skkn phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng anh tiểu học

6 6.1K 211
skkn phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng anh tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Sáng kiến - Phng phỏp hng dn hc tt cỏch phỏt õm trong Ting Anh tiu hc. SáNG KIếN PHƯƠNG PHáP HƯớNG DẫN HọC TốT CáCH PHáT ÂM TRONG TIếNG ANH TIểU HọC I. Lý DO CHọN Đề TàI Giỏo dc cú vai trũ quan trng trong tin trỡnh phỏt trin ca xó hi loi ngi. Trong tỡnh hỡnh hin nay, t nc trờn con ng i mi, chớnh sỏch m ca quan h vi cỏc nc trờn th gii ỏ tng ỏng k. S giao tip rng ri vi cỏc nc trờn th gii bng ting Anh - Ngụn ng quc t - ngy c quan tõm hn. Chớnh vỡ vy mụn ting Anh ó a vo chng trỡnh giỏo dc tiu hc v cng l mt mụn chớnh trong cỏc k thi ph thụng vi mc tiờu giỳp cỏc em hc sinh trờn c s rốn luyn 4 k nng : Nghe, núi, c, vit t c kh nng c hiu ting Anh chng trỡnh ph thụng, to iu kin thun li cho vit t hc, tỡm hiu khoa hc k thut hin i v kho tng vn húa phong phỳ ca th gii. Xut phỏt t i tng ca quỏ trỡnh dy hc l hc sinh tiu hc thuc vựng khú, vic hc ting Anh rt hon ton mi l v ý thc hc tp ca cỏc em cha cao, nh hng n cht lng dy v hc.Trong quỏ trỡnh ging dy, tụi nhn thy rng cỏc em cũn gp nhiu khú khn trong vic c. c c coi l vic quan trng u tiờn, c c v núi c l c s giao tip. Nu quen núi sai, c sai thỡ cng khụng th nghe c, hiu c my. i vi hc sinh tiu hc, c ting Vit cho chun xỏc, gi cm ó l mt vn khụng d, hung gỡ núi n vic c ting Anh li cng nan gii v khú khn hn nhiu; song khụng th cho hc sinh hc ting Anh cho vui, vụ b. Giáo viên: Lê Quốc Chính Trờng Tiểu học Thái Sơn 1 S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. Để giúp các em vượt qua trở ngại này tôi chọn đề tài " Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh" nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về cách phát âm của từ và đặc biệt biết nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nhấn dấu âm và ngữ điệu trong tiếng Anh. ii. néI DUNG §Ò TµI 1. Tên đề tài: "Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh" 2. Tiến hành thực hiện: 2.1. Khảo sát đối tượng cho học sinh: Tôi lấy đối tượng là học sinh lớp 4 do tôi phụ trách để nghiên cứu và làm minh chứng. Ban đầu theo dõi tình hình học tập của lớp tôi thấy phần lớn các em rất ngại đọc, nếu đọc được thì còn nhiều sai sót và kết quả như sau: - Đối tượng học sinh: Lớp 5A. - Tổng số : 34 em. - Chất lượng : Giỏi : 2,9 % Khá : 50 % Tb : 47,1 % 2.2. Phương pháp thực hiện: Do đọc không được từ đó nên các em có tâm lý nặng nề không muốn đọc. Là giáo viên phụ trách bộ môn tôi động viên, khuyến khích tạo không khí thoải mái và đặc biệt tôi dùng các hình ảnh, dụng cụ trực quan hoặc hình ảnh ngộ nghĩnh đưa ra từ hoặc câu tạo cho học sinh thích thú học tập và thích đọc hơn. 2.2.1. Nguyên âm - phụ âm: Chỉ cho học sinh nắm vững nguyên âm, phụ âm và một số cách đọc của một số từ khi đứng trước nguyên âm. Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n 2 S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. Eg: The pen / δәpen / Khi phiên âm có dấu / : / thì đọc kéo dài. / I / đọc ngắn như i của tiếng Việt. / I: / đọc kéo dài ii. / ^ / đọc ă và ơ / δ / đặt đầu lưỡi giữa hai hàm răng. 2.2.2. Dấu nhấn: Hướng dẫn học sinh cách đọc dấu nhấn- tức âm đó được đọc mạnh hơn. Dấu nhấn thường dùng khi một từ có hơn một âm tiết. Eg: hello / hә'lәu / * Dấu nhấn thứ nhất và dấu nhấn thứ 2. Eg: notebook / 'nәutbuk / * Dấu nhấn trong cụm từ và câu. Eg: listen and repeat / 'lisn en(d) ri'pi:t / 2.2.3. Ngữ điệu: Ngữ điệu là "âm nhạc" của ngôn ngữ chính là âm lên và xuống khi chúng ta nói. Ngữ điệu rất quan trọng trong việc diễn tả ngữ nghĩa đặc biệt trong việc tả thái độ của chúng ta ( ngạc nhiên, vui buồn ) Hướng dẫn học sinh nhận thức được hai ngữ điệu cơ bản: + Đọc lên