SKKN một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3

31 9.2K 56
SKKN một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chương trình toán tiểu học chủ yếu cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hiện các phép tính cơ bản ( cộng, trừ, nhân, chia) về các số tự nhiên, số thập phân và phân số. Trong đó, phép nhân và phép chia là các phép tính mà học sinh cảm thấy “ có vấn đề ” nhất. Thực tế đây là một kiểu toán mà các em chưa hề gặp, ít được làm quen trước đó ( kể cả ở gia đinh và mẫu giáo hay lớp 1) nên các em gặp nhiều bỡ ngỡ; khác với toán cộng và toán trừ các em đã được tư duy và làm quen trong cuộc sống thường nhật kể từ hồi con chưa biết chữ.

SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 LỜI CẢM ƠN Sau mấy năm học tập, đến nay chúng em sắp hoàn thành chương trình Cử nhân Giáo dục Tiểu học do quý thầy cô ở Trung tâm Giao dục từ xa thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy Em xin chân thành cảm ơn Quý thầy, cô trong thời gian qua đã nhiệt tình truyền thụ kiến thức giúp chúng em học tập và hoàn thành chương trình Cử nhân Tiểu học này Em đã mong viết được đề tài một đè tài nghiên cứu nghiệp vụ sư phạm thật tốt và đã nỗ lực tối đa để đạt được điều đó . Song do khả năng có hạn nê đề tài không tránh khỏi những thiếu sót nhất định Kính mong Quý thầy, cô chỉ dẫn thêm. Em xin chân thành cản ơn PGS- TS Trần Diên Hiển đã hướng dẫn em hoàn thành đề tài này Em xin hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm và vận dụng thật tốt những kiến thức và kỹ năng đã học được vào thực tiễn giảng dạy để giúp cho học sinh của mình ngày càng học tập tốt Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ! Hoàng Văn Hải - 1 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 MỤC LỤC MỤC LỤC : ……………………………………………………………… 2 PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………….3 1.Lí do chọn đề tài ……………………………….…………………….3 1.1. Tầm quan trọng của môn toán tiểu học ………………………… 3 1.2. Xuất phát từ yêu cầu đạt ra trong việc đào tạo lớp người lao động mới phụ vụ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước……………………… 4 1.3. Xuất phát từ chủ chương của Bộ GD & ĐT trong việc triển khai sách gíao khoa mới trên pham vi cả nước………………………………… 4 2. Mục đích nghiên cứu……………………………………………… 5 3. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………. 5 4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… 5 4.1. Phương pháo lý thuyết……………………………………………. 5 4.2. Phương pháp quan sát sư phạm ………………………………… 5 4.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm………………………………. 6 4.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ………………………………6 5. Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………6 PHẦN NỘI DUNG :……………………………………………………… 7 CHƯƠNG I: ……………………………………………………………… 7 1……………………………………………………………………… 7 1.1. Nội dung dạy học toán trong chương trình toán lớp 3…………… 7 1.2. Thực trạng dạy học các bảng nhân, bảng chia ở lớp 3…………….9 1.2.1 Thực trạng dạy học ………………………………………………9 1.2.2 Tình hình nhà trường…………………………………………….10 CHƯƠNG II:……………………………………………………………… 11 2.1. Giúp học sinh hình thành các bảng nhân bảng chia……………….11 2.2. Tăng cường các hoạt động thực hành, luyện tập………………… 12 2.3. Ôn luyện bảng nhân, chia bằng nhiều hình thức ………………….13 2.4 Một số lưu ý khi thực hiện phép tính nhân và bảng nhân………… 15 2.5. Các biện pháp kích thích hứng thú học tập của học sinh …………16 CHƯƠNG