Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT pptx

4 10.5K 59
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT pptx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề bài: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng nhận biết: -Sự chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt trời -Quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó -Cẩn thận khi sử dụng quả địa cầu II. Đồ dùng dạy học: -Các hình trong SGK trang 114,115 -Quả địa cầu III.Các hoạt động dạy học Ti ến tr ình dạy học Ho ạt đ ộng c ủa th ầy Ho ạt đ ộng c ủa tr ò A. Bài c ũ (4 phút) B.Bài mới HĐ 1 Thực hành theo nhóm đôi (12 phút) - Tr ái Đ ất - Qu ả đ ịa c ầu -Gv nêu câu hỏi: +Nêu hình dạng của Trái Đất trong không gian? +Nêu tác dụng của quả địa cầu? -Nhận xét -GT bài -Mục tiêu: Biết Trái Đất không ngừng quay quanh mình nó -Biết quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó -Tiến hành: -Bước1: Hs quan sát hình 1 trang 114, thảo luận nhóm đôi theo gợi ý: -2 hs trả lời -quan sát và thảo luận theo nhóm đôi HĐ 2: Thảo luận nhóm 4 (11 phút) +Trái Đất quay quanh trục của nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ? -Gv giảng: Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, Trái Đất quay ngược chiều kim đồng hồ -Bước2: Gọi vài nhóm lên trả lời câu hỏi -Bước3: Gọi vài hs lên quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó -Gv vừa quay quả địa cầu, vừa nói: từ lâu, các nhà khoa học đã phát hiện rằng: Trái Đất không đứng yên mà luôn tự quay quanh mình nó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ cực Bắc xuống -Mục tiêu: Biết Trái Đất đồng thời tự quay quanh mình nó vừa chuyển động quanh Mặt trời -Biết chỉ hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt trời trong hình 3 ở SGK tranh 115 -Tiến hành: -Bước1: Các nhóm hs quan sát h3, SGK - ng ư ợc chi ều kim đồng hồ -hs lắng nghe -một vài nhóm trả lời -vài hs lên thực hành quay -hs nhận xét phần thực hành của bạn -các nhóm quan sát và thảo luận ch ỉ cho nhau xem h ư ớng chuy ển đ ộng của Trái Đất quanh Mặt trời -Gợi ý: +Trái Đất tham gia đồng thời mấy chuyển động , đó là những chuyển động nào? +Nhận xét về hướng chuyển động quanh Mặt trời của Trái Đất -Bước2: Gọi vài đại diện các nhóm báo cáo -Kết luận: Trái Đất đồng thời tham gia hai chuyển động: chuyển động tự quay quanh mình nó và chuyển động quanh Mặt trời -Giúp hs nhận biết vị trí của đất nước -2 chuyển động: đó là chuyển động quanh mình nó và chuyển động quanh Mặt trời -Trái Đất chuyển động theo hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ cực Bắc xuống, hướng cả 2 chuyển động từ Tây sang Đông -đại diện các nhóm báo cáo -lớp nhận xét, bổ sung -hs lắng nghe -gọi vài hs lên xác định vị trí của nước Việt Nam trên quả địa cầu HĐ 3: Trò chơi: Trái Đất quay ( 6 phút) Nhận xét- dặn dò (2 phút) Vi ệt Nam tr ê n qu ả đ ịa c ầu -Mục tiêu: Củng cố kiến thức, tạo hứng thú trong học tập -Tiến hành: -Bước1: Gv chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm quan sát hình cuối SGK t 115 để biết cách chơi -Bước2: Mỗi nhóm cử 2 bạn chơi, 1 bạn đóng vai Mặt trời đứng giữa vòng tròn, 1 bạn đóng vai Trái Đất sẽ vừa quay quanh mình nó vừa quay quanh Mặt trời như hình t 115 ,SGK -Bước3: Gv nhận xét trò chơi, tuyên dương -Nhận xét tiết học -Dặn hs học bài -Chuẩn bị bài sau:Trái Đất là hành tinh trong hệ Mặt trời -quan sát hình t115 để biết cách chơi -hs tham gia trò chơi -các bạn nhận xét . Đề bài: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng nhận biết: -Sự chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt trời -Quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của. luận: Trái Đất đồng thời tham gia hai chuyển động: chuyển động tự quay quanh mình nó và chuyển động quanh Mặt trời -Giúp hs nhận biết vị trí của đất nước -2 chuyển động: đó là chuyển động. quanh Mặt trời -Gợi ý: +Trái Đất tham gia đồng thời mấy chuyển động , đó là những chuyển động nào? +Nhận xét về hướng chuyển động quanh Mặt trời của Trái Đất -Bước2: Gọi

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan