THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6T docx

28 853 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6 TUỔI TÓM TẮT Đặt vấn đề: Béo phì là một dịch bệnh mới gia tăng và có thể xem như một vấn đề dinh dưỡng khẩn cấp với 1,6 tỉ người lớn mắc phải trên toàn cầu. Đây cũng là yếu tố nguy cơ tiềm ẩn cho các bệnh không lây khác như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, ung thư ở trẻ bị thừa cân béo phì khi trẻ lớn lên. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu này nhằm xác định tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì và mối liên quan với các yếu tố nguy cơ ở trẻ từ 4 đến 6 tuổi tại các trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu: Điều tra cắt ngang với 1650 trẻ tại các trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả: Tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì là 21,2% (trong đó 13,2% là thừa cân và 8% là béo phì). Giới là nữ, thói quen ăn nhanh có liên quan đến nguy cơ cao thừa cân béo phì ở trẻ mầm non mẫu giáo. Trẻ thừa cân có khuynh hướng thích sử dụng thực phẩm có chất béo nhiều hơn và ít thích sử dụng thực phẩm có chất ngọt so với trẻ không thừa cân. Mẹ của các trẻ béo phì có tỉ lệ hiểu biết rằng tăng cường hoạt động thể lực và giảm chất béo trong thức ăn giúp giảm thừa cân béo phì cao hơn so với mẹ của các trẻ bình thường. Tuy nhiên, có một tỉ lệ cao các bà mẹ tin rằng thức ăn nhanh và các loại nước ngọt là tốt hơn các loại thực phẩm thông thường, và tin rằng trẻ mập mạp thì khỏe mạnh hơn so với trẻ thông thường. Kết luận: Thừa cân béo phì ở trẻ là một vấn đề sức khỏe mới nảy sinh ở Việt Nam và có thể phát triển thành dịch trong tương lai không xa. Giáo dục sức khỏe và hoạt động nâng cao sức khỏe cần được thực hiện tích cực hơn nhằm kiểm sóat và phòng ngừa đại dịch mới này. ABSTRACT Introduction: Obesity is a new emerging epidemic and can be considered as a new nutrition emergency with 1.6 billions of obese adults worldwide. It is also an underlying risk factor to develop non-communicable diseases such as diabetes, hypertension, cardio-vascular diseases, and cancer in adults. Objectives: This study aims to determine the prevalence of obesity and its related risk factors among children 4 to 6 years old at kindergartens in district 5, Ho Chi Minh city. Methods: A cross sectional study of 1650 children 4 to 6 years old was conducted at kindergartens in district 5, Ho Chi Minh city. Results: The prevalence of overweight and obesity was 21.2% (in which 13.2% was overweight and 8% obesity).Girls and fast eating habit were related to a higher risk of obesity in kindergarten children. Overweight children were more likely to consume fatty food and less likely to consume sweet stuff, compared to normal children. The percentage of obese children’mothers knowing about the role of physical activity and less fatty diet in preventing obesity was higher than that of normal children’ mothers. However, there was a high percentage of mothers who believed that fast food and beverages could be better than normal food and that overweight children were healthier than normal ones. Conclusions: Obesity in children is a new health problem in Viet Nam and can develop to be an epidemic in the near future. Health education and health promotion campaigns should be implemented in an active way to control and prevent this new epidemic. ÐẶT VẤN ÐỀ Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trên toàn thế giới đến năm 2005 có khỏang 1,6 tỉ người trên 15 tuổi thừa cân, trong đó ít nhất 400 triệu người lớn bị béo phì. Béo phì là đại dịch không chỉ giới hạn ở các nước công nghiệp, mà đến 115 triệu người béo phì là ở các nước đang phát triển (6) . Riêng trẻ em, 22 triệu trẻ dưới 5 tuổi đang bị thừa cân trên thế giới. Thừa cân, béo phì có nguy cơ trên các bệnh như tiểu đường type 2, bệnh lý tim mạch, đột quị, và một số ung thư tại túi mật, tuyến vú, đại tràng, tiền liệt tuyến và thận (1) . Tại Việt Nam, các cuộc điều tra nhân khẩu trước năm 1995 cho thấy tỉ lệ thừa cân không đáng kể. Nhưng đến năm 2000 điều tra tại các thành phố lớn cho thấy tỉ lệ thừa cân ở lứa tuổi học sinh tiểu học Hà nội là 10%, thành phố Hồ Chí Minh là 12% (2) . Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, điều tra của Nguyễn Thị Kim Hưng qua các năm cho thấy tỉ lệ thừa cân 4-5 tuổi vào các năm 1995, 2000, 2001 tương ứng là 2,5%; 3,1% và 3,3% (4) . Nghiên cứu tình trạng thừa cân và béo phì của dân cư thành phố Hồ Chí Minh từ 1996 đến 2001, Trần Thị Hồng Loan ghi nhận sự gia tăng tỉ lệ thừa cân của trẻ dưới 5 tuổi: 2,0% năm 1996; 2,1% năm 1999; 3,1% năm 2000; 3,4% năm 2001. Riêng học sinh nhà trẻ, mẫu giáo trong niên học 2000 - 2001 quận ven Gò vấp có tỉ lệ béo phì 7,9%. Còn học sinh cấp I (6-11 tuổi) ở quận 1 nội thành năm 1997 có tỉ lệ béo phì 12,2% (5) . Ðiều tra tình trạng dinh dưỡng năm 2006 của Viện Dinh dưỡng cho tỉ lệ 16,3% người Việt Nam từ 25-64 tuổi bị thừa cân, béo phì. Phần lớn các trường hợp thừa cân béo phì là do tăng năng lượng khẩu phần ăn hoặc giảm hoạt động thể lực hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó. Nhận thức đây là vấn đề y tế công cộng mới, nhiều nghiên cứu về béo phì đã được tiến hành và các yếu tố nguy cơ cũng được đề cập. Tuy vậy vẫn chưa có nhiều nghiên cứu đề cập đến mối liên quan của các yếu tố nguy cơ và thừa cân béo phì cũng như xác định tỉ lệ thừa cân béo phì của lứa tuổi mẫu giáo 4-6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Ðiều này thúc đẩy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này. Mục tiêu nghiên cứu Xác định tỉ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh mẫu giáo từ 4-6 tuổi tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Xác định mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với tình trạng thừa cân, béo phì của nhóm trẻ được nghiên cứu. ÐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ðối tượng nghiên cứu 1650 trẻ 4-6 tuổi theo học tại các trường mầm non, mẫu giáo tại quận 5 và cha mẹ trẻ. Lứa tuổi trẻ được chọn là 4 đến 6 tuổi, tương ứng với lứa tuổi mẫu giáo (lớp mầm, lớp chồi, lớp lá) trong các trường mầm non, mẫu giáo. Thời gian nghiên cứu Tháng 4 - 5 năm 2006. Thu thập thông tin Trẻ được cân bằng cân điện tử TANITA của Nhật (chính xác đến 100g). Trẻ được đo chiều cao bằng thước Microtoise của Mỹ (chính xác đến 0,1 cm). Phụ huynh học sinh được phỏng vấn qua bảng câu hỏi. Nhập và xử lý số liệu Kết quả nghiên cứu được nhập và xử lý trên các phần mềm: EpiData 3.0, chương trình Epinut của EpiInfo 6.04, SPSS 11.5. Tiêu chuẩn đánh giá Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (1985), với trẻ dưới 9 tuổi chỉ tiêu đánh giá thừa cân trẻ em là cân nặng/chiều cao (CN/CC) so sánh với quần thể tham khảo NCHS (National Center for Health Statistics). Trong nghiên cứu này chọn chỉ tiêu đánh giá theo CN/CC như sau: < - 2 SD Suy dinh dưỡng Suy dinh dưỡng - 2 SD đến + 2 SD Bình thường Bình thường > + 2 SD thừa Thừa đến + 3SD cân độ 1 cân > + 3 SD đến + 4 SD thừa cân độ 2 > + 4 SD thừa cân độ 3 Béo phì Phương pháp nghiên cứu Điều tra cắt ngang mô tả Cỡ mẫu điều tra với z=1,96; p=0,12; d=0,04, thì n= 255. Chọn 3 nhóm tuổi, và hệ số thiết kế là 2, dự trù mất mẫu 10%. Cỡ mẫu N = 255*3*2 + 10%, khoảng 1650. Bước 1: Khung mẫu là tất cả học sinh các trường mầm non mẫu giáo trong quận 5. Bước 2: Chọn 30 cụm: khỏang cách mẫu k=7701/30. Bước 3: Chọn ngẫu nhiên các trẻ tại các trường trong mỗi cụm sao cho mỗi cụm có khoảng 18 trẻ 4 tuổi, 18 trẻ 5 tuổi, 18 trẻ 6 tuổi. KẾT QUẢ Ðặc điểm mẫu điều tra Bảng 1: Ðặc điểm trẻ tham gia nghiên cứu Ðặc tính Tần số (n=1650) Tỉ lệ (%) Nam 808 49,0 Giới Nữ 842 51,0 4 tuổi 558 33,8 Nhóm tuổi 5 564 34,2 tuổi 6 tuổi 528 32,0 Kinh 1089 67,5 Hoa 514 31,2 Dân tộc Khác 47 1,3 Tỉ lệ nam nữ gần bằng nhau. Tỉ lệ trẻ trong ba nhóm tuổi xấp xỉ nhau. Dân tộc Kinh chiếm đa số (67,5%), dân tộc Hoa có tỉ lệ 31,2%. Bảng 2: Ðặc điểm phụ huynh của trẻ tham gia nghiên cứu Mẹ Cha Ðặc tính T ần số (n=1650) Tỉ lệ (%) T ần số (n=1650) Tỉ lệ (%) Chưa hết cấp 1 83 5,0 98 6,0 Cấp 1 106 6,4 82 5,0 Cấp 2 478 29,0 380 23,0 Cấp 3 468 28,4 472 28,6 ÐH trở lên 325 19,7 388 23,5 Trình độ học vấn Không trả lời 190 11,5 230 13,9 Buôn bán nhỏ 411 24,9 314 19,0 Ngh ề nghiệp CB- VC 324 19,6 357 21,6 [...]... chiều cao / tuổi Các yếu tố liên quan thuận của tình trạng thừa cân béo phì của trẻ mẫu giáo từ 4 - 6 tuổi tại quận 5 là: trẻ gái, có mẹ là người Kinh, trẻ thường ăn nhanh Có mối liên quan giữa kiến thức của bà mẹ và tình trạng thừa cân béo phì của trẻ trong hai nhóm bà mẹ có trẻ béo phì và không có trẻ béo phì Có mối liên quan giữa kiến thức về phòng tránh thừa cân béo phì của bà mẹ bằng cách tăng vận... về tác hại của béo phì và các nguyên nhân béo phì cũng như các phòng chống thích hợp Ðồng thời cần nêu tác hại của các loại thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn, các loại nước ngọt trong thông tin cho các bậc phụ huynh Cân đo trẻ thường xuyên để sớm phát hiện dấu hiệu tăng cân, thừa cân của trẻ và có biện pháp tích cực ngay từ đầu tránh cho trẻ từ giai đoạn thừa cân chuyển sang béo phì Thêm các loại hình... mối liên quan giũa ăn thực phẩm nhiều chất béo với tình trạng thừa cân béo phì của trẻ Ðiều này khác với nghiên cứu trước đây của Lê Thị Hải cho thấy có liên quan giữa ăn chất béo và thừa cân béo phì Khảo sát kiến thức chung về dinh dưỡng của bà mẹ cho thấy với thức ăn chế biến, thức ăn nhanh ngày càng sẵn có và phổ biến, vẫn còn một tỉ lệ khá cao từ 7,8% đến 10,8% các bà mẹ cho rằng các thức ăn này tốt... thức về phòng chống béo phì bằng việc giảm thức ăn nhanh và ăn nhiều trái cây của nhóm bà mẹ có con thừa cân béo phì cao hơn nhóm bà mẹ có con bình thường (tương ứng là 56% và 51,7%, 78,2% và 75,1%) KẾT LUẬN Nghiên cứu giúp xác định được tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì tại các trường mẫu giáo quận 5 là khá cao: 21,2% theo chỉ số cân nặng/chiều cao (trong đó 13,2% là thừa cân, và 8% là béo phì) , 18,7% theo... thừa cân béo phì 80,1% 19,9% Ăn vừa đủ theo lứa tuổi 66,8% 33,2% 78,7% 21,3% 64,6% 35,6% 52,6% 47,4% giúp trẻ tránh thừa cân béo phì Tăng vận động cho trẻ giúp trẻ tránh thừa cân béo phì Giảm thức ăn có dầu mỡ giúp trẻ tránh thừa cân béo phì Giảm ăn các loại thức ăn nhanh giúp trẻ tránh thừa cân béo phì Cho trẻ ăn nhiều trái cây 75,8% 24,2% giúp trẻ tránh thừa cân béo phì Bảng 8: Mối liên quan giữa... động gian trung bình (giờ/ngày) Tô màu, vẽ tranh, học 1,2 1,0 1,7 1,3 đàn… Chơi Ðộng đùa với bạn Xác định mối liên quan giữa các yếu tố ng uy cơ với tình trạng thừa cân béo phì của trẻ Sủ dụng phép kiểm chi-bình phương phân tích mối liên quan cho kết quả Bảng 4: Mối liên quan giữa tình trạng thừa cân của trẻ với các đặc tính của trẻ Không Ðặc tính Thừa thừa cân (n cân P %) (n %) 605 203 Nam 0,000 (74,9)... trẻ mẫu giáo quận 5 tình trạng ăn vặt lại không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê(3) Khi khảo sát thói quen ăn uống của trẻ, thói quen ăn ngọt (p = 0,017) và uống nước ngọt (p = 0,076) của trẻ có mối liên quan nghịch có ý nghĩa thống kê với tình trạng thừa cân béo phì của trẻ Những trẻ bình thường có thói quen ăn ngọt và uống nước ngọt cao hơn trẻ thừa cân béo phì Có thể là do gia đình trẻ béo phì. .. sự khác biệt giữa các nhóm tuổi, dân tộc của trẻ với tình trạng thừa cân -béo phì Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ béo phì giữa trẻ trai và gái: trẻ trai có tỉ lệ béo phì cao hơn trẻ gái (25,1% so với 17,5%) Bảng 5: Mối liên quan giữa tình trạng thừa cân của trẻ với thói quen, sở thích ăn uống của trẻ Thừa Không Ðặc tính thừa cân (n cân %) p (n %) 90 Nhanh 90(28,2) (7,8) Tốc độ ăn Bình thường... tốt hơn thức ăn nấu tại gia đình và thức ăn chế biến sẵn thì tốt cho sức khoẻ KIẾN NGHỊ Trong việc phòng chống béo phì ở trường mầm non, mẫu giáo chúng tôi đề xuất các biện pháp sau: Tăng cường việc phòng ngừa thừa cân béo phì ở trẻ lứa tuổi mẫu giáo bằng các hình thức truyền thông gíao dục, nâng cao sức khoẻ phù hợp Áp dụng các hình thức giáo dục truyền thông sáng tạo và đa dạng Truyền thông thường... trẻ và giảm thức ăn dầu mỡ với tình trạng thừa cân béo phì của trẻ Về dinh dưỡng: Một số bà mẹ còn cho rằng nước ngọt tốt cho sức khoẻ của trẻ Hầu hết các bà mẹ không đồng ý thức ăn đóng hộp là tốt cho sức khoẻ của trẻ nhưng đối với các loại thức ăn nhanh và thức ăn chế biến sẵn vẫn còn một tỉ lệ khá cao các bà mẹ chọn loại thức ăn này cho trẻ vì cho rằng các thức ăn nhanh có thành phần dinh dưỡng tốt . THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6 TUỔI TÓM TẮT Đặt vấn đề: Béo phì là một dịch bệnh mới gia tăng và có thể xem như một vấn. nghiên cứu về béo phì đã được tiến hành và các yếu tố nguy cơ cũng được đề cập. Tuy vậy vẫn chưa có nhiều nghiên cứu đề cập đến mối liên quan của các yếu tố nguy cơ và thừa cân béo phì cũng như. lệ thừa cân, béo phì ở học sinh mẫu giáo từ 4-6 tuổi tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Xác định mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với tình trạng thừa cân, béo phì của nhóm trẻ được nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6T docx, THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6T docx, THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6T docx

Từ khóa liên quan