Phiến gọi của sip - voip pps

2 237 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

• Máy gọi gửi một tín hiệu mời • Máy được gọi gửi trả một thông tin hồi đáp 100 – Thử. • Khi máy được gọi bắt đầu đổ chuông, một tín hiệu hồi đáp 180 – Đổ chuông – được gửi trả • Khi bên gọi nhấc máy, máy được gọi gửi một tín hiệu hồi đáp 200 - OK • Máy gọi hồi đáp với ACK – tiếp nhận • Lúc này cuộc gọi đích thực được truyền dưới dạng dữ liệu thông qua RTP • Khi người gọi dập máy, một yêu cầu BYE được gửi đến cho máy gọi • Máy gọi phản hồi với tín hiệu 200 - OK. Tất cả chỉ đơn giản như vậy! Giao thức SIP dễ hiểu và lô-gíc. Các Phương thức SIP là gì / Yêu cầu và Phản hồi? Per stabilire una sessione di chiamata, SIP adopera Metodi o Richieste e relative Risposte. Yêu cầu SIP: Có sáu loại yêu cầu / phương thức cơ bản: INVITE = Thiết lập phiên ACK = Xác nhận yêu cầu INVITE BYE = Kết thúc phiên CANCEL = Hủy bỏ việc thiết lập phiên REGISTER = Trao đổi thông tin địa điểm người dùng (tên máy, IP) OPTIONS = Trao đổi các thông tin về khả năng của các điện thoại SIP gọi và nghe trong phiên Phản hồi SIP: Các Yêu cầu SIP được trả lời bằng các Phản hồi SIP. Có 6 loại Phản hồi SIP: 1xx = phản hồi thông tin, ví dụ 180, có nghĩa là đang đổ chuông 2xx = phản hồi thành công 3xx = phản hồi chuyển hướng 4xx = yêu cầu bị thất bại 5xx = lỗi máy chủ 6xx = thất bại toàn cục Lưu ý sự giống với HTTP – cái đẹp của SIP chính là sự trong sáng và đơn giản của nó . đổi các thông tin về khả năng của các điện thoại SIP gọi và nghe trong phiên Phản hồi SIP: Các Yêu cầu SIP được trả lời bằng các Phản hồi SIP. Có 6 loại Phản hồi SIP: 1xx = phản hồi thông tin,. yêu cầu BYE được gửi đến cho máy gọi • Máy gọi phản hồi với tín hiệu 200 - OK. Tất cả chỉ đơn giản như vậy! Giao thức SIP dễ hiểu và lô-gíc. Các Phương thức SIP là gì / Yêu cầu và Phản hồi? Per. nhấc máy, máy được gọi gửi một tín hiệu hồi đáp 200 - OK • Máy gọi hồi đáp với ACK – tiếp nhận • Lúc này cuộc gọi đích thực được truyền dưới dạng dữ liệu thông qua RTP • Khi người gọi dập máy, một
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiến gọi của sip - voip pps, Phiến gọi của sip - voip pps, Phiến gọi của sip - voip pps