KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT pps

40 2,040 38
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TÓM TẮT Đặt vấn đề: Sốt xuất huyết (SXH) là một trong những bệnh mắc hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi, là bệnh dễ lây lan trong cộng đồng và hiện nay chưa có thuốc chủng ngừa. Mặc dù địa phương hàng năm thường tổ chức các đợt tuyên truyền kết hợp với các chiến dịch nhưng số ca mắc SXH vẫn gia tăng, đặc biệt là vào các chu kỳ dịch (1). Chính vì vậy việc khảo sát kiến thức và thực hành của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống SXH trên địa bàn Quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh năm 2008 là cần thiết nhằm đề xuất các biện pháp thích hợp cho địa phương giúp công tác phòng chống SXH được tốt hơn, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát kiến thức và thực hành của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống SXH tại Quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu số liệu thứ cấp của cuộc khảo sát cắt ngang tháng 3 năm 2008 để tìm hiểu các thông tin về kiến thức và thực hành của các bà mẹ. Nhập liệu bằng Epi data 3.0. Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm stata 10.0. Kết quả nghiên cứu: Nhìn chung các bà mẹ có sự hiểu biết tương đối đầy đủ về bệnh SXH như sự nguy hiểm của bệnh; con vật trung gian truyền bệnh; triệu chứng của bệnh; thời điểm muỗi chích; mùa dịch SXH thường xảy ra nhiều nhất trong năm; và các biện pháp phòng bệnh như Vệ sinh môi trường(VSMT), phun thuốc, dùng nhang trừ muỗi, diệt lăng quăng. Điều này phản ánh phần nào hiệu quả của công tác tuyên truyền kết hợp với chiến dịch PCSXH mà địa phương đã thực hiện hàng năm, tuy nhiên vẫn còn có những thông tin chưa đúng như thời điểm muỗi chích, nơi đẻ trứng của muỗi và vaccin phòng bệnh có thể là do thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ hoặc các bà mẹ không nghe được hết các thông tin tuyên truyền hoặc nghe thông tin không chính xác. Hầu hết các bà mẹ có kiến thức về bệnh SXH có sự khác biệt về nơi ở và trình độ học vấn có ý nghĩa thống kê với P<0.05. Phần lớn các bà mẹ áp dụng biện pháp dọn dẹp nhà cửa và môi trường xung quanh để diệt muỗi – lăng quăng phòng bệnh SXH và họ biết được các thông tin thực hành Phòng chống sốt xuất huyết (PCSXH) này thông qua mạng lưới NVYT/CTV là chủ yếu, kế đến là các phương tiện truyền thông như ti vi, radio. Các bà mẹ cho rằng phun thuốc là biện pháp địa phương thường áp dụng mỗi khi có dịch SXH xảy ra trên địa bàn và là phương pháp thích hợp, kế đến là VSMT. Hầu hết thực hành của các bà mẹ có sự khác biệt về nơi ở, tuổi và nghề nghiệp. Kết luận: Kết quả nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong việc giúp địa phương khảo sát kiến thức và thực hành của các bà mẹ nói riêng và người dân nói chung trong việc PCSXH, từ đó giúp công tác phòng chống SXH đạt hiệu quả hơn. ABSTRACT Background: Dengue Fever is the one of the highest morbidity diseases in children under five years old and an epidemic affection in community and we have not got vaccine to creat antibody today. Although local organizes propaganda combining campaign annually but the prevalence of sickness continues increasing especially in the epidemical cycle. So identifying knowledge and practice of mother who have children under five years old about the prevention of Dengue Fever in Thu Duc District of Ho Chi Minh City in 2008 is a necessary work to show appropriate method for government in order to improve the preventable task of Dengue Fever and the health care for people. Objectives: Identifying knowledge and practice of mother who have children under five years old about the prevention of Dengue Fever in Thu Duc District of Ho Chi Minh City Method: Retrospective available data of the cross- sectional study in June 2008 in order to explore all of information about knowledge and practice of mother. Enter data by Epi data 3.0 and analyse data by stata 10.0. Results: In general, women have enough information about Dengue Fever such as the danger of disease, factor risk, symptom, the special time which usually has epidemic and the prevention methods which are clear environment, burning incense, spraying chemical, deleting larva of mosquitoes. This issue demonstrates that the effectiveness of educational program combining campaign which are performed every year. However, some of news is not really for example the time mosquitoes stung and the place they lay an egg and vaccine. Maybe the information is not detail or mother does not spend on almost their time to listening or they listen not carefully. Almost knowledge of Dengue Fever disease of women differentiate about place, education and it has statistical meaning with P value <0.05. Almost mother clean house and environment in order to delete mosquitoes and larva to prevent Dengue Fever. They know this information by the health worker and staff of health station, radio, and television. They think that spraying chemical is the best solution for their country when the epidemic occurs and following this is clean environment. Practice of women about the prevention disease concern place, age and occupation. Conclusion: The result has important role to help local investigating knowledge and practice of mother in specific and people in general about the prevention of Dengue Fever, from that enhancing this work more effective. ĐẶT VẤN ĐỀ Nhiều thập kỷ nay SXH Dengue là một trong những bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của con người gây ra số mắc và tỉ lệ tử vong cao trên thế giới (1) . Tại Việt Nam, bệnh SXH được biết từ những năm 60, những trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại đồng bằng sông Cửu Long, lan nhanh thành dịch tại nhiều vùng dọc theo hai bên bờ sông (3) . Hiện nay, đa số các tỉnh thành trong cả nước đều ghi nhận bệnh SXH Dengue là một vấn đề y tế công cộng quan trọng, thông thường bệnh xảy ra quanh năm, cao điểm vào các tháng 6 -10 trong năm (1) . Bệnh thường gặp ở các vùng đông dân cư, vệ sinh môi trường kém và đối tượng mắc bệnh thường là trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ bụ bẫm (3) . Hiện nay chưa có vaccin để phòng nhiễm virus Dengue và cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu (3) . Vì vậy, phòng chống SXH chủ yếu dựa vào phòng chống Aedes aegypti với đặc điểm con muỗi này thích sống gần người, sinh sản chủ yếu trong các dụng cụ chứa nước do con người tạo nên, do đó con người là nhân tố chính trong phòng chống bệnh SXH (1) . Ở nước ta một số cuộc điều tra về kiến thức - thái độ - hành vi tại các tỉnh/thành khác nhau, trong đó qua khảo sát của bệnh viện Nhi Đồng I trên đối tượng bà mẹ có 24% các bà mẹ hiểu biện pháp phòng chống SXH và 26,3% không biết các dấu hiệu trở nặng của bệnh (3) . Quận Thủ Đức là quận vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 4700 ha và 346000 dân, tình hình SXH theo thống kê 9 tháng đầu năm 2007 của quận tiếp tục gia tăng mặc dù quận đã triển khai các công tác tuyên truyền kết hợp các chiến dịch phun thuốc. Tháng S ố ca m ắc bệnh mới Tháng Số ca m ắc bệnh mới 1 41 6 33 2 24 7 129 3 16 8 170 4 24 9 57 5 13 Hầu hết các trường hợp mắc bệnh là trẻ em, do đó việc khảo sát kiến thức và thực hành của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống SXH là cần thiết nhằm giúp công tác phòng chống SXH được tốt hơn. Mục tiêu nghiên cứu Xác định kiến thức của các bà mẹ về phòng chống SXH. Xác định thực hành của các bà mẹ về phòng chống SXH. Xác định mối liên quan giữa kiến thức và thực hành phòng chống SXH với các đặc điểm dân số (tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, nơi ở). ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Sử dụng phương pháp hồi cứu mô tả. Đối tượng nghiên cứu Phiếu điều tra có sẵn. Phương pháp thu thập dữ kiện Hồi cứu số liệu thứ cấp. Cỡ mẫu 1724 phiếu. Tiêu chuẩn chọn mẫu - Tất cả các bà mẹ có con dưới 5 tuổi đang sinh sống tại địa phương. - Những người đồng ý tham gia phỏng vấn. - Phiếu điền đầy đủ thông tin chi tiết. Tiêu chuẩn loại ra - Các hộ gia đình đi vắng trong thời gian phỏng vấn. - Những hộ gia đình cư ngụ dưới 3 tháng. - Những hộ gia đình ngừng cuộc phỏng vấn. Kiểm soát sai lệch Đây là nghiên cứu hồi cứu mô tả, thu thập dữ liệu bằng phương pháp hồi cứu số liệu thứ cấp. Do đó một số thông tin dữ kiện không đủ để thu thập là điều tất yếu. Đây cũng là mặt hạn chế của nghiên cứu. Phân tích xử lý số liệu Nhập liệu bằng Epidata 3.0. Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm Stata 10.0 KẾT QUẢ Bảng 1: Đặc điểm mẫu nghiên cứu (N=1724) Đ ặc T ần T ỷ lệ Đ ặc Tần T ỷ lệ điểm số % điểm số % Trình độ học vấn Nơi ở - Mù chữ 8 0,46 - Linh Trung 262 15,20 - Cấp 1 318 18,45 - Linh Xuân 350 20,30 - Cấp 2 819 47,51 - Linh Đông 326 18,91 - Cấp 3 520 30,16 - Bình Chiểu 298 17,29 - Trên cấp 3 59 3,42 - Trường Thọ 488 28,31 Nghề nghiệp Tuổi - CNVC 123 7,13 - 16 – 25 261 15,14 - Buôn bán 219 12,70 - 26 – 35 566 32,83 - Nông dân 11 0,64 - 36 – 55 666 38,63 - N ội trợ 385 22,33 - > 56 231 13,40 - Hưu trí 48 2,78 Hộ khẩu - Sinh viên 42 2,44 - Thường trú 1136 65,89 [...]... đồng ý và mật độ muỗi nơi gia đình họ sinh sống ít 55 ,39% Bảng 3: Thực hành của các bà mẹ về phòng chống SXH (N=1724) Có Không Nội dung Tần số Tỷ lệ % Tần số Tỷ lệ % Dùng nhang trừ muỗi, bình xịt muỗi, ngủ mùng, 986 57 ,19 738 42,81 8 95 51,91 829 48,09 1218 70, 65 506 29, 35 kem thoa chống muỗi Biện pháp SXH nay PC Tuyên hiện truyền kiến thức và biện pháp phòng chống bệnh SXH Vệ sinh nhà cửa và môi trường... thức về diệt lăng quăng và diệt muỗi Tương tự như vậy, đa số kiến thức của các bà mẹ có nghề nghiệp khác nhau có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, ngoại trừ các kiến thức về thời điểm bệnh xuất hiện nhiều nhất trong năm, đường lây truyền, nơi muỗi đẻ, và diệt muỗi Riêng các bà mẹ có độ tuổi khác nhau thì chỉ khác biệt ở các kiến thức về triệu chứng, nơi muỗi đẻ, mật độ muỗi và vaccin phòng bệnh Bảng 5: ... Vaccin phòng Đã có bệnh Chưa có P value Câu hỏi Trả lời (N = 1724) Học Nơi Tuổi ở Nghề vấn SXH Không biết Khác Theo kết quả trình bày ở bảng 4 cho thấy bà mẹ sinh sống ở những khu vực khác nhau có kiến thức về bệnh SXH khác nhau và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với tất cả các giá trị P . KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TÓM TẮT Đặt vấn đề: Sốt xuất huyết (SXH) là một trong những bệnh mắc hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi, . vậy việc khảo sát kiến thức và thực hành của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống SXH trên địa bàn Quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh năm 2008 là cần thiết nhằm đề xuất các biện pháp. công tác phòng chống SXH được tốt hơn, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát kiến thức và thực hành của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống SXH
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT pps, KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT pps, KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT pps

Từ khóa liên quan