III:……………………………………………………………….22 THỰC NGHIỆM:………………………………………………………… 22 3.1. Giáo án thực nghiệm……………………………………………… 22 3.2. Kết quả làm phiếu kiểm tra ……………………………………….26 Hoàng Văn Hải - 2 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 PHẦN KẾT LUẬN………………………………………………………….27 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài 1.1 Tầm quan trọng của môn toán tiểu học Toán học là một khoa học có vai trò quan trọng trong đời sống con người. Toán học giúp con người nhận thức và tri giác thế giới xung quanh về hình dạng và kích thước các sự vật hiện tượng. Tuy nhiên nó lại là một môn học tương đối khó khăn đối với học sinh tiểu học, không ít học sinh từng mơ rằng “Giá như trên đời không có môn toán thì cuộc đời học sinh bớt khổ biết chừng nào ”. Đó là một suy nghĩ tiêu cực song nó phản ánh một phần sự thật là không ít học sinh gặp khó khăn đối với môn toán, tỉ lệ đó ở học sinh nông thôn lại càng đặc biệt cao. Toán học, bên cạnh việc giúp học sinh chiếm lĩnh một số kiến thức, kĩ năng phục vụ cho việc học tập và đời sống nó còn góp phần giáo dục và hình thành cho học sinh những phẩm chất cần thiết khác như tính cẩn thận, chính xác; có thói quen tư duy logic, hợp lí; khả năng làm việc độc lập; khả năng liên tưởng, phán đón, tổng hợp…. Chương trình toán tiểu học chủ yếu cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hiện các phép tính cơ bản ( cộng, trừ, nhân, chia) về các số tự nhiên, số thập phân và phân số. Trong đó, phép nhân và phép chia là các phép tính mà học sinh cảm thấy “ có vấn đề ” nhất. Thực tế đây là một kiểu toán mà các em chưa hề gặp, ít được làm quen trước đó ( kể cả ở gia đinh và mẫu giáo hay lớp 1) nên các em gặp nhiều bỡ ngỡ; khác với toán cộng và toán trừ các em đã được tư duy và làm quen trong cuộc sống thường nhật kể từ hồi con chưa biết chữ. Sách giáo viên toán 3 năm 2000 có hướng dẫn giáo viên khá kỹ về quy trình hình thành bảng nhân và bảng chia cho học sinh nhưng nhìn chung trong thực tế kết quả giảng dạy đạt được là chưa cao. Điều này có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân phổ biến nhất là do giáo viên chưa vận dụng tốt các phương pháp dậy học, chưa thực sự giúp cho học sinh vượt qua khó khăn khi tiếp cận với phép nhân, chia . Nhằm góp thêm ý kiến tháo gỡ vấn đề này, tôi quyến định chọn đề tài “ Một số biện pháp giúp học sinh hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 ” làm bài tập nghiệp vụ cuối khoá Cử nhân Giáo dục Tiểu học do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy. Đề tài được sự Hoàng Văn Hải - 3 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 hướng dẫn của thầy Trần Diên Hiển giảng viên trung tâm Giáo dục từ xa thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội . 1.2. Xuất phát từ yêu cầu đặt ra trong việc đào tạo lớp người lao động mới phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Quá trình dạy học ở tiểu học diễn ra và chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của mội trường vi mô và vĩ mô. Ngày nay, những môi trường này có ảnh hưởng đế quá trình dạy học. Công cuộc đổi mới sâu sắc nền kinh tế xã hội đang diễn ra trên đất nước ta ngày càng mạnh mẽ như Đại hội IX của Đảng đã xác định “ Con đường Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá của nước ta cần có thể rút ngắn thời gian vừa có những bước tuần tự vừa có những bước nhảy vọt, phát huy nguồi lực trí tuệ và sức mạnh của người Việt Nam. Coi phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất nước ” Những yêu cầu trên đặt ra sự đòi hỏi phải thay đổi cơ cấu đào tạo phù hợp với cơ cấu lao động: Tạo ra nguồn lao động trực tiếp có tay nghề cao; đòi hỏi phải thay đổi phương thức đào tạo để phù hợp nguồi lực của người và của. Để dạy nghề phát triển, mô hình đào tạo đa dạng, xã hội hoá giáo dục, đòi hỏi phải thay đổi nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo (phương pháp dạy học) để tạo ra nhân tài cho đất nước . Hướng đến mục tiêu đó, bậc tiểu học với vai trò là bậc học nền tảng của nền giáo dục quốc dân cần phải có những điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Trong đó, việc giảng dạy môn toán cần được xem là một nhiệm vụ trọng tâm của quá trình dạy học góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của bậc tiểu học. 1.3. Xuất phát từ chủ chương của Bộ GD & ĐT trong việc triển khai sách giáo khoa mới trên phạm vi cả nước Sau gần 20 năm thực hiện đổi mới đất nước, nền giáo dục của Việt Nam đã tỏ ra chậm chân so với đòi hỏi của sự phát triển; càng tỏ ra lúng túng và chưa bắt nhịp được với sự phát triển của khu vực cũng như thế giới. Điều đó đòi hỏi phải có sự cải cách đổi mới nền giáo dục theo hướng hiện đại hoá tuy nhiên cũng phải giữ gìn và phát huy được bản sắc của dân tộc với phương thức hoà nhập nhưng không hoà tan. Do vậy quý trình thay sách giáo khoa phổ thông đang diễn ra hiện nay là một đáp ứng phù hợp với tất yếu. Trong đó nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học hiện nay là phải nắm bắt tốt chương trình và đảm bảo thức hiện thắng lợi việc tiến hành thay sách ở cấp lớp mình đang phụ trách. Hoàng Văn Hải - 4 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 Xu thế phát triển chương trình và đổi mới quan niệm về SGK của giáo dục phổ thông trong khu vực và trên thế giới đòi hỏi phải khẩn chương điều chỉnh cách soạn thảo chương trình và biên soạn SGK ở trường phổ thông nói chung và ởi tiểu học nói riêng. Trong đó hết sức chú trọng vấn đề phương pháp, đặc biệt là các phương pháp hướng trọng tâm đế người học, tăng cường khả năng tự học, tích cực của học sinh trong việc tiếp cận, tiếp nhận tri thức và rèn luyện các kỹ năng học tập. Hướng đến tiếp cận với các trụ cột giáo dục của thế kỷ XXI mà UNESCO đã đề xuất: Học để biết (learning to know), học để làm (learning to do), học để sống cùng nhau (learning live together) và học để khặng định( learning to be). Mặt khác, quá trình triển khai sách giáo khoa mới hiện nay cũng nhằm góp phần chuẩn bị lớp người lao động phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội quóc tế quốc tế đầu thế kỷ thứ XXI của nhà nước. Do vậy, việc đổi mới phương pháp dạy toán theo hướng tích cực hoá hoạt động học tạp của học sinh cũng là một trong những vấn đề cần được quan tâm đúng mức. 2. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc dạy toán nói chung, dạy học hình thành bảng nhân, bảng chia nói riêng cho học sinh lớp 3 Đánh giá thực trạng dậy học toán hiện nay, qua đó đề xuất các biện pháp giúp nâng chất lượng dậy học toán trong trường tiểu học 3. Đối tượng nghiên cứu Quá trình dạy học phép tính nhân và bảng nhân cho học sinh trường trung học cơ sở Vàm Rầy- Hòn Đất – Kiên Giang 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp lí thuyết Nghiên cứu các cơ sở phương pháp luận, các tài liệu, văn kiện có liên quan đế việc đổi mới phương pháp dạy học Toán nói chung và phương pháp dạy học ở lớp 3 nói riêng nhằm giúp học sinh nắm vững những kỹ năng, kiến thức cơ bản hơn . Nghiên cứu những vấn đề có liên quan đế việc nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương pháp giải toán học ở lớp 3. Có tổng hợp, kế thừa và phát huy những ưu điểm sẵn có . Hoàng Văn Hải - 5 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 4.2. Phương pháp lí thuyết Trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp, cán bộ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Ban Giám hiệu nhà trường về một số vấn đề có liên quan đến việc dạy toán Thảo luận nhóm, trao đổi tổ khối ….trong các kỳ họp chuyên môn, thao giảng hoặc chuyên đề của nhà trường 4.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Qua nghiên cứu tài liệu và thực tiễn giảng dạy cũng như dự giờ các đồng nghiệp, bản thân tổng kết các kinh nghiệm quan trọng trong việc giúp giảng dạy toán cho học sinh lớp 3; giúp các em nắm vũng các bảng nhân, bảng chia 4.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm Thiết kế và giảng dạy các tiết toán theo phương pháp tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh Thông qua hoạt động thực nghiệm để đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất Trao đổi thống nhất một số vấn đề nghiệm vụ với các anh chị em đòng nghiệp ; nghe các ý kiến đóng góp để tái thiết kế đạt mức hợp lí cao hơn so với yêu cầu, thực tiễn địa phương. 5 Phạm vi nghiên cứu Khối 3 trường trung học cơ sở Vàm Rầy huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang Hoàng Văn Hải - 6 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ DẠY HỌC CÁC PHÉP NHÂN TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 3 1.1. Nội dung dạy học toán trong chương trình toán lớp 3 1.1.1 Mục tiêu Học sinh lớp 3 được học các số tự nhiên trong phạm vi 100.000. Gồm các nội dung cụ thể như sau: - Biết đếm trong phạm vi 100.000 - Biết viết các số tự nhiên trong phạm vi 100.000 - Biết so sánh và sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đế lớn và ngược lại - Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100.000 bao gồm:  Học thuộc các bảng tính và biết tính nhẩm trong phạm vi các bảng tính hoặc trong các trường hợp đơn giản, thường gặp về cộng trừ nhân chia  Biết thực hiện phép cộng trừ với các số có đế 5 chữ số  Biết thực hiện phép nhân số có ba hoặc bốn chữ số với số có 1 chữ số  Biết thực hiện phép chia số có đến 5 chữ số cho số có một chữ số ( chia hết hoặc có dư) - Biết tính giá trị của biểu thức có đế hai dấu phép tính - Biết tìm thành phần chưa biết của phép tính - Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Biết đo và ước lượng các đại lượng thường gặp, bao gồm :  Có hiểu biết ban đầu về hệ thống đo độ dài, mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài thường gặp, biết sử dụng các dụng cụ đo độ dài để đo độ dài và biết ước lượng các độ dài (trong trường hợp đơn giản).  Củng cố những hiểu biết ban đầu về: Đo khối lượng với hai đơn vị đo thường gặp là ki-lô-gam và gam; đo thời gian với các đơn vị đo thường gặp là giờ, phút, ngày, tháng, năm biết sử dụng lịch và đồng hồ Hoàng Văn Hải - 7 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 khi đo thời gian, nhận biết bước đầu về thời điểm và khoảng thời gian; sử dụng tiền Việt Nam trong sinh hoạt hàng ngày  Có hiểu biết ban đầu về diện tích của một hình và đơn vị đo diện tích - Hiểu biết thêm về hình chữ nhật và hình vuông - Bước đầu vận dụng các kiến thức, kỹ năng của môn toán để giải quyết các vấn đề thường gặp Thông qua các hoạt động dạy toán ở lớp 3, giáo viên tiếp tục giúp học sinh phát triển các năng lực tư duy như so sánh, lựa chọn, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá. Phát triển trí tưởng tượng không gian, tập nhận xét các số liệu thu thập được ; diễn đạt gọn, rõ, đúng các thông tin; cẩn thận, chăm chỉ, tự tin, hứng thú trong học tập và thực hành toán. 1.1.2 Yêu cầu về dạy học bảng nhân và bảng chia ở lớp 3 Nội dung dạy học về bảng nhân và bảng chia lớp 3 gồm việc giúp lập các : -Bảng nhân 6, bảng chia 6 -Bảng nhân 7, bảng chia 7 -Bảng nhân 8, bảng chia 8 -Bảng nhân 9, bảng chia -Giới thiệu bảng nhân -Giới thiệu bảng chia Củng cố bảng nhân 2, 3, 4, 5 với tích không quá 50 và các bảng chia 2, 3, 4, 5 với số bị chia không quá 50. Lập các bảng nhân 6,7, 8, 9 với tích không quá 100 và các bảng chia cho 6, 7, 8, 9 với số bị chia không quá 100. Giúp học sinh hoàn thiện các bảng nhân chia và nhân chia ngoài bảng trong phạm vi 100; nhân số có đến bốn chữ số với số có một chữ số có nhớ không quá hai lần và không liên tiếp; chia số có đến bốn chữ số cho số có một chữ số, chia hết và có dư Biết đặt tính và làm tính nhân số có đến năm chữ số với số có một chữ số, có nhớ không quá hai lần và không liên tiếp; chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( chia hết hoặc có dư) Làm quen với biểu thức số và giá trị của biểu thức, giới thiệu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức số có đến dấu hai phép tính, có hoặc không có dấu ngoặc Hoàng Văn Hải - 8 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 Giúp học sinh giải các bài toán có dạng a : x = b ( với a, b là số trong phạm vi đã học). Biết sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính để tìm một thành phần chưa biết của phép nhân. Với những nội dung trên, mặt thuận lợi là các bảng nhân chia từ 2-5 các em đã được học từ lớp 2, về cơ bản; học sinh đã nắm các quy tắc chung để hình thành bảng nhân hay bảng chia. Tuy nhiên khó khăn chủ yếu nhất là các số kể từ bảng nhân 6 trở đi khá lớn, học sinh tiếp thu chậm hơn, khó thuộc hơn 1.2. Thực trạng dạy học các bảng nhân, bảng chia ở lớp 3 1.2.1. Thực trạng dạy học Thuộc các bảng nhân, bảng chia là một yêu cầu quan trọng giúp cho học sinh thực hiện các phép tính trong chương trình một cách thuận lợi. Thế nhưng do nhiều nguyên nhân nên việc dạy học các bảng nhân chia trong các nhà trường vẫn còn những hạn chế nhất định . -Một vài giáo viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, thực hiện giờ dạy một cách máy móc, chưa thật sự phát huy sự sáng tạo, tích cực của học sinh -Chưa thực sự quan tâm giúp đỡ các em học sinh vượt qua khó khăn mà thường chỉ ra mệnh lệnh, yêu cầu một cách võ đoán.Ví dụ: Yêu cầu học sinh phải học thuộc bảng nhân 6 hoặc bảng chia 7. Còn việc phải làm sao để học thuộc được các bảng ấy thì giáo viên không hướng dẫn. -Từ đó, học sinh có khuynh hướng học thuộc lòng các bảng nhân chia mà không biết cấu tạo của nó nên không biết kiểm tra tính chính xác của kết quả phát biểu. Điều này làm giảm khả năng tự tin, là giảm độ nhạy của học sinh khi học toán; làm cho các em giảm hứng thú trong học tập. -Với các chữ số khá lớn, nhiều học sinh cảm thấy gặp khó khăn ngay từ khi bắt đầu học thuộc lòng nó một cách máy móc. Trong khi đó giáo viên chưa giúp các em nhận