giọng: Được dùng trong câu hỏi: Yes / No questions: - Is your book big ? - Do you have pets ? + Đọc xuống giọng: Được dùng trong câu nói thông thường, mệnh lệnh và câu hỏi: WH- question: - What's your name ? - My name’s Nam. 2.2.4. Cách đọc khi thêm "s" và "es" Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n 3 S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. + Cách đọc / iz / : Nếu danh từ số ít tận cùng bằng chữ s, x, sh, ch, z thì số nhiều thêm es đọc / iz /. Nếu danh từ số ít tận cùng bằng chữ ce, se, ge thì số nhiều thêm s cũng đọc /iz /. Eg: finish / 'finiſ / ; finishes / 'finiſiz / Sentence / sentәns / ; sentences / sentәnsiz / + Cách đọc / s / : Những từ có chữ tận cùng bằng p, t, k thì đọc s Eg: A book / buk / ; books / buks / + Cách đọc / z / : Những từ có chữ tận cùng bằng a, e, i, o, u, b, v thì đọc / z / Eg: please / pli:z / Kết hợp với việc hướng dẫn học sinh cách đọc, việc thực hành đọc rất là quan trọng. Luôn luôn cho học sinh đọc nhiều lần, rèn luyện ở trên lớp. Bên cạnh đó luôn khuyến khích các em đọc bằng cách học ở nhà. III. KÕT QU¶ Sau một thời gian áp dụng " Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh" Ngoài việc hướng dẫn cách đọc, luôn tạo cho học sinh tính chuyên cần, siêng năng khi đọc tiếng Anh, việc học của các em đã tăng đáng kể. Phần lớn các em đều thích học và đọc tiếng Anh với kết quả như sau: - Đối tượng học sinh : Lớp 5A. - Tổng số : 34 em. - Chất lượng : Giỏi : 17,6 % Khá : 61,8 % Tb : 20,6 % Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n 4 S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. IV. kÕt luËn Qua quá trình giảng dạy, tôi đã đúc rút được một số kinh nghiệm nhỏ và kết quả thu được rất đáng mừng. Số học sinh đọc kém, đọc chậm trong lớp giờ đã giảm xuống rất nhiều chứng tỏ ý thức học tập của các em rất tốt. Những giờ học tiếng Anh rất hăng say đọc, không những đọc to, rõ ràng mà nhiều em luyện giọng rất hay. Và bước đầu tiên vào học môn tiếng Anh đã khởi sắc. Cũng là yếu tố quan trọng để các em học ở phần các chương trình khác nhau. Trên đây là những " Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh" mà tôi đã mạnh dạng đưa ra. Thiết nghĩ, đây cũng là một vấn đề rất được quan tâm trong tiếng Anh phổ thông. Rất mong được sự đón nhận những ý kiến đóng góp của các thầy, cô để trau dồi chuyên môn hơn trong quá trình giảng dạy. Th¸i S¬n, ngày 5 tháng1 năm 2010. Người viết Lª Quèc ChÝnh Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n 5 S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. MỤC LỤC I. Lý do chọn đề tài. Trang 1 II. Nội dung đề tài. Trang 2 1. Tên đề tài. 2. Tiến hành thực hiện. 2.1. Khảo sát đối tượng cho học sinh. 2.2. Phương pháp thực hiện. 2.2.1. Nguyên âm - Phụ âm. 2.2.2. Dấu nhấn. Trang 3 2.2.3. Ngữ điệu. 2.2.4. Cách đọc khi thêm “s” và “es”. III. Kết quả. Trang 4 IV. Kết luận. Trang 5 Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n 6 . tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. Để giúp các em vượt qua trở ngại này tôi chọn đề tài " Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh& quot; nhằm giúp các em học sinh. dụng " Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh& quot; Ngoài việc hướng dẫn cách đọc, luôn tạo cho học sinh tính chuyên cần, siêng năng khi đọc tiếng Anh, việc học của các. kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. + Cách đọc / iz / : Nếu danh từ số ít tận cùng bằng chữ s, x, sh, ch, z thì số nhiều thêm es đọc / iz /. Nếu danh từ

Ngày đăng: 25/12/2014, 19:07

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • S¸NG KIÕN

 • I. Lý DO CHäN §Ò TµI

 • III. KÕT QU¶

  • Khá : 61,8 %

 • Th¸i S¬n, ngày 5 tháng1 năm 2010.

  • Người viết

   • Lª Quèc ChÝnh

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan