Giáo án vật lý lớp 6 theo chương trình chuẩn in dùng luôn

99 1.3K 1
Giáo án vật lý lớp 6 theo chương trình chuẩn in dùng luôn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: Ngày giảng: Chương I: Cơ học Tiết - Bài ĐO ĐỘ DÀI I MỤC TIÊU Kiến thức: - Kể tên số dụng cụ đo độ dài - Biết xác định giới hạn đo(GHĐ), độ chia nhỏ (ĐCNN) dụng cụ đo độ dài Kỹ - Biết ước lượng gần số độ dài cần đo - Biết đo độ dài số tình thơng thường - Biết tính giá trị trung bình kết đo Thái độ - Có thái độ trung thực, tỉ mỉ cẩn thận, xác việc thu nhận thơng tin, quan sát thực hành thí nghiệm - Có hứng thú học tập mơn vật lí, áp dụng kiến thức kỹ vào hoạt động sống gia đình cộng đồng - Có tinh thần hợp tác học tập , đồng thời có ý thức bảo vệ syu nghĩ việc làm đắn II CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: * Chuẩn bị cho nhóm: - thước có ĐCNN 1mm - thước dây có ĐCNN 1cm - thươc cuộn có ĐCNN 0,5 cm * Chuẩn bị cho lớp: - Tranh vẽ phóng to thước kẻ có GHĐ 20cm - Tranh vẽ to bảng kết đo độ dài( Bảng 1.1 SGK/8) Chuẩn bị học sinh: - Chép sẵn bảng 1.1 vào - Một số loại thước dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ GV: Giới thiệu cấu trúc chương trình vật lí HS: Tìm hiểu mục tiêu chương I ( SGK / T3) GV: Lưu ý HS phương pháp học yêu cầu chung học chương I Bài Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động ( 3’)Tìm hiểu tình học tập * Hoạt động cá nhân: - Cho HS quan sát tranh vẽ - Đọc tình đầu SGK - Yêu cầu HS đọc tình đầu - Nêu ý kiến dự đoán ? Hãy dự đoán xem: gang tay chị em có khơng? - Trả lời theo ý hiểu ? Để tránh tranh cãi, chị em cần phải thống điều gì? → Vào Hoạt động (10 phút) Ôn lại ước lượng độ dài số đơn vị đo độ dài Ôn lại đơn vị đo độ dài - Kể tên đơn vị đo độ dài: m; dm ; cm; ? Kể tên đơn vị đo độ dài mà em … biết? - Đơn vị đo độ dài hợp pháp hệ ? Trong đơn vị đó, đơn vị đơn vị đo độ dài hệ thống đơn vị đo lường hợp thống đơn vị đo lường hợp pháp nước ta mét ( m) pháp nước ta? - Hoàn thành C1: Điền vào chỗ trống: - Yêu cầu HS hoàn thành C1 1m = 10 dm ; 1m = 100 cm - Gọi HS lên bảng trình bày 1cm = 10 mm; 1Km = 1000m GV lưu ý: Các đơn vị đo độ dài liền kề nhau 10 lần - Giới thiệu số đơn vị đo độ dài khác: - Nghe GV giới thiệu inh(inch) = 2,54 cm Ước lượng độ dài ft (foot) = 30,48 cm * Thực C2 theo bàn: Để đo khoảng cách lớn vũ trụ, - Ước lượng 1m chiều dài bàn người ta dùng đơn vị “năm ánh sáng” - Kiểm tra lại thước GV nhấn mạnh: Có nhiều đơn vị đo độ dài, - Nhận xét giá trị ước lượng giá trị nhiên đơn vị đo độ dài “m” Vì đo vậy, phép tính tốn ta nên đưa “m” - Yêu cầu HS đọc thực C2 - Yêu cầu HS đọc thực C3 * Cá nhân thực C3 - GV sửa cách đo cho HS sau kiểm tra - Ước lượng độ dài gang tay phương pháp đo - Kiểm tra lại thước ? Độ dài ước lượng độ dài đo thước có giống khơng? - Nhận xét qua cách đo ước lượng - GV tuyên dương em có độ dài ước thước lượng độ dài đo thước gần giống - Nhấn mạnh: Sự khác độ dài ước lượng độ dài kiểm tra nhỏ khả ước lượng tốt Chuyển ý: Tại trước đo độ dài, thường phải ước lượng độ dài vật cần đo? → Phần II Hoạt động ( phút) - Yêu cầu HS : Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài +) Quan sát H1.1 +) Thảo luận mhóm đơi trả lời C4 * Trả lời C4 ( Nhóm đơi ) - u cầu HS đọc khái niệm GHĐ ĐCNN -Thợ mộc dùng thước dây ? Giới hạn đo gì? - Học sinh dùng thước kẻ ? Độ chia nhỏ gì? - Thợ may dùng thước mét - Yêu cầu HS vận dụng trả lời C5 * Cá nhân HS đọc SGK GV treo tranh vẽ giới thiệu cách xác định - Nắm khái niệm GHĐ ĐCNN GHĐ ĐCNN thước thước - Yêu cầu HS thực hành C6 * Vận dụng trả lời C5 Lưu ý: Mỗi loại thước chọn lần * Thực hành C6 ? Tại lại chọn loại thước đó? - Cá nhân HS đo chiều rộng Nhấn mạnh: Ước lượng độ dài cần đo trước sách vật lí tiến hành đo việc quan trọng Làm - Cá nhân HS đo chiều dài sách ta lựa chọn dụng cụ đo có vật lí GHĐ ĐCNN phù hợp, kết đo có độ xác cao, hạn chế tối đa sai số Hoạt động (15phút) Đo độ dài - GV treo bảng kết đo độ dài Đo độ dài - Hướng dẫn HS đo ghi kết vào bảng 1.1 - Hướng dẫn HS cách tính giá trị trung bình: * Hoạt động nhóm: thực hành đo độ dài ( l1 + l2 + l3) / - Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực đo - Thực hành đo độ dài chiều dày SGK lí - Ghi kết vào bảng 1.1 - Hỗ trợ nhóm yếu - Tính giá trị trung bình lần đo - Kiểm tra kết 1-2 nhóm Nhấn mạnh: Để hạn chế sai số có kết đo xác nhất, ta thường đo nhiều lần tính giá trị TB GV tập ( Bảng phụ) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: - Đơn vị đo độ dài hợp pháp nước ta (1) ……… - GHĐ thước (2)………… - ĐCNN thước ( 3)……… - Khi đo độ dài ta phải chọn thước có ( 4) ……… (5) ………phù hợp - Yêu cầu HS làm tập 1-2.4/SBT Học ghi nhớ Làm BT: 1.1 đến 1.4, 2.1 đến 2.4(SBT) Đọc trước Hoạt động (7’) Củng cố – Vận dụng - Cá nhân HS làm tập: Các từ cần điền: Mét số lớn ghi thước Khoảng cách vạch gần thước GHĐ ĐCNN * Làm tập 1-2.4/SBT Nối: - C 2- A 3- B Hoạt động 6(3’): Ra nhiệm vụ nhà cho HS Ngày soạn: 22 /8/2012 Ngày giảng: 25/8/2012 Tiết ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I Mục tiêu Kiến thức: - Kể tên số dụng cụ đo thể tích chất lỏng: ca, cốc, bình chia độ… - Biết cách xác định thể tích chất lỏng dụng cụ đo phù hợp Kỹ - Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích để đo thể tích chất lỏng theo quy trình - Biết đọc xác kết đo thể tích Thái độ - Cẩn thận, tỉ mỉ đo thể tích chất lỏng II Chuẩn bị Chuẩn bị giáo viên: * Chuẩn bị cho nhóm: * Chuẩn bị cho nhóm: - bình chia độ có GHĐ 250 ml, ĐCNN ml đựng đầy nước - bình chia độ có GHĐ 100 ml, ĐCNN ml : đựng nước - số loại ca, cốc, can - Bảng phụ ghi câu hỏi trắc nghiệm * Chuẩn bị cho lớp: - Tranh vẽ phóng to thước kẻ có GHĐ 20cm - Tranh vẽ to bảng kết đo độ dài( Bảng 1.1 SGK/8) Chuẩn bị học sinh: - Bảng nhóm kẻ sẵn bảng 3.1: Kết đo thể tích chất lỏng III Tổ chức hoạt động học sinh Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Câu hỏi: ( Bảng phụ) Điền từ thích hợp vào chỗ (……) để phát biểu đung? Khi đo độ dài cần: a Ước lượng ( 1) cần đo b Chọn thước có (2)…………và (3)………………thích hợp c Đặt thước (4) ……………….độ dài cần đo cho đầu vật (5) …………………vạch số thước d Đặt mắt nhìn theo hướng (6)…………….với cạnh thước đầu vật e Đọc ghi kết đo theo vạch chia (7)………………… với đầu vật GV nhấn mạnh bước đo chiều dài, lưu lại bảng phụ Bài Trợ giúp giáo viên ĐVĐ: Như SGK Thông báo: Mỗi vật dù to hay nhỏ chiếm thể tích định ? Kể tên đơn vị đo thể tích mà em biết? GV thơng báo: Đơn vị đo thể tích thường dùng m3 lít ( l) lít = dm3; 1ml = cm3 ( cc) - Yêu cầu cá nhân HS làm C1 ( Gọi HS lên bảng làm) GV: chuẩn lại C1 Giới thiệu cc; 1ml dụng cụ đo thể tích ? Làm để biết xác bình, ấm chứa nước? ? Em dùng dụng cụ để đo thể tích chất lỏng? - Yêu cầu HS quan sát hình 3.2 ? Cho biết tên cơng dụng dụng cụ đó? GV nhấn mạnh việc xác định GHĐ ĐCNN dụng cụ đo để chon dụng cụ đo quan trong, giúp hạn Hoạt động học sinh Hoạt động (5’)Đơn vị đo thể tích * Hoạt động cá nhân: - Kể tên đơn vị đo thể tích biết - Ghi nhớ đơn vị đo thể tích thường dùng: m3, l - Làm C1: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: +) HS lên bảng làm +) Lớp làm, nhận xét 1m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3 1m3 = 1000 lít = 1000000 ml = 1000000 cc Hoạt động (7 phút) Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng * Hoạt động cá nhân: → Ta phải đo thể tích lượng nước chứa bình, ấm +) Kể tên dụng cụ đo thể tích chất lỏng biết: ca, cốc, chai, can… +) Bình chia độ dùng để đo thể tích chất lỏng +)Xác định GHĐ ĐCNN bình chia độ giảm sai số phép đo Hoạt động (10’)Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng - Lần lượt treo tranh hình 3.3;3.4;3.5 * Hoạt động cá nhân: - Yêu cầu HS quan sát tranh trả - Quan sát tranh lời câu hỏi C6; C7, C8 - Trả lời: C6: Cách b: Đặt bình chia độ thẳng đứng C7: Cách b: Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng bình C8: Đọc kết đo theo vạch chia gần với mực chất lỏng - Treo bảng phụ ghi đề C9 - Yêu cầu HS điền từ thích hợp vào dấu - Hồn thiện C9: (…….) để hoàn thành kết luận Khi đo thể tich chất lỏng bình chia độ cần: a Ước lượng thể tích cần đo - Chuẩn lại C9 b Chọn bình chia độ có GHĐ ĐCNN thíchhợp c Đặt bình chia độ thẳng đứng Chốt: Cách đo thể tích chất lỏng d Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất ( Nội dung C9) lỏng bình e Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với mực chất lỏng Hoạt động ( 10 phút) - Yêu cầu HS tìm hiểu nội dung thực Thực hành: Đo thể tích chất lỏng hành / SGK - Tìm hiểu nội dung thực hành: Đo thể tích ? Tiến hành đo thể tích chất lỏng theo chất lỏng bình chia độ bước nào? GV hướng dẫn HS cách ghi kết đo - Nêu bước tiến hành : Như SGK vào bảng 3.1 - Yêu cầu hS thực hành theo nhóm - Theo dõi hoạt động kiểm tra - Tiến hành thực hành theo nhóm: đo thể tích nhóm nước bình bình - Yêu cầu nhóm treo bảng kết thực hành - Ghi kết vào bảng 3.1 - NX hoạt động kết nhóm thơng qua độ chênh lệch thể tích ước lượng thể tích đo chất lỏng Hoạt động ( 3’)Củng cố – Vận dụng ? Kể tên dụng cụ đo thể tích chất HS: Kể tên dụng cụ đo thể tích chất lỏng: lỏng ca, cốc, bình chia độ… Bài tập ( Bảng phụ ) Người ta đo thể tích chát lỏng bình chia độ có ĐCNN 0,5 cm3 Cách ghi kết sau đúng? A; V = 20,2 cm3 B: V = 20,50 cm3 C: V = 20,5 cm3 D: V = 20,05 cm3 GV lưu ý HS cách đọc kết đo thể tích theo đơn vị ĐCNN - Đọc đề trắc nghiệm Chọn phương án đúng: C Hoạt động 6(3’): Ra nhiệm vụ nhà cho HS - Ghi nhớ dụng cụ đo thể tích chất lỏng - Ghi nhớ cách đo thể tích chất lỏng áp dụng vào thực tế ( Khi có điều kiện) BTVN: 3.2 đến 3.6/SBT ( HS khá, giỏi làm thêm 3.7) Ngày soạn: 31/9/2012 Ngày giảng: 01/9/2012 Tiết ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚC I MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Kỹ - Biết đo thể tích vật rắn khơng thấm nước - Biết sử dụng thành thạo dụng cụ đo thẻ tích chất lỏng để đo thể tích vật rắn không thấm nước Thái độ - Cẩn thận, tỉ mỉ trung thực thu thập số liệu - Cẩn thận làm việc với dụng cụ thuỷ tinh dễ vỡ II CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: * Chuẩn bị cho nhóm: - bình chia độ có GHĐ 250 ml, ĐCNN ml đựng đầy nước - bình chứa; - bình tràn - Bảng phụ ghi câu hỏi trắc nghiệm Chuẩn bị học sinh: • Bảng nhóm kẻ sẵn bảng 4.1: Kết đo thể tích chất lỏng • Bút nhóm • chậu nước; vật rắn không thấm nước III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: Ổn định tổ chức 6A1: 6A2: 6A3: Kiểm tra cũ: (5 phút) Câu hỏi: ( Bảng phụ) Điền từ thích hợp vào chỗ (……) để phát biểu đúng? Khi đo thể cần: a Ước lượng ( 1) cần đo b Chọn bình chia độ có (2)…………và (3)………………thích hợp c Đặt bình chia độ (4) ……………… d Đặt mắt nhìn theo hướng (5)…………….với mực chất lỏng bình e Đọc ghi kết đo theo vạch chia (6)………………… với mực chất lỏng bình GV nhấn mạnh bước đo thể tích chất lỏng, lưu lại bảng phụ Bài mới: Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động (6’) Cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Dùng bình chia độ ĐVĐ: Khi muốn đo thể tích vật rắn không thấm nước ta làm nào? - Quan sát hình 4,.2 - Mơ tả lại cách đo thể tích hịn đá: - u cầu HS quan sát H4.2 trả lời +) Thả chìm hịn đá vào bình nước C1 +) Phần thể tích nước dâng lên bình thể tích hịn đá GV: Cách làm thực Dùng bình tràn hịn đá bỏ lọt vào bình - Quan sát H4.3 chia độ - Mơ tả phương pháp đo: ? Khi hịn đá khơng bỏ lọt bình chia độ Khi hịn đá khơng bỏ lọt bình chia độ ta dùng ta làm nào? bình tràn - Yêu cầu HS quan sát hình 4.3 trả lời +) Thả vật vào bình tràn C2 +) Hứng lượng nước tràn từ bình tràn +) Lưu ý : u cầu HS nói rõ cơng việc + ) Dùng bình chia độ để đo thể tích lượng nước bước Đáy thể tích đá GV treo bảng phụ nội dung C3 - Yêu cầu HS điền từ vào chỗ trống - Yêu cầu HS tìm hiểu nội dung thực hành SGK ? Tiến hành đo thể tích vật rắn khơng thấm nước theo bước nào? Lưu ý: Khi tiến hành thí nghiệm tránh làm đổ nước, rơi vãi nước ngồi → Kết khơng xác Hoạt động (10’)Rút kết luận * Hoạt động cá nhân: - Hồn thiện nội dung kết luận C3 +) Thả chìm vật vào chất lỏng đựng bình chia độ Thể tích phần chất lỏng dâng lên bình thể tích vật +) Nếu vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ thả vật vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng tràn thể tích vật Hoạt động (11’) Thực hành: Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước - Xác định nội dung thực hành: Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Nắm bước tiến hành thí nghiệm SGK - Tiến hành thực hành: Đo thể tích vật rắn chuẩn bị nhóm - Yêu cầu nhóm tiến hành thực hành ghi kết vào bảng 4.1 - Ghi kết vào bảng 4.1/SGK nào? diện tích mặt thống khơng có gió ? Nêu dụng cụ cần thiết để tiến - Nêu dụng cụ hành thí nghiệm? HS: Để diện tích mặt thống ? Tại phải dùng đĩa có diện tích +) Để khơng chịu tác động gió lịng đĩa giống nhau? - Nêu bước tiến hành thí nghiệm ? Tại phải đặt đĩa phịng khơng SGK có gió? +) Chỉ hơ nóng đĩa để kiểm tra tác động ? Nêu bước tiến hành thí ngiệm? nhiệt độ bay ? Tại hơ nóng đĩa? *Tiến hành thí nghiệm theo nhóm: GV thống bước tiến hành thí - Quan sát xem nước đĩa bay nhanh nghiệm SGK - Yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm → Đĩa nóng bay nhanh ( phút) ? Nước đĩa bay nhanh hơn? Chứng tỏ: nhiệt độ cao, tốc độ bay lớn ? Điều chứng tỏ gì? * Thảo luận nhóm ( phút) - Yêu cầu HS thảo luận nhóm ( p/) - Lên kế hoạch kiểm tra phụ thuộc tốc độ bay vào gió diện tích mặt thống chất lỏng vạch kế hoạch kiểm tra xem tốc độ bay có phụ thuộc vào gió, diện tích mặt - Cử đại diện nhóm trình bày kế hoạch thống khơng - Gọi 1-2 nhóm trình bày kế hoạch GV: Nhận xét độ xác mức độ khả thi kế hoạch → Giao HS nhà tự thực kế hoạch Lưu ý đảm bảo an toàn Hoạt động (7’) Củng cố- vận dụng ? Nêu đơn vị kiến thức HS: vấn đề chính: bài? +) Sự bay - Gọi HS đọc “ Ghi nhớ” +) Tốc độ bay phụ thuộc yếu tố * Trả lời C9: ? Tại trồng