biết các dấu hiệu của từng bảng nhân, chia. -Vi dụ: đối với bảng nhân 9 9 x 1 = 9, 9 x 2 = 18, 9 x 3 =27, 9 x 4 = 36, 9 x 5 = 45…… Ta thấy số hàng chục tăng từ 0-1-2-3-4….9. Ngược lại số hàng đơn vị giảm từ 9-8-7-6…0 Hoàng Văn Hải - 9 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 Những dấu hiệu này giúp cho học các em thấy được tính biến ảo, linh động của các con số và do vậy các em thấy hưng phấn, yêu thích với cón số hơn. Mặt khác, đó cũng là các dấu hiệu giúp các em có thể kiểm tra tính đúng đắn khi phát biểu các kết quả. Là những điểm tựa quan trọng giúp các em tự tin hơn khi học các bảng nhân, chia. Ví dụ: 9 x 7 = 62 : Kết quả sai Bởi vì dựa vào một cột mốc nào đó mà các em đã ghi nhớ ( 45 chăng hạn) thì các em sẽ tính nhanh ra được : 45, 54 63, 72 … Như vậy trong bảng nhân 9 không có số 62. Hoặc các em có thể dựa vào só cuối cùng 9 x 9 = 81 để tính ngược lại 72,63 và suy ra 9 x 7 = 63 -Tính nhân thực chất là phép tính viết gọn của phép tính cộng, do vậy khi dạy học hình thành các bảng nhân và chia, giáo viên cần giúp học sinh nắm cấu tạo của bảng. Nhất là giúp các em biết cách chuyển đổi thuần thục giữa phép tính nhân và phép tính cộng; kiểm tra sự chính xác giữa phép tính nhân và chia. Ví du: Chuyển đổi giữa phép tính nhân( một tích) và phép tính cộng (tổng các số hạng bằng nhau) 9 x 3 = 27 Nghĩa là 9 lấy ba lần bằng 27. Chuyển sang phép cộng ta có: 9 + 9 + 9 = 27 Nếu ta nắn vững cấu tạo này học sinh se dễ dàng kiểm tra được tính chính xác của các kết quả về bảng nhân hoặc bảng chia Mặt khác dựa trên quy tắc này, học sinh sẽ biết cách thành lập các bảng một cách tuần tự và do vậy các em học các bảng nhân chia thuận lợi hơn . Ví dụ : - 9 x 3 = 27 vậy thì vậy thì 9 x 4 sẽ bằng kết quả 9 x 3 lấy thêm một lần - 9 x 4 = 27 + 9 = 36 Việc học như vậy có căn cơ hơn và do vậy có kết quả vững chắc hơn 1.2.2. Tình hình nhà trường Trường trung học cơ sở Vàm Rầy là một trường ở vùng xâu, có nhiều điểm trường lẻ. Các điểm trường lại xa điểm chính trên 2km nên việc đi lại không chỉ của Giáo viên mà còn của cả Học sinh cũng gặp nhiều khó khăn. Trường có 24 lớp và 240 Học sinh trong đó :185 nữ , 45 Học sinh dân tộc khơ me. Tổng số giáo viên tiểu học là 27 trong đó 24 dạy lớp, tỉ lệ đạt chuẩn của giáo viên là chưa cao Hoàng Văn Hải - 10 - Trường THCS Vàm Rầy [...]... toán 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 8.Các sách, báo, tài liệu nghiệp vụ khác Hoàng Văn Hải - 29 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 Hoàng Văn Hải - 30 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 Hoàng Văn Hải - 31 - Trường THCS Vàm Rầy ... khoa C Lên lớp 1 Ổn định lớp: Hoàng Văn Hải - 22 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 - Giáo viên ghi sĩ số lớp - Học sinh hát khởi động 2 Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra phần chuẩm bị bài về nhà của học sinh - Gọi 1-2 học sinh đọc lại bảng nhân 5 3 Bài mới - Giới thiệu bài Ở lớp 2, các em đã được học bảng nhân 2 ,3, 4,5 Năm nay vào lớp 3, các em học các bảng nhân... yêu Hoàng Văn Hải - 18 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 nghề mến trẻ, nhiệt tình và có phương pháp dạy học cụ thể rõ ràng phù hợp với học sinh Thường thì đối với học sinh lớp 3, có thể yêu cầu các em học thuộc dần các bảng nhân, bảng chia Có những học sinh chỉ một vài ngày thì đã thuộc được bảng nhân, bảng chia; thế nhưng cũng có những em phải mất 5-7... 5 = 30 … -Bài 2: gọi học sinh đọc đề toán và tự Giải : Số lít dầu của 5 thùng là : giải toán 6 x 5 = 30 (l) Đáp số : 30 (l dầu) -Bài 3 : Học sinh tự làm bài, giáo - 6, 12, 18 60 viên kiểm tra bằng cách gọi lên đọc kết qủa Hoàng Văn Hải - 24 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 Hoạt động 3: Củng cố dặn dò -Nhắc lại bảng nhân 6 -Dãy số trong bài tập 3 là... dụ: Lớp học có 40 học sinh, có mấy cách chia để số lượng học sinh trong mỗi tổ đều bằng nhau và không quá 10 người Học sinh sẽ thảo luận và tìm ra các cách chia thoả yêu cầu: - Chia thành 4 tổ 40 : 4 = 10 ( học sinh) - Chia thành 5 tổ 40 : 5 = 8 ( học sinh) - Chia thành 8 tổ 40 : 8 = 5 ( học sinh) Hoàng Văn Hải - 16 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 Dạng... thể hướng dẫn học sinh lập các bảng nhân hoặc bảng chia 6, 7, 8, 9 bằng nhiều mô hình khác nhau để giúp học sinh nắm vững kiến thức Ngoài mô hình trong sách giáo khoa, có thể thiết lập các mô hình như trên Hoàng Văn Hải - 14 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 Cũng có thể cho học sinh tự tính toán để thiết lập mô hình bảng nhân, sau đó đối chiếu lại kết... II CÁC BIỆN PHÁP GIÚP HÌNH THÀNH BẢNG NHÂN VÀ BẢNG CHIA CHO HỌC SINH LỚP 3 2.1 Giúp học sinh hình thành các bảng nhân, bảng chia Cớ sở của phép tính nhân chính là phép tính cộng Gấp một số lên một số lần thi ta có được phép tính nhân Như vậy, Giáo viên cần giúp Học sinh thao tác nhiều lần để các em có thể hình dung một các rõ ràng mối quan hệ giữa phép tính cộng và phép tính nhân Ví dụ: Có 3 tấm bìa,... trong bảng con Hay gọi lên bảng ở lớp những bài kế tiếp cho đến khi hết sai phạm Trong lúc cả lớp làm bảng con giáo viên có thể gọi một, hai học sinh lên làm bảng lớp, khi làm xong giáo viên che kết qủa ở bảng phụ 2 .3 Ôn luyện các bảng nhân, chia bằng nhiều hình thức MÔ HÌNH BẢNG NHÂN 6, 7, 8, 9 Bảng nhân 6 7 8 9 1 6 …7 …… …… 2 12 14 3 18 21 4 24 5 30 6 36 7 42 8 48 9 54 10 60 Bảng trên có đọc theo bảng. .. cộng sau Ví dụ: 4 x 8 + 10 = 32 + 10 = 42 4 x 9 + 14 = 36 + 14 = 50 -Trường hợp một số nhân với 0 thì kết quả sẽ bằng 0 - Một số nhân với 1 sẽ bằng chính nó -Trong phép tính nhân, vị trí của hai thừa số có thể thay đổi cho nhau mà kết quả của phép tính vẫn không hề thay đổi Hoàng Văn Hải - 15 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 Trong trường hợp này, giáo... biết cách phân tích mọt phép tính nhân thành phép tính cộng (phân tích mọt tích thành tổng các số hạng bằng nhau) Từ ví dụ trên 6 x 3 = 18, có thể được hiểu là 6 lấy 3 lần được 18 ( hoặc 6 nhân 3 bằng 18) Khi đó có thể chuyển sang phép cộng là: 6 x 3= 6 + 6 +6 = 18 Hoàng Văn Hải - 11 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3 Cách tính kết quả của phép tính cộng . dạy học về bảng nhân và bảng chia lớp 3 gồm việc giúp lập các : -Bảng nhân 6, bảng chia 6 -Bảng nhân 7, bảng chia 7 -Bảng nhân 8, bảng chia 8 -Bảng nhân 9, bảng chia -Giới thiệu bảng nhân -Giới. II CÁC BIỆN PHÁP GIÚP HÌNH THÀNH BẢNG NHÂN VÀ BẢNG CHIA CHO HỌC SINH LỚP 3 2.1. Giúp học sinh hình thành các bảng nhân, bảng chia Cớ sở của phép tính nhân chính là phép tính cộng. Gấp một số lên một. phương pháp giải toán học ở lớp 3. Có tổng hợp, kế thừa và phát huy những ưu điểm sẵn có . Hoàng Văn Hải - 5 - Trường THCS Vàm Rầy SKKN: Một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3

Ngày đăng: 18/09/2014, 06:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan