0

LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH potx

5 3,498 19
  • LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH potx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 20:20

LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : - HS được rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách lập pt qua bước phân tích đề bài ,tìm ra mồi liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập pt - Biết trình bày bài giải của một bài toán bậc hai II-CHUẨN BỊ : Bảng phụ ghi sẵn đề bài ,bài giải mẫu ,thước thẳng ,máy tính bỏ túi -HS:Thước thẳng ,máy tính bỏ túi ,chuẩn bị một số bài tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On định : kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS -GV nêu yêu cầu kiểm tra  HS 1:chữa bài 41 SGK : Gọi số mà bạn này chọn là x thì số bạn kia chọn là x+5 .( hai số *HS1: Chữa bài tập 41 SGK/59 -GV kiểm tra bài làm ở nhà của vài HS *HS2: Chữa bài tập 43 SGK /59 : GV yêu cầu HS 2: kẻ bảng phân tích -GV nhận xét cho điểm cùng dấu ) Vì tích hai số là 150 ta có pt :x(x+5)=150 <=>x 2 +5x -150 =0  =25-4(-150)=25+600=625>0 =>  =25 ;x 1 =10 ; x 2 =-15 Trả lời :-Nếu bạn Minh chọn số 10 thì bạn Lan chọn số 15 hoặc ngược lại -Nếu bạn Minh chọn số -15 thì bạn Lan chọn số -10 *HS 2: Sữa bài 43 Gọi vận tốc xuồng lúc đi là x (km/h); x>5 thì vận tốc xuồng lúc về là x-5(km/h) .Thời gian đi là 120/x (giờ ) và nghỉ một giờ nên thời gian lúc đi hết tất cả là 120:x +1 (giờ ) Đường về dài :120+5=125(km)nên thời gian về là125/x-5 (giờ) Theo đầu bài ta có pt : 5 125 1 120   x x <=> x 2 -5x +120x -600 =125 <=> x 2 -10x-600=0 =>x 1 =30 (chọn); x 2 =-20 (loại) Trả Lời : vận tốc của xuồng khi đi là 30km/h Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động của H S Ghi bảng Bài 46 SGK/59 : -HS đọc to đề bài 1)Bài 46 SGK/59 : -GV đưa đề bài lên bảng phụ Em hiểu tính kích thước của mảnh đất là gì ? -Chọn ẩn số ,đơn vị ,điều kiện ? -Biểu thị các đại lượng khác và lập pt của bài toán -yêu cầu HS giải pt -Gọi HS đọc kết quả việc giải pt -Tính kích thước mảnh đất tức là tính chiều dài ,chiều rộng mảnh đất -HS gọi một trong hai kích thước là ẩn -HS biểu thị các đại lượng chưa biết qua ẩn -HS lập pt -Giải pt và thông báo đáp số Gọi chiều rộng của mảnh đất là x(m);x>0 Vì diện tích là 240 nên chiều rộng là 240: x (m) Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 4m thì diện tích không đổi ta có pt: (x+3) ( 240:x -4 )=240 <=> x 2 +3x -180 =0;  =729 =>  =27 x = 12 ; x 2 =-15 (loại) trả lới : mảnh đất có chiều rộng là 12m chiều dài là 20 m Bài 47 SGk /59 -GV đưa đề bài lên bảng phụ -GV hướng dẫn học sinh phân tích theo bảng -Bài toán thuộc loại toán gì ? -HS đọc to đề -HS phân tích bài toán theo dẫn dắt của GV -là loại toán chuyển động Cần quan tâm :Vận tốc Bài 47 SGK/5 Gọi vận tốc của cô Liên đi là x (km/h); x>0 thì vận tốc bác Hiệp đi là x+3 (km/h); thời gian cô liên đi hết quảng đường là 30/x; thời gian bác Hiệp đi là 30/x+3 Vì Bác Hiệp đến trước cô Liên ½ giờ ta có pt: -cần quan tâm đến những đại lượng nào ? Xét với những đối tượng nào ? -HS lần lượt phân tích theo từng bước Bài 50 SGK -GV đưa đề bài lên bảng ? trong bài toán này có những đại lượng nào ? ? mối quan hệ giữa chúng ntn? -Gv yêu cầu HS phân tích đại lượng bằng bảng và lập pt bài toán -HS cùng giải pt báo cáo kết quả -GV thông báo kết quả đúng Bài 49 SGK ,thời gian ,qđường của Bác Hiệp và cô Liên v t s Bác Hiệ p x+3 30 x+3 30 Cô Liên x 30 x 30 HS trình bày bài giải -Bài toán này có 3 đại lượng ( khối lượng (g); thể tích (cm 3 ); khối lượng riêng (g/cm 3 ) Công thức D=m/V -Một HS lên bảng làm bài -HS giải pt và ghi lại kết quả 15 2 273 ;12 2 273 277297209 01803 2 1 3 3030 21 2          xx xx xx Trả lời : Vận tốc cô Liên đi 12(km/h),vận tốc xe bác Hiệp đi là 12+3=15(km/h) Bài 50 SGK/59 Gọi khối lượng rieng của kim loại I là x (g/cm 3 ) thì khối lượng riêng của kim loại II là x -1 ; Thể tích của kim loại I là 880/x; của kim loại II là 858/x-1 Vì thể tích miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích miếng thứ hai là 10cm 3 ta có pt: 10 880 1 858   x x Giải pt ta có : x 1 =8,8, (chọn); x2 =-10 (loai) Vậy khối lương riêng của kim loại I là 8,8 g/cm 3 ,của kim loại II là 7,8 Bài 49 : Hướng dẫn GV đưab đề bài lên bảng ?Ta cần phân tích những đại lượng nào trong bài toán Hãy lập bảng phân tích và ph bài toán _GV chốt lại : với dạng toan 1làm chung ,làm riêng hay toán về vọi nước chảy giữa thời gian hoàn thành và năng suất trong một đơn vị thời gian là hai số nghịch đảo của nhau *Dặn dò : BVN: 51,52 /sgk +52;56 SBT -làm các câu hỏi ôn tập chương 4 .đọc và ghi nhớ phần tóm tắt kiến thức -Ta cần phân tích các đại lượng : thời gian hoàn thành công việc và năng suất -HS nêu bảng phân tích và pt bài toán Thời gian Năng suất Đ ội I x 1/x Đội II x+6 1/x+6 Cả hai đội 4 1/4 . LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : - HS được rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách lập pt qua bước phân tích đề bài ,tìm ra mồi liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập pt - Biết trình. bày bài giải của một bài toán bậc hai II-CHUẨN BỊ : Bảng phụ ghi sẵn đề bài ,bài giải mẫu ,thước thẳng ,máy tính bỏ túi -HS:Thước thẳng ,máy tính bỏ túi ,chuẩn bị một số bài tập III-TIẾN TRÌNH. bước Bài 50 SGK -GV đưa đề bài lên bảng ? trong bài toán này có những đại lượng nào ? ? mối quan hệ giữa chúng ntn? -Gv yêu cầu HS phân tích đại lượng bằng bảng và lập pt bài toán -HS
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH potx, LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH potx, LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH potx

Từ khóa liên quan