chuối người ta phải Để hạn chế bay nước qua phạt bớt lá? → không bị nước dễ sống - Trả lời C10? * Trả lời C10 GV:Chuẩn lại câu trả lời HS Trời nắng thu hoạch nhiều muối nước bay nhanh Hoạt động 5(2’) Ra nhiệm vụ nhà cho HS - Học thuộc ghi nhớ - Thực kế hoạch kiểm tra phụ thuộc tốc độ bay vào gió diện tích mặt thoáng - BTVN:26.1→ 26.4/ SBT - Đọc trước Ngày soạn: 06/4/2013 Ngày giảng: 09/4/2013 Tiết 31 SỰ BAY HƠI – SỰ NGƯNG TỤ(tiếp) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biét ngưng tụ trình chuyển từ thẻ sang thể lỏng Là qúa trình ngược lại bay - Lấy ví dụ ngưng tụ thực tế - Biết ngưng tụ xảy nhanh nhiệt độ thấp Kỹ năng: - Biết cách tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đốn ngưng tụ xảy nhanh nhiệt độ thấp - Biết sử dụng thuật ngữ: dự đoán, kiểm chứng, đối chứng… Thái độ: - Có ý thức liên hệ kiến thức vào thực tế II CHUẨN BỊ: Giáo viên: * Chuẩn bị cho nhóm: - cốc thuỷ tinh giống nhau; nước màu; nước đá - nhiệt kế, khăn lau Học sinh: Nghiên cứu III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ ( 5’) - Lấy ví dụ bay thực tế? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Bài Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động (25 phút) Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn - HS đọc thơng tin SGK - Gọi HS đọc thông tin SGK HS: Sự ngưng tụ tượng biến ? Sự ngưng tụ gì? thành chất lỏng Ngưng tụ trình ngược ? Để dễ quan sát bay ta làm với bay HS: Làm tăng nhiệt độ chất lỏng nào? ? Muốn dễ quan sát tượng ngưng tụ, ta làm tăng hay giảm nhiệt độ? GV: Ngưng tụ trình ngược lại bay hơi, nên ta dự đốn giảm nhiệt độ, ngưng tụ xảy nhanh ta dễ quan sát → Thí nghiệm kiểm tra GV thơng báo: khơng khí có nước Bằng cách giảm nhiệt độ khơng khí, ta làm nước ngưng tụ nhanh ? Nêu dụng cụ thí nghiệm? ? Các bước tiến hành thí nghiệm? HS: Giảm nhiệt độ b Thí nghiệm kiểm tra - Tìm hiểu nội dung thí nghiệm HS: Nêu dụng cụ thí nghiệm GV thống bước tiến hành thí - Các bước thí nghiệm: nghiệm +) Lau khơ mặt cốc +) Đổ nước tới 2/3 cốc cốc làm cốc đối chứng, cốc làm cốc thí nghiệm - Lưu ý HS: cốc phải để xa +) Đo nhiệt độ cốc - Yêu cầu HS hoạt động nhóm ( 4’) tiến +) Đổ nước đá vụn vào cố làm thí nghiệm hành thí nghiệm * Hoạt động nhóm ( phút) - Tiến hành TN theo bước thống - Theo dõi nhiệt độ nước cốc - Quan sát tượng mặt ngồi cốc thí ? Có khác nhiệt độ nghiệm, đối chiếu với cốc đối chứng nước cốc đối chứng cốc thí c Rút kết luận nghiệm? - Nhiệt độ cốc thí nghiệm thấp nhiệt độ cốc đối chứng ? Có tượng xảy mặt ngồi cốc thí nghiệm? - Mặt ngồi cốc thí nghiệm có giọt nước nhỏ ? Hiện tượng có xảy cốc đối chứng khơng? ? Các giọt nước mặt ngồi cốc thí nghiệm có phải nước cốc thấm khơng? Tại sao? ? Các giọt nước đâu mà có? → Các giọt nước nước - Yêu cầu HS khẳng định dự đốn khơng khí ngưng tụ lại Điều chứng tỏ: Sự ngưng tụ xảy nhanh nhiệt độ thấp Hoạt động (12’) Củng cố – Vận dụng GV treo đề tập trắc nghiệm: * Bài tập: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: * Bài tập: Điền từ thích hợp vào chỗ lỏng ; bay hơi; nhiệt độ, gió diện tích trống: mặt thống - Sự chuyển từ thể sang thể gọi ; lỏng; ngưng tụ.; nhiệt độ thấp Tốc độ bay phụ thuộc vào - HS điền hồn thiện tập yếu tố: - Lấy ví dụ ngưng tụ - Sự chuyển từ thể sang thể gọi - Trả lời C7: Ban đêm nhiệt độ thấp, nên Sự ngưng tụ xảy nhanh nước khơng khí ngưng tụ đọng lại - Gọi HS hoàn thiện tập cây, tạo thành giọt sương ? Lấy ví dụ ngưng tụ? * Trả lời C8: Giải thích hình thành giọt sương Rượu đựng bình kín bay vào ban đêm? ngưng tụ nút rơi trở lại bình nên ? Tại đựng rượu bình đậy nút kín khơng bị cạn dần, cịn khơng nút kín bị cạn dần? - Gọi HS đọc ghi nhớ - Gọi HS đọc “ Có thể em chưa biết” GV: chốt nội dung ghi nhớ Học nội dung ghi nhớ Giải thích tượng liên quan bay hơi, ngưng tụ thực tế BTVN: 27.2→ 27.5/ SBT rượu khơng bị cạn, bình khơng kín rượu bay cạn dần - Nêu nội dung - Đọc “ Ghi nhớ” - Đọc “ Có thể em chưa biết” Hoạt động 3(2’): Ra nhiệm vụ nhà cho HS Ngày soạn: 1/4/2013 Ngày giảng: 14/4/2013 Tiết 32 SỰ SÔI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS mô tả tượng sôi đặc điểm sôi Kỹ năng: - Biết tiến hành thí nghiệm quan sát sôi ghi chép, khai thác số liệu từ thí nghiệm Thái độ: - Có ý thức liên hệ kiến thức vào thực tế II CHUẨN BỊ: Giáo viên: * Chuẩn bị cho nhóm: - đèn cồn, cốc nước - nhiệt kế - kẹp vạn năg, giá đỡ, lưới đốt Học sinh: Mỗi nhóm bảng phụ kẻ sẵn bảng 28.1/ SGK để ghi kết thí nghiệm Mối HS tờ giấy kẻ ô li III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: Ổn định tổ chức 6A1: 6A2: 6A3: Kiểm tra cũ ( 5’) Điền tên trình biểu diễn chuyển thể chất theo sơ đồ sau: Rắn Lỏng Khí ? Giải thích hình thành giọt sương vào ban đêm? Bài Trợ giúp giáo viên * ĐVĐ: Như SGK Hoạt động học sinh Hoạt động (20’) Thí nghiệm sơi Tiến hành thí nghiệm - Yêu cầu HS đọc nội dung thí nghiệm ? Dụng cụ thí nghiệm? ? Cách tiến hành thí nghiệm? ? Cần quan sát tượng gì? GV treo bảng phụ ghi tượng mặt nước lòng nước - Hướng dẫn HS cách ghi bảng kết thí nghiệm: cần ghi kí hiệu A,B,C, D I,II, III , không cần dùng lời để mô tả tượng - Yêu cầu HS hoạt động nhóm ( 15 phút): tiến hành thí nghiệm thu thập số liệu *Lưu ý HS: +) Điều chỉnh lửa đèn cồn cho vừa phải +) Cẩn thận làm thí nghiệm với nước sôi, đèn cồn, đồ dễ vỡ - Lưu ý hỗ trợ nhóm cịn lúng túng - u cầu nhóm báo cáo kết thí nghiệm - Gọi HS đọc mục 2/ SGK ? Để vẽ đường biểu diễn, ta phải vẽ trục nào? ? Chia đơn vị trục nào? ? Gốc trục bao nhiêu? ? Nêu cách vẽ đường biểu diễn? - Yêu cầu nhân HS tự vẽ đường * Tìm hiểu thí nghiệm: - Đọc thông tin SGK HS: Nêu dụng cụ cần thiết - Các bước tiến hành thí nghiệm: +) Đo nhiệt độ nước ban đầu +) Đun nước đến 400C bắt đầu theo dõi tượng mặt nước tượng lòng nước +) Ghi kết vào bảng 28.1 - Đọc nhớ tượng thông qua lý hiệu * Tiến hành thí nghiệm: Hoạt dộng nhóm ( 15 phút) - Tiến hành thí nghiệm theo bước thống - Theo dõi ghi kết vào bảng kết thí nghiệm nhóm - Báo cáo kết thí nghiệm Hoạt động (17’) Vẽ đường biểu diễn - Đọc thông tin mục / SGK - Vẽ trục: +) Trục nằm ngang trục thời gian Mỗi cạnh ô vuông biểu thị phút +) Trục thẳng đứng trục nhiệt độ Mỗi cạnh ô vuông biểu thị 20 c +) Gốc trục nhiệt độ 400 c, trục thời gian phút +) Vẽ điểm biểu diễn tương ứng nối điểm lại với ta đường biểu diễn * Vẽ đường biểu diễn: - HS dựa kết thí nghiệm nhóm để biểu diễn vào giấy kẻ ô li vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian - GV ý hỗ trợ HS yếu ? Có nhận xét đường biểu diễn? HS: đường biểu diễn đường nằm nghiêng GV: Đường biểu diễn cho biết thay đổi nhiệt dộ theo thời gian, tương ứng với tượng quan sát → Yêu cầu HS vào kết vừa thu thập để trả lời câu hỏi C1 → C4 SGK 87 ( Giao nhà) Hoạt động 3(2’) Ra nhiệm vụ nhà cho HS - Căn vào kết vừa thu thập để trả lời câu hỏi C1 → C4 - Tìm hiểu tượng liên quan đến sôi thực tế Ngày soạn: 27//2013 Ngày giảng: 28/4/2013 Tiết 33 SỰ SÔI (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS mô tả tượng sôi đặc điểm sôi Kỹ năng: - Biết tiến hành thí nghiệm quan sát sơi ghi chép, khai thác số liệu từ thí nghiệm Thái độ: - Có ý thức liên hệ kiến thức vào thực tế II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ ghi tập Học sinh: Bảng kết thí nghiệm tiết trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ ( hoạt động) Bài Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động ( 20 phút) Mơ tả lại thí - u cầu HS dựa vào kết thí nghiệm nghiệm sôi tiết trước để trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi ? nhiệt độ nước bắt đầu xuất bọt khí đáy bình? - Xem lại kết thí nghiệm tiết trước - Trả lời câu hỏi: ? nhiệt độ bọt khí tách khỏi đáy +) Căn vào kết thí nghiệm để trả bình lên mặt nước? lời câu hỏi ? nhiệt độ bọt khí lên mặt nước vỡ tung, nước bay lên nhiều? ? Trong sôi, nước có thay đổi nhiệt độ → Nước sơi 1000 c không? GV nhấn mạnh: Nước sôi 1000 c Trong thời gian sôi, nước không thay đổi nhiệt độ GV lưu ý: Trong q trình sơi, nước vừa bay mặt thoáng, vừa bay vào bọt khí GV treo bảng nhiệt độ sơi số chất ? Có nhận xét nhiệt độ sôi chất → Trong sôi, nhiệt độ nước không thay đổi +) Nhận xét: Các chất khác có nhiệt độ sơi khác GV chốt: Các chất khác có nhiệt độ sơi khác Hoạt động (10 phút) Kết luận Rút kết luận Cá nhân HS hoàn thiện nội dung kết luận GV treo bảng phụ ghi C6 - Yêu cầu HS hoàn thiện vào - Gọi HS lên bảng điền a Nước sôi nhiệt độ 1000c, nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi nước b Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ nước không thay đổi c Sự sôi bay đặc biệt Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay vào bọt khí, vừa bay mặt thoáng Hoạt động (12 phút) Củng cố – vận dụng ? Tại người ta chọn nhiệt độ sơi nước làm mốc chia nhiệt độ? HS: Vì thời gian sôi, nhiệt độ nước không thay đổi ? Tại để đo nhiệt độ nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà khơng dùng nhiệt kế rượu? HS: Vì rượu sôi 800 c - GV treo bảng phụ ghi C9 ? Đoạn AB, BC ứng với trình nào? - Gọi HS đọc ghi nhớ - Gọi HS đọc “ Có thể em chưa biết” GV chốt: Ghi nhớ - Đọc đề C9: +) Đoạn AB: Quá trình đun nước +) Đoạn BC: Q trình nước sơi - Đọc “ Ghi nhớ” - Đọc mục “ Có thể em chưa biết” Hoạt động 4(2 phút) Ra nhiệm vụ nhà - Học thuộc nội dung ghi nhớ - Trả lơi câu hỏi phần I/ tiết ôn tập để chuẩn bị cho tiết sau ôn tập học kì II cho học sinh Tuần 35 Ngày soạn: 26/4/2012 Ngày giảng: 28/4/2012 Tiết 34 ÔN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhắc lại kiến thức có liên quan đến nở nhiệt chuyển thể chất Kỹ năng: - Vận dụng cách tổng hợp kiến thức học để giải thích tượng có liên quan Thái độ: - Có ý thức liên hệ kiến thức vào thực tế II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ ghi tập Học sinh: Bảng kết thí nghiệm tiết trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: Ổn định tổ chức 6A1: 6A2: 6A3: Kiểm tra cũ ( hoạt động) Bài Trợ giúp giáo viên GV: Nêu câu hỏi ôn tập để HS thảo luận trả lời ? Nêu thí nghiệm làm chứng tỏ: Thể tích hầu hết chất tăng nhiệt độ tăng, giảm nhiệt độ giảm ? Tìm thí dụ chứng tỏ co dãn nhiệt bị ngăn cản gây lực lớn Hoạt động học sinh Hoạt động 1( 15’) Ơn tập Thể tích hầu hết chất tăng nhiệt độ tăng, giảm nhiệt độ giảm Chất khí nở nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở nhiệt Nhiệt kế cấu tạo dựa tượng dãn nở nhiệt - Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ khí - Nhiệt kế thủy ngân dùng phịng thí nghiệm - Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ thể (1) Nóng chảy ? Nêu ứng dụng thực tế vận dụng nở nhiệt chất GV: Bảng phụ ghi chuyển thể chất ? Yêu cầu HS lên bảng điền để xác định nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ ? Nêu nhiệt độ nóng chảy số chất mà em biết ? Nêu tượng thực tế liên quan đến nóng chảy, đơng đặc ? Lấy VD minh họa chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào gió, nhiệt độ diện tích mặt thống GV: bảng phụ ghi câu 1,2 ? Yêu cầu cá nhân HS chọn câu trả lời ? Tại đường ống dẫn phải có đoạn uốn cong ? Quan sát bảng 30.1(SGK/90) ? Chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất; thấp ? Tại dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ thấp tới – 500C Có thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ không? Tại GV: Bảng phụ H30.2 ? Yêu cầu HS đo nhiệt độ lớp học ? Thực yêu cầu GV lưu ý: Nhiệt độ nóng chảy số chất nhiệt độ đông đặc chất Do , cao nhiệt độ chất thể lỏng,ở thấp nhiệt độ chất thể (2) Bay (3) Đơng đặc (4) Ngưng tụ Mỗi chất nóng chảy đông đặc nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy chất khác khơng giống Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ chất rắn không thay đổi, dù ta cần tiếp tục đun Không Chất lỏng bay nhiệt độ Tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thống nhiệt độ sơi tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi nhiệt độ chất lỏng bay lòng lẫn mặt thoáng chất lỏng Hoạt động 2( 20’) Vận dụng Cách C Nhiệt kế C Để có nóng chạy qua ống, ống nở dài mà không bị ngăn cản a) Sắt b) Rượu c) Vì nhiệt độ rượu thể lỏng - Khơng, nhiệt độ thủy ngân đông đặc d) Nhiệt độ lớp học khoảng 30 – 330C - Thể rắn gồm chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ lớp học: nhôm, sắt, đồng, muối ăn - Thể lỏng gồm chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ lớp học: Nước, rượu, thủy ngân - Hơi nước, thủy ngân Bình nói đúng, cần để lửa nhỏ đủ cho nồi khoai tiếp tục sơi trì nhiệt độ nồi khoai nhiệt độ sôi nước a) Đoạn BC ứng với q trình nóng chảy rắn Hơi chất tồn với chất thể lỏng GV: bảng phụ ghi chữ - Tổ chức cho HS chơi ô chữ - Mỗi tổ chọn HS tham gia - Mỗi câu trả lời 10 điểm Đoạn DE ứng với trình sôi b) Trong đoạn AB ứng với nước tồn tai thể rắn Trong đoạn CD ứng với nước tồn thể lỏng thể Hoạt động (8’) Trị chơi chữ chuyển thể Nóng chảy Bay Gió Thí nghiệm Mặt thống Đơng đặc Tốc độ Từ hàng dọc để mức độ nóng lạnh: Nhiệt độ Hoạt động (2’) Ra nhiệm vụ nhà cho HS Ôn lại chương : Nhiệt học Nắm vững kiến thức chương Xem lại tập làm Tiết sau kiểm tra học kì II Rút kinh nghiệm Ký duyệt - Tiết 35 KIỂM TRA HỌC KÌ II (thực lịch chung trường) (Đề – Đáp án kèm theo) ... sử (6) cân dụng cân Rôbecvan để cân vật (7) vật đem cân - Yêu cầu nhóm dùng cân * Dùng cân Rôbecvan để thực hành cân khối Rôbecvan để cân khối lượng vật nặng lượng vật nặng chuẩn bị nhóm chuẩn. .. viên: * Chuẩn bị cho nhóm: - cân Rơbecvan; hộp cân.1 vật nặng để cân * Chuẩn bị cho lớp: số loại cân - Bảng phụ ghi nội dung câu C3; C4; C5; C6; C9 tập trắc nghiệm Chuẩn bị học sinh: Mỗi HS chuẩn. .. II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên: * Chuẩn bị cho nhóm: - xe lăn; lị xo tròn; nam châm - giá sát, gia trọng sắt * Chuẩn bị cho lớp - Bảng phụ ghi nội dung C4; C8 tập trắc nghiệm Chuẩn bị học sinh:

Ngày đăng: 15/08/2014, 16:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan