STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG pot

26 1,561 28
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TÓM TẮT Đặt vấn đề: Stress nghề nghiệp (NN) hiện nay là một vấn đề thời sự mà nhiều nước tập trung nghiên cứu, đặc biệt ở những ngành nghề chịu nhiều áp lực công việc như nghề điều dưỡng (ĐD) ở bệnh viện (BV) Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ nhân viên điều dưỡng (NVĐD) bị stress NN tại BV đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT), BV đa khoa thành phố Cần Thơ (BVĐKTPCT) và BV đa khoa Châu Thành – Hậu Giang (BVĐKCT-HG), đồng thời xác định các yếu tố có thể gây stress NN cho người ĐD ở 3 tuyến BV này Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích được tiến hành từ 01/03/08 đến 15/04/2008. 378 NVĐD được chọn ngẫu nhiên theo tỉ lệ hiện có ở mỗi BV. Công cụ đánh giá stress NN là bộ câu hỏi tự điền của David Fontana. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 11.5. Kết quả nghiên cứu: Tỉ lệ stress NN trong nhóm nghiên cứu cao với 45,2%, tuy rằng ở mức trung bình (42,8%). Có sự khác biệt về tỉ lệ stress giữa các BV thuộc 3 tuyến với khuynh hướng tuyến trên bị nhiều hơn. BVĐKTWCT cao nhất với 53,1%, kế đến là BVĐKTPCT 33,9% và thấp nhất BVĐKCT-HG với 32,5%. Các yếu tố có thể gây stress NN cho ĐD bao gồm thâm niên công tác, làm việc quá nhiều giờ (>8h/ngày), công việc nhiều áp lực, không hứng thú, làm việc trong điều kiện thiếu thốn máy móc, trang thiết bị, đông người, ồn ào, tiếp xúc nhiều mầm bệnh, dễ bị thương tích, thường gặp phản ứng của BN và người nhà, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên; thu nhập chưa thỏa đáng và công việc ít cơ hội thăng tiến. Kết luận: Cần cải thiện mọi mặt liên quan đẻ giảm stress NN cho ĐD ABSTRACT A SURVEY OF OCCUPATIONAL STRESS OF NURSES Le Thanh Tai, Tran Ngoc Xuan, Tran Truc Linh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - Supplement of No 4 - 2008: 216 – 220 Background: Nowsday occupational stress (OS) has been a topical problem concerned in many countries, especially at jobs standed by a lot of pressure, such as nurses at hospitals. Objectives: to identify the proportion of nurses who got OS at Cantho Central Hospital (CCeH), Cantho City Hospital (CCH) and Chau Thanh District Hospital, Hau Giang Province (CDH) and some related factors. Method: A cross sectional study was conducted from 1/3/08 to 15/4/08. 378 nurses selected randomly from 3 hospitals with corresponding proportion. Tool to identify OS was David Fontana questionaire. SPSS 11.5 software was used to analyse data. Results: the proportion of nurses having OS was high 45.2%, however, at medium degree (42.8%). There was a significal diferrence about OS proportions among 3 hospitals. CCeH was highest with 53.1%, then CCH 33.9% and CDH 32.5%. The related factors to OS were the length of service, workload, job pressure, not pleasant, not enough facilities, crowding, noisy, contacted with many disease- causing agent, accident at work, patients’complaint, contradiction with colleagues or leaders, not satisfactory with income and not advancing in career Conclusion: Improving workplaces to decrease nurses’ OS is needed. ĐẶT VẤN ĐỀ Sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh nhiều sang chấn tâm lý ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của người lao động (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về stress NN (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Stress NN được xếp thứ 3 trong 6 ưu tiên cần tập trung nghiên cứu trong thế kỷ này của Nhật Bản (Error! Reference source not found.) . Theo khảo sát của NIOSH (Viện nghiên cứu sức khỏe NN Hoa kỳ) năm 2007, 40% người được hỏi cho rằng công việc gây stress và stress là nguyên nhân chính khiến người lao động phải đi BV (Error! Reference source not found.) . Bên cạnh sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cũng ngày càng nâng cao, đòi hỏi ngành y tế phải nâng cao cả về số lượng và chất lượng, do vậy áp lực công việc ngày càng lớn (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Sức ép quá lớn của công việc khiến tỷ lệ nhân viên y tế có thể bị stress cao (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Theo khảo sát của Viện Y học lao động & Vệ sinh môi trường tại một khoa hồi sức cấp cứu cho thấy 42% nhân viên có stress NN (Error! Reference source not found.) . ĐD là 1 bộ phận thiết yếu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Có thể nói nghề ĐD là 1 nghề khó khăn, vất vả thực sự và người ĐD cũng là đối tượng gặp nhiều yếu tố gây stress (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . BVĐKTWCT, BVĐKTPCT và BVĐKCT-HG là 3 tuyến BV của Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) phụ trách khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực. Việc khảo sát stress NN của NVĐD ở 3 BV này có thể phần nào phác hoạ bức tranh stress NN của ĐD nói chung ở ĐBSCL. Tình hình stress NN của họ hiện nay như thế nào và các yếu tố nào liên quan tới stress? Đó là câu hỏi nghiên cứu ở đây. Mục tiêu nghiên cứu Xác định tỉ lệ NVĐD bị stress NN tại BVĐKTWCT, BVĐKTPCT và BVĐKCT-HG. Xác định các yếu tố liên quan tới stress NN ở ĐD BVĐKTWCT, BV BVĐKTPCT, BVĐKCT-HG. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tương nghiên cứu NVĐD đang công tác tại BVĐKTWCT, BVĐKTPCT và BVĐKCT-HG trong thời gian từ 01/03 đến 15/04/2008. Cỡ mẫu Cỡ mẫu nghiên cứu được tính theo công thức: n = Z 2 1-α/2 Trong đó: n: cỡ mẫu nghiên cứu Z 1-α/2 : hệ số tin cậy (Chọn α=0,05 →Z 1-α/2 = 1,96) p: tần suất ĐD bị stress (chọn p = 0,42 theo kết quả nghiên cứu stress NN của Viện Y học lao động & Vệ sinh môi trường năm 2007. d: sai số ước lượng (chọn d=0,05)  Cỡ mẫu cần thiết có tính đến hao hụt là 378. *Cỡ mẫu ở mỗi BV sẽ được tính theo phương pháp tỉ lệ. BVĐKTWCT có 300 ĐD, chọn 226 BVĐKTPCT có 150 ĐD chọn 112 BVDKCT-HG có 50 ĐD, chọn 40 Kỹ thuật chọn mẫu Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản qua máy tính. Phương pháp thu thập số liệu Trao đổi trực tiếp với từng đối tượng để họ hiểu về mục đích và ý nghĩa của nghiên cứu và giúp họ an tâm vì mọi thông tin họ cung cấp sẽ được giữ kín và không ảnh hưởng đến họ. Phát tận tay bộ câu hỏi kèm theo hướng dẫn cách trả lời và một bìa thư để bỏ bộ câu hỏi đã trả lời vào, dán kín và gởi lại bằng cách tự tay bỏ vào một thùng thư được bố trí sẵn tại khoa. Công cụ đánh giá stress NN là bộ câu hỏi của David Fontana (Error! Reference source not found.) . Xử lý số liệu Sau khi làm sạch, bộ câu hỏi được nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS 11.5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tuổi, giới, trình độ chuyên môn và thâm niên công tác của các đối tượng nghiên cứu Bảng 1: Tuổi của các đối tượng nghiên cứu Tuổi n % < 30 184 48,7 30 – 39 71 18,8 40 – 49 105 27,8 ≥ 50 18 4,7 Tổng cộng 378 100% * Độ tuổi của các đối tượng nghiên cứu tương đối trẻ với gần phân nữa dưới 30 (48,7%) và 2/3 dưới 40 tuổi. Điều này cũng phù hợp với tình hình hiện nay khi đa số các bệnh viện đang đổi mới, mở rộng và thu hút thêm nhân lực mới. Bảng 2: Giới tính của các đối tượng nghiên cứu Giới n % Nam 70 18,5 Nữ 308 81,5 Tổng cộng 378 100% * Về đặc điểm giới thì tỉ lệ ĐD nữ nhiều hơn nam nhiều lần (81,5% so với 18,5%), tỉ lệ nữ/nam là 4,4. Đây cũng là 1 đặc điểm của ngành điều dưỡng. Bảng 3: Trình độ chuyên môn Trình đ ộ chuyên môn n % Sơ cấp 9 2,4 Trung cấp 360 95,2 Cao đ ẳng, đại học 9 2,4 Tổng cộng 378 100% * Trình độ chuyên môn đa số là trung cấp với 95,2%; trình độ cao đẳng, đại học còn thấp 2,4%. Điều này cũng dễ hiểu vì chuyên ngành Cử nhân điều dưỡng ở ĐBSCL trước đây chưa được đào tạo. Bảng 4: Thâm niên công tác Thâm niên công tác n % ≤ 5 năm 147 38,9 6-15 năm 97 25,7 16-25 năm 91 24,1 > 25 năm 43 11,4 Tổng cộng 378 100% * Thâm niên công tác từ 15 năm trở lên chiếm hơn 35%, gần bằng số người có thâm niên dưới 5 năm (38,9%). Như vậy, có sự cân đối giữa nhóm ít năm và nhiều năm trong nghề. Do đó, stress nghề nghiệp nếu có cũng không quá lệ thuộc vào yếu tố áp lực nhiều năm trong nghề. Tình hình stress NN của NVĐD Bảng 5: Tỉ lệ stress NN của NVĐD [...]... 25 năm * Các yếu tố về tuổi, giới, trình độ chuyên môn không ảnh hưởng đến stress nghề nghiệp Tỉ lệ stress nghề nghiệp có mối quan hệ với thâm niên công tác Những người làm việc nhiều năm trong nghề dễ bị stress hơn những người mới vào nghề Bảng 9: Mối liên quan của stress NN với tính chất công việc Không Tính có Có stress P stress chất - công value việc n % n % 109 55,9 86 44,1 0,000 áp 140 53,8 120... NVĐD có P Có stress NN bị stress NN stress NN value – n % n % 120 53,1 106 46,9 38 33,9 74 66,1 13 32,5 27 67,5 BV ĐKTWCT BV 0,001 ĐKTPCT BV ĐKCT-HG * Tỉ lệ stress NN của ĐD ở BVĐKTWCT là cao nhất với 53,1% và thấp nhất là BVĐKCT-HG 32,5% Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê, chứng tỏ nhân viên ĐD làm việc ở các bệnh viện lớn, các bệnh viện thuộc tuyến trên bị stress nghề nghiệp nhiều hơn Điều này có... só stress) 16 – 30 (stress 162 42,8 9 2,4 0 0 trung bình) 31 – 45 (stress nặng) 46 – 60 (stress rất nặng) * Hầu hết stress ĐD ở mức độ trung bình với 42,8% và điểm stress ở mức cao chỉ chiếm 2,4% Kết quả này khác với một nghiên cứu cho thấy 23% nhân viên y tế có điểm stress ở mức cao và 42% có điểm stress ở mức trung bình(Error! Reference source not found.) Bảng 7: Tỉ lệ stress NN của ĐD phân bố ở các... viện lớn, các bệnh viện thuộc tuyến trên bị stress nghề nghiệp nhiều hơn Điều này có thể do áp lực công việc, số lượng bệnh nhân và yêu cầu công việc,… Stress nghề nghiệp và các mối liên quan Bảng 8: Mối liên quan của stress NN với yếu tố cá nhân Không có Có stress Tính chất công P – stress việc value n % n % 89 48,4 95 51,6 29 40,8 42 59,2 < 30 30 – 39 Tuổi: 0,65 40 – 46 43,8 59 56,2 7 38,9 11 61,1 35... ứng, phàn nàn của bệnh nhân và người nhà Bảng 12: Mối liên quan của stress NN với tổ chức công việc Không Tổ có Có stress P stress chức value công việc n % n % – Sự phân công 27 40,3 40 59,7 0,37 22 64,7 12 35,3 0,01 83 66,9 41 33,1 0,000 công việc không rõ ràng Mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên Thiếu an toàn * Mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên và công việc thiếu an toàn có liên quan tới stress NN... có trên, cấp bác sĩ * Làm việc quá giờ và công việc nhiều áp lực có liên hệ với stress NN ở ĐD, trong khi vấn đề trực đêm và việc đôi khi phải tự xử lý mọi việc mà không có cấp trên, bác sĩ không có mối liên quan tới stress nghề nghiệp Bảng 10: Mối liên quan của stress NN với nội dung công việc Không Nội có Có stress P stress dung value công việc n % n % 157 46,0 184 54,0 Phục vụ số lượng BN luôn quá.. .Stress NN n % stress 171 45,2 Không có 207 54,8 378 100% của ĐD Có NN stress NN Tổng cộng * Một tỉ lệ cao ĐD có biểu hiện stress NN (45,2%) Kết quả này khá phù hợp với các nghiên cứu khác trong và ngoài nước(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) Bảng 6: Phân bố mức độ stress NN theo thang điểm David Fontana Thang điểm n % 207 54,8 stress NN 0 – 15 (không só stress) ... liên quan tới stress NN Sự an toàn của người điều dưỡng cần được quan tâm nhiều hơn bằng cách trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ hơn, tổ chức công việc hợp lý hơn, đồng thời cần tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa những người đồng nghiệp, ý thức sông tập thể, hòa nhập, đoàn kết tốt, Bảng 13: Mối liên quan của stress NN với yếu tố xã hội Không có Có stress Yếu P stress tố - value n % n % 92 54,1... lặp đi lặp lại Không hứng thú * Không hứng thú với công việc có liên hệ với stress NN của ĐD, trong khi vấn đề phải phục vụ số lượng bệnh nhân luôn quá tải (>8 bệnh nhân/ ca làm việc) lại không có mối liên quan., dù rằng có nghiên cứu cho thấy tới 90,4% điều dưỡng cho rằng họ luôn làm việc quá tải, phục vụ số lượng lớn bệnh nhân trung bình vào khoảng 12 BN/ngày(Error! Reference source not found.) Tương... lặp lại cũng không có mối liên quan Bảng 11: Mối liên quan của stress NN với môi trường làm việc Không Môi có Có stress P stress - trường value làm việc n % n % 73 44,5 91 55,5 0,80 100 51,5 94 48,5 0,01 69 62,2 42 37,8 0,000 Điều kiện làm việc không đầy đủ, tiện nghi Máy móc, trang thiết bị thiếu thốn Đông người, ồn Không Môi có Có stress P stress - trường value làm việc n % n % 34 38,2 55 61,8 0,12 . STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TÓM TẮT Đặt vấn đề: Stress nghề nghiệp (NN) hiện nay là một vấn đề thời sự mà nhiều nước tập trung nghiên cứu, đặc biệt ở những ngành nghề. trong nghề. Do đó, stress nghề nghiệp nếu có cũng không quá lệ thuộc vào yếu tố áp lực nhiều năm trong nghề. Tình hình stress NN của NVĐD Bảng 5: Tỉ lệ stress NN của NVĐD Stress NN của ĐD. trên bị stress nghề nghiệp nhiều hơn. Điều này có thể do áp lực công việc, số lượng bệnh nhân và yêu cầu công việc,… Stress nghề nghiệp và các mối liên quan Bảng 8: Mối liên quan của stress
- Xem thêm -

Xem thêm: STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG pot, STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG pot, STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG pot

Từ khóa liên quan