0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

19 1,429 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2014, 07:09

Đây là ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học đại cương. Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐHCĐ.Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình [...]... chép các tệp tin của ứng dụng vào đĩa cứng 3) Sao chép tệp thi hành của ứng dụng vào đĩa cứng 4) Không có phương án nào đúng trong số 3 phương án trên 1602 Phát biểu nào sai? 1) Người dùng có thể tìm kiếm tệp tin với nội dung có chứa một từ khóa tìm kiếm theo yêu cầu 2) Người dùng có thể tìm kiếm tệp tin có kích thước thỏa mãn một điều kiện nào đó 12 3) Người dùng có thể tìm kiếm tệp tin được sửa đổi... đến phần tử 1 1302 Gọi TN[N] là thu nhập của N công nhân trong một xí nghiệp dệt may (Với N là nguyên dương) Có đoạn chương trình nhập dữ liệu vào dưới đây, lựa chọn dữ liệu nhập sao cho phù hợp với đầu bài đã cho Var N, I:Integer; TN:Array[1 ] Of Real; Begin Writeln ('Nhap so lieu vao'); Write (' Nhap n = ') ; Readln(n); For i := 1 To n Do Begin Write('Muc TN cua nguoi thu [', i,'] la '); Readln(TN[i]);... thể tìm kiếm tệp tin có kích thước thỏa mãn một điều kiện nào đó 12 3) Người dùng có thể tìm kiếm tệp tin được sửa đổi lần cuối trong một khoảng thời gian nào đó 4) Người dùng không thể tìm kiếm các tệp tin mà không cung cấp từ khóa tìm kiếm 1603 Mệnh đề nào đúng nhất? 1) Trong windows, người dùng có thể tìm kiếm các tệp được sửa chữa lần cuối trong 1 tháng gần nhất 2) Trong windows, người dùng có thể... Máy tính không cài đặt hệ điều hành mạng 2) Máy tính tại đó có người sử dụng ngồi ở trước 3) Máy tính tại đó không có người sử dụng ngồi ở trước 4) Máy tính làm việc trong mạng và tiếp nhận các thông tin từ máy chủ 383801 Card mạng là gì? 1) Là một thiết bị để phát tín hiệu sóng radio (Wi-Fi) 2) Là một thiết bị kết nối với máy tính bằng dây cáp mạng 3) Là một bộ phần phần cứng lắp đặt bên trong máy . Truyền tin Máy tính - Xử lý thông tin Công nghệ thông tin - Xử lý thông tin và truyền tin 3) Liên lạc viễn thông - Truyền tin Máy tính - Xử lý thông tin Công nghệ thông tin - Quản lý thông tin 4). nghệ thông tin là gì? 1) Công nghệ thông tin là công nghệ xử lý thông tin bằng máy tính điện tử. 2) Công nghệ thông tin là công nghệ xử lý thông tin bằng máy tính điện tử và truyền thông tin qua. Công nghệ thông tin) kèm theo những nhiệm vụ quản lý mà mỗi loại công nghệ hỗ trợ. 1) Liên lạc viễn thông - Truyền tin Máy tính - Quản lý thông tin Công nghệ thông tin - Xử lý thông tin 2) Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG,

Từ khóa liên quan