0

SKKN nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học

26 3,351 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 21:10

Nói đến hoạt động chuyên môn trong trường Tiểu học thì không thể không nói đến hoạt động của tổ chuyên môn vì tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng nhất đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn là điểm mấu chốt để nâng cao chất lượng giáo dục. SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học A- MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề: 1/ Thực trạng của vấn đề: - Nói đến hoạt động chuyên môn trong trường Tiểu học thì không thể không nói đến hoạt động của tổ chuyên môn vì tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng nhất đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn là điểm mấu chốt để nâng cao chất lượng giáo dục. - Như vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn? Thực tế trong nhà trường cho thấy có tổ chuyên môn hoạt động rất mạnh nhưng vẫn còn một số tổ chuyên môn hoạt động một cách thụ động, ỷ lại với những tồn tại tồn tại như: ít bàn về chuyên môn, sử dụng phương pháp nào phù hợp với bài dạy của phân môn sắp dạy, mà chỉ tập trung vào sự vụ hành chính. - Bên cạnh đó, tổ trưởng chưa phát huy hết vai trò của mình, thường có tâm lí coi mình cũng như giáo viên bình thường khác, chỉ lo hồ sơ đầy đủ, sạch đẹp; chưa phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ; chưa chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, chưa mạnh dạn trong việc đề xuất các ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu, gò bó, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học và tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên trong tổ. Trong các buổi sinh hoạt, không khí thường trầm lắng, giáo viên ít phát biểu ý kiến; những vấn đề mới và khó ít được mang ra bàn bạc, thảo luận. - Xuất phát từ những hiện trạng và tính cấp thiết của vấn đề trên, với nhiệm vụ là tổ trưởng chuyên môn đồng thời là giáo viên trực tiếp giảng dạy nhằm giúp bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi mạnh dạn trình bày các giải pháp nhằm: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ VÀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC” 1 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học 2/ Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới: - Tìm hiểu và tổng kết những vấn đề lý luận về tổ khoái chuyên môn nói chung và nhiệm vụ của tổ khối trưởng nói riêng. - Tìm hiểu nội dung và cách tiến hành một số biện pháp sinh hoạt tổ chuyên môn. - Làm cho các thành viên trong tổ hoạt động đều tay, đồng lòng dưới sự quản lí của tổ trưởng sẽ thay đổi bộ mặt và nâng cao hiệu quả làm việc của tổ khối. - Giúp cho việc sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng, đạt được mục tiêu, có những biện pháp quản lí tổ chuyên môn một cách chặt chẽ, khả thi nhất phù hợp điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh trong môi trường sư phạm của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ năm học một cách khoa học. 3/ Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động của các tổ chuyên môn trường Tiểu học Bồng Sơn. II. Phương pháp tiến hành: 1/ Cơ sở lí luận và thực tiễn: 1.1 Cơ sở lí luận: Trích điều 18, Điều lệ trường Tiểu học quy định chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn: - Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 5 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, có 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó. - Nhiệm vụ của tổ chuyên môn: + Xây dụng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục. + Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường. 2 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học + Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó. - Tổ chun mơn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu cơng việc. 1.2 Cơ sở thực tiễn: - Thực tiễn cho thấy, trường nào mà cơng tác chỉ đạo sinh hoạt tổ chun mơn có hiệu quả thì sinh hoạt của tổ chun mơn có nền nếp, nội dung sinh hoạt bám sát u cầu, mục tiêu dạy học, nội dung chương trình, sách giáo khoa và nhiệm vụ năm học, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong q trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên, phong trào thi đua dạy và học tốt, chất lượng học tập của học sinh từng bước được nâng lên. - Ngược lại, trường nào cơng tác chuyên môn thiếu khoa học, bng lỏng thì việc sinh hoạt tổ chun mơn khơng đảm bảo thời gian, thời lượng, nội dung sơ sài, khơng thu hút được giáo viên, nền nếp và chất lượng ở trường đó khơng cao. Chính vì vậy việc nghiên cứu thực trạng, nghiên cứu các giải pháp để tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ khó khăn nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chun mơn trong nhà trường. - Cơng tác chun mơn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Tổ chun mơn là một bộ phận cấu thành, nơi thực thi nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh. Động lực quan trọng để giúp nhà trường phát triển chính là mối quan hệ, sự tương tác, giúp đỡ lẫn nhau trong khối đồn kết và sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân là vơ cùng cần thiết. 2/ Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp: 2.1 Biện pháp: - Nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu sách, báo, sách tham khảo trong suốt q trình tích lũy kinh nghiệm. - Quan sát: Thơng qua dự các cuộc họp tổ khối, quan sát hoạt động của tổ khối trong trường 3 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học - Điều tra: Tìm hiểu thực trạng sinh hoạt tổ khối ở trường. - Thực nghiệm: Tổ chức sinh hoạt tổ khối chun mơn của khối mình phụ trách, nắm bắt các mặt khó khăn của năm trước để có sự điều chỉnh kịp thời từ đó có những đề xuất hợp lý cho đề tài. - Thống kê: Thống kê kết quả dạy và học trong lớp về học lực, hạnh kiểm, HS lên lớp, HS lưu ban, sự tiến bộ của HS yếu các năm học gần đây. 2.2 Thời gian: - Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014 B – NỘI DUNG I. Mục tiêu: - Nhiệm vụ của đề tài nhằm nêu lên những biện pháp hữu hiệu nhất để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại mà lâu nay các tổ trưởng chun mơn còn mắc phải. Từng bước nâng dần chất lượng sinh hoạt của tổ chun mơn trong nhà trường. II. Mơ tả các giải pháp của đề tài: * Thuyết minh tính mới: - Chất lượng hoạt động của tổ chun mơn là điểm mấu chốt để nâng cao chất lượng giáo dục. Như vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chun mơn? Nội dung sinh hoạt của tổ, nhóm chun mơn rất phong phú, đa dạng, dưới đây là một số nội dung điển hình có liên quan chặt chẽ với nhau. - Bên cạnh đó việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ qua sinh hoạt chun mơn, qua thao giảng, dự giờ và sinh hoạt chun đề mang lại hiệu quả tốt nhất. 1/ Nội dung các giải pháp: 1.1. Giải pháp 1: Triển khai các chun đề trong tổ chun mơn - Đây là nội dung sinh hoạt thường xun và rất cần thiết, các chun đề cần tập trung vào những đề tài như đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện các 4 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học kỹ năng bộ môn, dạy các bài khó, ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng thiết bị dạy học, làm mới đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, v.v. Tránh những chuyên đề nặng về lý luận mà việc triển khai trong thực tế còn khó khăn. - Việc triển khai các chuyên đề cần được thực hiện có kế hoạch, được tổ chức, được kiểm tra, đánh giá thì mới có chất lượng và hiệu quả tốt. Trong một năm học cần cơ cấu hợp lý các mảng đề tài, mỗi giáo viên chỉ nên đảm trách một chuyên đề, phân bổ thời gian phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Sau khi xác định được các chuyên đề, việc triển khai nên gồm các bước: + Phân công cá nhân chuẩn bị chuyên đề; + Tổ trưởng duyệt bản thảo; + Báo cáo chuyên đề ở tổ, nhóm, các tổ viên góp ý, phản biện; + Cá nhân phụ trách hoàn thiện chuyên đề; + Nhân bản cho toàn thể tổ viên áp dụng và lưu hồ sơ để áp dụng nhiều năm - Khi trao đổi, thảo luận ở tổ cần làm rõ những vấn đề tế nhị. Chẳng hạn, chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về dạy học tích cực. Tránh hiểu sai lầm, thuyết trình là không tích cực, chỉ có tổ chức dạy học theo nhóm mới là tích cực. Vấn đề là làm sao để học sinh suy nghĩ nhiều hơn, hành động nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn, bày tỏ ý kiến nhiều hơn. Cũng vậy, chuyên đề về ứng dụng CNTT trong dạy học cần quan tâm đến liều lượng và hiệu quả: Sử dụng CNTT đến mức độ nào trong bài giảng cụ thể này? Kết hợp giữa viết bảng và trình chiếu trên màn hình như thế nào để đạt hiệu quả? Điều quan trọng là, trong mỗi tiết dạy, giáo viên biết lựa chọn phương pháp thích hợp, biết kết hợp các phương pháp hiện đại với các phương pháp truyền thống tùy thuộc vào từng bài giảng, không nên lạm dụng phương pháp nào. Giáo viên phải coi trọng các thủ pháp dẫn dắt học sinh tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, lôgíc. 5 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học 1.2. Giải pháp 2: Tổ chức tốt các tiết dự giờ, thao giảng – Biện pháp bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên - Nâng cao chất lượng giờ dạy là khát vọng của các giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường. Điều này được thực hiện qua nhiều biện pháp khác nhau. Kỹ năng sư phạm của giáo viên có ảnh hưởng lớn đến việc chất lượng giờ dạy. Ở các buổi sinh hoạt tổ có thể trao đổi, góp ý, giúp nhau sửa chữa những tồi tại, những nhược điểm như phong cách lên lớp, ngôn ngữ diễn đạt, trình bày bảng của giáo viên, v.v. Hoạt ñoäng này nhằm hoàn thiện kỹ năng sư phạm của nhiều giáo viên, trong khi góp ý sau tiết dự giờ, thao giảng thường hướng tới từng cá nhân cụ thể. - Dự giờ là hoạt động quan trọng đối với việc phát triển chuyên môn của mỗi giáo viên. Dự giờ sẽ giúp cho giáo viên được dự giờ chủ động, tích cực hơn trong bài giảng của mình. Dù thế nào đi nữa thì mỗi khi có người đến dự giờ, các giáo viên đều chuẩn bị bài kĩ hơn, đôi khi còn có sự trao đổi về bài dạy trước khi lên lớp, đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa đối với mỗi giáo viên. Khi có người đến dự giờ, lớp học cũng diễn ra sôi nổi hơn, ý thức học tập của học sinh tốt hơn, đây là điều kiện tốt nhất để giáo viên phát huy tính sáng tạo của học sinh. Việc dự giờ còn giúp cho giáo viên đi dự giờ học tập, rút kinh nghiệm từ tiết dạy của đồng nghiệp, thông qua việc xử lí tình huống của đồng nghiệp, giáo viên sẽ khắc phục được những thiếu sót trong quá trình giảng dạy Bởi vậy, ngoài mục đích đánh giá năng lực của giáo viên thì điều quan trọng là các tổ, nhóm cần tổ chức tốt việc góp ý, rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, về kiến thức, về phong cách lên lớp, về tổ chức lớp học. - Tổ chuyên môn cần tăng cường quản lý, định hướng tổ chức dự giờ, thao giảng coi đây là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giờ dạy Tổ chức thao giảng phải có ít nhất 2/3 thành viên của tổ, nhóm tham dự, phải có mục tiêu, rút ra được những kinh nghiệm. Dự giờ rồi đánh giá, rút kinh nghiệm giờ dạy là việc làm thường xuyên của tổ chuyên môn, nếu được tổ chức tốt sẽ xóa bỏ được tình trạng còn có giáo viên chưa tự giác, tích cực dự giờ đồng nghiệp hoặc tâm lí 6 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học cho rằng đi dự giờ là kiểm tra tiết dạy của giáo viên. Cần tránh dự giờ để đối phó nhằm đạt chỉ tiêu số lượng theo quy định. Nên tăng cường các tiết dạy mẫu và quan tâm dự giờ các tiết ôn tập, trả bài cho học sinh. - Khi đánh giá, rút kinh nghiệm các tiết dạy cần thẳng thắn, chân tình với tinh thần giúp nhau cùng tiến bộ, phải đánh giá thực chất, nêu ra được những điểm mạnh, những hạn chế của người dạy về kiến thức, kỹ năng, thái độ, về nội dung, phương pháp, phong cách. Cần