dự án xây dựng trường haiphong academy

41 375 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:22

Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 2 CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BAN ĐẦU 3 1.1 Tổng quan về dự án 3 1.2. Vốn đầu tư 14 BẢNG 1: VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN 14 1.3. Trang thiết bị 20 1.4. Nguồn vốn 22 1.5. Tính toán doanh thu 23 CHƯƠNG II. CHỈ TIÊU KINH TẾ VÀ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 24 2.1. Chi phí trước vận hành 24 BẢNG 5: CHI PHÍ TRƯỚC VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN 24 2.2. Chi phí lương 24 BẢNG 6: XÁC ĐỊNH TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 24 2.3. Chi phí nguyên nhiên liệu sản xuất 25 2.4. Chi phí khấu hao 27 BẢNG 9: CHI PHÍ KHẤU HAO BÌNH QUÂN HÀNG NĂM 27 2.5. Chi phí Marketing 28 2.6. Chi phí quản lý 28 BẢNG 11: CHI PHÍ QUẢN LÝ HÀNG NĂM 28 2.7. Dự trù thu-chi hàng năm 30 2.8. Hạch toán kết quả kinh doanh 32 2.9. Tính toán kế hoạch trả nợ 33 CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 34 3.1 Kết quả kinh doanh 34 3.2 Tính toán các chỉ tiêu kinh tế 34 3.3 Giá trị hiện tại thuần NPV và tỷ suất thu lời nội bộ IRR 35 3.4. Hiện giá hệ số sinh lời B/C: 39 KẾT LUẬN 41 Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng 1 Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, học sinh là một lưc lượng đông đảo và có vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Đó là nền tảng cho sự phát triển mọi mặt về kinh tế, xã hội v.v…Bởi vậy các vấn đề của thế hệ học sinh đã trở thành các vấn đề xã hội và giải quyết các vấn đề đó chính là góp phần ổn định xã hội để xây dựng đất nước. Một trong các vấn đề đó có một vấn đề rất “nóng” chính là vấn đề môi trường sư phạm. Đây là vấn đề luôn được nhiều người quan tâm. Chính bởi đất đai có hạn, các dự án trường học được xây dựng lên nhiều, nguồn vốn dàn trải nên đa số các trường có quy mô nhỏ hẹp, trang thiết bị phục vụ học tập và giảng dạy thiếu thốn, môi trường sư phạm không đáp ứng đủ để có được chất lượng học tập tốt, số lượng học sinh lại quá đông, khiến giáo viên không thể kiểm soát được chất lượng của từng học sinh. Để giúp thế hệ học sinh có thể tiếp cận được một môi trường sư phạm tốt hơn, có cơ hội được học tập, phát huy năng khiếu, năng lực một cách tối đa, bên cạnh đó còn được tạo điều kiện rèn luyện các môn thể thao theo sở thích… Khi học môn Quản trị dự án đầu tư, em mong muốn áp dụng những kiến thức đã học để lập một dự án có tính khả thi cao, và sẽ đem lại tính hiệu quả cao khi đưa vào thực thi, hoạt động. Dự án của em mang tên: “ Dự án xây dựng trường Haiphong Academy” Giáo dục cũng là một ngành kinh doanh dịch vụ, vì vậy dự án trường học Haiphong Academy sẽ cố gắng đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu thiết yếu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc học tập của học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Do kiến thức của em còn chưa hoàn chỉnh nên dự án không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý của thầy cô để bài tập của em hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng 2 Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BAN ĐẦU 1.1 Tổng quan về dự án 1.1.1. Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư A. Nghiên cứu điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư A.1. Môi trường kinh tế vĩ mô:  Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta liên tục phát triển. Thành phố Hải Phòng cũng phát triển không ngừng. Dưới đây là bảng số liệu về GDP/người của cả nước và Hải Phòng 4 năm gần đây. Năm GDP theo tỷ giá (Tỷ USD) GDP tỷ giá theo đầu người (USD) Tăng trưởng 2007 71.4 823 8.5% 2008 89.83 1024 6.2% 2009 92.84 1040 5.3% 2010 6.5%* Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Hải Phòng công bố, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đóng góp 0,44% vào mức tăng chung tổng sản phẩm trong nước (GDP) và khu vực công nghiệp - xây dựng đóng góp 4,38%, khu vực dịch vụ đóng góp 5,68% Đời sống cá nhân đang ngày được nâng cao sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động của dự án. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với những nguy cơ từ tỷ lệ lạm phát tăng cao và sự mất giá của tiền đồng. Tỷ giá USD/VND chính thức vượt mức 20.000 đ/USD vào cuối năm 2010. Kể từ tháng 3/2008, tiền đồng đã giảm 23,3% so với đô-la. Trong năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần hạ giá tiền đồng, lần gần nhất là 18/08/2010 (2,1%). Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng 3 Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư Tỷ giá USD/VND chính thức đã luôn ở mức kịch trần từ đó đến nay. Trong khi đó, tỷ giá giao dịch USD/VND ngoài chợ đen đã vượt mức 20.000 đ/VND. SBV vẫn đang chịu áp lực lớn từ phía thị trường trong việc điều chỉnh giá tiền đồng. Standard Chartered nhận định tỷ giá USD/VND chính thức có thể sẽ đạt mức 20.800 đ/VND vào cuối năm 2011, tăng khoảng 6,66% so với cuối năm 2010. Trên thực tế, tiền đồng đã liên tục bị mất giá trong những năm gần đây: 9,27% năm 2008, 5,70% năm 2009 và 5,51% năm 2010 (tính từ đầu năm đến nay). Ông Edward Lee nhận định tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2011 sẽ ở mức 10,5% sau khi đã được kiềm chế quá mức trong năm 2010. Sự mất giá của tiền đồng cũng sẽ gây áp lực lớn lên tốc độ tăng CPI. Ngoài ra, với mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao như đã đề cập, việc kiềm chế lạm phát đối với Chính phủ là rất khó khăn. Trong đó giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao sẽ là bất lợi khiến cho các chi phí quản lý, nuôi dạy trẻ tăng. Giá xăng dầu tăng cao khiến các chi phí vận tải tuy nhiên những gia tăng trong chi phí có thể bù đắp bằng việc điều chỉnh mức học phí phù hợp trên cơ sở mức phí chung cho các trường học công lập và các trường tư thục chất lượng cao nói riêng. A.2. Môi trường chính trị, pháp luật Việc thực hiện dự án tuân thủ ngoài việc phải tuân thủ các văn bản pháp lý trong lĩnh vực đầu tư như Luật đầu tư, các nghị định của chính phủ và các văn bản liên quan còn phải tuân thủ các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo: - Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005. Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng 4 Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư - Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. - Căn cứ Luật đất đai được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. - Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003. - Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26/11/2003. - Căn cứ Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình. (thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006). - Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. - Luật giáo dục ngày 2 tháng 12 năm 1998 - Luật giáo dục (sửa đổi) năm 2002 - Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004 - Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) năm 2005 - Nghị định của Hội đồng Bộ trướng số 374-HÐBT ngày 11-11-1991 Quy định chi tiết thi hành Lụât bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em - Quyết định 9/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001 về việc ban hành quy chế tổ chức và họat động của các trường ngoài công lập (trích yếu Ban hành quy chế trường, lớp mầm non tư thục) - Quyết định: Về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông ( Số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 ) Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng 5 Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư - Thông tư: Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực GD-ĐT ( Số 44/2000/TTLT/BTC) - Quyết định: Về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông ( Số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 ) - Thông tư: Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực GD-ĐT ( Số 44/2000/TTLT/BTC) A.3. Sự cần thiết phải có dự án: Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở ngoài công lập chưa được chặt chẽ, thiếu đồng bộ, có nơi buông lỏng; đã xuất hiện tình trạng tỷ lệ học sinh trong một lớp học, nhóm học cao hơn so với quy định; chất lượng giảng dạy chưa được quan tâm kiểm tra, giám sát thường xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, người làm công tác cấp dưỡng chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng; chính sách chăm lo cho giáo viên chậm được điều chỉnh; cơ sở vật chất tại một số phường - xã sau khi chia tách chưa được đầu tư đúng mức; một số hiện tượng bạo hành đối với trẻ, tuy không phổ biến nhưng đã gây bức xúc trong dư luận. Hơn nữa trong điều kiện kinh tế phát triển, các bậc phụ huynh đặc biệt là những người trẻ tuổi đa phần không có nhiều thời gian chăm sóc con em mình nên việc thành lập các trường học chất lượng cao là việc làm cần thiết góp phần giải quyết bài toán về thời gian cho các gia đình. Trong những năm qua, Thành phố Hải Phòng với mục tiêu nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Do đó việc thành lập các trường Tư thục chất lượng cao mang tiêu chuẩn quốc tế Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng 6 Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư với mục đích tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục hiện đại là cần thiết và phù hợp với chủ trương phát triển của nền giáo dục Việt Nam nói chung, Thành phố Hải Phòng và các quận huyện nói riêng. Vì vậy việc thành lập trường Tư thục với chất lượng cao sẽ: - Xây dựng trường tư thục với kiến trúc hiện đại và một không gian vui chơi, học tập, văn minh, lành mạnh đảm bảo sự hài hòa giữa mội trường và cảnh quan. - Xây dựng môi trường học tập với cơ sở vật chất hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế với chất lượng dạy và học cao theo qui trình đào tạo khép kín từ giáo dục văn hóa - thể dục thể thao - nghiên cứu… - Giải quyết tình trạng thiếu trường lớp, tạo thêm 60 phòng học và các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu học tập 1800 học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. - Điều hòa tình trạng học sinh quá tải tập trung tại các trường điểm chất lượng cao. - Tạo gần 200 việc làm cho người lao động trên địa bàn. Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng 7 Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư B. Nghiên cứu thị trường: 1 Phân tích khái quát thị trường tổng thể, phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu: Dưới đây là bảng số liệu về số trường học, giáo viên và học sinh tại thời điểm 30/9/2010 tại Hải Phòng 2006 2007 2008 2009 9/2010 Trường học 310 322 333 356 378 Giáo viên 4532 4865 5395 5683 5971 Học sinh 80153 89759 97953 108764 131070 Số liệu cho thấy tuy số lượng các trường mầm non trên địa bàn thành phố có nhiều song lại chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ hiện nay (thông qua số liệu ở phần đánh giá về môi trường văn hóa xã hội đã đề cập ở trên) Hải Phòng. Đặc biệt đến đầu năm 2009 trên địa bàn Hải Phòng chưa có trường Tư thục chất lượng cao mang tiêu chuẩn quốc tế, số lượng trường đạt tiêu chuẩn quốc gia chưa thể đáp ứng được nhu cầu của các bậc phụ huynh, các gia đình có thu nhập cao. Sau khi tiến hành phân đoạn thị trường theo thu nhập của các gia đình có con em trong độ tuổi đi học, chúng tôi có các số liệu: - Gia đình có thu nhập cao trên trên 7 triệu/tháng: 29% - Gia đình có thu nhập trung bình từ 3-7 triệu/tháng: 43% - Gia đình có thu nhập thấp dưới 3 triệu/tháng: 28% Trong đó thu nhập và thời gian chăm sóc và giáo dục trẻ em lại 2 yếu tố có mối quan hệ nghịch. Những người có thu nhập cao hầu hết có rất ít hoặc không có thời gian để chăm sóc trẻ. Theo khảo sát của chúng tôi qua các cộng tác viên và qua các trang web, có 92% các gia đình có thu nhập cao (trên 7 triệu/tháng) đồng ý chi trả học phí cho con cái của họ từ 1 triệu-1.5 triệu/trẻ/tháng để có được môi trường chăm sóc, giáo dục có chất lượng. Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng 8 Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư Qua đó dự án hướng đến thị trường mục tiêu là các hộ gia đình có thu nhập cao, bận rộn, thiếu thời gian nhưng luôn mong muốn được con cái được chăm sóc đầy đủ toàn diện. 1.1.2. Tiến độ thực hiện Dự án + Chủ đầu tư: Hanoi Academy + Chuẩn bị đầu tư: Tháng 01/2011 : trình Ủy ban nhân dân quận Hải An, Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở ban ngành xin thuận chủ trương, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tháng 04/2011 : lập hồ sơ thiết kế, xin giao đất và giấy phép xây dựng trình các Sở Ban ngành. + Thực hiện đầu tư: Năm 2011 đến năm 2015 : triển khai xây dựng Dự án. Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng 9 Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư 1.1.3. Giải pháp kiến trúc và mặt bằng tổng thể - Học viện Haiphong Academy được thiết kế với tiêu chuẩn của một trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng 10 [...]... chiết khấu của dự án: a Vốn tự có của doanh nghiệp đầu tư vào dự án: + Số vốn tự có của DN sử dụng vào dự án là: Q1 = 24,006,544 (1000 đồng) + DN hạch tốn lãi suất sử dụng đồng vốn CĐ của mình cho dự án bằng tiền gửi ngân hàng r = 0.55% x 12 = 6.6% 1 34 Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư b Vốn... doanh Trường: Đại học Hải Phòng Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư 1.1.6 Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của dự án Trên địa bàn Hải Phòng hiện nay chưa có trường chất lượng cao mang tiêu chuẩn Quốc tế Với ưu thế là các trường đã được thành lập từ trước, đã có 1 lượng học sinh ổn định, phụ huynh thường đã đóng học phí cả kỳ hoặc cả năm, các em cũng đã quen bạn quen