0

Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS nguyễn bá ngọc thị xã hòa bình tỉnh hòa bình đề tài tốt nghiệp lớp QLGD 2

36 7,383 78

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2014, 21:35

Mục tiêu và nội dung dạy học trong nhà trường phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế xã hội vĩ mô, còn sách giáo khoa và thiết bị giáo dục một mặt phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế xã hội, mặt khác còn chịu nhiều ảnh hưởng của khoa học công nghệ đương thời. Ngày nay, khi khoa học và công nghệ trong xã hội tiến bộ vượt bậc thì sự tiến bộ đó cũng được phản ánh vào hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường. ti tt nghip lp QLGD: Cỏc bin phỏp qun lý c s vt cht v thit b giỏo dc trng THCS Nguyn Bỏ Ngc - Th xó Hũa Bỡnh - Tnh Hũa Bỡnh MC LC NI DUNG TRANG Li núi u 2 PHN TH NHT: Những vấn đề chung 4 1. Lý do chọn đề tài 4 2. Mục đích nghiên cứu 5 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 5 4. Đối tợng nghiên cứu 6 5. Khách thể nghiên cứu 6 6. Phơng pháp nghiên cứu 6 PHN TH HAI: Nội dung và kết quả nghiên cứu 7 Chng I: C s lý lun v c s phỏp lý ca cụng tỏc qun lý CSVC - TBGD 7 1. Cơ sở lý luận 7 1.1/ Một số vấn đề cơ bản về CSVC - TBGD 1.2/ Mt s vn c bn v qun lý CSVC - TBGD 2. C s phỏp lý ca cụng tỏc qun lý CSVC - TBGD Chng II: Thực trạng của công tác quản lý CSVC- TBGD ở trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc - TX Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình 1. Vài nét sơ lợc về trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc - TX HB - HB. 2. Thực trạng của công tác quản lý CSVC- TBGD ở trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc - TX Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình 3. Một số vấn đề đặt ra cho quá trình quản lý CSVC - TBDH Chng III: Những biện pháp quản lý CSVC - TBGD ở trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc 1. Nâng cao nhận thức về lý luận thực tiễn cho cán bộ quản lý về công tác quản lý CSVC - TBGD 2. Nâng cao kỹ năng quản lý về công tác CSVC - TBGD 3. Nâng cao khả năng quản lý CSVC - TBGD về mọi mặt cho CBQL. 3.1/ Quản lý CSVC TBGD 3.2/ Bin phỏp nõng cao hiu qu s dng CSVC TBGD 3.3/ Biện pháp nâng cao hiệu quả việc bảo quản, sửa chữa CSVC TBGD PHN TH BA: Kết luận và kiến nghị 1. Kết luận. 2. Một số kiến nghị. LI NểI U Trng THCS Nguyn Bỏ Ngc 1 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Như chúng ta đã biết để quá trình dạy học có chất lượng và hiệu quả cao, từ xa xưa con người đã tìm ra và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau cho mục đích này và theo đó, cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục phục vụ cho phương pháp dạy học cũng ra đời và phát triển. Mục tiêu và nội dung dạy học trong nhà trường phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế xã hội vĩ mô, còn sách giáo khoa và thiết bị giáo dục một mặt phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế xã hội, mặt khác còn chịu nhiều ảnh hưởng của khoa học công nghệ đương thời. Ngày nay, khi khoa học và công nghệ trong xã hội tiến bộ vượt bậc thì sự tiến bộ đó cũng được phản ánh vào hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường. Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho quá trình Dạy – Học. Bởi vì có thiết bị dạy học tốt thì chúng ta mới có thể tổ chức được quá trình dạy học khoa học, huy động được đa số người học tham gia thực sự vào quá trình này, họ tự khai thác và tiếp nhận tri thức dưới sự hướng dẫn của người dạy một cách tích cực. Như vậy thì thiết bị dạy học phải đủ và phù hợp mới triển khai được các phương pháp dạy học một cách hiệu quả. Nên cơ sở vật chất và thiết bị dạy học là bộ phận quan trọng của nội dung và phương pháp, chúng có thể vừa là phương tiện để nhận thức, vừa là đối tượng chứa nội dung cần nhận thức. Hiện nay CSVC - TBDH được xem như một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo. Sự phát triển nhanh chóng của cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đã và đang tạo ra tiềm năng sư phạm to lớn cho quá trình dạy học và việc giảng dạy có hiệu quả. Các phương tiện dạy học hiện đại đã đem lại chất lượng mới cho các phương pháp dạy học. Để đạt được mục tiêu nêu trên trong thực tế các trường THCS nói chung và trường THCS Nguyễn Bá Ngọc nói riêng: vấn đề CSVC - TBDH đã được quan tâm song vẫn còn có nhiều bất cập và khó khăn. Việc đánh giá thực trạng Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 2 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình những vấn đề đã làm được và những khó khăn đặt ra, cần phải có những giải pháp cụ thể để các nhà trường làm tốt hơn nữa công tác quản lý, đồng thời phát huy có hiệu quả về CSVC - TBDH hiện có ở các nhà trường chính là lý do chọn đề tài: “Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình”, để nghiên cứu và viết tiểu luận tốt nghiệp lớp Quản lý giáo dục tại chức khóa I tại Hòa Bình. Trong bài viết này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế do điều kiện thời gian và năng lực cá nhân. Kính mong các thầy giáo, cô giáo thông cảm và tạo điều kiện giúp đỡ, góp ý để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận này, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, em luôn nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của cô giáo - Tiến sĩ Nguyễn Thị Tính (trưởng khoa Tâm lý - giáo dục - Trường đại học sư phạm Thái Nguyên) và sự động viên, khích lệ của các thầy cô trong khoa Tâm lý - giáo dục. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn. Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 3 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1/. Lý do chọn đề tài : Công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục (CSVC - TBGD) trong các trường THCS hiện đang là một trong những vấn đề được các cấp, các ngành quan tâm; từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt là các cấp lãnh đạo ngành Giáo dục - Đào tạo. Trước đây trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, việc sử dụng thiết bị dạy học trong quá trình giảng dạy của giáo viên còn rất nhiều hạn chế; Giáo viên chủ yếu là dạy chay hoặc sử dụng những thiết bị, đồ dùng cũ, lạc hậu không phù hợp hoặc đồ dùng tự làm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giờ dạy và việc tiếp thu kiến thức của học sinh. Trong giai đoạn hiện nay, xu thế đổi mới phương pháp dạy học ngày càng diễn ra mạnh mẽ, cho nên CSVC - TBGD được xem như là một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo nhằm đáp ứng được những đòi hỏi trước mắt và lâu dài của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong báo cáo của ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII được trình bày tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX có đoạn: “Tăng cường cơ sở vật chất và từng bước hiện đại hóa nhà trường, lớp học, sân chơi, bãi tập, thiết bị giảng dạy và học tập hiện đại … “ và “Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khóa, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay”… Đồng thời văn kiện đại hội Đảng IX đã khẳng định: … “Tăng ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo theo nhịp độ tăng trưởng kinh tế” … Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 4 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Trong thực tế nhà nước đã từng bước tăng ngân sách đầu tư cho giáo dục: (Năm 2000 nước ta đã tăng ngân sách đầu tư cho giáo dục là 15%; hiện nay là ≈ 18% và phấn đấu đến năm 2010 tăng vốn đầu tư cho giáo dục là 20%) . Cùng với việc tăng đầu tư ngân sách cho giáo dục, Đảng và nhà nước ta còn khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển giáo dục ở tất cả các bậc học, cấp học. Các trường phổ thông trên địa bàn Thị xã Hòa Bình trong đó có trường THCS Nguyễn Bá Ngọc cũng đã được Đảng và nhà nước quan tâm cấp vốn đầu tư để xây dựng CSVC - TBGD nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đã nêu trên, ngoài yếu tố khách quan thì công tác quản lý CSVC - TBGD trong các nhà trường đóng một vai trò hết sức quan trọng. Trong thực tế ở các nhà trường phổ thông nói chung và ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình nói riêng, vấn đề quản lý CSVC - TBGD đã được chú ý song vẫn còn nhiều bất cập. Do vậy, nó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo của các nhà trường. Vấn đề này làm cho những người quản lý, nhà giáo dục phải có những suy nghĩ, trăn trở về trách nhiệm của mình trong công tác quản lý CSVC - TBGD. Trong khuôn khổ cuốn đề tài này, tôi chỉ xin được đề cập đến một số giải pháp đã và đang vận dụng để quản lý CSVC - TBGD ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình. Các giải pháp trình bày trong cuốn đề tài này đã được lựa chọn để phù hợp với các nhà trường có quy mô nhỏ, số lượng giáo viên, học sinh ít và có điều kiện về cơ sở vật chất khó khăn, trên địa bàn Thị xã Hoà Bình. Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 5 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Từ những vấn đề nêu trên là lý do chính để chọn đề tài: “Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình”. 2/. Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý CSVC - TBGD. Nhằm đề xuất và lý giải các biện pháp quản lý CSVC - TBGD ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý CSVC - TBGD của các nhà trường phổ thông. 3/. Nhiệm vụ nghiên cứu : Nghiên cứu đề tài này, tôi xác định ba nhiệm vụ cơ bản là: +/ Xác định cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của công tác quản lý CSVC - TBGD. +/ Đánh giá thực trạng về công tác quản lý CSVC - TBGD ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - TX Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay. +/ Đề xuất và lý giải những biện pháp quản lý CSVC - TBGD nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý CSVC - TBGD của trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình. 4/. Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu đề tài là: công tác quản lý CSVC - TBGD của trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình. 5/. Khách thể nghiên cứu : Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 6 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình. 6/. Phương pháp nghiên cứu : Khi nghiên cứu đề tài này tôi sử dụng 3 nhóm phương pháp sau: 6.1/ Nhóm phương pháp nghiên cứu tài liệu lý luận. Bao gồm các phương pháp cụ thể như: Nghiên cứu các văn kiện, tài liệu, SGK … có liên quan. 6.2/ Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Bao gồm các phương pháp cụ thể như: Phỏng vấn, điều tra, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tổng kết kinh nghiệm … về công tác quản lý CSVC - TBGD. 6.3/ Nhóm các phương pháp hỗ trợ. Gồm có các phương pháp như: Toán học, thống kê, bảng biểu … Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 7 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình PHẦN THỨ HAI : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ GIÁO DỤC 1/. Cơ sở lý luận: 11/. Một số vấn đề cơ bản về CSVC - TBGD: 1.1.1/ Khái niệm về CSVC - TBGD: Cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục là hệ thống các phương tiện vật chất và kỹ thuật khác nhau được sử dụng vào việc giảng dạy - học tập và các hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt được mục đích giáo dục. CSVC - TBGD bao gồm các công trình xây dựng (lớp học, phòng thí nghiệm …), sân chơi, bãi tập, trang thiết chuyên dùng, thiết bị dạy học của các môn học, các phương tiện nghe, nhìn … . Đây chính là hệ thống đa dạng về chủng loại và có một số bộ phận tương đối phức tạp về mặt kỹ thuật. Tính đa dạng, phong phú của hệ thống này tạo ra không ít trở trong công tác quản lý và sử dụng. 1.1.2/ Nội dung CSVC - TBGD: CSVC - TBGD bao gồm: trường học, sách và thư viện trường học, TBGD. +/ Trường học: là công trình văn hóa – giáo dục có mức đầu tư lớn và thời gian sử dụng lâu dài; là nơi thực hiện việc giáo dục, dạy học tập trung; là nơi thầy và trò phải được bảo vệ an toàn. Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 8 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Vì vậy: quản lý trường học là tính đến việc đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh học đường, an toàn các mặt cũng như đảm bảo tốt quá trình cơ bản ở nhà trường cùng các mặt hoạt động khác. +/ Sách và thư viện trường học: Đây là loại CSVC trọng yếu, là phương tiện cần thiết, phục vụ cho việc dạy và học; Đồng thời là nguồn tri thức quan trọng của giáo viên và học sinh. Sách giáo khoa và sách tham khảo là thành phần chính của thư viện trường học. Do vậy việc quản lý thư viện (các loại sách) nhằm phục vụ có hiệu quả dạy học của nhà trường. +/ TBGD gồm: thiết bị dạy học và thiết bị giáo dục (theo nghĩa hẹp) bao gồm cá thiết bị trực quan và thiết bị kỹ thuật. Nhờ có thiết bị giáo dục mà một lượng thông tin lớn của bài học có thể hình ảnh hóa, mô hình hóa, trực quan hóa, phóng to, thu nhỏ, làm cho nhanh hơn hay chậm lại … đem lại cho người học một không gian học tập mang tính mục đích hiệu quả cao. Vì vậy việc quản lý các thiết bị giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả của thiết bị giáo dục đối với việc thực hiện mục đích giáo dục. 1.1.3/ Vai trò của CSVC - TBGD: a) CSVC - TBGD là một bộ phận của nội dung và phương pháp dạy học: Lý luận dạy học đã khẳng định quá trình dạy học là một quá trình trong đó hoạt động dạy và hoạt động học phải là những hoạt động khăng khít giữa các đối tượng xác định và các mục đích giáo dục. Để quá trình dạy học có chất lượng và hiệu quả cao, từ xa xưa con người đã tìm ra và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau cho mục đích này và theo đó, CSVC - TBGD phục vụ cho phương pháp dạy học cũng ra đời và phát triển; và dĩ nhiên các yếu tố của quản lý giáo dục cũng xuất hiện. Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 9 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Mục tiêu và nội dung học tập trong nhà trường phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế xã hội vĩ mô. Còn sách giáo khoa và TBGD một mặt phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế xã hội, mặt khác còn chịu nhiều ảnh hưởng của khoa học công nghệ đương thời. Ngày nay, khi khoa học và công nghệ trong xã hội tiến bộ vượt bậc, sự tiến bộ đó cũng được phản ánh vào hệ thống CSVC - TBGD của nhà trường. Đứng về mặt nội dung và phương pháp dạy học thì CSVC - TBGD đóng vai trò hỗ trợ tích cực. Vì có TBGD tốt thì ta mới có thể tổ chức được quá trình dạy học khoa học, đưa người học tham gia thực sự vào quá trình này, tự khai thác và tiếp nhận tri thức dưới sự hướng dẫn của người dạy. TBGD phải đủ và phù hợp mới triển khai được các phương pháp dạy học một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, đứng trên góc độ khác thì CSVC - TBGD còn là một bộ phận không thể thiếu được của nội dung và phương pháp dạy học. Thật vậy, CSVC - TBGD mà hầu hết là các sản phẩm khoa học kỹ thuật có chức năng xác định và mang tính mục đích sư phạm rất cao, chúng chứa đựng một tiềm năng tri thức to lớn đồng thời đóng vai trò là đối tượng nhận thức. Như vậy, CSVC - TBGD là bộ phận của nội dung và phương pháp. Chúng có thể vừa là phương tiện để nhận thức, vừa là đối tượng chứa nội dung cần nhận thức. b) CSVC - TBGD và việc đảm bảo chất lượng dạy và học: Xuất phát từ đặc trưng tư duy hình ảnh, tư duy cụ thể của con người, trong quá trình dạy và học, sự trực quan đóng vai trò quan trọng đối với việc tự lĩnh hội kiến thức của người học; Đặc biệt quan trọng là kênh nhìn (Theo VAT project : khả năng của các giác quan trong việc duy trì học tập được chia theo tỷ lệ như sau: Nhìn: 81%; Nghe: 11%; Các giác quan khác: 9%). Không ít nội dung học tập phức tạp cần đến sự hỗ trợ tích cực của phương tiện trực quan mới giải quyết được như: chứng minh các định lý, định Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 10 [...]... sinh Khối 7: 02 lớp 40 học sinh Khối 8: 02 lớp 45 học sinh Khối 9: 02 lớp 50 học sinh 1.4/ Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất của nhà trường còn rất khó khăn Gồm có: -Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình 26 ... TBGD ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc – Thị xã Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình Xin được mạnh dạn nêu ra, rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của các thầy giáo, cô giáo để cuốn đề tài được hoàn thiện hơn -Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh. .. -Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình 23 - Tại hướng dẫn số 62/ GD -THCS ngày 14/9 /20 06 của Phòng GD Thị xã Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục bậc THCS năm học 20 06 – 20 07, ở phần 4 mục 2 có ghi rõ:... -Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình 27 địa bàn và của giáo viên để mua sắm thiết bị, hóa chất, mẫu vật … Tu sửa, sắp xếp lại một cách hợp lý phòng thiết bị của nhà trường, tiếp nhận, phân phối TBGD theo đúng các. .. dựng trường chuẩn Quốc gia” -Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình 24 - Chương II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CSVC - TBGD Ở TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ NGỌC - TX HÒA BÌNH - TỈNH... bảo quản, tu sửa và sử dụng thiết bị của cán bộ phụ trách thiết bị và giáo viên trong trường -Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình 28 3 Một số vấn đề đặt ra cho công tác quản. .. GD&ĐT đã coi việc đổi mới quản lý trường học là một trong những biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng GD - ĐT b) Yêu cầu của việc quản lý, sử dụng CSVC - TBGD: -Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình 15 ... - TỈNH HÒA BÌNH 1 Vài nét sơ lược về trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình 1.1/ Đặc điểm chung: Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc là đơn vị trường học trực thuộc sự quản lý của phòng giáo dục Thị xã Hòa Bình về chuyên môn; trường mới được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Nguyễn Bá Ngọc và sáp nhập với khối cấp 2 của trường phổ thông cơ sở Kim Đồng thành trường THCS Nguyễn Bá Ngọc kể... giáo dục của nhà trường và của địa phương 3 Tham mưu với phòng giáo dục Thị xã hỗ trợ về kinh phí, xây dựng các phòng học bộ môn, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về việc bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục -Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc. .. và -Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình 14 giá cả hợp lý tương xứng với hiệu quả mà nó mang lại và không nhất thiết là những thiết bị phải đắt tiền 1 .2/ Một số vấn đề cơ . bàn Thị xã Hoà Bình. Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 5 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh. toàn và Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 13 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình. cảm ơn. Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 3 Đề tài tốt nghiệp lớp QLGD: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS nguyễn bá ngọc thị xã hòa bình tỉnh hòa bình đề tài tốt nghiệp lớp QLGD 2, Các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS nguyễn bá ngọc thị xã hòa bình tỉnh hòa bình đề tài tốt nghiệp lớp QLGD 2,

Từ khóa liên quan