0

SKKN kinh nghiệm dạy bài diện tích hình tam giác lớp 5

17 7,434 25

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2014, 19:34

Qua việc học Toán ở Tiểu học sẽ rèn luyện cho học sinh phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề. Toán sẽ bồi dưỡng cho các em tính chính xác, đức tính trung thực, cẩn thận và hăng say lao động. Toán góp phần phát triển trí tuệ, trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo ở học sinh. Hình thành cho các em cách nhìn sự vật hiện tượng trong thực tiễn theo quan điểm duy vật biện chứng. Từ đó giúp các em phát triển toàn diện nhân cách con người mới XHCN. SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 PHẦN A- ĐẶT VẤN ĐỀ Như chúng ta đã biết, Tiểu học là bậc học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của con người. Trên cơ sở cung cấp những tri thức cơ bản ban đầu về tự nhiên, xã hội tạo cho trẻ phát triển năng lực nhận thức tạo tiền đề cơ bản để nâng cao dân trí và để trẻ trở thành người công dân tốt mang trong mình những phẩm chất tốt đó là trí tuệ phát triển, ý chí cao, tình cảm đẹp. Muốn phát triển được những phẩm chất trên thì phải thông qua 9 môn học mang tính bắt buộc ở tiêủ học đặc biệt là môn Toán. Môn Toán có vị trí vô cùng quan trọng ở tiểu học cũng như các lớp trên, chiếm lượng thời gian khá lớn trong chương trình học. Qua việc học Toán ở Tiểu học sẽ rèn luyện cho học sinh phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề. Toán sẽ bồi dưỡng cho các em tính chính xác, đức tính trung thực, cẩn thận và hăng say lao động. Toán góp phần phát triển trí tuệ, trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo ở học sinh. Hình thành cho các em cách nhìn sự vật hiện tượng trong thực tiễn theo quan điểm duy vật biện chứng. Từ đó giúp các em phát triển toàn diện nhân cách con người mới XHCN. Nói đến Toán thì ta không thể không nhắc đến hình học. Học sinh tiểu học có thể tiếp thu một cách dễ dàng các phép tính số học, thực hiện tốt các dãy tính , giải các bài toán phức tạp với các con số… Nhưng khi gặp một bài toán hình học, đa số các em đều dễ “vấp” nhất là các bài toán phải suy luận hình học. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến việc học hình học của các em sau này. Một phần rất quan trọng trong hình học đó là “ Tam giác và diện tích hình tam giác”. Vấn đề này xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 5 và ở các bậc học cao hơn. ở các lớp dưới các em đã nắm được khái niệm và các yếu tố của hình tam giác nhưng đến lớp 5 các em mới được học cách tính diện tích hình tam giác. Việc học các tính diện tích hình tam giác sẽ là cơ sở để các tiếp tục xây dựng cách tính diện tích các hình sau đó như: Diện tích hình thang,… 1 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy lớp 5 và qua trao đổi với các đồng nghiệp cùng dạy lớp 5 tôi thấy có chung tình trạng học sinh chưa hiểu bản chất cách tính diện tích hình tam giác; các em không lý giải nổi dựa vào đâu mà khi tính diện tích hình ta giác lại lấy ( cạnh đáy x chiều cao):2. Vì thế việc hiểu và làm thành các bài toán về diện tích hình tam giác còn hạn chế. Từ những vấn đề đề cập ở trên, tôi thấy muốn cho học sinh làm thành thạo các bài toán về tính diện tích hình tam giác, phát triển tư duy hình học cho các em đòi hỏi người giáo viên phải có những kiến thức cơ bản về phương pháp để trang bị cho học sinh có đủ điều kiện học các lớp trên. Qua nghiên cứu tôi mạnh dạn đưa ra kinh nghiệm dạy bài: “ Diện tích hình tam giác cho học sinh lớp 5” PHẦN B- NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP I- XUẤT PHÁT ĐIỂM Nội dung “Tam giác - Diện tích hình tam giác” được đưa vào chương trình Toán 5 ở Tiểu học chủ yếu tập trung ở 3 tiết : Tiết 88: Hình tam giác; Tiết 89 : Diện tích hình tam giác; Tiết 90 : Luyện tập. Nhưng lại được vận dụng tính diện tích hình tam giác vào rất nhiều trong những tiết luyện tập chung… và xuyên suốt cho đến những bài cuối cùng của chương trình Toán 5. Vì vậy, việc thực tế, việc dạy và học về diện tích hình tam giác gặp rất nhiều khó khăn. Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy lớp 5 và khi dạy bài: “ Diện tích hình tam giác” tôi thấy học sinh còn tồn tại một số vấn đề sau: + Các em chưa hiểu được vì sao khi tính diện tích hình tam giác lại lấy (đáy x chiều cao) : 2 vì thế các em áp dụng công thức tính một cách máy móc. + Khi làm bài tập các em chưa đọc kỹ đề, chưa phân tích bài toán cụ thể xem : Bài toán đã cho biết gì? Bài toán hỏi gì?. + Các kích thước cạnh đáy và chiều cao có cùng đơn vị đo không? Nếu đơn vị đo không cùng nhau thì ta phải làm gì?… Ví dụ: Khi các em làm bài 3a(trang 125 ( SGK): “ Tính diện tích hình tam giác biết: 2 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 a/ Đáy 5m và chiều cao 30dm? Qua theo dõi, tôi thấy học sinh giải theo 2 hướng sau: Đối với học sinh khá, giỏi các em giải như sau: Cách 1: Đổi 5m = 50 dm. )dm(750 2 30x50 S 2 == Cách 2: Đổi 30dm = 3m. )(5,7 2 35 2 m x S == Đối với học sinh trung bình, yếu các em giải như sau: )(75 2 305 2 dm x S = Hoặc: )(75 2 305 2 m x S == Vì sao vậy? Qua tìm hiểu một số đồng nghiệp cùng dạy lớp 5, tôi thấy đều có chung tình trạng các em áp dụng công thức tính một cách máy móc: “ Cứ lấy cạnh đáy x chiều cao rồi chia cho2 mà không quan tâm đến đơn vị đo của chúng có cùng nhau không. Tôi đã tiến hành điều tra và nhận thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là: 1/ Đối với giáo viên: Khi dạy về : “ Tính diện tích hình tam giác” do trình độ của giáo viên khác nhau nên một số đông chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc hình thành quy tắc, xây dựng công thức. Dẫn đến học chưa chuẩn bị kỹ đồ dùng nên vận dụng công thức còn mang tính áp đặt, bắt học sinh phải công nhận hoặc có hướng dẫn nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào những gợi ý của sách bài soạn còn việc khắc sâu kiến thức, mở rộng kiến thức, phát triển tư duy cho học sinh còn ít chú ý đến nên các em không hiểu bản chất của công thức. Khi hình thành quy tắc giáo viên luôn luôn tuân thủ theo sách giáo khoa, sách bài soạn mà chưa đặt ra 3 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 tình huống khiến học sinh phải suy nghĩ. Cụ thể là : “ Đơn vị đo của cạnh đáy và chiều cao phải như thế nào? Nếu không cùng nhau thì ta phải làm gì?…” Giáo viên lần lượt giải thích và nhấn mạnh, khắc sâu kiến thức cho học sinh. Sau phần xây dựng công thức tính, giáo viên nên đưa ra bài tập tình huống để củng cố, khắc sâu hơn kiến thức về đơn vị đo cho học sinh. 2/ Đối với học sinh : - Các em thừa nhận công thức tính diện tích hình tam giác mà giáo viên giảng giải đưa ra. Muốn được như vậy thì các em phải thực hành cắt ghép, tự hiểu và rút ra được cách tính: Diện tích hình tam giác = 1/2 diện tích hình chữ nhật suy ra diện tích hình tam giác = đáy x chiều cao : 2. - Các em không hiểu và xác định được cạnh đáy và chiều cao tương ứng, đơn vị đo của chúng phải cùng nhau. - Khi làm bài tập các em chưa đọc kỹ đề bài, chưa phân tích tổng hợp bài toán cụ thể, chưa đặt ra câu hỏi suy nghĩ: Nếu đơn vị đo của cạnh đáy và chiều cao không cùng nhau thì ta phải làm gì? Đổi về đơn vị nào để tính cho tiện nhất? II- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1/ Phương pháp nghiên cứu lý luận: - Nghiên cứu chương trình Toán 4,5 sách giáo khoa Toán 5, sách bài soạn Toán 5. - Nghiên cứu những yêu cầu cơ bản đối với từng chương trong Toán 5 và cụ thể từng bài trong chương trình hình học: Chu vi, diện tích, thể tích một hình. - Nghiên cứu chuyên san, tài liệu tham khảo. 2/ Phương pháp điều tra: - Điều tra thực trạng của giáo viên. - Điều tra thực trạng của học sinh. 3/ Phương pháp thực nghiệm sư phạm. - Dự giờ, tham khảo giáo án của một số giáo viên, sách bài soạn Toán 5. Từ đó tìm ra nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong việc dạy và học. - Thực hiện dạy thực nghiệm. Ra đề kiểm tra và đánh giá kết qủa. 4 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 - Khi dạy thực nghiệm và đánh giá kết quả tôi sử dụng một số phương pháp sau: + Phương pháp quan sát. + Phương pháp đàm thoại. + Phương pháp luyện tập, thực hành. + Phương pháp so sánh đối chứng. + Phương pháp trắc nghiệm. III- NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC TẾ ĐÃ LÀM: 1/ Điều tra thực trạng: ( đã nêu ở phần I) 2/ Nghiên cứu phần hình học tôi thấy nó có một vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong năm mạch kiến thức chính trong chương trình môn Toán ở tiểu học. đặc biệt học hình học sẽ giúp các em phát triển trí thông minh, phát triển tư duy hình học . Toán về tính diện tích hình tam giác có một vị trí đặc biệt quan trọng trong hình học. Từ việc cắt ghép hai hình tam giác thành hình chữ nhật các em đã hiểu và rút ra cách tính diện tích hình tam giác. Thông qua các bài toán về tính diện tích hình tam giác sẽ giúp các em rèn tư duy suy đoán, cách tính nhân, chia với số tự nhiên số thập phân và phân số. Qua đó các em hiểu được đó là những vấn đề kiến thức có liên quan đến cuộc sống thực hàng ngày của các em. Mặt khác, qua cách tính diện tích hình tam giác còn là cơ sở, là nền tảng để các em tiếp tục xây dựng cách tính diện tích hình thang,… Các em muốn làm thành thạo, chính xác các bài toán về tính diện tích hình tam giác thì phải hiểu bản chất của cách tính diện tích hình tam giác, nắm được cạnh đáy và chiều cao tương ứng phải cùng đơn vị đo, nắm được cách tính diện tích hình tam giác đối với các loại tam giác ( tam giác tù, tam giác nhọn, tam giác vuông). Từ đó em sẽ biết lựa chọn cách giải phù hợp và chính xác. 3/ Qua điều tra thực trạng tôi thấy việc hướng dẫn học sinh tính diện tích hình tam giác là một việc làm khó khăn. Muốn học sinh hiểu bài, giờ dạy đạt kết quả cao thì trước hết yêu cầu người giáo viên phải nghiên cứu kỹ bài trước khi lên lớp, chuẩn bị đồ dùng chu đáo, lựa chọn các câu hỏi và sách hướng dẫn học sinh thực hành sao cho phù hợp với các đối tượng học sinh của lớp mình. 5 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 THIẾT KẾ BÀI DẠY THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI. Hoạt động 1: Ôn lại cách xác định cạnh đáy và chiều cao tương ứng. - Giáo viên treo bảng phụ, kẻ sẵn 3 tam giác: Tam giác tù, tam giác nhọn, tam giác vuông - Học sinh quan sát 3 hình tam giác. ? - Em hãy xác định, kẻ các chiều cao tuơng ứng với đáy? - 3 học sinh lên bảng * Hoạt động 2: Thực hành cắt ghép hai hình tam giác bằng nhau thành hình chữ nhật. Bước 1: Gấp đôi tờ giấy - Học sinh thực hành. - Vẽ lên mặt tờ giấy một hình tam giác bất kỳ ( tam giác nhọn) - Dùng kéo cắt theo nét vẽ để được hai hình tam giác. - GV hỏi : Em có nhận xét gì về 2 hình tam giác này? - Hai hình tam giác này bằng nhau. - Bước 2: - Lấy 1 tam giác ( gọi là ABC) - Hãy kẻ chiều cao AH? - Cắt theo đường kẻ đó? ? Ta được mấy hình tam giác. - Được 2 hình tam giác 1 và 2. Bước 3: Ghép 2 hình tam giác nhỏ 1 và 2 với hình tam giác còn lại MNP để ghép thành một hình chữ nhật - HS suy nghĩ tìm cách ghép - GV quan sát, sửa sai. 6 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 * Cách ghép: - Ghép mảnh 1 và tam giác MNP sao cho : Đỉnh A trùng với đỉnh N, - Đỉnh B trùng với Đỉnh M. về bên trái tam giác MNP. - Ghép mảnh 2 vào tam giác MNP sao cho : Đỉnh C trùng với đỉnh M về bên phải tam giác MNP. - Ta được hình chữ nhật NPQR - Qua cách ghép trên em rút ra kết luận gì ? + Kết luận: từ 2 hình tam giác bằng nhau ta ghép được một hình chữ nhật. * Hoạt động 3: Xây dựng quy tắc và lập công thức tính. - Bước 1 : Nhận xét hình - Hình chữ nhật NPQR chính là tổng diện tích 2 hình tam giác nào ? Hay diện tích hình chữ nhật bằng mấy lần diện tích tam giác MNP? - Tổng diện tích 2 tam giác ABC và MNP. - S (NPQR) = 2 x S (MNP). - Bước 2: Xây dựng quy tắc: - Giáo viên đưa ra ví dụ cụ thể “ Tính diện tích hình chữ nhật NPQR và diện tích tam giác MNP biết : NR = 3cm ; NP = 4cm? + Em hãy nêu cách tính diện tích hình chữ nhật? S = chiều dài x chiều rộng. + Gọi học sinh lên bảng làm bài: Diện tích HCN ; NPQR là: 4 x 3 = 12 ( cm 2 ) Diện tích hình tam giác MNP là : 12 : 2 = 6 ( cm 2 ) 2 MExNP 2 NRxNP 2 12 === ME : là chiều cao tam giác MNP. 7 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 NP : Là cạnh đáy tương ứng. - Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm như thế nào? * Quy tắc: Muốn tìm diện tích hình tam giác ta lấy cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng ( cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2. Bước 3: Lập công thức tính: - Gọi diện tích tam giác là S - Số đo một cạnh là : a - Số đo chiều cao tương ứng với cạnh đó là : h S 2 axh = Lưu ý: Đến đây giáo viên mở rộng các trường hợp của tam giác. Giáo viên treo bảng phụ(ở hoạt động 1) a. Đối với tam giác nhọn ( 3 góc nhọn): - Hãy nêu cách tính diện tích tam giác ABC? 222 CLxABBKxACAHxBC SABC === b. Đối với tam giác tù ( tam giác có một góc tù): 222 CLxABBKxACAHxBC SABC === c. Đối với tam giác vuông ( góc B bằng 1 vuông) 22 BKxACABxBC SABC == 8 SKKN: Kinh nghim dy bi Din tớch hỡnh tam giỏc lp 5 * Kết luận : Dù là tam giác nhọn, tam giác tù, hay tam giác vuông thì ta vẫn áp dụng công thức tính S = 2 axh mt cỏch bỡnh thng. Hc sinh nm c cỏc cỏch tớnh din tớch hỡnh tam giỏc da vo cỏc xỏc nh cnh ỏy v chiu cao tng ng s giỳp cỏc em lm bi linh hot, sỏng to hn. * Hot ng 4 : Cng c Giỏo viờn a ra bi tp tỡnh hung, cng c, nhn mnh, khc sõu kin thc cho hc sinh v n v o ca cnh ỏy v hiu cao tng ng khi tớnh din tớch hỡnh tam giỏc. * Bi tp tỡnh hung: Hóy in ,S vo ụ trng bờn phi kt qu: Din tớch hỡnh tam giỏc cú a=5m ; h = 8dm. a. S = 50 x 18 = 900 dm 2 b. S = 5 x 18 = 90 dm 2 c. S = 5 x 1,8 = 9 m 2 - Giỏo viờn nờu yờu cu ca bi tp ( treo 2 bng ph) - Giỏo viờn phỏt phiu hc tp. - Hc sinh lm bi ( khong 1-2 phỳt) - Hc sinh lờn bn lm : + Giỏo viờn chia lp thnh 2 nhúm. + T chc trũ chi tip sc. - Gi hc sinh nhn xột bi trờn bng ca 2 nhúm - ng viờn. + Em no lm ỳng? ( di lp) - Giỏo viờn quan sỏt. + Em no lm sai? - T chc HS ỏnh giỏ bi cho nhau + Vỡ sao sai? ( Giỏo viờn hi hc sinh khỏc lm ỳng tr li) - Giỏo viờn ln lt gii thớch, phõn tớch : a=3m ; h= 13dm, nh vy n v o ca a,h khụng cựng n v o thỡ ta phi chuyn i. 5m = 50 dm Hoc 18dm = 1,8m 9 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 Cũng có thể đổi các số đo đã cho theo cùng một đơn vị cm, mm,… Nhưng đó không phải là giải pháp hợp lý hơn các giải pháp trên. Gọi 1 - 2 học sinh nhắc lại quy tắc tính diện tích hình tam giác. * Hoạt động 5: Luyện tập: Bài 1/125: - Học sinh nêu cầu của bài ( phần b,c) - Học sinh nêu cách làm. Giáo viên bổ sung : ở bài tập này cho biết đáy và chiều cao. Vậy khi tính diện tích ta nên viết lời giải: - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm ( cùng trình độ) - Học sinh làm bài vào vở - 2 đại diện của nhóm lên bảng. Trình bày bảng b.