Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: TRAÍ ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI docx

5 2.4K 37
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: TRAÍ ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI docx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề bài: TRAÍ ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có -Biểu tượng ban đầu về hệ Mặt Trời -Nhận biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Có ý thức gữi gìn, bảo vệ sự sống cho Trái Đất II. Đồ dùng dạy học: -Các hình trong SGK trang 116,117 III.Các hoạt động dạy học: Ti ến tr ình dạy học Ho ạt đ ộng c ủa th ầy Ho ạt đ ộng c ủa tr ò A. Bài c ũ (4 phút) B.Bài mới - S ự chuy ển đ ộng c ủa Tr ái Đ ất -Gv nêu câu hỏi: +Nhìn từ cực Bắc xuống, Trái Đất quay quanh mình nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ? +Trái Đất tham gia đồng thời mấy chuyển động ? Đố là những chuyển động nào? -Nhận xét -Vào bài: Khi quan sát bầu trời, em nhìn thấy những gì? -GT bài: Trong vũ trụ không chỉ có Mặt Trăng, Mặt Trời mà còn có rất nhiều ngôi sao, đó chính là các hành tinh khác.Bài học hôm nay các em sẽ hiểu được các hành tinh trong hệ Mặt Trời -2 hs trả lời -Mặt Trời, Mặt Trăng, mây, các vì sao… HĐ 1: Quan sát theo cặp (10 phút) - Gv ghi đ ề -Mục tiêu: Có biểu tượng ban đầu về hệ Mặt Trời, nhận biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Tiến hành: -Bước1: Gv cho hs biết: Hành tinh là những thiên thể chuyển động quanh Mặt Trời -Gv hướng dẫn hs quan sát h1 trong SGK và trả lời câu hỏi sau: +Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh? +Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy? +Tại sao Trái Đất được gọi là hành tinh của hệ Mặt Trời? -Bước2: Gọi một số hs trả lời trước lớp -Kết luận: trong hệ Mặt Trời có 9 hành tinh, chúng chuyển động không ngừng -hs lắng nghe -quan sát và thảo luận theo cặp -có 9 hành tinh: sao Thuỷ, sao Kim, Trái Đất, sao Hoả, sao Mộc,sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương, sao Diêm Vương -hành tinh thứ ba -vì Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời -một số hs trả lời trước lớp -hs lắng nghe HĐ 2: Quan sát và thảo luận (10 phút) quanh M ặt tr ời v à c ùng v ới M ặt Tr ời tao thành hệ Mặt Trời -Mục tiêu: Biết trong hệ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh có sự sống, có ý thức giữ gìn cho Trái Đất luôn xanh, sạch, đẹp -Tiến hành: -Bước1: Hs trong nhóm thảo luận theo các câu hỏi gợi ý: +Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống? +Hãy lấy ví dụ để chứng minh Trái Đất là hành tinh có sự sống? -Kết luận: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh có sự sống. Sự sống có ở hầu như khắp nơi trên Trái Đất +Để giữ gìn sự sống trên Trái Đất, mỗi người chúng ta cần làm gì? -quan sát và thảo luận theo nhóm -Trái Đất -ở biển có cá, tôm, trên đất liền có hươu sao, lạc đà, ở Bắc cực, Nam cực lạnh giá lại có gấu trắng, chim cánh cụt sinh sống… -hs lắng nghe -giữ vệ sinh môi trường chung, không xả rác bừa bãi, tuyên truyền mọi người có ý HĐ 3: Trò chơi: Thi kể về các hành tinh trong hệ Mặt Trời (6 phút) Củng cố bài: (3 phút) -Kết luận chung: Mỗi người chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ sự sống trên Trái Đất đó cũng chính là sự sống của chúng ta -Mục tiêu: Mở rộng hiểu biết về một số hành tinh trong hệ Mặt Trời -Tiến hành: -Bước1: Gv chia nhóm và phân công các nhóm sưu tầm tư liệu về một hành tinh nào đó trong 9 hành tinh trong hệ Mặt Trời -Bước2: Trong nhóm nghiên cứu tư liệu để kể về hành tinh -Lưu ý: Hình thức kể phong phú, có thể kể tương tự như bài 58 -Bước3: Gv mời đại diện các nhóm thi kể trước lớp -Gv nhận xét, bổ sung, khen nhóm nào kể hay và phong phú về nội dung -Hỏi: +Trong hệ Mặt Trời ,có mấy hành tinh? +Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống? +Để giữ gìn sự sống trên Trái Đất, mỗi th ứ c b ảo v ệ m ô i trường Trái Đất -hs lắng nghe -các nhóm tập hợp tư liệu để thi kể -hs kể về các hành tinh trong nhóm -đại diện các nhóm thi kể -nhóm bạn nhận xét -hs trả lời Nhận xét - dặn dò: (2 phút) ng ư ời ch úng ta c ần ph ải l àm g ì ? -1 hs đọc mục: “ Bóng đèn toả sáng” -Nhận xét tiết học -Dặn dò:hs học bài -Chuẩn bị bài sau: Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất -1 hs đọc . Đề bài: TRAÍ ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có -Biểu tượng ban đầu về hệ Mặt Trời -Nhận biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Có ý. biết về một số hành tinh trong hệ Mặt Trời -Tiến hành: -Bước1: Gv chia nhóm và phân công các nhóm sưu tầm tư liệu về một hành tinh nào đó trong 9 hành tinh trong hệ Mặt Trời -Bước2: Trong. h1 trong SGK và trả lời câu hỏi sau: +Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh? +Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy? +Tại sao Trái Đất được gọi là hành tinh của hệ

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan