Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: TRÁI ĐẤT-QUẢ ĐỊA CẦU ppt

5 12.7K 97
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: TRÁI ĐẤT-QUẢ ĐỊA CẦU ppt

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề bài: TRÁI ĐẤT-QUẢ ĐỊA CẦU I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: -Nhận biết được hình dạng của Trái Đất trong không gian -Biết cấu tạo quả địa cầu gồm: giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ -Chỉ trên quả địa cầu cực Bắc, cực Nam , xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu, có ý thức bảo vệ quả địa cầu II. Đồ dùng dạy học: -Các hình trong SGK trang 112,113 -Quả địa cầu -2 hình phóng to như hình 2 trong SGK trang 112 nhưng không có phần chữ -2 bộ bìa, mỗi bộ gồm 5 tấm ghi: cực Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu, Nam bán cầu, xích đạo III Các hoạt động dạy học: Ti ến tr ình dạy học Ho ạt đ ộng c ủa th ầy Ho ạt đ ộng c ủa tr ò A. Bài c ũ (4 phút) B.Bài mới HĐ 1: Thảo luận - M ặt tr ời -Gv nêu câu hỏi: +Nêu vai trò của Mặt trời đối với con người , động vật, thực vật? +Con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời vào những việc gì trong cuộc sống? -Nhận xét -GT bài -Mục tiêu: Nhận biết được hình dạng của Trái Đất trong không gian -2 hs trả lời nh óm 4 (11 phút) HĐ 2: Thực hành -Tiến hành: -Bước1: Hs quan sát hình 1 SGK t112 , thảo luận các câu hỏi: +Ảnh chụp từ tàu vũ trụ, em thấy Trái Đất có hình gì? -Gv chính xác hoá câu trả lời của hs -Trái Đất có hình cầu, hơi dẹt ở 2 đầu -Bước2: Gv cho hs quan sát quả địa cầu và giới thiệu: quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất và phân biệt cho các em các bộ phận: quả địa cầu, giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ -Mở rộng cho hs biết: quả địa cầu được đặt trên một giá đỡ có trục xuyên qua nhưng trong thực tế, Trái Đất không có trục xuyên và cũng không đặt trên giá đỡ nào cả mà Trái Đất nằm lơ lửng trong không gian -Gv chỉ vị trí của nước Việt Nam trên quả địa cầu nhằm giúp các em hình dung được Trái Đất mà chúng ta đang sống rất rộng lớn -Kết luận: Trái Đất rất lớn và có dạng hình cầu -Mục tiêu: Biết chỉ cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu -hs quan sát và thảo luận -hình tròn, hình quả bóng, hình cầu -hs quan sát và nghe gv giảng thêm -hs chỉ vị trí của nước Việt Nam trên quả địa cầu -hs lắng nghe theo nh óm đôi (12 phút) - Bi ết t á c d ụng c ủa qu ả đ ịa c ầu -Tiến hành: -Bước1: Hs quan sát hình 2, thảo luận theo cặp và chỉ trên hình: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu -Bước2: Hs trong nhóm lần lượt chỉ cho nhau xem: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu trên quả địa cầu -Bước3: Đại diện các nhóm lên chỉ trên quả địa cầu theo yêu cầu của gv -Gv cho hs nhận xét về màu sắc trên bề mặt quả địa cầu -Đặt quả địa cầu trên bàn, cho biết trục của nó đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn? -Nhận xét: Bề mặt Trái Đất như thế nào? -Kết luận: Trái Đất rất lớn và có dạng hình cầu.Quả địa cầu giúp ta hình dung được hình dạng, độ nghiêng và bề mặt -quan sát, thảo luận Theo nhóm -một vài nhóm thực hành chỉ vào quả địa cầu -màu xanh lơ thường dùng chỉ biển, màu xanh lá cây chỉ đồng bằng, màu vàng, da cam thường chỉ đồi núi -nghiêng -rộng lớn -hs lắng nghe HĐ 3: Trò chơi: Gắn chữ vào sơ đồ câm (6 phút) Tr á i Đ ấ t -Mục tiêu: Củng cố nội dung bài học, xác định được vị trí của cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu -Tiến hành: -Bước1: Gv treo 2 hình phóng to như hình 2 t112 ( nhưng không có chú giải) -Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 5 hs, khi có hiệu lệnh, mỗi nhóm xếp 1 hàng dọc và được phát 5 tầm bìa, mỗi hs 1 tấm bìa -Gv hô: “ Bắt đầu” lần lượt từng hs trong nhóm lên gắn tấm bìa của mình vào hình trên bảng, các em trong nhóm không được nhắc nhau.Khi hs 1 về chỗ thì hs 2 mới được gắn tiếp -Bước2: 2 nhóm hs chơi trò chơi theo hướng dẫn của gv -Bước3: Gv tổ chức cho hs đánh giá 2 nhóm chơi: trong thời gian 3 phút, nhóm nào gắn nhanh, đúng vị trí là thắng, nhóm nào chơi không đúng luật sẽ bị dừng lại, không được chơi, gv gọi nhóm khác lên chơi -Nhận xét, tuyên dương -hs chú ý lắng nghe Nh ận xét - dặn dò: (2 phút) - 2 hs đ ọc muc: “ B óng đèn to ả s áng ” -Nhận xét tiết học -Dặn hs về nhà học bài -Chuẩn bị bài sau: Sự chuyển động của Trái Đất -hs tham gia chơi . Đề bài: TRÁI ĐẤT-QUẢ ĐỊA CẦU I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: -Nhận biết được hình dạng của Trái Đất trong không gian -Biết cấu tạo quả địa cầu gồm: giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với. Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu -Bước2: Hs trong nhóm lần lượt chỉ cho nhau xem: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu trên quả địa cầu -Bước3: Đại diện các nhóm. -Chỉ trên quả địa cầu cực Bắc, cực Nam , xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu, có ý thức bảo vệ quả địa cầu II. Đồ dùng dạy học: -Các hình trong SGK trang 112,113 -Quả địa cầu -2 hình phóng

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan