SKKN phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật lý ở bậc THCS

28 4.4K 15
SKKN phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật lý ở bậc THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Làm các thí nghiệm vật lí ở nhà trường là một trong các biện pháp quan trọng nhất để phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học Vật lí. Điều này quyết định bởi đặc điểm của khoa học Vật lí vốn là khoa học thực nghiệm và bởi nguyên tắc dạy học là nguyên tắc trực quan “học đi đôi với hành”.

SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Làm thí nghiệm vật lí nhà trường biện pháp quan trọng để phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học Vật lí Điều định đặc điểm khoa học Vật lí vốn khoa học thực nghiệm nguyên tắc dạy học nguyên tắc trực quan “học đơi với hành” Thường thì, kinh nghiệm sống học sinh có số vốn hiểu biết tượng Vật lí Nhưng khơng thể coi hiểu biết sở giúp họ tự nghiên cứu Vật lí trước tượng vật lí, học sinh có hiểu biết khác nhau, chí sai Ví dụ: Học sinh thấy vật rơi Trái Đất hút, khơng học sinh lại cho vật nặng rơi nhanh vật nhẹ Vì vậy, giảng dạy Vật lí, giáo viên mặt phải tận dụng kinh nghiệm sống học sinh, mặt khác phải chỉnh lí, bổ sung, hệ thống hố kinh nghiệm nâng cao lên mức xác, đầy đủ thí nghiệm Vật lí, nhờ mà tránh tính chất giáo điều, hình thức giảng dạy Làm thí nghiệm Vật lí có tác dụng to lớn việc phát triển nhận thức học sinh, giúp em quen dần với phương pháp nghiên cứu khoa học, qua em tập quan sát, đo đạc, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, điều cần cho việc giáo dục kỹ thuật tổng hợp, chuẩn bị cho học sinh tham gia hoạt động thực tế Do tận mắt, tự tay tháo lắp dụng cụ, thiết bị đo lường đại lượng, , em nhanh chóng làm quen với dụng cụ thiết bị dùng đời sống sản xuất sau Đặc biệt, việc thực thí nghiệm Vật lí phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lí khả nhận thức học sinh, đồng thời tạo điều kiện rèn luyện cho học sinh kỹ thực hành thái độ ứng xử thực hành, cần thiết cho việc học tập Vật lí cấp học SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS Bộ giáo dục triển khai thay sách giáo khoa với mục tiêu để giảm tải kiến thức, tăng tính chủ động cho học sinh Cụ thể, phần lớn kiến thức rút từ kinh nghiệm, nhiều tiết thực hành đưa vào chương trình với giúp đỡ đắc lực thiết bị đồ dùng thí nghiệm II GIỚI HẠN CỦA KINH NGHIÊM Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng thí nghiệm Vật lí việc đáp ứng mục tiêu mơn Vật lí, tơi chọn phương pháp:“Hướng dẫn học sinh rèn luỵện kỹ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS” làm nội dung sáng kiến Đi vào nghiên cứu vấn đề này, tơi xin trình bày nội dung sau: Phần I: Cơ sở lí luận Phần II: Biện pháp thực Phần III: Đánh giá kết đạt qua trình giảng dạy thân NỘI DUNG PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN A PHÂN LOẠI CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Trong dạy học Vật lí, thí nghiệm tiến hành tiết học quy hai dạng thí nghiệm sau: I THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN Thí nghiệm biểu diễn thí nghiệm giáo viên trình bày lớp Căn vào mục đích, chia thí nghiệm biểu diễn thành loại: Thí nghiệm nêu vấn đề Thí nghiệm nhằm nêu lên vấn đề cần nghiên cứu tạo tình có vấn đề làm tăng hiệu dạy học SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS Ví dụ: Trước dạy áp suất khí quyển, giáo viên làm thí nghiệm: Đổ đầy cốc nước đậy lên miệng cốc mảnh giấy, giữ lật ngược cốc lại buông tay thấy tờ giấy không rơi Giáo viên nêu vấn đề cho học: “Tại lại có tượng đó? Để giải thích được, vào nghiên cứu mới.” Thí nghiệm giải vấn đề: Thí nghiệm thuộc thực giải vấn đề đặt sau phần nêu vấn đề Bao gồm hai loại thí nghiệm: a Thí nghiệm khảo sát Là thí nghiệm tiến hành nghiên cứu vấn đề đặt thơng qua giáo viên hướng dẫn học sinh đến khái niệm cần thiết Ví dụ: Thí nghiệm sinh lực chất rắn dãn nở gặp vật cản b Thí nghiệm kiểm chứng Là thí nghiệm dùng để kiểm tra lại kết luận suy từ lí thuyết Ví dụ: Thí nghiệm kiểm tra lại tượng suy từ lí thuyết tập – Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải quy tắc bàn tay trái - Vật lí Thí nghiệm củng cố: Thí nghiệm thuộc loại dùng để củng cố kiến thức nghiên cứu bao gồm thí nghiệm nói lên ứng dụng kiến thức Vật lí đời sống kỹ thuật Ví dụ: Khi nghiên cứu áp suất khí giáo viên làm thí nghiệm ứng dụng để chế tạo áp kế hình vẽ: Hoặc: Khi học chương âm học (Vật lí 7) cho học sinh làm đàn kiến thức học II THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÍ: Thí nghiệm thực hành Vật lí thí nghiệm tự tay học sinh tiến hành đưới hướng dẫn giáo viên *Phân loại: SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS Với dạng thí nghiệm có nhiều cách phân loại, tuỳ theo để phân loại: Căn vào nội dung: Có thể chia thí nghiệm thực hành làm hai loại: a Thí nghiệm thực hành định tính Loại thí nghiệm có ưu điểm nêu bật chất tượng Ví dụ: Thí nghiệm nghiên cứu tính dẫn nhiệt chất; nghiên cứu nóng chảy, đơng đặc chất b Thí nghiệm thực hành định lượng Loại thí nghiệm có ưu điểm giúp học sinh nắm quan hệ đại lượng vật lí cách xác rõ ràng Ví dụ: Thí nghiệm nghiên cứu cân địn bẩy để tìm cơng thức F1/F2 = l2/ l1, thí nghiệm xác định điện trở, Căn vào tính chất Có thể chia thí nghiệm thực hành làm hai loại: a Thí nghiệm thực hành khảo sát Loại thí nghiệm học sinh chưa biết kết thí nghiệm, phải thơng qua thí nghiệm tìm kết luận cần thiết Loại thí nghiệm tiến hành nghiên cứu kiến thức Ví dụ: Các thí nghiệm nghiên cứu đặc điểm chung nguồn âm “nguồn âm” - Vật lí b Thí nghiệm kiểm nghiệm Loại thí nghiệm tiến hành kiểm nghiệm lại kết luận khẳng định lí thuyết thực nghiệm nhằm đào sâu vấn đề Ví dụ: Thí nghiệm “Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I định luật Jun -Lenxơ” - Vật lí Căn vào hình thức tổ chức thí nghiệm: Có thể chia thí nghiệm thực hành thành loại: SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS a Thí nghiệm thực hành đồng loạt Loại thí nghiệm tất nhóm học sinh làm thí nghiệm, thời gian kết Đây thí nghiệm sử dụng nhiều có nhiều ưu điểm Đó là: + Trong làm thí nghiệm nhóm trao đổi giúp đỡ kết trung bình đáng tin cậy + Việc đạo giáo viên tương đối đơn giản việc uốn nắn hướng dẫn, sai sót, tổng kết thí nghiệm hướng dẫn đến tất học sinh Bên cạnh ưu điểm, số hạn chế: + Do trình độ nhóm khơng đồng nên có nhóm vội vàng thao tác dẫn đến hạn chế kết + Đòi hỏi nhiều thí nghiệm giống gây khó khăn thiết bị b Thí nghiệm thực hành loại phối hợp: Trong hình thức tổ chức học sinh chia thành nhiều nhóm khác nhau, nhóm làm thí nghiệm phần thời gian nhau, sau phối hợp kết nhóm lại kết cuối Ví dụ: Trong “Cơng thức tính nhiệt lượng” - Vật lí Giáo viên phân cơng: + Nhóm 1, 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên khối lượng vật + Nhóm 3, 4: Tiến hành thí nghiệm khảo sát quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên độ tăng nhiệt độ vật + Nhóm 5, 6: Tiến hành thí nghiệm khảo sát quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật =>Kết thí nghiệm nhóm khái qt thành cơng thức tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên: Q = m.c ∆ t -Ưu điểm loại thí nghiệm này: + Rèn luyện cho học sinh ý thức lao động tập thể SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS + Kích thích tinh thần thi đua làm việc nhóm -Một số hạn chế loại thí nghiệm này: Mỗi nhóm khơng rèn luyện đầy đủ kĩ làm tồn diện thí nghiệm Vì cần khắc phục cách cho nhóm ln phiên làm lại thí nghiệm c Thí nghiệm thực hành cá thể: Trong hình thức tổ chức nhóm học sinh làm thí nghiệm thời gian đề tài dụng cụ phương pháp khác Ví dụ: Thí nghiệm nghiên cứu nhiễm điện cọ xát - Vật lí -Ưu điểm loại thí nghiệm này: Giảm khó khăn thí nghiệm -Một số hạn chế loại thí nghiệm này:Việc hướng dẫn giáo viên phức tạp Vì hình thức địi hỏi tính tự lực cao nên thích hợp cho lớp B CÁC LOẠI BÀI HỌC THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÍ: Thí nghiệm thực hành khảo sát đồng loạt lớp: Trong kiểu tất nhóm học sinh làm thí nghiệm khảo sát học thay cho thí nghiệm biểu diễn giáo viên để nhận thức kiến thức Nội dung định tính hay định lượng Thí nghiệm thực hành kiểm nghiệm đồng loạt lớp: Loại thí nghiệm thường sử dụng cho thí nghiệm định lượng Ví dụ: Thí nghiệm kiểm nghiệm độ lớn lực đẩy acsimét - Vật lí Thí nghiệm thực hành ngồi lớp: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm nhà với mục đích chuẩn bị sau củng cố học Ví dụ: Thí nghiệm làm dàn học sinh tập 10.4, 10.5 – Bài tập Vật lí Thí nghiệm nghiên cứu tượng khuếch tán với dung dịch đồng sunfát (CuSO 4) - Vật lí PHẦN II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS I Đối với thí nghiệm biểu diễn: Để nâng cao chất lượng hiệu thí nghiệm biểu diễn, thân tơi ln có gắng thực tốt nội dung sau: Thí nghiệm phải đảm bảo thành cơng: Nếu thí nghiệm thất bại học sinh tin tưởng vào học ảnh hưởng xấu đến uy tín giáo viên Muốn làm tốt điều này, giáo viên phải: -Am hiểu chất tượng vật lí xảy thí nghiệm -Nắm vững cấu tạo, tính năng, đặc điểm dụng cụ thí nghiệm với trục trặc xảy để biết cách kịp thời phải sửa chữa Muốn vậy, giáo viên phải làm trước nhiều lần chuẩn bị Thí nghiệm phải ngắn gọn cách hợp lí Nếu thí nghiệm kéo dài khó tập trung ý học sinh dễ cháy giáo án Muốn giáo viên phải hạn chế tối đa thời gian lắp ráp thí nghiệm, phải làm trước lên lớp Thí nghiệm đảm bảo thành cơng khơng phải làm lại Nếu thí nghiệm kéo dài chia nhiều bước, bước coi thí nghiệm nhỏ Thí nghiệm phải đảm bảo cho lớp quan sát Để làm tốt điều này, giáo viên cần phải: -Chuẩn bị dụng cụ thích hợp, có kích thước đủ lớn, có cấu tạo đơn giản thể rõ chất tượng cần nghiên cứu Dụng cụ phải có hình dáng, màu sắc đẹp, hấp dẫn học sinh, có độ xác thích hợp -Sắp xếp dụng cụ cách hợp lí Điều biểu hiện: + Chỉ bày dụng cụ cần thiết cho thí nghiệm, khơng bày la liệt dụng cụ chưa dùng đến chưa dùng xong + Bố trí cho lớp đêu nhìn rõ Muốn nên xếp dụng cụ mặt phẳng thẳng đứng Nếu đem đến tận bàn cho học sinh xem Giáo viên cần ý không che lấp thí nghiệm thao tác SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS Sử dụng vật thị thích hợp: Nhằm tập trung ý học sinh điều cần quan sát Thí nghiệm phải có sức thuyết phục học sinh Muốn thí nghiệm phải rõ ràng, chặt chẽ để học sinh hiểu theo cách khác, phải loại bỏ triệt để ảnh hưởng phụ, khơng loại bỏ phải làm thêm thí nghiệm phụ để chứng tỏ ảnh hưởng phụ khơng đáng kể Thí nghiệm phải đảm bảo cho người dụng cụ thí nghiệm Đối với chất dễ cháy, nổ phải để xa lửa bốc cháy phải dùng cát bao tải ướt phủ lên Với chất độc hại thuỷ ngân phải thận trọng khơng để vương vãi Với thí nghiệm điện, dùng điện lưới 220V hay 110V mạch điện thiết phải có cầu chì ngắt điện khơng dùng dây trần Phải nắm vững tính năng, cách bảo quản dụng cụ để không làm hỏng dụng cụ Phải phát huy tác dụng thí nghiệm biểu diễn Điều địi hỏi: -Thí nghiệm phải tiến hành hữu với học, tuỳ vào mục đích học mà đưa thí nghiệm lúc -Thí nghiệm phải tiến hành kết hợp với phương pháp giảng dạy khác phương pháp đàm thoại vẽ hình -Thí nghiệm có hiệu tốt có tham gia tích cực, có ý thức học sinh Vì giáo viên phải làm cho học sinh hiểu rõ mục đích thí nghiệm, cách bố trí thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm Học sinh trực tiếp quan sát rút kết luận cần thiết II Đối với thí nghiệm thực hành: Để nâng cao chất lượng hiệu thí nghiệm thực hành, thân cố gắng thực tốt nội dung sau: Chuẩn bị tốt dụng cụ thí nghiệm thực hành, đảm bảo đủ vể số lượng, chất lượng Điều đòi hỏi giáo viên cần nghiên cứu kĩ chương trình thực hành từ đầu năm học, xác định cần dụng cụ gì, số lượng bao nhiêu, cịn thiếu để có kế SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS hoạch giải năm cách mua thêm tự làm hướng dẫn học sinh tự làm Trình tự tổ chức thí nghiệm thựe hành Tôi thường tiến hành theo bước sau: a Chuẩn bị -Giáo viên cần đặt vấn đề vào bài, gợi ý để học sinh phát nội dung kiến thức cần nghiên cứư, từ tiếp tục gợi ý đê học sinh nêu rõ mục đích thí nghiệm -Giáo viên dùng phương pháp đàm thoại kết hợp vẽ hình để học sinh lập kế hoạch tiến hành thí nghiệm -Giáo viên giới thiệu dụng cụ thí nghiệm thao tác mẫu b Tiến hành thí nghiệm -Nhóm trưởng nhận dụng cụ, điều khiển nhóm tiến hành thí nghiệm Các nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm Giáo viên theo dõi chung giúp đỡ nhóm gặp khó khăn, cần giáo viên yêu cầu lớp ngừng thí nghiệm để hướng dẫn, bổ sung Cần tránh trường hợp số em chuyên làm thí nghiệm, số em chuyên ghi chép c Xử lí kết thí nghiệm -Với thí nghiệm thực hành khảo sát: Cả nhóm dựa vào kết thí nghiệm để thảo luận tìm kiến thức Với thí nghiệm thực hành kiểm nghiệm, nhóm (hoặc cá nhân) làm báo cáo kết thí nghiệm ghi rõ nhận xét so sánh kết thí nghiệm ghi rõ nhận xét so sánh kết thí nghiệm với lí thuyết học -Chú ý: Với thí nghiệm có tính tốn: Mỗi học sinh tính tốn độc lập theo số liệu thu so sánh nhóm để kiểm tra lại d Tổng kết thí nghiệm: -Giáo viên phân tích kết học sinh giải đáp thắc mắc -Giáo viên rút kinh nghiệm cách làm thí nghiệm lớp SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS MỘT SỐ BÀI SOẠN CỤ THỂ Bài 15: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CÔNG XUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN (VẬT LÍ 9) I Mục tiêu tiết thực hành: Kiến thức Xác định công suất dụng cụ điện vôn kế ampe kế Kĩ Có kĩ mắc mạch điện sử dụng dụng cụ đo điện Có kĩ làm thực hành viết báo cáo thực hành Thái độ Có thái độ cẩn thận, trung thực Hợp tác hoạt động nhóm II Chuẩn bị: Nhóm HS: - nguốn điện 6V, cơng tắc, ampe kế vơn kế, bóng đèn pin 2,5V - 1W, quạt điện nhỏ có HĐT định mức 2,5V, biến trở chạy loại 20Ω – 2A Lớp - Mỗi HS chuẩn bị báo cáo thực hành làm phần trả lời câu hỏi - Bảng phụ ghi tóm tắt bước tiến hành thí nghiệm xác định cơng suất bóng đèn hiệu điện khác công suất quạt điện III Tiến trình giảng: Ổn định tổ chức (1 phút): Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp: Nội dung tiết học Trợ giúp GV Hoạt động HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập (7 phút) * Lớp phó học tập báo cáo tình - Cá nhân thực theo hình chuẩn bị bạn yêu cầu GV: 10 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS thiệu để HS quan sát chốt cách sử dụng số dụng cụ Ngồi cịn chuẩn bị bạn báo cáo thực hành Hoạt động 3: Thực hành xác định cơng suất bóng đèn với hiệu điện khác (14 phút) * Để thực nội dung - Cá nhân nêu lên dụng cụ II cần dụng cụ nào? cần dùng * đọc thông tin hướng dẫn Nội dung thực hành: Xác định công suất thực hành mục I phần II - Nhóm đọc SGK, thảo bóng đèn với SGK để thảo luận, nêu bước tiến hiệu điện khác luận nêu lên bước tiến hành hành TN nhau: nội dung này? Bước 1: Mắc mạch điện GV: Cho HS nêu, chốt - Cá nhân đọc lại lần theo sơ đồ, đặt biến trở bước bảng phụ, yêu cầu bước tiến hành giá trị lớn HS đọc lại Bước 2: Điều chỉnh biến GV: Yêu cầu nhóm trưởng - Nhóm trưởng nhận dụng trở để: nhận dụng cụ, điều khiển nhóm cụ điều khiển nhóm thực U1 = Uv = 1V để thành viên nhóm theo yêu cầu GV =>I1 = Ia = ? tiến hành hoàn - Cá nhân trả lời: Bước 3: Lặp lại bước thành TN 12 phút Chú ý với: thao tác: Thực U2= Uv = 1,5V =>I2 = ? quy tắc mắc dụng cụ đo U3 = Uv = 2,0V => I3 = ? điện biến trở trước bật Bước 4: nguồn đóng cơng tắc nhóm hồn thành ý a, b Thảo luận phần báo * Em có nhận xét cơng + Cơng suất đèn đo cáo suất đèn đo trong lần TN nhỏ Nhận xét: ? 14 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS lần TN so với công suất định cơng suất định mức mức đèn? đèn hiệu điện đặt vào đèn nhỏ hiệu điện định mức đèn Hoạt động 4: Thực hành xác định công suất quạt điện (9 phút) * Đê thực nội dung - Cá nhân nêu lên dụng cụ Xác định công suất cần dụng cụ nào? cần dùng * Hãy đọc thông tin hướng dẫn quạt điện Bước 1: Tháo bóng đèn thực hành mục phần II - Nhóm đọc SGK, thảo khỏi mạch điện H15.1 SGK để thảo luận, nêu bước tiến mắc quạt điện vào vị trí luận nêu lên bước tiến hành hành TN bóng đèn, đặt biến TN? trở giá trị lớn GV: Cho HS nêu, chốt - Cá nhân đọc lại lần Bước 2: Đóng cơng tắc, bước bảng phụ, u cầu bước tiến hành điều chỉnh biến trở để: HS đọc lại U1 = Uv = 2,5 V GV: Yêu cầu nhóm trưởng điều =>I1 = Ia = ? khiển nhóm để thành viên - Nhóm trưởng nhận dụng Bước 3: Lặp lại bước nhóm tiến hành cụ điều khiển nhóm thực với: hoàn thành TN phút theo yêu cầu GV U2 = Uv = 2,5V=> = ? Chú ý thao tác: thực U3 = Uv = 2,5V = =? quy tắc mắc biến trở trước + Công suất quạt điện bật nguồn đóng cơng tắc đo thí nghiệm Bước 4: Thảo luận *Công suất quạt điện đo gọi cơng suất nhóm hồn thành ý a, b TN gọi ? định mức quạt hiệu phần báo Vì sao? điện thực tế đạt vào hai cáo đầu quạt hiệu điện định mức quạt 15 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS Hoạt động 5: Tổng kết đánh giá thái độ học tập học sinh (8 phút) GV: Cho cá nhân hoàn thành - Cá nhân hoàn thành báo báo cáo, nhóm bình bầu chấm cáo thực hành điểm ý thức thực hành thành viên nhóm - Nhóm bình bầu chấm điểm ý thức thực hành GV: - Thu báo cáo thực hành, thành viên cho HS nêu nguyên nhân kết nhóm thí nghiệm số nhóm khác chốt - Thu đánh giá điểm thành viên nhóm - Cá nhân trả lời: * Qua TH, em rút Nếu tăng giảm hiệu nhận xét gì? điện hai đầu dụng * Muốn đo công suất tiêu thụ cụ điện n lần cơng bóng đèn ta cần phải có suất tiêu thụ điện dụng dụng cụ gì? nêu cụ tăng giảm n2 bước đo công suất tiêu thụ + Khi dụng cụ dùng bóng đèn đó? hiệu điện định mức cơng suất tiêu thụ điện GV: thông báo: Dựa sở, dụng cụ công suất cách tiến hành TN hôm định mức nay, kĩ thuật người ta chế tạo dụng cụ đo trực tiếp công suất Dụng cụ có tên gọi ốt kế Thang đo ốt kế chia vạch theo tích P = U.I 16 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS GV: Nhận xét, rút kinh nghiệm về: - Thao tác TN - Thái độ học tập nhóm - Ý thức kỉ luật Hoạt động 6: Hướng dẫn nhà (1 phút) GV: Về nhà xem lại nội dung thực hành III Về nhà - Cá nhân ghi nhớ nội dung - Trình bày vào nội dung trả nhà lời câu hỏi “Muốn có cơng suất tiêu thụ bóng đèn ta cần phải có dụng cụ gì? nêu bước để đo cơng suất tiêu thụ bóng đèn đó? - Đọc : “Định luật Jun – Lenxơ” III Rút kinh nghiệm o0o -Bài 46: THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ (VẬT LÍ 9) I Mục tiêu tiết học: Kiến thức: - Trình bày phương pháp đo tiêu cự thấu kính hội tụ - Đo tiêu cự thấu kính hội tụ 17 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS Kỹ - Có kỹ thực hành thao tác thí nghiệm, kỹ đề xuất phương án thí nghiệm Thái độ Cẩn thận, tích cực, trung thực thí nghiệm II Chuẩn bị đồ dùng: Cho nhóm HS: - thấu kính hội tụ có tiêu cự cần đo - vật sáng hình chữ F khoét chắn sáng - nguồn sáng - hứng nhỏ (màu trắng) - giá quang học có thước đo Lớp Giấy ghi tóm tắt bước thí nghiệm Các bước tiến hành: Bước 1: Đo chiều cao vật : h = .mm Bước 2: Đo vật ảnh gần thấu kính, cách thấu kính khoảng Dịch chuyển đồng thời vật ảnh xa thấu kính khoảng => dừng thu ảnh rõ nét Bước 3: Kiểm tra điều kiện d’ = d, h’ = h có thoả mãn khơng Bước 4: Khi điều kiện thoả mãn đo khoảng cách từ vật tới ảnh tính tiêu cự thấu kính theo cơng thức : f = (d’ + d) / Làm thí nghiệm thêm lần, hoàn thành kết đo vào báo cáo thí nghiệm Tính giá trị trung bình tiêu cự thấu kính đo - Mỗi HS chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm trả lời sẵn câu hỏi III Tiến trình giảng Ổn định tổ chức (1 phút): 18 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS Kiểm tra cũ (3 phút) H: Nêu kết luận tạo ảnh vật trước thấu kính hội tụ? GV: Cho HS khác nhận xét chốt đáp án Đáp án: Đối với thấu kính hội tụ: - Vật đặt khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật Khi vật đặt xa thấu kính cho ảnh thật có vị trí cách thấu kính khoảng tiêu cự - Vật đặt khoảng tiêu cự cho ảnh ảo lớn vật chiều với vật Nội dung giảng mới: Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập (2 phút) GV: Đặt vấn đề: Ta biết vật đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh thật, cho ảnh - Cá nhân nắm vấn đề cần ảo, tuỳ thuộc vào vị trí đặt vật so nghiên cứu tiết học với tiêu cự thấu kính Một vấn đề đặt có thấu kính hội tụ chưa biết tiêu cự Bài 46: làm xác định THỰC HÀNH ĐO tiêu cự Để trả lời - Cá nhân ghi tên học câu hỏi tìm vào hiểu tiết học hôm nay: “Thực TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ hành đo tiêu cự thấu kính hội tụ” GV: Tiết học hơm lấy vào điểm thực hành Cô chấm điểm với nguyên tắc: điểm báo cáo, điểm kĩ thực hành 19 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS lớp cô chấm điểm ý thức nhóm bình bầu vào cuối Tổng điểm 10 Vì mong em cố gắng Hoạt động 2: Trình bày việc chuẩn bị báo cáo thực hành, việc trả lời câu hỏi sở lí thuyết thực hành (10 phút) GV: Giờ trước cô dặn em nhà chuẩn bị báo cáo thí nghiệm trả lời sẵn câu hỏi - Lớp phó học tập báo cáo H: Lớp phó học tập báo cáo kết tình hình làm Dụng cụ: chuẩn bị lớp? bạn lớp GV: Vẽ hình lên bảng - HS lên bảng vẽ theo yêu (sgk T 124) H: em lên bảng dựng hình ảnh cầu GV A’B’ vật AB d = 2f, AB ∆, A ∈ ∆ - HS lớp trả lời H: Dưới lớp nêu cho cô cách + Muốn dựng ảnh A’B’ dựng ảnh vật AB AB ∆, A ∈ ∆ AB qua thấu kính (AB Lí thuyết vng góc với trục thấu kính, A nằm trục chính), cần dựng ảnh B’ B cách vẽ đường truyền hai tia sáng đặc biệt, sau từ Bs hạ vng góc xuống trục ta có ảnh A’ A - Cá nhân HS trả lời theo H: Nhận xét làm bạn yêu cầu GV: 20 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS bảng? + Chứng minh: H: Từ hình vẽ nêu hướng chứng Tứ giác ABIO hcn => minh d = 2f => d’ = 2f H: Từ chứng minh, so sánh kích ∆ BIB’ thước ảnh vật? ∆, A ∈ ∆ OF’ đường trung bình AB AO = d = 2f => ∆ ABO = ∆ A’B’O => AO = A’O (d = d’) + Ảnh thật ngược chiều với vật AB = A’B’ (h = h’) + d’ = d - Cá nhân HS trả lời theo H: Như em có kết luận + h’ = h yêu cầu GV: tính chất ảnh vật đặt cách thấu kính hội tụ khoảng 2f? GV: Ghi tính chất lên bảng  f = (d + d’) / H: Trong trường hợp ta rút cơng thức tính tiêu cự thấu kính nào? GV: Giới thiệu: Trong tiết thực hành hôm sử dụng công thức để xác định tiêu cự thấu kính hội tụ + Dụng cụ: thấu kính hội Báo cáo thực tụ có tiêu cực cần đo, vật hành: H: Như cần phải chuẩn bị sáng có dạng chữ F, dụng cụ cho TN? ảnh, giá quang học có giá đỡ vật có gắn thước đo 21 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS GV: Cho HS khác nhận xét, bổ - Cá nhân HS quan sát sung, sau đưa dụng dụng cụ GV giới thiệu cụ cho HS nhận biết nắm cách sử dụng chúng H: Với dụng cụ cần - Cá nhân HS nêu cách bố phải bố trí tiến hành trí tiến hành TN Trả lời nào? theo yêu cầu GV GV: Cho HS khác nhận xét, đưa câu hỏi củng cố phương pháp tiến hành như: + Khi có ảnh rõ nét vị trí H: Tại phải thấy ảnh rõ nét? ảnh vị trí H: Tại thấy ảnh rõ nét ảnh cần phải kiểm tra lại hai điều + Vì cảm nhận độ rõ nét kiện d = d’, h = h’ ? ảnh người khác nên phải kiểm tra lại hai điều kiện GV:Chốt bước làm thí - Nắm bước TN GV nghiệm, yêu cầu HS đọc nắm chốt bước thực Hoạt động 3: Thực hành đo tiêu cự thấu kính hội tụ (20 phút) GV: Phát dụng cụ TN cho - Nhóm trưởng nhận dụng II Nội dung thực nhóm Hướng dẫn cách lắp ráp cụ, phân cơng cơng việc cho hành: thí nghiệm với ý sử dụng thành viên, điều khiển nguồn điện để tạo vật sáng Yêu nhóm tiến hành TN theo Lắp ráp thí nghiệm cầu nhóm tiến hành bước theo bước Ghi kết đo lần theo đơn vị mm vào bảng 22 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS GV: Theo dõi trình thao tác Tiến TN nhóm, phát vấn hành thí nghiệm câu hỏi thao tác nhóm để - Nhóm thực theo yêu kiểm tra sở lí thuyết kĩ cầu GV cần thực hành nhóm qua đánh giá cho điểm kĩ đồng thời nhắc nhờ, giúp đỡ nhóm cần thiết Hoạt động 4: Hoàn thành báo cáo, củng cố học (8 phút) GV: yêu cầu cá nhân dựa - Cá nhân hoàn thành báo III Hồn thành báo kết TH nhóm, hồn cáo TN dựa kết TN cáo thành báo cáo nhóm H: Báo cáo kết TN - Đại diện nhóm báo cáo kết nhóm? TN nhóm H: Tại nhóm lại có kết - Các nhóm thảo luận rút khác đến vậy? nhận xét GV: Cho nhóm kiểm tra kích thước, độ dày nhóm để tìm nguyên nhân, rút nhận xét: Với thấu kính loại có kích thước, thấu kính dày có tiêu cự nhỏ H: Qua tiết thực hành hôm nay, - Cá nhân HS trả lời: em nắm kiến + Tìm phương pháp thức gì? đo tiêu cự thấu kính GV: Mở rộng: Phương pháp hội tụ 23 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS tiến hành có tên gọi + Áp dụng phương pháp phương pháp Đin – Bec man để tiến hành đo tiêu cự Ngồi phương pháp cịn thấu kính hội tụ sử dụng phương pháp Bét – xen với công thức xác định là: f = (L2 – l2)/4L, L khoảng cách vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét GV: Nhận xét: - Kết thực hành - Ý thức thực hành - Thu báo cáo bảng đánh giá cho điểm nhóm Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà (1 phút) - Xem lại nội dung thực - Cá nhân ghi nhớ nội dung IV: Về nhà hành nhà - Quan sát số máy ảnh thực tế tìm hiểu cách sử dụng chung máy ảnh - Đọc mới: “Sự tạo ảnh phim máy ảnh” IV: Rút kinh nghiệm o0o -PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY Năm học 2008-2009 năm học thứ thực theo chương trình sách giáo khoa tồn quốc Với trang bị tương đối đầy đủ thiết bị đồ dùng dạy học, 24 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS với cố gắng nỗ lực thân, đạt số kết trình giảng dạy Cụ thể: Về kiến thức Học sinh nắm kiến thức học dựa sở tái lại thí nghiệm học Có mở rộng nâng cao số kiến thức phù hợp cho đối tượng học sinh giỏi Về kĩ Học sinh có kĩ quan sát tượng trình vật lí để thu thập liệu thơng tin cần thiết Kỹ sử dụng dụng cụ đo lường Vật lí phổ biến, lắp ráp tiến hành thí nghiệm Vật lí đơn giản Kĩ phân tích, xử lí thơng tin liệu thu để giải thích số tượng Vật lí đơn giản, để giải tập Vật lí địi hỏi suy luận lơgíc phép tính để giải số vấn đề sống Kỹ đề xuất dự án giả thuyết đơn giản mối quan hệ chất tượng vật Vật lí Có khả đề xuất phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm tra dự đốn giả thuyết đề Có kĩ diễn đạt rõ ràng, xác ngơn ngữ Vật lí Về tình cảm thái độ Học sinh có hứng thú việc học tập mơn Vật lí áp dụng kiến thức kĩ vào hoạt động sống gia đình cộng đồng Có thái độ trung thực tỉ mỉ, cẩn thận, xác việc thu thập thơng tin, quan sát thực hành thí nghiệm Có tinh thần hợp tác học tập, đồng thời có ý thức bảo vệ suy nghĩ việc làm đắn Kết chất lượng đại trà đạt nâng lên rõ rệt KẾT LUẬN Thực phương pháp này, thân nhận thấy đề tài đạt mức độ định nhiều mặt Cụ thể: Về phương pháp nghiên cứu 25 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS Tôi rút số kinh nghiệm cho thân lí luận phương pháp giảng dạy thí nghiệm Vật lí sở vận dụng vào cơng việc giảng dạy Về nội dung: Kinh nghiệm giúp tơi có kiến thức cách thức tổ chức tiến hành thí nghiệm Vật lí – dù thí nghiệm biểu diễn hay thí nghiệm thực hành, từ góp phần nâng cao chất lượng học cho học sinh Bên cạnh kết đạt đó, cịn bộc lộ số hạn chế nội dung chưa thật đầy đủ, trình bày chưa thật khoa học Bởi tơi ln đặt cho nhiệm vụ khơng ngừng học hỏi, nghiên cứu để hồn thành tốt đẹp mục đích đề Tuân Đạo, ngày 14 tháng 05 năm 2009 Người viết Lê Phương Liên 26 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS 27 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS 28 ... Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS 27 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS 28 ... thấu kính hội tụ 17 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS Kỹ - Có kỹ thực hành thao tác thí nghiệm, kỹ đề xuất phương án thí nghiệm Thái độ Cẩn... kế SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm học Vật lý bậc THCS hoạch giải năm cách mua thêm tự làm hướng dẫn học sinh tự làm Trình tự tổ chức thí nghiệm thựe hành

Ngày đăng: 18/09/2014, 11:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan