤP ĐỘ 2 2 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 3 Bài thi TOEFL Primary. CHỈ TOEFL PRIMARY STANDARD 24 2 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com TỔNG QUAN VỀ BÀI THI TOEFL ® PRIMARY ™ STANDARD TOEFL ® Primary ™ Standard . 16 PHIẾU ĐIỂM TOEFL PRIMARY STANDARD 16 MÔ TẢ MỨC ĐỘ THÀNH THẠO QUA ĐIỂM SỐ TOEFL PRIMARY STANDARD 18 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 18 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2 20

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TOEFL Primary Student Handbook_in update 1007.pdf

 • TOEFL_Primary_Student_Handbook_Vi

  • bia huong dan du thi-01

  • TOEFL_Primary_Student_Handbookdoc.pdf

  • bia huong dan du thi-02

 • TOEFL_Primary_Student_Handbook_Vi.pdf

  • bia huong dan du thi-01

  • TOEFL_Primary_Student_Handbookdoc.pdf

  • bia huong dan du thi-02

Tài liệu liên quan