lớp thì việc Haiphong Academy. .. KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư Tổng Chi Phí quản lý hàng năm 4,624,228 29 Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư 2.7 Dự trù thu-chi hàng năm BẢNG 12: DỰ TRÙ THU CHI HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN Đơn vị tính: 1000 đồng NĂM K.Doanh Năm... tập lớn Quản trị dự án đầu tư - Hình khối, màu sắc, ánh sáng với tinh thần kiến trúc mới, hiện đại, các thảm xanh, sân chơi, vịnh đậu xe, nghiên cứu phục vụ tốt tại lúc cao điểm (ra chơi, ra về, đi học…) chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, lơ cốt cao đường, vỉa hè phù hợp với quy hoạch chung, chiều cao cơng trình phù hợp với tiêu chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành - Vật liệu xây dựng cơng trình... BẢNG 1: VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN TT I 1 2 3 4 5 6 Các Danh Mục Đầu Tư Chuẩn bò đầu tư Khảo sát Thiết kế KT +tổng DT Lập dự án Giải phóng mặt bằng Thẩm đònh dự án Dòch vụ giấy tờ II II/1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Xây lắp Phần xây dựng Hàng rào Khu học đường Khu hành chính Bếp ăn Tầng hầm Sân trường Hồ bơi Cây xanh Tiểu cảnh ĐVT Khối lượng Đơn giá m2 - m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 cái 3.5% 0.5% 940 0.18% 600 3,000... quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư Trung bình 32,970,000 26,870,550 CHƯƠNG II CHỈ TIÊU KINH TẾ VÀ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 2.1 Chi phí trước vận hành BẢNG 5: CHI PHÍ TRƯỚC VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN Đơn vị tính: 1000 đồng TT 1 2 3 4 5 6 7 NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI PHÍ Chi Phí giao dòch ký kết hợp đồng mua dây chuyền thiết bò Chi phí khảo sát lập dự án Chi Phí thẩm... Trường: Đại học Hải Phòng Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư 2.4 Chi phí khấu hao BẢNG 9: CHI PHÍ KHẤU HAO BÌNH QN HÀNG NĂM Đơn vị tính: 1000 đồng STT II II/1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II/2 1 2 3 4 II/3 1 2 3 4 5 II/4 1 2 3 III IV V VI DANH MỤC ĐVT Nguyên giá Số năm Xây lắp Phần xây dựng Hàng rào m2 1,320,000 Khu học đường m2 12,600,000 Khu hành chính m2 684,000 Bếp ăn m2 360,000 Tầng hầm m2 2,240,000 Sân trường. .. điện chiếu sáng 3 Chi phí văn phòng phẩm CP sửa chữa thường xuyên ( 0,7% thiết 4 bò) 5 Tiền lương nhân viên kế toán 6 Tiền lương nhân viên hành chính 7 Lương hiệu trưởng 8 Lương hiệu phó 9 Lương giáo viên 10 Lương y sỹ 11 BHXH 15% Q lương Qlý 12 CP khác ĐVT Tháng Tháng Tháng Đơn vị tính: 1000 đồng SL Cphí / tháng Số tháng/năm Cphí / năm 1 2,500 12 30,000 1 4,000 12 48,000 1 3,500 12 42,000 tháng 1 Người... Nhung Lớp: CN KTNT_k9 Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư 1C Nhu cầu vốn lưu động BẢNG 2: NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DỰ ÁN (Dự kiến đạt 6 vòng quay vốn lưu động / năm) Đơn vị tính: 1000 đồng Năm (1) Tổng CP (Trừ k hao, lãi vay) (2) Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm10 Dự phòng tăng (4) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4% 5% 5% 6% 6% 6%... Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường: Đại học Hải Phòng Bài tập lớn Quản trị dự án đầu tư b Cơng thức tổng qt là: n n Bt Ct NPV = ∑ −∑ t t t =0 (1 + r ) t =0 (1 + r ) (1) Trong đó: Bt : Lợi ích trong năm t Ct: Chi phí trong năm t N: Tuổi thọ của dự án c Ý nghĩa: Phản ánh hiệu quả đầu tư về phương diện tài chính Chỉ tiêu này cho biết tổng số tiền lời của phương án đem lại sau khi khai thác hết đối . hoạt động. Dự án của em mang tên: “ Dự án xây dựng trường Haiphong Academy Giáo dục cũng là một ngành kinh doanh dịch vụ, vì vậy dự án trường học Haiphong Academy sẽ cố gắng đáp ứng một cách tốt. nhận đầu tư. Tháng 04/2011 : lập hồ sơ thiết kế, xin giao đất và giấy phép xây dựng trình các Sở Ban ngành. + Thực hiện đầu tư: Năm 2011 đến năm 2015 : triển khai xây dựng Dự án. Sinh viên:. Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26/11/2003. - Căn cứ Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Xem thêm -

Xem thêm: dự án xây dựng trường haiphong academy, dự án xây dựng trường haiphong academy, dự án xây dựng trường haiphong academy, CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BAN ĐẦU, 1 Tổng quan về dự án, BẢNG 1: VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN, BẢNG 6: XÁC ĐỊNH TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, BẢNG 11: CHI PHÍ QUẢN LÝ HÀNG NĂM, CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, 3 Giá trị hiện tại thuần NPV và tỷ suất thu lời nội bộ IRR