phê phán lối dạy đọc chép, dạy chay trong khi có và cần sử dụng đồ dùng dạy học. Đối với những tiết học mà giáo viên gặp nhiều khó khăn thì cần trao đổi kỹ, có thể tổ chức cho một giáo viên có kinh nghiệm trong nhóm dạy mẫu tiết đó để cùng nhau học hỏi. Các giờ được dự cần được xếp loại và lưu lại ý kiến cũng như kết quả xết loại; đối với tiết dạy được thanh tra hoặc dùng để xếp loại giáo viên cần lưu cả phiếu đánh giá giờ dạy. - Đánh giá giờ dạy phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Chẳng hạn khi phân tích khía cạnh rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh, các giáo viên đã lưu ý đến đặc điểm môn học. Đối với các môn khoa học xã hội, giáo viên thấy hạn chế của nhiều học sinh trong viết và trình bày bài; bài viết thường dài dòng, không rõ ý, chữ viết xấu, viết sai ngữ pháp, trình bày cẩu thả. Do vậy, rèn luyện rèn luyện kỹ năng viết bài, vận dụng kiến thức đã học vào bài viết của mỗi em là rất quan trọng. Cần thay đổi cách viết khuôn sáo theo bài mẫu, ít sáng tạo. Trong dạy học cần chấm dứt tình trạng đọc chép, cần hạn chế việc ghi nhớ máy móc, ghi nhớ nhiều số liệu, nhiều sự kiện; trong các tiết ôn tập chú ý rèn luyện hành văn; chấm trả bài cần kỹ hơn, chỉ lỗi cụ thể từng em để giúp các em sửa chữa. Đối với các môn khoa học tự nhiên thì lại chú trọng đến việc giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải các bài tập ở các cấp độ khác nhau tùy theo yêu cầu. Các tiết luyện tập, ôn tập phải phân loại được hệ thống các các bài tập theo dạng phù hợp. Mỗi dạng bài tập cần chỉ ra định hướng và các bước giải. 7 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Ví dụ : Trong tuần vừa qua tổ trưởng và giáo viên dự giờ một tiết của giáo viên trong tổ sau đó cả tổ phải đưa ra nhận xét thảo luận dựa trên các tiêu chí đánh giá tiết dạy như sau: * Về nội dung giảng dạy: 1. Nêu những mặt ưu điểm và hạn chế tồn tại của tiết dạy. Nêu rõ những hạn chế cần thay đổi cho phù hợp. 2.Thời lượng phân phối chương trình cho mỗi bài học có phù hợp với thực tế giảng dạy hay không? Thời gian vượt quá định mức cho phép thường là bao nhiêu? 3. Tâm lý học tập của học sinh như thế nào? (Hứng thú vì dễ hiểu, phù hợp trình độ hoặc gây chán nản vì khó hiểu). Có bài nào không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh không? Các giáo viên có thể đánh giá sơ bộ và có so sánh với kết quả học tập của học sinh ở những năm học trước như thế nào? (Chú ý môn Tiếng Việt và Toán: các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tính toán đã đạt) * Về phương pháp: 1. Các phương pháp nào trong từng môn đã được sử dụng nhiều và phát huy hiệu quả cáo? Các phương pháp dạy học mới nào giáo viên đã sử dụng ? Kết quả đạt được? 2. Việc giảng dạy phương pháp học đổi mới đã được giáo viên tận dụng như thế nào? Có khó khăn gì khi thực hiện các phương pháp đó? 3. So với cách dạy học theo phương pháp trước đây và phương pháp đổi mới, học sinh có khó khăn gì? So với nhiều năm trước, thái độ và tinh thần học tập của học sinh ra sao? 4. Việc trang bị các phương tiện dạy học và đồ dùng dạy học có được giáo viên lưu tâm sử dụng hay không? Có phương tiện dạy học hiện tại nào mà giáo viên đã sử dụng trong nhà trường? 8 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học * Nếu có thời gian, người tổ trưởng có thể giúp đỡ giáo viên trong tổ khối mình rèn luyện thêm kĩ năng chuyên môn: + Phong cách lên lớp mà chúng ta mong muốn là chững chạc, tự tin, làm chủ bài giảng. Chú ý đến giọng nói, cử chỉ đi đứng, động tác tay, ánh mắt, nụ cười, Mọi cái nên vừa phải, trong lớp tránh đi lại quá nhiều, vung tay quá mạnh. Nói chung, giáo viên cần chú ý đến cả yếu tố phi ngôn ngữ. Tổ chuyên môn nên chọn giáo viên có tác phong lên lớp tốt làm mẫu để các tổ viên học hỏi và xây dựng cho mình một phong cách phù hợp. + Ngôn ngữ (nói và viết) là kênh quan trọng để học sinh lĩnh hội kiến thức. Những giáo viên dạy tốt, cuốn hút học sinh không chỉ họ có ưu thế về kiến thức và thủ thuật sư phạm mà họ còn sử dụng lời nói chính xác, với âm lượng vừa phải, rõ ràng, truyền cảm, có ngữ điệu. Do vậy, trong sinh hoạt tổ chuyên môn, cần làm cho giáo viên có ý thức rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, khi góp ý các giờ dạy cần chú trọng đến yếu tố này. Làm sao để trên lớp, giáo viên có giọng nói chuẩn, chỉ dùng từ phổ thông, ít trùng lặp, ít sai sót. + Ứng dụng CNTT, trình chiếu trong dạy học là cần thiết nhưng không thể thay thế phấn và bảng. Trình bày bảng cùng với trình chiếu nhờ CNTT là kênh thông tin chữ viết-hình ảnh quan trọng tới học sinh. Trình bày bảng cẩn thận, đẹp, đúng chính tả, ngữ pháp, rõ ràng có ảnh hưởng chẳng những đến chữ viết, đến bài làm của học sinh, mà còn ảnh hưởng tốt hay xấu đến bệnh về mắt của học sinh. Một số lời khuyên khi viết bảng là: Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả, ngữ pháp, cỡ chữ vừa phải làm sao để học sinh ở cuối lớp thấy được bình thường; Tên bài, tên tiểu mục nên viết bằng phấn màu khác để học sinh dễ phân biệt; Không nên viết quá nhiều, chữ quá dày; Hạn chế viết tắt, xóa bảng nhiều lần. Trong sinh hoạt chuyên môn, các tổ, nhóm cần lưu ý để giáo viên rèn luyện kỹ năng trình bày bảng khoa học, chuẩn xác, chữ viết đẹp sẽ góp phần hình thành nhân cách cho học sinh. 9 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học + Ngoài ra, kỹ năng phối hợp linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhóm, lớp; chính khóa và ngoại khóa, tham quan thực tế ; Tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học; Tự làm đồ dùng dạy học; Thống nhất mức độ ứng dụng CNTT trong từng tiết dạy theo yêu cầu từng bài giảng cũng là các nội dung sinh hoạt tổ, nhóm nhằm rèn luyện kỹ năng sư phạm của giáo viên. 1.3 Giải pháp 3: Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn: Sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ là moät tháng hai lần vào tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng. Sau tuần một, tất cả các giáo viên trong hội đồng được lĩnh hội các nội dung kế hoạch tháng của nhà trường, công đoàn, của chuyên môn trường, các đoàn thể…báo cáo tổng kết kế hoạch tháng trước Như vậy phần nào GV đã hình dung hết kế hoạch của tháng cho từng coâng vieäc. *Chuẩn bị của tổ trưởng: - Để chuẩn bị cho cuộc họp tổ chuyên môn đạt kết quả tốt, trước cuộc họp, tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ tổng kết hoạt động công tác tổ trong tháng qua một cách cụ thể rút ra được những mặt mạnh, những nhược điểm, có bài học kinh nghiệm cần khắc phục, những công tác thường xuyên, đột xuất. Sau đó tổ trưởng chuyên môn đề ra dự thảo kế hoạch hoạt động của tháng này dựa trên kế hoạch hoạt động tháng của nhà trường, chuyên môn và đoàn thể vừa đề ra ở cuộc họp hội đồng vào tuần 1. * Phát biểu của GV: - Khi tổ trưởng trình bày, tổ viên chú ý lắng nghe, ghi chép vào sổ hội họp của mình. Khi tổ trưởng trình bày xong thì tổ trưởng yêu cầu từng GV phát biểu ý kiến. Thông thường trong cuộc họp có một số GV ít chú ý lắng nghe, ít ghi chép, ít phát biểu, khi đồng nghiệp phát biểu thì nói chuyện riêng hoặc nói chen vào, phát biểu hùa vào, có GV thì lại không hề phát biểu “nhất ì, nhì làm thinh”. * Quy định của tổ: 10 [...]... trường: Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của các bộ phận trong nhà trường để tổ trưởng nắm được phạm vi, giới hạn, trách nhiệm của mình trong vấn đề quản lí, chỉ đạo hoạt động tổ chun mơn Động 20 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học viên, khuyến khích và đánh giá chất lượng sinh hoạt tổ chun mơn trên cơ sở kết quả sinh hoạt chun mơn của tổ, thể hiện ở hiệu quả. .. Sơn, ngày tháng năm 2014 Hiệu trưởng Ý KIẾN HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT PHỊNG GD -ĐT HỒI NHƠN 23 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học Hồi Nhơn, ngày MỤC LỤC 24 tháng năm 20 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học A- MỞ ĐẦU Trang 1 I Đặt... bước nâng dần chất lượng sinh hoạt của tổ chun mơn trong nhà trường 2.3 Khả năng áp dụng: Phạm vi đề tài khơng chỉ áp dụng cho một lớp, một trường mà có thể áp dụng cho tất cả các GV đang giảng dạy và làm nhiệm vụ tổ trưởng tổ chun mơn ở trường Tiểu học để xây dựng tổ đạt thành tích cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường 17 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường. .. học tập của học sinh, phong trào chung của nhà trường 18 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học * Hiệu quả giảng dạy của giáo viên: - Giáo viên đã xác định đúng mục tiêu chuẩn kiến thức, kĩ năng tiết dạy, chuẩn bị phương tiện, thiết bị dạy học chu đáo, phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học, tổ chức được các hoạt động học tập cho học sinh, giúp học. .. cho cả lớp nhận xét và kết luận 13 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học - Qua trò chơi kích thích khả năng sáng tạo và tư duy, óc phán đốn, tìm hiểu nhanh, chính xác của học sinh qua đó giúp cho lớp học sinh động và học sinh nắm vững bài học hơn Ví dụ: Tổ chức trò chơi: “Ghép thời gian với sự kiện lịch sử hoặc sự kiện, hình ảnh với ý nghĩa …’’ ở phân mơn Lịch sử... cũng học theo nhóm vì nếu tổ chức dạy học theo nhóm khơng chuẩn bị chu đáo thì vẫn dẫn đến chất lượng dạy học khơng có hiệu quả cao Có những lúc khơng cần thiết mà ta chia nhóm thì mất thời gian vơ ích 15 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học Tuỳ theo tính chất và nội dung của bài học, tiết học có thể chia nhóm trong dạy học tốn như sau: + Nhóm hỗn hợp: (có tất cả học. .. quản lý chỉ đạo chun mơn giáo dục Tiểu học 2/ Kế hoạch chun mơn nhà trường 3/ Điều lệ trường Tiểu học 4/ Luật Giáo dục 5/ Luật phổ cập Giáo dục tiểu học 6/ Pháp lệnh cán bộ cơng chức và các quy định của nhà trường 7/ Các tạp chí Giáo dục và thời đại 22 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT CẤP TRƯỜNG ... tưởng giao phó Góp phần cùng giáo viên trong trường hồn thành nhiệm vụ năm học và các năm học tiếp theo để góp một phần nhỏ đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày một đi lên Bồng Sơn, ngày 6 tháng 3 năm 2014 Người viết Nguyễn Thị Phượng 21 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Hệ thống văn bản pháp quy quản lý chỉ đạo chun mơn giáo dục Tiểu. .. đây: 16 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học A B là tương lai đất nước là người mẹ thứ hai của em là người Hà Nội là vốn q nhất Bạn Lan Người Cơ giáo em Trẻ em - Đồ dùng dạy học trên được sử dụng trong phần luyện tập 1.5 Giải pháp 5: Tổ trưởng chun mơn ln tự bồi dưỡng năng lực tổ chức, điều hành các buổi sinh hoạt chun mơn - Thực tế cho thấy một buổi sinh hoạt chun... cho các thành viên trong tổ thực sự nể trọng và q mến mình thì việc tổ chức các hoạt động của tổ mới đạt hiệu quả Tổ trưởng phải tạo được bầu khơng khí tm lý trong tổ nhẹ nhàng, cởi mở, thoải mái, mọi người hỗ trợ nhau cùng hồn thành nhiệm vụ 1.4 Giải pháp 4: Một số vấn đề thảo luận thường gặp phải trong sinh hoạt tổ chun mơn: Trong sinh hoạt tổ khối tổ trưởng và giáo viên trong tổ phải cùng nhau tìm . giải pháp nhằm: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ VÀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC” 1 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học 2/ Ý nghĩa và tác dụng của. hơn. 3.2 Hiệu quả giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của học sinh, phong trào chung của nhà trường 18 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học * Hiệu quả. họp tổ khối, quan sát hoạt động của tổ khối trong trường 3 SKKN: Nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chun mơn ở trường Tiểu học - Điều tra: Tìm hiểu thực trạng sinh hoạt tổ khối ở trường. -
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học, SKKN nâng cao hiệu quả quản lí và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học,

Từ khóa liên quan