Đáy 25,8cm; chiều cao 20,5cm Diện tích hình tam giác là: ( 25,8 x 20,5) : 2 = 528,9 )( cm 2 ) Đáp số: 528,9 cm 2 c. Đáy m 5 2 ; chiều cao m 7 3 . Diện tích hình tam giác là: )( 35 3 2: 7 3 5 2 2 mx =       Đáp số : 2 35 3 m * Tiểu kết: Khi có cạnh đáy và chiều cao tương ứng ta tính diện tích hình tam giác như thế nào? ( Áp dụng quy tắc…) Vậy một hình tam giác cho biết cạnh đáy a, chiều cao h thì ta có tính được diện tích không? tính như thế nào? ( Áp dụng công thức : S = 2 axh ) đó chính là nội dung bài tập 2. Bài 2: - Giáo viên yêu cầu học sinh làm 2 phần a,b ( 2 nhóm như bài tập 1) - 2 học sinh lên bảng làm bài. 10 [...]... tính diện tích nh thế nào? Cách 1: Đổi 42,5dm = 4,25m Diện tích hình tam giác là : 4, 25 x 5, 2 = 22,1 (m2) Đáp số: 22,1 m2 Cách 2: Đổi 5, 2m = 52 dm Diện tích hình tam giác là: 42 ,5 x 52 = 2210 ( dm2) Đáp số : 2210 ( dm2) - Gọi học sinh nhận xét bài làm của 2 bạn - Động viên: * Hoạt động 6: Giao việc về nhà: - Hôm nay chúng ta học bài gì? - Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm nh thế nào? 11 SKKN: Kinh. . .SKKN: Kinh nghim dy bi Din tớch hỡnh tam giỏc lp 5 - Nhn xột ng viờn a = 16,4m ; h = 0,103 m S= Hc sinh ỏnh giỏ chm im cho bn a = 9cm ; h = 4cm 16,4 x0,103 = 1,6892(m 2 ) 2 9 x4 = 18(cm 2 ) 2 axh S= 2 S= - Gi 1 hc sinh nhc li cụng thc tớnh Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài : Tính diện tích hình tam giác biết: a = 42 ,5 dm; h= 5, 2 m - Giáo viên hớng dẫn: + Để tính đợc diện tích hình tam giác -... hỡnh tam giỏc l: 15 : 2 = 7 ,5 ( dm) 1 Din tớch ca hỡnh tam giỏc l: ( 15 x 7 ,5 ) : 2 = 56 , 25 ( dm2) Bi 3 1 ỏp s: 56 , 25 dm2 - Chiu cao ca tam giỏc BCD chớnh l 0 ,5 0 ,5 chiu cao ca tam giỏc ABC ( BH) - Chiu cao ca tam giỏc BCD l : ( 60 x 2 ) : 12 = 10 ( cm) 1 - Din tớch ca tam giỏc BCD l: ( 6 x 10 ) : 2 = 30 ( cm2) 1 ỏp s 30 cm2 0 ,5 Sau khi chm bi theo biu im trờn tụi thu c kt qu ca tng lp nh sau: Gii Lp 5A... tớch ca hỡnh tam giỏc ú? Bi 3: Cho tam giỏc ABC cú din tớch l 60 cm 2 ; cnh ỏy AC = 12cm Kộo di AC mt on v (phớa C) mt on CD = 6cm Tớnh din tớch hỡnh tam giỏc BCD Hỡnh v: A 60cm2 B 12cm C 13 6cm D SKKN: Kinh nghim dy bi Din tớch hỡnh tam giỏc lp 5 P N V BIU IM: Bi 1: ỏp ỏn a Biu im 2 1,6 x 2 = 1,6(dm 2 ) 2 b i S= 1 m = 5dm 2 0 ,5 5 x3 = 7 ,5( dm 2 ) 2 2 Hoc i: 3dm = 0,3m 1 S = x0,3 : 2 = 0,0 75( m 2 ) 2... thc nghim) 5D( Lp i chng) SL 14 3 % 45 10 14 Khỏ SL % 10 32 10 33 Trung bỡnh Yu SL % SL % 7 23 0 0 12 40 5 17 SKKN: Kinh nghim dy bi Din tớch hỡnh tam giỏc lp 5 T kt qu trờn tụi thy lp 5 D cú rt nhiu em khụng lm c bi 1b ; 3 vỡ giỏo viờn cha cú s khc sõu, m rng, nõng cao kin thc cho hc sinh Cũn lp 5A cỏc em lm bi tt, chớnh sỏch V/ SO SNH I CHNG: Khi s dng kinh nghim ny vo dy bi Din tớch hỡnh tam giỏc... ( bi 3/1 25) Sau khi hc xong bi cỏc em bit cỏch tớnh xuụi, tớnh ngc theo cụng thc v ỏp dng gii bi toỏn thc t cú ni dung hỡnh hc ( hỡnh tam giỏc) Tụi ó ra , kim tra kho sỏt 2 lp nh sau: ( Lp 5D - Lp dy thc nghim : 38 em) Lp 5A : Lp i chng : 38 em bi: Bi 1: Tớnh din tớch hỡnh tam giỏc cú cnh ỏy a; chiu cao h: a) a = 1,6dm ; h = 2dm b) a = 1 m ; h = 3 dm 2 Bi 2: Mt hỡnh tam giỏc cú cnh ỏy bng 15 dm v chiu... cỏc trng hp ca tam giỏc nờn hc sinh d dng nhn ra ngay: bi ny cú hai cỏch tớnh din tớch hỡnh tam giỏc, m din tớch khụng thay i.Vy tớnh chiu cao h xung cnh th 2 nh th no khi bit din tớch v cnh ỏy? p dng cụng thc tớnh ngc : h = Sx2 a V nh lm vo v - Bi tp v nh : bi 1a; 2c ; 3a ; 4 trang 1 25 - Nhn xột gi hc - ng viờn hc sinh IV - KT QU T C 12 SKKN: Kinh nghim dy bi Din tớch hỡnh tam giỏc lp 5 Sau khi ó nghiờn... tớch hỡnh tam giỏc lp 5 - Mở rộng + Nếu cho biết diện tích, biết cạnh đáy thì các em có tính đợc chiều cao tơng ứng không? tính nh thế nào? h= Sx 2 a + Nu cho bit din tớch, bit chiu cao thỡ cỏc em tớnh c cnh ỏy ( tng ng vi chiu cao ú) khụng? tớnh nh th no? a= Sx 2 h Cụ cú bi tp sau: ( Dnh cho hc sinh khỏ gii) Hai cnh ca mt hỡnh tam giỏc cú di l 16 cm v 20cm Chiu cao h xung cnh th nht cú di l 15cm Tớnh... kinh nghim ging dy c bit l cỏc chuyờn hng dn phng phỏp dy hc hỡnh hc - Cung cp ti liu, chuyờn san i mi kp thi cho giỏo viờn nghiờn cu, hc tp - Cụng ty thit b trng hc cn trang b nhng dựng, mụ hỡnh, hỡnh hc, to iu kin cho giỏo viờn cú thi gian nghiờn cu ging dy t kt qu cao 16 SKKN: Kinh nghim dy bi Din tớch hỡnh tam giỏc lp 5 C- KT LUN: Trờn õy l quỏ trỡnh iu tra nghiờn cu v dy bi Din tớch hỡnh tam. .. chc phng phỏp ging dy b mụn, vn dng linh hot, sỏng to, ci tin sao cho phự hp vi tng bi c th, phự hp vi tõm sinh lý ca hc sinh hc sinh no cng hiu bi, vn dng thc hnh t kt qu cao 15 SKKN: Kinh nghim dy bi Din tớch hỡnh tam giỏc lp 5 - To iu kin cho hc sinh c lm vic nhiu, cú bin phỏp ng viờn khớch l kp thi kớch thớch s sỏng to cng nh hng thỳ hc tp ca cỏc em hc sinh, to khụng khớ lp hc sụi ni - S dng linh . tính diện tích hình tam giác sẽ là cơ sở để các tiếp tục xây dựng cách tính diện tích các hình sau đó như: Diện tích hình thang,… 1 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 Qua. SL % SL % 5A ( dạy thực nghiệm) 14 45 10 32 7 23 0 0 5D( Lớp đối chứng) 3 10 10 33 12 40 5 17 14 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 Từ kết quả trên tôi thấy lớp 5 D có rất. giảng dạy đạt kết quả cao. 16 SKKN: Kinh nghiệm dạy bài Diện tích hình tam giác lớp 5 C- KẾT LUẬN: Trên đây là quá trình điều tra nghiên cứu về dạy bài “ Diện tích hình tam giác cho học sinh lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN kinh nghiệm dạy bài diện tích hình tam giác lớp 5, SKKN kinh nghiệm dạy bài diện tích hình tam giác lớp 5, , PHẦN B- NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP